IVK: Druhý důchodový pilíř je z papíru
Ladislav Jakl

Kampaň, která má nalákat klienty do fondů tzv. druhého důchodového pilíře, nabývá už skoro zoufalých rozměrů. Do televizních reklam na záchranu operace se zapojil už i cirkusový slon, partička komiků a další estrádní rekvizity. Vláda uvolnila dalších 20 miliónů korun na vlastní kampaň. Projekt druhého pilíře totiž najíždí na mělčinu a ti, kdo jsou na něm zainteresováni, propadají panice.

Jak by ne. Počet klientů všech fondů dohromady dosáhl dosud pouhých 50 tisíc. Což je dramaticky pod úrovní nutnou k zajištění základní funkčnosti systému, přičemž na nábor mají fondoví naháněči už jen měsíc. Však už také zkoušejí zlomit stát, aby jim ovečky do jejich ohrádek nahnal trikem, například prostřednictvím automatického vstupu do druhého pilíře, přičemž lidé by se museli aktivně odhlásit, jinak by zůstali chyceni.

V reklamách nám vesele lžou, jako že ze svého zaplatíte jen kanystr benzínu a další dva vám do nádrže naleje úslužný stát zadarmo. Místo aby vám férově řekli, že jeden kanystr si zaplatíte přímo a ty další dva zaplatíte přes státní pokladnu, ale fondy vám ten benzín nenalijí do nádrže právě jedoucího auta, ale do cisterny, kterou pro vás (možná) otevřou za několik desetiletí.

Je evidentní, že se tu kdosi přepočítal, že čísi očekávání nebyla naplněna. A jak už to bývá, není to vinou reality, ale právě nereálných očekávání. Soudní hodnotitelé samotné myšlenky druhého pilíře ale tento vývoj dávno očekávali a nijak překvapeni nejsou. Spíše je mrzí, že jejich varovná slova nebyla vyslyšena včas.

Myšlenka druhého pilíře je totiž vadná od začátku. Zaprvé: je koncipována pro úplně jiné ekonomické počasí. Vznikla v dobách plynulého ekonomického růstu a dlouhodobé stability finančního sektoru. Princip „dlouhých peněz“, který počítá s investicí na dálku jedné či více generací, totiž jako svůj nutný předpoklad potřebuje kontinuální a očekávatelný hospodářský vývoj a tedy i investiční důvěru z něj vycházející. V takovém prostředí se nyní nenalézáme ani náhodou. Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli a zbavit se svobody zacházení se svými volnými prostředky kvůli vidině profitu velmi pofidérního.

Zadruhé: v podobě, v jakém je účast ve druhém pilíři nabízena, jde o uživatelsky nezajímavý produkt. Údajná státní pomoc je čerpatelná až za jednu generaci a přistoupení se nabízí v podobě nevratného kroku. Potenciální klienti postrádají pravidla o případném dědění, variabilitu doby čerpání či vazbu na věk a ne odpracovaná léta. Neexistuje příjmově definovaná cílová skupina, pro kterou by měl tento produkt ve stávající podobě znamenat zřetelný profit.

Zatřetí: žijeme v době rozvinutého „třetího“ pilíře, jehož produkty zaznamenaly dramatický pokrok a skýtají mnohem větší operativní možnosti pro individuální investory. A koneckonců také požívají státní podporu, čímž deformují finanční trh. Proto i silné finanční skupiny zajímá více třetí pilíř než dobrodružství s pilířem druhým.

A začtvrté: druhý pilíř je vadný systémově, protože vnáší do systému další problém, hlavně z hlediska perspektivy. Zamlžuje životně důležitou hranici mezi soukromými a veřejnými prostředky i mezi soukromým a veřejným zájmem. Čí jsou peníze na kontě fondu druhého pilíře? Individuálního investora? Proč je ale v jeho prospěch odlomena část veřejných financí? Vždyť peníze prvního pilíře žádnými soukromými financemi nejsou, hra na jakýsi důchodový fond se snaží jen naoko rozlišit tyto peníze od běžných rozpočtových.

Stát se nezajímá o důchodový systém ze stejných pohnutek jako finanční instituce. Není žádným fondem, pojišťovnou, spořitelnou ani bankou. Je nástrojem péče o veřejné statky. A těmi je v oblasti důchodů starost o ty, kteří se na stáří neuměli nebo nechtěli zabezpečit. Ne kvůli nim samotným, ale kvůli zamezení negativních externalit, jaké by pro ostatní spoluobčany plynuly z toho, že část jejich sousedů se ocitla v dramaticky neúnosné sociální situaci.

Daňoví poplatníci či plátci odvodů do tzv. prvního pilíře (což je ale důsledně vzato totéž) nejsou žádnými klienty státu. Princip zásluhovosti zde nemá žádný smysl. Ten má platit v soukromoprávní sféře mezi individuálními investory a finančními ústavy. V případě prvního pilíře jde svého druhu o kvazidaňové odvody ve prospěch obecného veřejného zájmu, ne o formu spoření či pojištění pro vlastní potřebu. Není v žádném veřejném, zájmu, aby státem procházely peníze na soukromé potřeby jednotlivých plátců. Veřejným zájem není větší televizní obrazovka pro plátce vyšších odvodů o nic víc, než větší intenzita veřejného osvětlení pod nohy poplatníka odvádějícího vyšší daně.

Stát vůbec nemá mít servisní funkci v dvojstranném vztahu s plátcem daně (ať už jí říkáme třeba pojištění). Stát peníze vybírá na péči o veřejné statky, na financování uspokojování veřejných zájmů. Daně neplatíme, abychom za své konkrétní peníze dostali konkrétní službu, dokonce snad v závislosti na výši platby. Od toho je přece trh. To by plátci vyšší daně mohli požadovat, aby jim u vchodu stál „jejich“ policista a jejich dům hájil jeden armádní tank. Daně stát vybírá od lidí násilím, aby z nich financoval statky, u nichž je konzumace rozptýlena, je obecná, ne individuální. A v oblasti důchodů jsou to právě ony negativní externality, které by celé společnosti mohly hrozit ze soužití s nezabezpečenou částí populace.  

Dnešní zamlžení hranice mezi veřejnými a soukromými penězi, které představuje již první pilíř, potřebuje reformu jako sůl již dlouhá léta. Ta by měla přinést definitivní rozchod státu s funkcí finančního ústavu a jeho návrat k péči jen o veřejné statky, nikoli ke klientskému systému. Zavedení druhého pilíře jde ale směrem přesně opačným: veřejný a soukromý charakter různých důchodových konceptů jen více zamlžuje a promíchává. Tím značně komplikuje příští možné reformní kroky.

Ústavní soud svým rozhodnutím o zrušení první verze tzv. malé důchodové reformy bohužel precedentálně velmi zkomplikoval příští reformní kroky, když velmi chybně petrifikoval vzájemnou závislost odvodů do důchodového fondu a výši později vyplácených důchodů. Naprosto nepochopil, že stát není automat na nápoje: vhoďte minci, vypadne důchod. Druhý pilíř je ale ještě větší překážkou příštího možného narovnání než toto rozhodnutí ÚS.

Dosavadní nástup druhého pilíře zatím vypadá jako fiasko, především kvůli totálnímu nezájmu potenciálních klientů. Jenže to není jeho jediný negativní dopad. Tím druhým je, že rozbil ještě několik vajec do jedné velké důchodové omelety, ze které by bylo třeba spíš vejce zpátky vyrobit. Bude to těžké, ale jednou se tato reforma bude muset udělat. I na úkor těch, co se nechali nalákat do druhého pilíře. Což dosud váhající asi správně tuší. Velká voda nám ukazuje, že na papírových pilířích se stavět nemá.

Ladislav Jakl, Institut Václava Klause, zkráceně vyšlo v Právu 4. června 2013

nedělal bych z toho velký

nedělal bych z toho velký problém.....vláda se prostě jen snažila, rozšířit spektrum možností, jak si na stáří přilepšit!!!
Těch možností není nekonečně mnoho:
1. Nedělat vůbec nic a nechat současný průběžný systém.( demografický problém)
2. Parametricky změnit současný průběžný systém ( s tím, že by se účinek projevil až za několik desítek let a došlo by k disproporci mezi generacemi?)
3. tzv. Švédský model ( systém zdánlivých účtů ), který ovšem nabízí nízké důchody
4. Systém rovných důvodů ( dtto)

PS. ...u nás prostě privátní odpovědnost a investice do budoucnosti není moc v módě, zvláště když to ještě není státem subvencováno, např. jako III. pilíř, nebo stavební spoření. Byl bych docela zvědavý na ten řev, kdyby vláda rozhodla, že bude II. pilíř povinný....???

Petrofe, podle kvality Vašeho

Petrofe, podle kvality Vašeho příspěvku soudím, že o věci něco víte. Já vím celkem pendrek, ale celý život jsme se s manželkou snažili šetřit. Čas tak rychle utekl, že se nám podařilo pár šušňů ušetřit i na stará kolena. Dneska by měli ti mladší kvitovat s povděkem, že stát /socialisticky/ podporuje v třetím pilíři penzijní fondy. Smysl mé poznámky je v tom, a není to z mé hlavy, že důchod není nemoc, ale každý se ho může dožít a měl by část výdělku dávat stranou. A podle výše ušetřených peněz s nimi nakládat. Investovat do realit, zlata či diamantů. Přiznám se, že ale závidím každému, kdo dokáže nešetřit a dává si do trumpety bez zábran. Tento typ lidí s měnovou reformou neměl žádné problémy a mohl se jenom posmívat těm šetřílkům. Jo, teď mně došlo, že vlastně skutečně bohaté žádné měnové reformy nemohou zničit, jenom ty šetřílky nízkopříjmové. :-)

vážený Zeolite myslím, že na

vážený Zeolite myslím, že na to, aby se člověk na stáří zabezpečil, není třeba být moc študovaný....platí to staré známé a vy o tom sám píšete : ....vojak se stará, voják má..!!
Já osobně jsem rozumně a dobře investoval v obou kolech kuponové privatizace, pak to byly celkem nadprůměrný příjem v produktivním věku a krom toho jsem spořil ca. 15 let v investičním fondu (ING), i když v té době míval zhodnocení ještě 3-4%..!!!
Dnes tedy nejsem odkázán jen na vlastní důchod a navíc, díky včeličkám, si každý rok něco přilepším prodejem medu.
Bohužel, oba mí synové (OSVČ) vyznávají jiný styl života, jejich heslem je " žijem dneska" a co bude zítra .....???
Takže mějte se dobře a zůstávejte i nadále životním optimistou. Zdravím.

Jenomže to vymyslela blbě.

Jenomže to vymyslela blbě. Čím je člověk starší, tím méně peněz potřebuje. Člověk, který má děti, potřebuje pořídit bydlení, děti stojí peníze, atd. V průběhu času sice stojí děti čímdál víc peněz, ale většinou se asi zvyšují příjmy a spoustu věcí, které člověk potřebuje nebo chce, si již pořídil. Nakonec, když se děti osamostatní, člověk má splacené bydlení a vlastní všechno, co potřebuje, spotřeba peněz dramaticky klesne. Vidím to na rodičích, kteří nemají zrovna moc vysoké důchody, ale kromě základních potřeb nemají nutkání nijak moc utrácet a peníze na účtu jim přibývají.

Tedy od úspěšné reformy bych očekával, že nebude ubírat tolik mladým s ohledem na vyšší příjem ve stáří (kdy už to tolik není potřeba). Druhý pilíř to dělá přesně naopak a je tu ještě ten nejistý výsledek.

Když jsem se ze zvědavosti

Když jsem se ze zvědavosti zajímal, jaké penze mohou očekávat mí potomci, nagůgloval jsem několik informací vesměs o II.pilíři a z toho jsem vyvodil, že stát zvýhodňuje čekatele důchodů, kteří si budou spořit, celkem o 3 %. Vůbec mě nenapadlo, že prakticky o stejným objem se jim sníží I.pilíř, až když pan Kocourek doporučoval hodit na mě síť, objevil jsem tu zradu I. pilíře v podobě souhrnného mlhavého přínosu z různých kalkulaček, které mě k podrobnému koumání jako starodůchodce nezajímaly. Na druhé straně jde o akci dobrovolnou a každý se může rozhodnou podle svých parametrů, takže nevím, proč by musel být II. pilíř a tedy celý záměr reformy stornován při změně vlády. Jde o specialitu levice, která hrozbou zrušení straší i při dalších zákonech, naposledy o navrácení majetku církvím s kýženou odlukou od státu s velikým dlouhodobým přínosem pro stát a jeho občany.

Proč - a taky jak?

Proč - a taky jak?

Jak pravil pan Kohout z

Jak pravil pan Kohout z Partners: "Každý má právo zůstat chudý". Pan Jakl podává teoretický rozbor zakladů tohoto práva.

Cituje-li někdo Škromacha, pak lze dodat jen toto: "Každý má právo zůstat blbý".

Kohoutem uváděné právo zůstat

Kohoutem uváděné právo zůstat chudý Kalouskova vláda významně rozšiřuje! "Každý má právo nechat se okrást státem doporučeným penzijním fondem." Schválně, zda p.Kolder toto svoje právo již uplatnil. ////

V době. kdy to bylo

V době. kdy to bylo relevantní, II. pilíř neexistoval a z důchodové reformy byl realizován jen nesmělý krok ministra Vodičky, po kterém idioti pochodovali po ulicích a vyřvávali "Pusťte k vodě Vodičku, ať tam pouští lodičku".

Za peníze z III. pilíře jsem si pořídil něco jako rentu a tak jsem, také díky relativně slušnému platu a přiměřeně dlouhé práci "přes čáru", CsD (celkom spokojený důchodce).

II. pilíř je výhodný v jednom: na peníze, které do něho přijdou, pokud je tedy neukradnou kurvy bolševický z Hybernské ulice, nelze sáhnout dříve, než při odchodu na předkremační dovolenou. Jsem si jist, že vášniví kritici II. pilíře si neuvědomují, že málokdo je schopen odolat a odložené peníze neutratit s tím, že ještě je čas a já bude ve vatě, jen teď musím ... a bůhví, co bude, až ... .

A laskavě neargumentujte nedostakem peněz či celonárodní chudobou, spotřeba legálního alkoholu vypovídá o nečem diametrálně jiném, A to nemluvě o spotřebě nelegálních metylových směsí.

Obava z kurev bolševických z

Obava z kurev bolševických z Hybernské ulice je jistě VŽDY namístě, ale v případě II.pilíře bych se přece jenom více obával kurev ne nutně bolševických, a to z Kypru, Kajmanských ostrovů a z podobných dnes již dobře známých lokalit. ////

Ještě si snižovat o dvě

Ještě si snižovat o dvě procenta výplatu, aby mi na úspory nějaký ožralý šmejd vymyslel srážkovou daň...

Ten Kalousek je stejně divné a nepoučitelné. Proč zvedá novinářům telefony, když je nalité jak dělo? Trochu ho šlechtí, že ten chlast nakonec přiznal :-)

Postoje a názory pana

Postoje a názory pana šachisty jsou téměř nerozlišitelné od názorů B.Doležala a pehete. ////

Pravicový BND?! pehehe!

Pravicový BND?!

pehehe!

Tak už i Jakl potvrzuje

Tak už i Jakl potvrzuje Kajanovo omílání, že jak nás ta EU ve všem strašně dusí a omezuje, naštěstí Nečas je mistr nad mistry a prostě v tom umí chodit.
Národ to ví už dávno a 8% je hezká vizitka této vlády. Jen by mě zajímalo, kdo je těch 8%, osobně si myslím, že je to 4% tj. známé procento významných odchylek v populaci.

NERV, pane Janyško, je už

NERV, pane Janyško, je už dávno "U Chocholouška".
Že na ty odborníky, realizující v souladu s přirozeným chováním člověka svoje osobní a skupinové zájmy ve spontánním řádu lidské interakce, vůbec kdy dáte.

A Nečas - Prďánky. Důsledky přijdou později.

Myslím, že PODSTATA Jaklova

Myslím, že PODSTATA Jaklova sdělení je v odstavci, kde píše:
"Stát ... je nástrojem péče o veřejné statky. A těmi je v oblasti důchodů starost o ty, kteří se na stáří neuměli nebo nechtěli zabezpečit. Ne kvůli nim samotným, ale kvůli zamezení negativních externalit, jaké by pro ostatní spoluobčany plynuly z toho, že část jejich sousedů se ocitla v dramaticky neúnosné sociální situaci."

Tohle přece není odborný ekonomický problém. To je problém filozofický nebo politický. To je věc pravicového nebo levicového vidění světa. Levice má tendenci "pronikat státem" do výsostně tržních vztahů. A to se, podle Jakla, stalo v případě projektu druhého pilíře. Stanovisko NERVu tedy nemá relevanci.

Výtečně, pane Vítovský !

Výtečně, pane Vítovský !

Tentokrát perfektní!

Tentokrát perfektní!

Ano. Také to tak

Ano. Také to tak hodnotím.

Asi že to nepsal Klaus, že? ;-)

(srdečně Vás zdravím, pane Hrbku)

Špicové článek. Neexistuje v

Špicové článek. Neexistuje v něm nic, co bych rozporoval, možná by šlo doplnit některé aspekty, kterým se článek nemůže věnovat podrobněji. Očekávám, že autor sklidí kritiku, že okopává Nečasovy kotníky. Nečas totiž, ať vymyslí jakoukoliv kokotinu, musí být podle některých pouze chválen, protože vede pravicovou vládu a má to těžký.

Souhlas s p.jurasem. Jakl

Souhlas s p.jurasem. Jakl dobrý, po mlžení kolem podělané amnestie opět ten strarý známý pozorovatel z toho správného břehu. ////

A jurasův bezva názor na Prďánky-Nečase, jehož kritika je zde na Virtually tabu. A zase ho, smolaře Nečase, dohnala ta realita ... ////

Ve spontánním řádu lidské

Ve spontánním řádu lidské interakce nelze předem naplánovat a "zařídit" ty správné výstupy. To snad pan premier Prďánky od Kajana ví.

Takže pokud není úplnej trouba, je to prokorupční matlák.

Myslím, že mistr Nečas nejvíc

Myslím, že mistr Nečas nejvíc drtí lid této země, Kajane, tos fakt zase něco vystihl, génie.
Ale ten lid mu to ve volbách vrátí, jen aby ho pak soudruzi z pravice podrželi a založili pro něj nějakej institut.

Budeš klečet na Hayekově

Budeš klečet na Hayekově Bibli!
Jinak kdykoliv jsem k dispozici ti dát přes hubu, zajedu do Vrbna, je tam hezky, ale smrdí to tam takovou nějakou, jak bych to řekl - kajanovinou?

"... a znalostmi" I principů

"... a znalostmi"

I principů spontánního řádu?

Možná tady je ten zakopaný

Možná tady je ten zakopaný pes - všichni jsou TO jenom úředníci. Perfektně znalí zdeúředních technologií.

Kde jsou P O L I T I C I a S T Á T N Í C I ?!

Tak sřli je náboženství! Teď

Tak sřli je náboženství! Teď jsem konečně prozřel. Ty Kajanovy omílané žvásty je takový Otčenáš. Kajan si ho opakuje 100x denně z toho 99x na Virtually.
Kajane, ty hovado, ty jsi náboženský blouznivec!
Proto taky z Hayeka skoro nic nechápeš, ale chudí duchem zato pevně věřící jsou blahoslavení. Ty budeš možná jednou Svatej Kajan z Hájku.

Asi se mu ten priteplenej

Asi se mu ten priteplenej vyraz libi, norm,alni chlap takova slova nepouziva.
Sevecek...prdanky... jeminanky... zdrobnelanky...

Von si u toho psaní hezky

Von si u toho psaní hezky prdí, tak něžně prďánecky, proto je pan Ševeček tak tvůrčí.

Nabízím vám handl - ukecám

Nabízím vám handl - ukecám pana Ševečka, a vy naoplátku přesvědčíte Prďánky, ať nejsou Neč.., éch, čo to tárám, obráceně - Nečase, ať není Nečasem, nebo tak něco ... ////

Proč byste chtěla trestat za

Proč byste chtěla trestat za názor, za veřejně projevené slovo?

___________________________________________________________________________________