Články autora Dominik Duka

Lidé touží po zázracích

Dominik Duka

Intenzivní pocity, adrenalin, extrémní zážitky. To jaksi patří k dnešní době. Po silných zážitcích lidé prahnou i v duchovním životě.

Nedávno světové agentury upozornily, že bude možné pozorovat zvláštní jev. Sluneční kotouč bude zakryt malou hvězdou Venuše, která přes něj jakoby poputuje. Zvláštnost a jedinečnost tohoto jevu spočívá i v tom, že se bude opakovat až za dalších 105 let. Řada lidí se rozhodla, že si takovouto podívanou nenechá ujít, a ráno si přivstala, aby na našem území tento jev viděla.

Ne bohatství, ale zdroj pro financování dobrých věcí

Dominik Duka

Bývám znovu a znovu dotazován na otázky spojené s majetkovým narovnáním mezi státem a církvemi. Účastním se mnohých debat na různých fórech nebo v médiích, kde se toto důležité a přitom již docela ubíjející téma probírá. Velmi často se opakují námitky protivníků navrhovaného řešení a já musím objasňovat to, o čem bych si mohl myslet, že již přece musí být všem zřejmé. Mnohdy se také stává, že má slova bývají překrucována, objevují se neoprávněná tvrzení, že cosi zůstává nevyjasněno či záměrně skryto. Dovolte tedy, abych se i tímto způsobem pokusil formulovat argumenty, které by měly odpovídat na pochybnosti, jež se snad víc z neznalosti než ze zlé vůle stále objevují.

Amnestie se může stát nápravným prostředkem tvrdosti práva

Dominik Duka

Amnestie je ohnisko lidství v trestním právu. Musí však hledět nejen na prospěch odsouzených, ale i na důsledky pro oběti jejich zločinů, připomíná glosa Dominika Duky.

Pastýřský list pražského arcibiskupa k volbám

Dominik Duka

Uvědomte si, že každé politické volby jsou momentem, kdy se jednotliví lidé přiznávají ke svému životnímu postoji. Volební lístek má v podstatě charakter občanského kréda: V toto věřím, pevně v tom stojím a věrně za tím jdu ve svém každodenním životě.

Rozkaz zněl jasně. Natřít kardinála na hnědo

Dominik Duka

Chtěl bych na stránkách svého blogu vyjádřit kratičkou poznámku, snad povzdech, nejenom nad přístupem některých redakčních kolegů serveru Aktuálně.cz, ale obecně i nad stavem české novinařiny vůbec. K této úvaze mě vede současná zkušenost s magazínem Respekt a jakéhosi – z mého pohledu bych řekl – podivného způsobu vedení rozhovorů.

___________________________________________________________________________________