Články autora Zdeněk Altner

Čiň ďáblu dobře, peklem se ti odmění

Zdeněk Altner

Moudrost lidového přísloví mi vlastní zkušenost natolik vrchovatě potvrdila, že před nadcházejícími volbami do sněmovny PČR se o ni nemohu nepodělit.

Před časem do mojí advokátní kanceláři v Praze vpadlo „komando“ Obvodního soudu pro Prahu 10. Šest exekutorů, dva policisté a dva příslušníci Justiční stráže. Veškeré kancelářské vybavení oblepili nálepkami „EXEKUČNĚ ZABAVENO dne 11.7.2007“. Pro pohledávku 200.000 Kč „zpravomocněnou náhradním doručením“.

Informace k tiskové konferenci konané dne 12.10.2010

Zdeněk Altner

Včera byla v mém zastoupení advokátem Mgr.Jaroslavem Čapkem podána Ústavnímu soudu ústavní stížnost s označením důkazů, že Česká strana sociálně demokratická dosáhla vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v květnu 2010 za podmínek nasvědčujících spáchání úvěrového podvodu uzavřením ze zákona neplatné Smlouvy o
úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010, kterou družstevní záložna Fio poskytla ČSSD částku  180mil.Kč na financování předvolební kampaně ČSSD do Sněmovny Parlamentu České  republikyVčera byla v mém zastoupení advokátem Mgr.Jaroslavem Čapkem podána Ústavnímu soudu ústavní stížnost s označením důkazů, že Česká strana sociálně demokratická dosáhla vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v květnu 2010 za podmínek nasvědčujících spáchání úvěrového podvodu uzavřením ze zákona neplatné Smlouvy o
úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010, kterou družstevní záložna Fio poskytla ČSSD částku  180mil.Kč na financování předvolební kampaně ČSSD do Sněmovny Parlamentu České  republiky

Tak už vraždí i advokáty

Zdeněk Altner

JUDr. Ernesta Valka jsem poznal v r. 2000. Ale ne počátkem roku. V době, kdy o kauze Lidového domu rozhodoval v tehdejším složení původní Ústavní soud. Tehdy v něm ještě působila řada kolegů JUDr. Valka z doby federálního Ústavního soudu,. kdy byl jeho předsedou. Václavu Havlovi se nedá upřít zásluha, že na jím jmenovaném Ústavním soudu se sešel výkvět představitelů právnické obce. V nich ještě dozníval etos právní kultury předválečného Československa. Jaký prezident, takový Ústavní soud. O současném Ústavním soudu si JUDr. Valko nedělal iluze. Zvláště ne o jeho předsedovi, advokátovi JUDr. Pavlu Rychetském.

Zpravodajská demokracie

Zdeněk Altner

Kdo by si rád lámal hlavu nad chmurami „blbé nálady“. A proč? Aby si připustil, že realita může být ještě chmurnější?. Chybí nadhled i odstup. Zkusme proto alegorii. Představme si hororový scénář. Italské mafii se podaří ovládnout italské tajné služby. Tajné služby to jsou hry zpravodajských služeb. Jsou tajné. Svět sám o sobě, kde žádná pravidla neplatí. Tam, kde neplatí pravidla, vládne mafie. Tam platí zpravodajec rovná se mafián.

Mráz přichází nejen z Kremlu

Zdeněk Altner

České republice hrozí ukrajinský scénář. Rozeštvat každého s každým. Rozvrátit důvěru kdekoho s kdekým. Aby dezorientovaný občan přestal vnímat, kdy lež je pravdou a pravda lží. Mediální masáž řízená mediálními zaprodanci národa k jeho otupění nekonečným seriálem přesně cílených a načasovaných skandálů. Snaží se vsugerovat do podvědomí veřejnosti černobílý obraz.

Lesk a bída české advokacie

Zdeněk Altner

Již preambulí Etický kodex advokátů EU zavazuje každého ze 700 000 advokátů sdružených v Radě evropských advokátních komor respektovat poslání nezávislé advokacie jako pilíře a zásadního prostředku ochrany lidských práv občanů vůči státní moci. Nezávislost advokáta na státní moci je podmíněna následujícími předpoklady.

___________________________________________________________________________________