Články autora Ivan Fuksa

Kdo kárá deficit?

Ivan Fuksa

Schodek státního rozpočtu za rok 2009 dosáhl téměř 200 miliard korun. Jiří Paroubek při každé příležitosti opakuje, že se jedná o "Topolánkův" rozpočet. Připomeňme pár výroků představitelů ČSSD.

"V době krize nemůže být výše rozpočtového schodku modlou," řekl v únoru 2009 Milan Štěch. Bohuslav Sobotka v té době uvedl: "Já si nemyslím, že je rozumné, aby se vláda soustředila na škrty v situaci, kdy ekonomika výraznějším způsobem zpomalí." Jinými slovy, zatímco ČSSD před rokem Topolánkovu vládu kritizovala, že proti krizi nebojuje vytvářením schodků, nyní ji kritizuje za vysoký schodek.

Rathem zaviněné drahé zpoždění

Ivan Fuksa

Páteční LN se zabývaly situací ohledně dotací z Evropského sociálního fondu pro Středočeský kraj. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zde pozastavil výběrové řízení na firmy, které měly rozdělovat peníze určené na sociální služby. Zpoždění už tak dosahuje téměř půl roku a náklady nese státní rozpočet. Hejtman David Rath (ČSSD) ani neumí vysvětlit, proč Středočeský kraj potřebuje zprostředkovatele, když se jiné kraje bez něj obejdou. Zvláště pokud jedna z vybraných firem vznikla krátce před výběrovým řízením.

Co se stalo z modly deficitu?

Ivan Fuksa

Schodek státního rozpočtu za rok 2009 dosáhl téměř 200 miliard korun a Jiří Paroubek s dalšími představiteli své strany neopomene při každé příležitosti zopakovat, že se jednalo o "Topolánkův" rozpočet. Zlá ODS podle něj může nejen za hospodářskou krizi v ČR, ale i zřejmě ve Spojených státech a dalších zemích.

Dovolte mi připomenout několik výroků představitelů sociální demokracie. "V době krize nemůže být výše rozpočtového schodku modlou," řekl v únoru 2009 odborářský boss a místopředseda Senátu Milan Štěch.

Kontrola ekotendru není děravá

Ivan Fuksa

Článek "Achillova pata obřího ten­dru: kontrola" (HN 15. února) je ukázkou toho, jak lze na základě mylné informace od "analytika" postavit chybné soudy.

Martin Mařík postavil svou tezi o tom, že "není vůbec zajištěna důsledná kontrola provedení sanací" na vyjádření údajného analytika Havelky. Ten prý tvrdí, že ve smlouvě, která bude s potenciálním vítězem tendru uzavřena, se píše, že "vítěz je povinen svým jménem a na svůj účet zajistit provedení supervize".

Státní pojištění exportu pomáhá

Ivan Fuksa

Uvedu jen pár poznámek k článku "Firmám zdražují pojistky na export" (HN 18.2.2010). V textu je nesystémově zařazena státní pojišťovna EGAP, ačkoli článek pojednává o ceně komerčního pojištění, u kterého je porovnáváno navýšení spoluúčasti na pojistném plnění. Rizika pojišťovaná komerčními úvěrovými pojišťovnami jsou však zcela odlišná od rizik pojišťovaných EGAP. Komerční subjekty pojišťují zejména rizika krátkodobých úvěrů obchodní povahy a převážně pro vývoz do zemí EU. Naopak EGAP pojišťuje rizika dlouhodobých vývozních úvěrů a investic v politicky rizikových teritoriích, tedy převážně mimo EU. Nemůžeme tedy srovnávat nesrovnatelné.

Jak trestat nezodpovědné politiky

Ivan Fuksa

Nemusím na úvod sáhodlouze vysvětlovat, jakou situaci nyní zažíváme. Hospodářská krize zřejmě pomalu odeznívá, ale některé podniky se dostaly do velkých problémů a nezaměstnanost rychle vzrostla. Světlo na konci tunelu již vidíme, ale je zatím mlhavé. Krize dopadla i na veřejné rozpočty, státu, obcím i krajům chybějí daňové příjmy a vytvářejí vysoké deficity. Jakou odpovědnost by měli převzít politikové za stav veřejných financí?

Ceny zájezdů už lidi nematou

Ivan Fuksa

V minulosti se každým rokem objevovaly v médiích kritiky neblahé praxe některých cestovních kanceláří, které mátly spotřebitele neuváděním konečné ceny zájezdů. Po necelém půlroce fungování novely zákona o cenách můžeme konstatovat, že se tento nešvar podařilo zlikvidovat. Určitě ke spokojenosti spotřebitelů.

Cesta do Řecka? Raději k Balatonu

Ivan Fuksa

Protesty v Řecku si vyžádaly své první mrtvé. Kolabující ekonomika dostává další ránu od komunistů a odborářů, jejichž demonstrace znemožňují normální chod státu i hospodářství. Další a další turisté ruší své zájezdy, což dále zhoršuje stav veřejných rozpočtů, protože turistický ruch vytváří až třetinu řeckých příjmů. Jednoznačně vidíme, kam vede populismus socialistů a nezodpovědné zadlužování.

Věřím ve středopravou koalici

Ivan Fuksa

Věřím ve vytvoření středopravé koalice ODS,TOP09 a Věcí veřejných. Jejich programy k sobě mají blízko, i když samozřejmě bude muset docházet ke kompromisům. Na této sestavě musím vyzdvihnout to, že by dohromady měla koalice 118 mandátů, to je výrazná většina. Tento počet by byl zárukou stability a zároveň zkulturnění poslanecké politiky.

Zvýší se daňová zátěž?

Ivan Fuksa

Středeční Hospodářské noviny přinesly na titulní straně článek se sugestivním titulkem "Musíme zvýšit daně". Ten je postaven na tvrzení, že zatímco před volbami se Občanská demokratická strana bránila zvýšení daní, nyní už tuto možnost poprvé připustila. Jedná se o podporu návrhu Bezděkovy komise sjednotit sazby DPH na 19 %, kterou vyjádřil budoucí premiér a místopředseda ODS Petr Nečas.

___________________________________________________________________________________