Články autora Vladimír Tomšík

Ohrožená prosperita

Vladimír Tomšík

Česká ekonomika se dostává do nejnebezpečnější fáze za celé období od počátku transformace. Tato situace není zapříčiněna finanční krizí, ale stavem veřejných financí a stále rostoucí mírou regulace. Obojí omezuje svobodné rozhodování ekonomických subjektů, potlačuje fungování trhu, a činí tak ekonomiku zranitelnou. A to jsou velmi závažné věci.

Rozcestí měnové politiky

Vladimír Tomšík

Centrální banky mnoha vyspělých zemí snížily úrokové sazby na bezprecedentně nízkou úroveň, v mnoha případech dokonce až na nulu. I v České republice je hlavní měnověpolitická sazba na historicky nejnižší úrovni 0,05 procenta. ČNB navíc veřejně prohlásila, že sazby bude držet na "technické nule" dlouhodobě, respektive dokud nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků.

___________________________________________________________________________________