Články autora Vilém Barák

Cesta z politické krize

Vilém Barák

Cesta z politické krize vede jedině přes neustálé zmenšování hřiště, na kterém politici mohou hrát s našimi životy a majetkem. Velikost této říše zla závisí na rozsahu státního vlastnictví, množství regulací a míře demokracie. Proto je státní majetek lepší zprivatizovat, vrátit církvi a šlechtě nebo rozdat přímo občanům, než čekat na jeho rozkradení státními byrokraty a politiky. Stejně tak, i když to zní až příliš jednoduše, čím více státních tendrů, programů rozvoje, dotací, podpor a regulačních předpisů, tím větší prostor pro korupci.

Ta naše vláda pěkná, socialistická

Vilém Barák

Zatím největší ostuda domněle pravicové vlády se připravuje pod taktovkou ministra financí Miroslava Kalouska. Do médií se opakovaně, zřejmě jako průzkumné balónky, dostávají zprávy o chystaném zvyšování daní živnostníkům a sjednocení vyměřovacích základů tzv. pojištění na úroveň zaměstnanců. Něco takového si nedovolili ani minulí ministři financí sociální demokracie a předseda vlády Petr Nečas k tomu mlčí.

Sčítejte si dobytek, ne lidi

Vilém Barák

Vláda ještě nespočetla státní a obecní úředníky, za to občané mají ve sčítání obyvatel odpovídat na slídivé otázky ohledně sexuální orientace (řádek 9 formuláře) a náboženského přesvědčení (řádek 12 formuláře). Jako každých deset let, je i letos třeba upozornit na nesmyslnost, škodlivost a nebezpečnost celé akce.

České a řecké hospodaření se neliší

Vilém Barák

Veřejný dluh, jako součet dluhů státu, krajů, obcí a zdravotních pojišťoven dosáhl, k dnešku částky 1,512 biliónu korun, což je 40,97 procent hrubého domácího produktu. V roce 2010 byl deficit státního rozpočtu 156 miliard korun a letos přibude dalších 120 miliard korun, a to tempem 5.232 korun za sekundu (www.verejnydluh.cz). Jen letos zaplatíme na úrocích 78 miliard korun, což pro srovnání tvoří třetinu ročních výdajů českého zdravotnictví.

Dluhy se platit musí – i ty nejmenší

Vilém Barák

Ve skrytu za velkými tématy jako je hrozba krachu eurozóny a globální ekonomická krize začíná se v Česku rozrůstat zásadní spor o vymahatelnost spotřebitelských dluhů. Okresní soudy v Ostravě a v Ústí nad Labem přestaly přiznávat náhrady právního zastoupení firmám vymáhajícím pokuty za „černé“ jízdy v městské hromadné dopravě, které stanovil stát prostřednictvím tzv. přísudkové vyhlášky ministerstva spravedlnosti.

Stát nemá právo na informace

Vilém Barák

Český statistický úřad obdržel 18. ledna 2012 od nevládní organizace Iuridicum Remedium anticenu Big Brother Awards v kategorii Úřední slídil, a to za provedení sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011. „Vedle mnoha organizačních pochybení byla tato akce provázena i nejasnostmi a problémy, které vedou k obavám, jakým způsobem bylo nebo bude naloženo s osobními údaji“ uvedla mluvčí Iuridicum Remedium Kateřina Hlatká.

Jak se vymáhají dluhy

Vilém Barák

Praha nedávno dlužila 163 tisíc korun a na veškerém jejím nemovitém majetku, včetně Karlova mostu a Václavského náměstí se objevila poznámka o nařízení exekuce. Exekutor splnil svoji zákonnou povinnost a zaslal příslušné soudní usnesení na katastrální úřad. Banální věc však vyvolala bouřlivý zájem médií, veřejnosti a vlády. V internetových diskusích a na sociálních sítích se ostřily vidle, zapalovaly pochodně a politici vytáhli pera k přepsání zákonů.

Co je špatného na švarc systému?

Vilém Barák

Počátkem roku 2012 začala platit novela zákona o zaměstnanosti zpřísňující sankce za najímání živnostníků na pozice, ve kterých by mohli pracovat lidé v zaměstnaneckém poměru. „Zaměstnanci“ na živnostenský list bude nově hrozit pokuta až 100 tisíc korun, „zaměstnavateli“ pak sankce od 250 tisíc korun až do 10 milionů korun. Švarc systém znamená pro „zaměstnavatele“ smluvní vztah založený pouze na smlouvě, do které se mohou, ale nemusí promítnout ustanovení dnešního zákoníku práce.

Směr Řecko (vzdálenost 3 roky)

Vilém Barák

Řecko  na hranici bankrotu, problémy Irska, Islandu, Portugalska, Španělska a  Itálie  s  financováním  státního dluhu, to vše je pokračováním globální finanční  krize, která začala na podzim 2008 ve Spojených státech. Politici si však stále nepřipouštějí myšlenku, že stát je dlužník jako každý dlužník a  nemá  shůry žádné právo na „přívětivý“ úvěr. Jestliže dnes některé vlády děsí   pokles   ratingu  a  návazné  zvyšování  úrokových  sazeb,  rada  je jednoduchá. Nemějte dluhy, nebude z čeho by rostly úroky.

Způsob řízení automobilu, znak mravů

Vilém Barák

Situace  na  českých  silnicích má sice k ideálu daleko, ale nezoufejme. N komunikace    denně  vyjíždějí  milióny  řidičů  a  každý z nich na své cestě dodržuje  desítky  právních  pravidel  a  omezení.  Zapínají světla, dávají přednost  v jízdě, spouštějí směrová světla, dodržují předepsanou rychlost, zastavují  na  červenou…..  

___________________________________________________________________________________