Články autora Vladimír Dlouhý

Odpad opět tématem voleb?

Vladimír Dlouhý

Na úvod dovolte několik strohých čísel: Češi vyhodí cca 306 kg odpadu za rok. Průměr EU je 524, Dánové s 802 kg vedou, ale Česko je na jednom z posledních míst ve využití a společně s Bulhary a Rumuny ukládají nejvíce tun na skládky. Občané Plzeňského kraje jsou s vytříděnými 42,19 kg odpadu na 2. místě republikového žebříčku. Celkem se v kraji vyprodukuje cca 200 tisíc tun komunálních odpadů.

___________________________________________________________________________________