Články autora Petr Šindelář

Budíček, pane hejtmane!

Petr Šindelář

Lázeňství je v současnosti základním pilířem turistického ruchu v Karlovarském kraji, generuje důležité příjmy, vytváří pracovní místa v našem regionu. Od 1. července by měla vstoupit v platnost nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky. Přestože ještě není přesně známé znění vyhlášky, je téměř jisté, že zásadním způsobem ovlivní možnost využívání lázeňských léčebných pobytů občany České republiky.

___________________________________________________________________________________