Indoktrinace už od jeslí? Nechceme!!!
Zuzana Majerová Zahradníková

Dělají to tak všechny totalitní režimy. Vždy usilují o to zmocnit se dětí co nejdříve a indoktrinovat je nějakou – obvykle zcestnou – ideologií...

Jestliže ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová do důvodové zprávy k zákonu o jeslích napsala, že jeho cílem je nabourat „genderové stereotypy, na základě kterých jsou ženy vnímány jako hlavní pečovatelky, kde v pohádkách musí měnit role a nabízet genderově neutrální pohledy na otce a matky, kde panenky musí mít tmavší barvu pleti...”, pak jen následuje své totalitní politické vzory.

V normálním světě to ale funguje jinak.
Stejně jako v přírodě. Všem mláďatům – a ani děti nejsou výjimkou – je nejlépe v náručí maminky.

Ano, teď mluvím za sebe a ráda jsem byla svým synům máma, pečovatelka a vychovatelka v jednom. Jsem na to náležitě hrdá! A uvědomuji si, že pro mnohé ženy jsou jesle jediným řešením. Chápu a vím, že je třeba tuto péči o děti do 3 let vrátit a nabídnout rodičům. Ale jen a pouze PÉČI!

NE tuto šílenou indoktrinaci a narušení přirozeného osobnostního vývoje našich malinkých batolat a uzlíčků štěstí.

My v Trikolóra tohle odmítáme. My bráníme normální svět. Petr Mach to v Reflexu napsal skvěle. Stojí za přečtení, hlavně však za zamyšlení.


Petr Mach: Vládní plán jeslí – riziko líhně neomarxismu

___________________________________________________________________________________