Články autora Jan Bém

Voláme po transparentním systému dotací!

Jan Bém

Při projednávání finančních podpory krajským nemocnicím na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 28. ledna 2010 zazněly zajímavé informace.

Zastupitel MUDr. Jan Michálek (ODS) se zeptal, zda je pravdivá informace, že nemocnice v Náchodě je díky příspěvku kraje v zisku? Kupodivu odpověď zněla kladně. Další otázka: Proč se dotuje ztrátový provoz tak vysokou částkou, že nakonec nemocnice vykazuje zisk? Odpověď s odůvodněním zněla, že se z něčeho musí platit staré ztráty hospodaření této nemocnice.

Budou peníze stále mizet v černých dírách silnic?

Jan Bém

Noviny jsou plné článků, ve kterých se vyjadřují všichni majitelé státních, krajských i místních komunikací, že se po zimě opět nedostává peněz na jejich údržbu a opravy.  Jsem přesvědčen, že mohu minimálně vedení Královéhradeckého kraje dát recept k nalezení cesty, jak za stejně velkou částku peněz opraví více silnic. Jde jen o „maličkost“, dbát na dodržování technologických postupů při prováděných opravách! A dbát na to, aby kraj platil jen to, co se skutečně opravilo!

Uložit

Uložit