Články autora Tomáš Kolomazník

Patnáct let od vstupu ČR do NATO

Tomáš Kolomazník

Letošní rok je rokem významných výročí. Patnáct let od vstupu ČR do NATO patří nepochybně mezi ta, za kterými je nutné se ohlédnout, i když bezpečnost není téma, které by “hýbalo” českou společností, ba naopak můžeme ho s nadsázkou označit jako “traumatizující”.

___________________________________________________________________________________