Články autora Martin Kupka

Události uplynulého týdne v médiích

Uplynulý týden v médiích

Martin Kupka

Minulý týden byl ve znamení boje za rozumnou mediální interpretaci kroků ODS ve Sněmovně. Hned na několika tiskových konferencích jsme se snažili vysvětlit skutečné důvody zdržovací taktiky. Hrozilo samozřejmě, že v médiích zbude prostor jen pro negativní pojem obstrukce a zůstane utajeno, že jde opravdu o jedinou cestu, jak bránit schvalování špatných levicových návrhů. Většina médií naštěstí nezůstala jen u zmíněného pojmu a doplnila i důležité vysvětlující informace. Bez nich bychom zase drželi černého Petra. Snažili jsme se proto poskytnout novinářům co nejvíce informací a věcných argumentů

Události uplynulého týdne v médiích

Martin Kupka

Případ Aleše Kvapila znovu ukázal, že je velmi těžké nebo spíš zcela nemožné držet v mediích a v politické diskusi presumpci neviny jako nepřekročitelný princip. Troufnu si také tvrdit, že by v tuto chvíli pro české prostředí, důvěru veřejnosti v politiku i pro samotnou ODS bylo lepší, kdyby se případ podařilo rychle uzavřít s jasným koncem. Horší by naopak bylo, kdyby se i tento případ měl rozplynout do neurčita. ODS musí v každém případě počítat, že ani tato kauza její situaci před volbami nezlepšuje.

Hlavní mediální událostí uplynulého týdne

Martin Kupka

Hlavní mediální událostí uplynulého týdne byla bezpochyby hrozba stávky v dopravě. Navíc toto téma zcela určitě opanuje i tento týden. Pozoruhodným představením, u kterého nemohlo jediné oko zůstat suché, byla společná tisková konference ČSSD a odborových předáků ve čtvrtek dopoledne. Vzájemné přitakávání a opakované děkování Jiřímu Paroubkovi vypadalo opravdu podezřele a trochu připomínalo doby minulé. Nebylo úplně jasné, kdo je režisér a kdo jsou jen herci v připraveném divadelním kuse. V každém případě ale celé představení budilo podezření, že celá stávka je dobře připravený scénář ve spolupráci s ČSSD a v její prospěch před volbami.

Uplynulý týden v médiích

Martin Kupka

Uplynulý víkend přinesl jeden z nejpozoruhodnějších mediálních zážitků. Se zájmem občas na ČT 24 sleduji ukázky předlistopadové publicistiky a zpravodajství. V sobotu dopoledne jsem měl intenzivní dojem, že to běží znovu. Jen nápis "živě" v levém rohu obrazovky mě vyváděl z omylu a zároveň trochu mrazil. Řečnil Jiří Paroubek. Podobnost dikce i obsahu s vystoupením Vasilů Biľaků a Miloušů Jakešů nebylo možné přehlédnout. I v tomto případě zarážela míra té nejprimitivnější nenávisti vůči všem oponentům.

Události uplynulého týdne

Martin Kupka

Uplynulý týden přinesl dva nesporné mediální úspěchy. Vedle toho jsme ale utržili i několik mediálních úderů.

Nesporným úspěchem bylo zahájení zahřívacího kola kampaně představením prvního ze čtyř pilířů ekonomického programu – Řešení pro pracovní místa. Po dlouhé době se podařilo obsadit druhý den výhradně pozitivními titulky hlavní stránky novin. Pro všechny, kdo sympatizují s ODS, to byla výrazná vzpruha. Sklidili jsme pochvalu od novinářů, což je nejen v českém mediálním prostředí malý svátek. Jistě jsme si to zasloužili i angažováním ESO (Ekonomické skupiny odborníků) do přípravy ekonomického programu.

Uplynulý týden změnil ODS a spolu s ní i mapu české politiky

Martin Kupka

Uplynulý týden změnil ODS a spolu s ní i mapu české politiky. Všichni, kteří věřili, že ještě nežijeme v tak mediálním a virtuálním světě, utrpěli další porážku. Byla to bezpochyby primárně mediální událost, která odstartoval patrně nejvážnější zásah do české politiky před letošními volbami.

Události uplynulého týdne

Martin Kupka

Po čase se o lídrovi ODS v médiích psalo a mluvilo dobře. Pro všechny sympatizanty i potenciální voliče to určitě mohla být jistá vzpruha. Vyšla i celá řada poměrně obsáhlých rozhovorů s Petrem Nečasem. Týdeník Respekt se změně ve vedení ODS věnoval hned na 8 stranách. Tento drobný úvodník neumožnuje podrobně analyzovat odstíny všech ohlasů.

Uplynulý týden v médiích

Martin Kupka

Média od minulé středy přinesla několik větších témat. Tím nejsilnějším ale bohužel byla letecká havárie u Smolenska. Každého musely zaskočit obrazy zmaru s jakoby poházenými troskami letadla v syrovém lese pár metrů před letištěm. Polsko přišlo o prezidenta a dalších téměř 100 lidí politické a vojenské elity. A podruhé se zastaví dech, když si uvědomíte, že ti všichni letěli uctít památku obětí hrůzného stalinského zločinu v Katyni.

Události uplynulých dnů v médiích

Martin Kupka

Předvolební kampaň vrcholí. Jak se zkracuje čas do voleb, množí se nejrůznější útoky, které mají ODS vykreslit nepříznivě v médiích nebo přinejmenším zkomplikovat naši vlastní volební kampaň. Běžné komunikace s médii se tak proměnila vlastně v permanentní krizovou komunikaci. Do novin se tak naštěstí dostane jen část z toho, čemu musíme čelit.

Za samostatný rozbor by určitě stála reakce ČSSD na projevy nesouhlasu na jejích vlastních mítincích. Byla tak nepatřičná a nesmyslná, že se ve výsledku obrátila proti ČSSD.

___________________________________________________________________________________