Jak je to s odpovědností za amnestii
Petr Mach

Tento článek je o odpovědnosti v politice a speciálně o odpovědnosti v případě amnestie.

 

Politici jednají za nás. Mají pravomoc rozhodovat o zákonech, o našich penězích, o mezinárodních závazcích, apod. Jednotlivec je v soukromé sféře za své činy vždy odpovědný. (Předlužíte se, čeká vás exekuce, nebudete se učit cizí jazyky, nedomluvíte se s cizinci, atp.)

 

Odpovědnost je obrovsky důležitým faktorem lidského chování. Kde odpovědnost chybí, přijde obvykle neštěstí. (Dítě, které by neneslo odpovědnost za své lumpárny, by zvlčilo. Zaměstnanec, který by nenesl hmotnou odpovědnost za svou činnost pro firmu, by nakonec mohl zničit nebo prohospodařit vše.)

 

Odpovědnost za své činy musí tedy nést i politici. Mnohdy vidíme, že odpovědnost politiků je nedostatečná. Chybí-li odpovědnost v politice, nastávají zhoubné důsledky, jako když někdy chybí odpovědnost v soukromé sféře. Když rovnice lidského chování neobsahuje odpovědnost, bude existovat tendence ke špatnému, "neodpovědnému" chování. V politice je to ještě závažnější o to, že politici jednají za nás, za miliony lidí, kteří nesou důsledky jejich neodpovědnosti.

 

Jsem přesvědčen, že odpovědnost politiků v naší zemi je velmi slabá a je potřeba v tomto směru ústavu změnit. Nejprve ale pár slov k odpovědnosti za amnestii.

 

Kdo je komu odpovědný

 

Nežijeme v absolutistické monarchii a pravomoc prezidenta při vyhlašování amnestie se blíží nule. Odpovědná je vláda. Opravdu.

 

Podle české ústavy "Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně" (Čl. 68, odst. 1 Ústavy), zatímco "Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný." (Čl. 54, odst. 3 Ústavy). Tato slova o odpovědnosti znamenají, že vládu jmenuje Poslanecká sněmovna, a ta ji může také kdykoliv odvolat vyslovením nedůvěry. Prezidenta nikdo odvolat nemůže.

 

Právě pro tuto absenci jasné odpovědnosti jsou pravomoci prezidenta ústavou omezené: Většina rozhodnutí prezidenta je závislých na tom, jestli k nim dostane souhlas dalšího orgánu.

 

V případě amnestie je to tak, že prezident ji "jen" uděluje (podobně, jako např. vyhlašuje volby). Ústava současně jednoznačně říká, že odpovědnost nese vláda coby kontrasignátor. Vláda může kontrasignací pověřit kteréhokoliv člena, pokud tak neučiní, je to premiér.

 

Jak říká ústava, "Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda." (Ústava, Čl. 63, odst. 4)

 

Kdyby se prezident zbláznil

 

Uveďme si hypotetický příklad: Nějaký prezident by se zbláznil a sepsal by návrh amnestie, která by propustila na svobodu všechny nebezpečné zločince. Šel by se svým návrhem za premiérem požádat jej o podpis. Premiér ví, že jeho vláda nese za amnestii podle ústavy odpovědnost a sdělí prezidentovi, že takovou amnestii nepodepíše: "To by mně nejspíš parlament druhý den vyslovil nedůvěru – a vůbec – musel bych to nejprve projednat s vládou," řekl by pravděpodobně prezidentovi.

 

Prezident za svůj podpis odpovědnost nenese, nezodpovídá se parlamentu. Proto mu nesvěřujeme pravomoc vyhlásit amnestii jen tak. Klíčový podpis na amnestii je podpis premiéra. Ten musí mít spočítané dopady – finanční, bezpečnostní, politické.

 

Prezident nese jen velmi pofiderní "politickou odpovědnost" v tom smyslu, že když udělá něco, co se veřejnosti nebude líbit, nebude už příště zvolen. Současný prezident ovšem už znovu kandidovat ani nemůže, takže jeho politická odpovědnost je ještě slabší. Nanejvýš riskuje, že ho lidé nezvolí do Evropského parlamentu.

 

Žádejme posílení odpovědnosti

 

Co mají dělat nyní ti, kterým se aktuální amnestie nelíbí? Mohou žádat své poslance, aby vyslovili nedůvěru vládě, která je za amnestii prostřednictvím svého spolupodpisu odpovědná.

 

To říkám proto, že vidím všude možně na internetu, že řada odpůrců současné amnestie obrací svůj hněv vůči prezidentovi. Tím se může někomu psychicky ulevit, ale věcně vzato tito lidé pláčou na špatném hrobě.

 

Vysloví sněmovna vládě kvůli amnestii nedůvěru? Nevím. Ale premiér se zodpovídat musí. Podle Ústavy "Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci." Není tedy problém, aby opozice vyvolala toto hlasování – ať již v hlasování uspěje či ne, musí se premiér zodpovídat.

 

Nedovedu si představit, že premiér řekne sněmovně: "Prezident mě na Silvestra požádal, tak jsem mu tam dal podpis. Ani jsem to nečetl. Ani jsem si neověřil, kolika lidí se bude týkat, ani jsem nepřemýšlel, jaké to bude mít důsledky." Předpokládám, že řekne, že text s prezidentem ladil, že mu nakonec plně vyhovoval a že měl přesně rozvážené důsledky. A připojí poslancům racionální argumenty ve prospěch udělené amnestie. Jestli toto neudělá, a řekne, že to podepsal bez rozmyslu, byl by blázen a sněmovna by jeho vládě měla okamžitě vyslovit nedůvěru.

 

Lidové veto

 

Strana svobodných občanů prosazuje ústavní zákon o lidovém vetu. Každý zákon přijatý parlamentem by vešel v platnost až po té, co by nebyl vetován referendem. Občané by měli u každičkého zákona možnost pokusit se stanoveným způsobem (např. sesbíráním 50 tisíc podpisů pod petici během 50 dnů) vyvolat referendum. Kdyby občané v referendu zákon zamítli, ukázalo by se tím, že Poslanecká sněmovna již nereprezentuje zájmy voličů a musela by být rozpuštěna a vypsány nové volby. Politici by tak nesli odpovědnost za své činy.

 

Mělo by takové lidové veto platit i pro amnestii? V některých zemích je amnestie vyhlašována zákonem. Tak by to mohlo být i u nás. (Nezpochybňuji účelnost amnestie jako takové.) Nebo by zákon o lidovém vetu byl dle ústavy explicitně aplikován na zákony, plus jmenovitě na amnestii. Ta by pak také neplatila okamžitě, ale až případně po lhůtě, v níž by se lidé mohli proti ní postavit.

 

Prošla by letošní amnestie testem lidového veta? Soudě podle aktuálního mediálního odporu asi ne. To by ale byl povrchní soud. Žádné "Kdyby" nemůžeme posuzovat "ceteris paribus". Kdyby existoval v naší ústavě institut lidového veta, museli by si politici dát práci s obhajobou svého návrhu. Třeba by jej racionálními argumenty dokázali obhájit.

 

Každopádně potřebujeme více odpovědnosti v politice. Prezidenta můžeme za letošní amnestii nenávidět i uznávat jeho argumenty. Ale bude to pláč nad špatným hrobem. Žádejme, aby se za aktuální amnestii zodpovídali ti, kdo jsou za ni podle ústavy odpovědní. A nezatracujme je předem. Třeba ji v parlamentu skvěle obhájí.

vše vysvětlil pan Jakl a to i

vše vysvětlil pan Jakl a to i tomu troubovi Rychetskému....netřeba dalších slov..!!!
A Petemu by ani záplava slov nepomohla.....tam už jenom velký bič a malý dvůr.

Každý pravověrný odeesák ví,

Každý pravověrný odeesák ví, že žádný z Machových výroků nemůže být pravdivý. Vláda ani jednotliví ministři přece vůbec za nic neodpovídají. Musí samozřejmě tak nějak zařídit, aby jejich přítelkyně dostaly statisícové prémie a všichni kamarádi kamarádů aby dostali státní zakázky, ale tento závazek se nenazývá odpovědností. Co se děje ve Strakovce a na jednotlivých ministerstvech, to se jich nikterak nedotýká a lze předpokládat, že o tom ani nic nevědí, a pokud vědí, že tomu stejně nerozumí. Viz Vondra a Promopro, viz Nečas a MPSV. ////

Machovo směšné obvinění pana partajního předsedy Nečase z jakési odpovědnosti za amnestii je dvojnásob absurdní. Sám šéf vlády pan Kalousek přece jasně říkal, že z Nečasovy kontrasignace vůbec nic nevyplývá (natožpak nějaká odpovědnost!), a pokud už Nečas tu amnestii podepsal, tak jenom aby potvrdil, že ten den byl v práci. A co řekne pan Kalousek, to je pro odeesáky svaté. ////

Nečas je v tom až po uši,

Nečas je v tom až po uši, tohle teda jeho geniální politický rypák hrubě neodhadl. Taky nejdřív zalezl, pak vylezl a lil si na hlavu másílko zodpovědnosti a libých keců chlácholících široké publikum.
Jenže Nečas udělá cokoli, jakoukoli blbost, vzpomeňme jak řádil Drábek pod tím pičasím, dnes ruší kravinu co zavedl před rokem atd. Nečas je jasnej.
Triumvirát doplňuje Blažek, další prvotřídní svině, blábolící o cenzuře internetu, který přichystal tuhle amnestii "odborně". Tenhle triumvirát z ODS si něco zpískal, a je na pitomých českých voličích s krátkou pamětí, abychom jim to všem definitivně spočítali. Politicky samozřejmě, házet z oken je zatím nebudem, to bude muset ještě chvíli jejich hrůzovláda idiocie gradovat.

Situace je celkem jasná.

Situace je celkem jasná. Předseda vlády nemá pravomoc samostatně rozhodovat, protože vláda rozhoduje ve sboru a s rozhodnutím musí souhlasit nadpoloviční většina jejích členů. Je to hrubé porušení Ústavy.

Pan Nečas mohl využít stejné metody jako používal Václav Klaus, tj. využít toho, že v ústavě není stanoveno, do kdy musí podepsat. Takže podpis na základě souhlasu vlády mohl dát třeba až v červnu, pokud vůbec když si spočítal, co to obnáší.

Mimo jiné v civilizovaných zemích napřed vláda amnestii kompletně připraví a tu nakonec podepisuje president. A v ještě civilizovanějších zemích neexistuje kolektivní vina, ani kolektivní milost. Vždy jen individuální.

Drzte se kamenu, kdyz necemu

Drzte se kamenu, kdyz necemu nerozumite. Amnestie spada do prisne tajne, zadna vlada ji nepripravuje.

A ještě by tu amnestii měli

A ještě by tu amnestii měli kontasignovat sami amnestovaní, sp. Vždyť kolika z nich udělal prezident čáru přes rozpočet. O kolika takových malých tragédiích referovali v novinách, v tištěných i televizních. To by byla teprve civilizace, nad níž by srdce lžihvězdářovo plesalo.

Jak je to s možností

Jak je to s možností odmítnout? Myslím, že odmítnout milost je možné, překvapilo mě, že odmítnout amnestii možné není. V každém případě ti chudáci, kteří už nedokážou žít jinde než v kriminále, mají veklkou šanci se tam celkem rychle zase dostat.

Strana svobodných občanů

Strana svobodných občanů prosazuje ústavní zákon o lidovém vetu. Každý zákon přijatý parlamentem by vešel v platnost až po té, co by nebyl vetován referendem. Občané by měli u každičkého zákona možnost pokusit se stanoveným způsobem (např. sesbíráním 50 tisíc podpisů pod petici během 50 dnů) vyvolat referendum. Kdyby občané v referendu zákon zamítli, ukázalo by se tím, že Poslanecká sněmovna již nereprezentuje zájmy voličů a musela by být rozpuštěna a vypsány nové volby. Politici by tak nesli odpovědnost za své činy.

Magori. Mame asi malo predcasnych voleb a malo populistu.

Jde o to, že máme zbytečně

Jde o to, že máme zbytečně mnoho zákonů. ////

To ano, ale rozpoustet kvuli

To ano, ale rozpoustet kvuli kazdemu zakonu ktery by vetoval lid snemovnu je cira silenost

Kolik by jich tak mohlo být?

Kolik by jich tak mohlo být? Lid by byl buď rozumný a těch 50 tisíc podpisů by se sešlo skutečně jen, když by to bylo nutné (v tom případě by to byla asi taková jakoby pojistka proti nebezpečným zákonům), nebo by se vetovacích orgií lidi brzo nabažili a začali by na to mastit. V každém případě hrozí, že by Janečci v Žitě organizovali vetovací kampaně každou chvíli. Ale já osobně bych se toho moc nebál.

Jako pojistku ten nápad chápu. Ale - každá pojistka může zafungovat i opačně, než k čemu byla zamýšlena. Senát taky některé špatné zákony odmítl a tím nás zachránil, některé dobré zákony ale svými změnami naopak pokazil...

Zastupitelští demokrati (jako

Zastupitelští demokrati (jako opak nás populistů) trpí takovou nějakou schizofrenií. Když páni zastupitelé páchají ta svoje svinstva, lžou, kradou, řídí ožralí atd. apod, to pak jsou páni zastupitelé zcela reprezentativním průměrným vzorkem obyvatelstva a je nám tlakem vnucována představa, že přece všichni řadoví obyvatelé lžou, kradou a řídí ožralí. Takže vyvolené pány zastupitele nelze odvolávat a posílat zaslouženě za mříže - vždyť by místo nich přišli stejní. ////

Avšak když jde o odhlasování zákonů na první pohled kurevských (překlad pro p.Konzervu: potřebných) - zvyšování daní, nevalorizace důchodů, miliardy fláterníkům - to hned jsou páni zastupitelé stokrát chytřejší nežli řadoví občané, kterým se samozřejmě rozhodování nesmí svěřit - nemají tu potřebnou kvalifikaci (plzeňská práva) a na rozdíl od zastupitelů jsou všichni strašně hloupí (Hubálkova konstanta a podobné kecy). ////

U kazdeho nepopulistickeho

U kazdeho nepopulistickeho ale potrebneho a nepopularniho zakona. Mam jmenovat ?

Teď nerozumím, na co se páte.

Teď nerozumím, na co se páte.

Jestli mam jmenovat pripady

Jestli mam jmenovat pripady zakonu, ktere by pres lid nikdy neprosly.
Odpovim si sam: Regulacni poplatky, cirkveni "restituce" (+odluka, ale lid rve o loupezi tisicileti), atd...

no jasně, to jsem měl na

no jasně, to jsem měl na mysli tím, že každá pojistka může zafungovat přesně naopak než k čemu byla zamýšlena.

Co na to alibisti Nečas s

Co na to alibisti Nečas s Kalouskem?

___________________________________________________________________________________