Články autora Miroslav Ouzký

Přesouvání europoslanců je plýtvání peněz

Miroslav Ouzký

Skupina Evropských konzervativců a reformistů (EKR), v níž pracují i čeští europoslanci za ODS, navrhne na plenárním zasedání Evropského parlamentu (EP) sloučení dvou zářijových zasedání ve Štrasburku do jednoho. Pozměňovací návrh se bude týkat kalendáře EP na rok 2011 a není vyloučeno, že se v europarlamentu dočká široké podpory. Občanští demokraté se také otevřeným dopisem obracejí na ostatní české eurposlance s žádostí o podporu návrhu.

Zaslouží si výrobci solárních panelů výjimku?

Miroslav Ouzký

Připravovaná novela evropské směrnice o omezení používání nebezpečných látek RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances), která hodlá do působnosti legislativy zahrnout též solární panely, začíná mezi výrobci fotovoltaiky vyvolávat rozepře. Sporným prvkem je toxické kadmium, které je používané u levnějších solárních panelů. (...)

Jen další skrytá podpora zemědělců v EU

Miroslav Ouzký

Nedávné rozhodnutí Evropské komise o zavedení režimu certifikace pro všechny druhy biopaliv dává členským státům EU kontrolu nad dodržováním kritérií udržitelnosti biopaliv. Avšak za touto na první pohled ctnostnou myšlenkou, která by měla zajistit, aby suroviny na výrobu biopaliv nepocházely z lesů či nedávno odlesněných oblastí, se skrývá opět další z nesmyslných podpor evropských zemědělců.

Trend v dobré víře, nebo lobby?

Miroslav Ouzký

Musíme se ptát, protože fotovoltaika je exemplární ukázka, jak lze zneužít ekologický přístup k prosazení směru, který odporuje všem racionálním i ekonomickým pohledům. Možná obojí. Ale v různé míře. Jak jinak lze vysvětlit, že v ČR proudí od tohoto obnovitelného zdroje téměř polovina prostředků určených na podporu všech obnovitelných zdrojů.

Trend v dobré víře, nebo lobby?

Miroslav Ouzký

Musíme se ptát, protože fotovoltaika je exemplární ukázka, jak lze zneužít ekologický přístup k prosazení směru, který odporuje všem racionálním i ekonomickým pohledům. Možná obojí. Ale v různé míře. Jak jinak lze vysvětlit, že v ČR proudí od tohoto obnovitelného zdroje téměř polovina prostředků určených na podporu všech obnovitelných zdrojů.

Postavme fotovoltaiku na stejnou úroveň jako ostatní druhy energie

Miroslav Ouzký

Tam, kde má působit neviditelná ruka trhu, působí dnes štědrá dlaň státu. Nepřirozená podpora fotovoltaiky zprvu. Teď pokus o zastavení vlaku ženoucího se plnou rychlostí. Ve světle posledních návrhů vlády na omezení fotovoltaického boomu, ať už sníženou výkupní cenou, nebo zdražením orné půdy, se mi zdá nerozumné, aby na jedné straně plynuly do fotovoltaiky obrovské dotace a na straně druhé tam směřovaly i sankce.

Drahá elektřina by z Česka vyhnala průmysl

Miroslav Ouzký

Vždyť už dnes, vyjma Slováků a Maďarů, platí české firmy za elektřinu více než jejich konkurence v Evropě. A firmy - na rozdíl od obyvatel - se umí poměrně radikálně rozhodnout, kde bude jejich sídlo podnikání... Musíme velmi zvážit, jestli chceme vyhnat zbytky českého průmyslu do zahraničí a v podstatě zastavit budoucí investice do něj. Do Turecka by pravděpodobně zamířilo třeba Barum Continental, které má 30 % nákladů v elektřině.

Nevyčítejme ČEZ jeho solární byznys

Miroslav Ouzký

Je snadné vyčítat energetickému podniku ČEZ jeho solární investice, zejména s přihlédnutím k jeho sprinterskému úsilí na konci roku.

Je snadné mu vytýkat, že v solárním odvětví hraje poměrně významnou roli a pod jeho správu patří ty největší solární parky, zatímco stát se snaží dostat z finanční pasti, kterou podpora fotovoltaiky představuje. A je snadné jej také vinit z vysokých cen energií v důsledku fotovoltaického rozmachu.

Fukušima je rázným argumentem pro jadernou energetiku

Miroslav Ouzký

Štěpná reakce v reaktoru byla zastavena již od prvního nahlášení nebezpečí zemětřesení, pracovníci elektrárny nyní bojují pouze se zbytkovým teplem, které bohužel doprovázejí lokální výbuchy nahromaděného vodíku v nejméně důležitých částech bloku. Avšak je předem kalkulováno i se situací, kdy by došlo k úplnému roztavení jádra a i personál je pro tuto situaci vyškolený. Dokonce i v nejhorší možné situaci, kdy by již nebylo možné havárii v JE Fukušima 1 zvládnout, by se nakonec jednalo o lokální záležitost a ne katastrofu celosvětového významu.

Máme jedinečnou příležitost

Miroslav Ouzký

Dostavba dalších dvou bloků JE Temelín dnes není otázkou, zda vůbec, ale kdy a za kolik. Spotřeba elektřiny kromě krátkého útlumu v 90. letech neustále roste. Trend potvrzují i dlouhodobé modely. Když se podíváme na situaci v Evropě, zjistíme, že rezervy mají jen 2 až 4 státy včetně ČR, které si dnes mohou dovolit elektřinu i vyvážet. Znamená to však jediné – již brzy pocítí Evropa citelný deficit elektřiny.

___________________________________________________________________________________