Články autora Ivo Strejček

Válka institucí

Ivo Strejček

Pokud by měl ještě český občan chuť poodhrnout houštinu osobních nenávistí a politických úskoků, na které je vzedmutá a prudce vykvašená atmosféra v Čechách v posledních týdnech přesmíru bohatá, nabídnul by se mu překvapivě dramatický zápas: gigantický souboj institucí. 

Vydání kamerových záznamů z prostor PS PČR je nepřijatelné

Ivo Strejček

Na základě informací, které přinesla česká média o tom, že "vyšetřovatelé chtějí vidět mimo jiné záběry z kamer zevnitř i vně sněmovních budov a také kalendář poslaneckých akcí z minulého roku. Kde a kdy se zákonodárci po sněmovně pohybovali, budou ověřovat z jejich poslaneckých karet".

Protiromské demonstrace

Ivo Strejček

Je pochopitelné, že veškerá média nyní upírají zrak k tomu, jak bude postupovat prezident Zeman a jak na jeho postup budou reagovat politické strany. Je jasné, že veškerá pozornost je upřena na předčasné volby s očekáváním, že si to voliči u volebních uren "nějak" se svými politiky vyřídí a že dojde k jakési zázračné obrodě Poslanecké sněmovny novými, odkudsi spadlými, a tudíž nezkaženými politiky.

Státní banka jako předvoj „státních časů“?

Ivo Strejček

Čtenář, ošlehaný vichry předvolebních kampaní, může být již stěží něčím překvapen. Všechno tu už někdy bylo, řekne si. Leckdo sliboval leccos, dokonce i to, že pozře chrousta, pokud bude jeho politické uskupení zvoleno.

Nezaměstnanost (mladých)

Ivo Strejček

Vážné předvolební téma: jak zaměstnat mladé. Přestože míra nezaměstnanosti mladých v České republice není v porovnání s některými (zejména jižními) zeměmi Evropské unie nijak katastrofální, z běžného reálného života vím, jak obtížně mladí lidé shánějí první práci.

Co ukázaly volby (I) - Změna

Ivo Strejček

Nemohu začít jinak: prvním, pro mě dominantním symbolem podzimních mimořádných voleb je propad popularity velkých politických stran, ODS a ČSSD. Stran, které významně určovaly obsah i charakter politiky v ČR v posledních dvaceti letech.

Mateřská škola jako nárok?

Ivo Strejček

Kdo má mít ve výchově dětí hlavní slovo? Rodina nebo stát? Má být dítě od svých útlých let svěřeno do péče státu, či má rodina úzkostlivě ochraňovat své výlučné právo na výchovu?

Evropský semínkový zákon

Ivo Strejček

Stále častěji se stává, že moji schránku elektronické pošty zahlcují maily občanů z nejrůznějších koutů České republiky plné obav, „co že jim to ten Brusel zase dělá“. 

Tentokrát jde o návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh.

Stanovisko k Vánočnímu poselství prezidenta republiky Miloše Zemana

Ivo Strejček

Na rozdíl od svých předchůdců v prezidentském úřadu, současný prezident ČR Miloš Zeman se rozhodnul opustit tradici prezidentských vystoupení na Nový rok a před občany země vystoupil 26. prosince 2013 s tzv. „Vánočním poselstvím“.

Kam jdeme?

Ivo Strejček

Nepočítám-li období nacistického Protektorátu a vypustím-li krátké období poválečné „košické“ republiky, byla polistopadová republika v pořadí Pátou republikou. 

A proto nemohu jinak: vstup do nového roku 2014 bude, myslím, vstupem do období Šesté republiky. Jiné, nové, změněné. Jak hluboká to bude změna, uvidíme. 
 

___________________________________________________________________________________