Články autora Ivo Strejček

Evropa v období nejistot

Ivo Strejček

Je zcela přirozené, že lidé hodnotí svět kolem sebe podle toho, jak nahlížejí na bezprostřední problémy v jejich nejbližším okolí. A přesto je dobré a užitečné si semtam všimnout i vzdálenějšího světa, než jsme zvyklí, neboť právě tam se může odehrávat něco, co naše životy v budoucnosti ovlivní.

O komínech a penzích

Ivo Strejček

Na kontrolu našeho komína jsem musel pozvat kominíka. Chce to prý pojišťovna. Ta tvrdí, že to chce zákon. Přišel obstarožní řemeslník, okoukl komín, napsal potvrzení a řekl si o 900 Kč.

Mezitím významně láteřil, že nestíhá, že má moc práce, že kominíků je málo v době, kdy je každý majitel povinen dělat několik kontrol svých komínů ročně.

Ministr Standard

Ivo Strejček

Od doby tzv. "jednotné školy" komunistického ministra Zdeňka Nejedlého k bezbřehému liberalismu posledních dvaceti let. 

Komunisté, kteří se obávali svobodných škol, si při budování socialistického vzdělávacího systému mysleli, že všechny třídy, žáci v nich a jejich učitelé jsou stejní. Proto byly zpracovány podrobné a především pro všechny povinné učební osnovy, jejichž dodržování soudruzi inspektoři přísně a nemilosrdně kontrolovali.

Bída obstrukční anarchie

Ivo Strejček

Patří obstrukce k nástrojům parlamentní demokracie? Patří. Jsou obstrukce používány i v parlamentech jiných demokratických zemí? Jsou. Mají české demokratické strany právo používat obstrukce jako prostředku k dosažení svých politických záměrů? Mají. Má být obstrukce nástrojem blokovacího teroru? Nemá!

Dluhy: příčina či důsledek?

Ivo Strejček

Kdyby se současné ekonomické problémy většiny členských zemí Evropské unie daly vyřešit výměnou jejich ministerských předsedů a vlád, bylo vše podstatně jednodušší.

V Itálii sice tamní parlament schválil reformní návrhy a Berlusconi vzápětí rezignoval, ale finanční trhy to nijak neuklidnilo. Ve Španělsku vyhráli volby konzervativní lidovci, pár dnů byl klid a poté výnosy ze španělských dluhopisů opět letěly nahoru. 

Co přivezl Nečas z Bruselu?

Ivo Strejček

Výsledek jednání vrcholných představitelů EU 8.-9. prosince 2011 v Bruselu potvrdil zrychlování skryté tendence dělení EU na bloky "euro" a "ne-euro".

Britský významný ekonomický týdeník The Economist dokonce popsal situaci jako "velký evropský rozvod". Snad narážkou na neoblomný postup britského premiéra Davida Camerona, snad s poukazem na to, že se nepodařilo přesvědčit ani část dalších členů Unie (včetně ČR), aby v průběhu oné noci souhlasili s nejasným náčrtem dohody členů EU o vytvoření rozpočtové unie.

Limonádová daň

Ivo Strejček

Ani petice 60 francouzských zákonodárců, ani ostrý nesouhlas francouzské pobočky společnosti Coca-Cola nezabránily uvalení nové daně na tamní sladké nápoje.

Toto opatření, které ve Francii vstoupilo v platnost od 1. ledna 2012, je součástí euroamerického trendu "boje proti špatným stravovacím návykům a nezdravému životnímu stylu". V Dánsku, Rumunsku a některých částech USA jsou zaváděny lokální "hranolkové daně", "limonádové daně" či "daně ze sádla".

Referendum - co může znamenat?

Ivo Strejček

Pozoruhodně se současnou českou politickou debatou protínají dvě témata, která spolu pouze zdánlivě nesouvisí. Vrcholící proces schválení přímé volby prezidenta a vládní spor o tom, zda má či nemá být vypsáno referendum, ve kterém se občané rozhodnou, zda se má Česká republika stát součástí evropského centralizačního procesu s názvem "fiskální kompakt".

(ad) ACTA

Ivo Strejček

V minulém mrazivém týdnu se v některých českých městech konaly demonstrace odpůrců "Obchodní dohody proti padělatelství..."1 známější pod zkratkou ACTA.

Smlouvu ACTA jsem v Evropském parlamentu nepodpořil, ale odmítl jsem se také podepsat pod tzv. Prohlášení o nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu ACTA.

"Klasa", nebo náročnost zákazníka?

Ivo Strejček

V posledních pár dnech mě zaujaly hned dvě informace, které představil české veřejnosti ministr zemědělství Petr Bendl. V té první oznámil sumu asi 400 milionů korun jako finanční podporu značky kvality "Klasa", v té druhé informoval o výsledcích průzkumu mezi českými spotřebiteli.

___________________________________________________________________________________