Články autora Jiří Pospíšil

Studují v Plzni a jsou na to hrdí

Jiří Pospíšil

Článek "Hlavně pryč z Plzně, říkají studenti" (MFD 23. 1.) vytváří dojem, že nemalý počet studentů plzeňských práv usiluje o přestup na jinou právnickou fakultu. Fakta, která jsou v článku uvedena, však tuto spekulaci nepotvrzují, ba naopak ji vyvracejí. Protože takto nepravdivé informace výrazně poškozují právnickou fakultu a relativizují snahy o zlepšení její pověsti, považuji za svoji povinnost reagovat.

Chci nevyhořelé soudce

Jiří Pospíšil

Občan vydává na české soudnictví nemalé náklady. Za finanční a institucionální zajištění (neodvolatelnost) soudců má proto plné právo požadovat výkonnou a spolehlivou justici. Soudce plné energie, schopné ovládat elektronizovanou agendu, neustále studující, z jejichž práce nebude cítit vyhořelost.

Nechci očerňovací kampaně

Jiří Pospíšil

Český prezident jakožto nejvyšší představitel a reprezentant státu by měl být lidmi mimořádně respektován i oblíben, proto by měli mít možnost si ho sami vybrat. Jsem rád, že je současná politická konstelace přímé volbě hlavy státu nakloněna více, než tomu bylo v minulosti. Na druhou stranu si ovšem myslím, že by sice občanům měla být dána možnost pozitivní volby, ale nikoli i pravomoc prezidenta odvolávat.

Výběr podle kvalit

Jiří Pospíšil

Představte si člověka ze starého Říma, který se ocitne uprostřed dnešní technicistní, globalizované společnosti. Jak by se cítil, jak by obstál? Těžko lze srovnávat současnou společnost se společností starověkého městského státu, která byla jednodušší a kladla menší nároky na odbornou připravenost politiků. Bylo to také souručenství lidí zvyklé poslouchat příkazy a pod hrozbou trestů je způsobně naplňovat.

Měli by exekutoři provádět exekuce bez předchozího souhlasu soudů?

Jiří Pospíšil

V tomto týdnu jsem předložil vládě novelu exekučního řádu, která již nově nepočítá s tím, že by exekutora k provedení exekuce pověřoval soud. Současný stav, za kterého zahajuje exekuci soud svým samostatným rozhodnutím, je zbytečný i nehospodárný. V praxi exekuci zpravidla nenařizují soudci, ale vyšší soudní úředníci. Nic sporného přitom obvykle neposuzují a návrhům na nařízení exekuce v drtivé většině vyhoví.

Nový občanský zákoník dává větší svobodu

Jiří Pospíšil

Skutečnost, že vznikl nový občanský zákoník a že jej poslanci podpořili v prvním čtení, je vítanou zprávou pro všechny Čechy, kteří nechtějí být dále občany druhé kategorie a rádi by měli stejná práva jako občané vyspělých států Evropské unie. Platný občanský zákoník z roku 1964 je totiž navzdory desítkám novelizací naprosto nevyhovujícím reliktem totalitní éry.

Odmítáme politickou hru ČSSD. Anonymní akcie omezíme v souladu s Ústavou

Jiří Pospíšil

Dosavadní návrhy sociální demokracie na zrušení anonymních akcií byly nejen podle mého názoru protiústavní. Oproti tomu návrh ODS, potažmo koalice nabízí možnosti osvědčené například v Rakousku. Zásadním způsobem zvyšuje transparentnost akciových firem a rozkrývá jejich vlastnickou strukturu, ale současně ctí vlastnické právo vlastníků akcií, a to i těch drobných.

Připravuji zpřísnění postihů exekutorů

Jiří Pospíšil

Skončí nešťastné příběhy, kdy člověk kvůli nezaplaceným třiceti korunám u lékaře musel nakonec dohromady zaplatit desítky tisíc korun, protože hradil i veškeré náklady řízení.

 Chybí zákony na "zkrocení exekutorů" a ministerstvo spravedlnosti s problémem roky nic nedělá. To jsou ve zkratce tvrzení, která se v posledních dnech objevila v Lidových novinách z úst některých neinformovaných právníků.

Je správné kriminalizovat přestupky?

Jiří Pospíšil

Ačkoli to tak z novinových titulků možná nevypadá, velkým problémem české společnosti je nejen závažná hospodářská trestná činnost a korupce. Běžný každodenní život občanům možná ještě více otravuje takzvaná drobná kriminalita.

Řadoví "zlodějíčci", podvodníci nebo lidé narušující veřejný pořádek sice nejsou tak viditelní, o to více ale škodí.

Ústav, který Česko potřebuje

Jiří Pospíšil

Média v poslední době informují o mé roli v takzvané kauze Vidnava a v některých se bohužel objevily i prokazatelně nepravdivé informace. Rád bych stručně vysvětlil základní fakta o nákupu objektu ve Vidnavě kvůli vybudování ústavu zabezpečovací detence v době, kdy jsem byl ministrem spravedlnosti. 

___________________________________________________________________________________