Články autora Václav Pavlíček

Církevní restituce nebo další destrukce suverenity státu?

Václav Pavlíček

Vláda premiéra Nečase obnovila plán vlády M. Topolánka na předání rozsáhlého majetku katolické církvi a vyplácení obrovské a po mnoho let pravidelné finanční úhrady církvím a náboženským společnostem v ČR. Zákon má nést název "O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi". Mluví se o restituci církevního majetku a jen o částečném odčinění majetkových křivd (§ 1 zákona), které mají být napraveny také dohodami mezi státem a vyjmenovanými církvemi a náboženskými společnostmi.

Byla to opravdu velezrada?

Václav Pavlíček

Skupina senátorů navrhla, aby Senát podal ústavní žalobu na prezidenta republiky pro velezradu. Velezrada je nejzávažnější útok proti státu. Podle platné zákonné úpravy (zákon o Ústavním soudu) je velezradou "jednání prezidenta republiky směřující proti suverenitě a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu".

___________________________________________________________________________________