Články autora Michal Petřík

Dvacet let naší náboženské svobody

Michal Petřík

Leckdo může k letošnímu dvacátému výročí namítnout: naší náboženské svobody? Jaké „naší,“ když se dlouhodobě k náboženství a církvím hlásí jen menší část Čechů?  Přesto lze tvrdit, že náboženství, jeho tolerance a svoboda jeho vyznání nejsou jen věcí věřících, ale celé společnosti. Vhodnou příležitostí k připomenutí tohoto výročí je sobotní nástup Dominika Duky jako nového pražského arcibiskupa a primase českého.

Poplatky mýtů zbavené

Michal Petřík

Jedním z nejvíce skloňovaných pojmů v českém zdravotnictví jsou již více než tři roky regulační poplatky. Platíme je za návštěvu u lékaře, za každou položku na receptu a pobyt v nemocnici. Měly být jednou z cest k odstranění nadužívání našeho stále ještě post-socialisticky kvantitativně předimenzovaného zdravotnictví. Častým argumentem při jejich zavádění pak byly "samozřejmé" odkazy na bohatší země, v nichž je ale procento celkových soukromých výdajů na zdravotní péči podstatně vyšší, než u nás.

Loupáním eurocibule k „tvrdému německému jádru“

Michal Petřík

Jak dlouho může existovat eurozóna ve své stávající podobě? Jak dlouho bude pro fiskálně disciplinované země se zdravými veřejnými financemi přijatelné sdílet jednu měnu se zeměmi – černými pasažéry, které díky této společné měně benefitují z nižších úrokových sazeb, aniž by ovšem byla srovnatelná jejich produktivita práce a ekonomická výkonnost?

Strategie Evropa 2020: mezi plánováním a eurozbytečnostmi

Michal Petřík

Lze vůbec psát o strategii Evropa 2020 (následnici tzv. Lisabonské strategie) a přitom nevyvolat ten nežádoucí vedlejší efekt, že se tomuto dokumentu bude přiřazovat větší význam, než by si zasloužil? Na druhé straně ale lze jistě namítnout, že i scestné, protiřečící si nebo prostě jen ekonomické zákonitosti nerespektující návrhy je nutno analyzovat a studovat. Už proto, abychom věděli, čemu se vyvarovat, čím se neřídit, kudy nejít.

___________________________________________________________________________________