Články autora Tomáš Müller

Osobní poznámka k událostem na Ukrajině

Tomáš Müller

Prožil jsem v Kyjevě dohromady téměř rok. V roce 1983 jsem byl vyslán na stáž do KIIGA (Kyjevského institutu inženýrů civilního letectví). Na škole se ke mně chovali jako k prominentní osobě – k nám v té době na Ukrajině vzhlíželi jako my k západu.

___________________________________________________________________________________