Jak to, že Zeman přesto vyhrál?
Petr Robejšek

blog.aktualne.cz

Tuhle otázku si jistě klade kdekdo. Za zavřenými dveřmi se sponzoři Zemanova soupeře ptají po kvalitě svého vlastního úsudku a produktu, který prodávali. To jsou podnikatelské a proto věcné úvahy. Zatrpkle si ale kladou podobné otázky ti, kteří volbu brali osobně a snažili se prosadit svůj ideál nebo se prostě pomstít. I mě zajímá, jak to, že Zeman přesto vyhrál.

Duchovní elita na válečné stezce

Jak je možné, že tak masivní kampaň proti Zemanovi rozjetá těmi, kteří se považují za národní duchovní elitu a kteří nasadili svůj veškerý profesionální um, přinesla tak málo? A přitom jim jejich úlohu usnadňoval sám Miloš Zeman. Svým samovolným vystupováním pilně zvětšoval počet svých nesmiřitelných odpůrců a skalních nevoličů. A tak ti, kteří chtěli zabránit jeho znovuzvolení měli vlastně jednoduchou úlohu. Potřebovali přesvědčit jen poměrně malý počet nerozhodnutých voličů.

A všechna čest. Opřeli se do toho pořádně a s předlouhým rozběhem. Dávno předtím než se Zemanovi konkurenti vůbec zjevili na obzoru dávali jasně najevo, že prezident musí pryč. Bezpříkladné a léta trvající tažení proti Zemanovi posléze vyvrcholilo plošnou ofenzivou v samotné volební kampani.

Zažili jsme ji jako bubnovou palbu analýz a rozhovorů s pečlivě vybranými celebritami všeho druhu a jednoho názorového směru v tisku, v radiu, v televizi a na internetu. Slyšeli jsme nespočet suverenních tvrzení průzkumníků veřejného mínění o tom, že Zeman nemá kde brát své voliče. Prý svůj potenciál vyčerpal již v prvním kole. A nádavkem přibyly nevyžádané posudky amatérských a profesionálních psychovědců a internistů o stavu jeho mozku, jeho fyzické kondici a dokonce o rakovině. A za tím vším se tyčilo jasné sdělení: Přece byste ho nevolili.

Viděli jsme všechno možné. Od nezakrytého stranění několika vybraným protikandidátům až po subtilní podprahová sdělení na fotografických upoutávkách před závěrečnými duely; Zeman zasunut vzadu a jeho oponent vpředu. Stranění vlastnímu favoritovi pokračovalo dokonce i po Zemanově zvolení. Na jednom serveru jsme se mohli dočíst, ve kterých krajích Zeman “vyhrál” a kde jeho poražený odpůrce “triumfoval”. Tak proč to nevyšlo?

Rozměry sebepřecenění

Začněmě otázkou, do jaké míry lze vůbec změnit názor lidí. Prezidentská volba ukázala, že ti kteří svět vysvětlují ostatním a snaží se je ovlivnit, přeceňují jak své schopnosti tak i své možnosti. Domnívají se totiž, že výběrem a vhodným výkladem událostí mohou změnit názory lidí a snaží se o to opravdu ze všech sil. Ale skutečně změnit mohou média postoje jenom zhruba 2-5 procent obyvatel. To se v prezidentské kampani potvrdilo.

Větší vliv mají média na to, která témata a události jsou ve společnosti považována za důležitá. Čím častěji média o něčem informují - a je celkem jedno, jestli pozitivně, nebo negativně - za o to důležitější je to považováno posluchači a diváky. V nedávných parlamentních volbách měla větší část médii oprávněnou obavu z toho, že názory a řešení Realistů nedokáže zpochybnit. Proto nás bojkotovala a výsledek známe. Kdyby ta samá média více mlčela i o Zemanovi, tak mu mohla více uškodit. Ale pro mnohé publicisty je Miloš Zeman zřejmě osobní nepřítel a nedokázali se ovládnout. Tím ale posílili dojem významu volby a poškodili svého vlastního favorita. Vysoká volební účast prospěla Zemanovi.

Inteligence vypráví společnosti o tom co se děje a zároveň jí vnucuje, co si o tom má myslet. Je posedlá utkvělou myšlenkou, že v demokracii nejde o většinová, ale o správná rozhodnutí a že to co je správné mohou posoudit pouze oni sami. A tak poručníkuje obyčejné lidi, o jejichž starostech nemá ponětí a ani je to příliš nezajímá; důležitější je spasit celý svět.

Světová internacionála spravedlivých chce vládnout slovy a diktovat svou vůli národům. V naší prezidentské volbě se odehrávalo něco podobného jako před referendem o Brexitu, před americkými prezidentskými volbami a před volbami v sousedním Německu. Ale bombastická kampaň vychovatelů národů, ve všech případech přinesla právě opačný výsledek než si přáli.

Konec mainstreamu

Proč lidé neposlechli sirény volající,“nevolte Zemana”? Češi se zachovali jako Britové, kterým třída upovídaných zošklivovala Brexit a Američané, kterým chtěla zhnusit Trumpa anebo Němci, kterým zakazovala volit AfD. Prostě se rozhodli po svém.

A totéž mimochodem udělali i ti, kteří Zemana nevolili. Rozhodli se podle vlastní úvahy a nepotřebovali k tomu žádné penetrantní poučování. A proto by bylo chybou myslet si, že ti kteří volili Zemanova konkurenta jsou povolní spojenci, které lze po libosti mobilizovat pro kdejakou utopii. Spíše naopak.

Inteligence byla vždycky menšina s velmi velkým vlivem. Ale postupně ztrácela kontakt s reálným světem a tím i s většinou společnosti. Velká část zejména sociálně-vědní inteligence se odcizila od společnosti a ta se o ní přestala zajímat.

Utěšit je může pouze to, že sdílí osud s anvantgardou dobra ve všech západních zemích. Všude v demokratickém světě probíha již dlouho pomalá, ale nezadržitelná vzpoura občanů proti exekutorům ctnosti. Lidé se kvůli nim přestali rozčilovat, ale přestali je i brát navědomí. Všeobecná spása je „out“ a utopie se již nenosí. Na trhu názorů roste poptávka po zdravém rozumu, po základních hodnotách a po ověřených tradicích.

A tak by si avantgarda nevyžádaného pokroku měla uvědomit, že se z ní stala názorová menšina, kterou sice normální lidé demokraticky strpí ale to je také všechno.

Teď již chybí pouze to, aby se majitelé pravdy a dobra stylizovali do pozice pronásledované menšiny nepochopených proroků. Menšiny jsou přece jejich zamilované téma a být pronásledovaný má v sobě tolik heroického patosu. Ale i to je omyl. Pronásledovaní nejsou,
ale nepochybně jsou menšina; menšina se stále menším vlivem.

nemusím sledovat historické

nemusím sledovat historické události února 1948 v jejich ČT ...a dokonce minutu po minutě (!), abych pochopil, že lidé byli tehdá komunisty doslova fascinováni.
Ano, bylo po válce a většina národa stále cítila zradu a křivdu buržoasního Západu. Toho si byli komunisté dobře vědomi a proto zinscenovali květnové povstání, které bylo z historického hlediska již naprosto zbytečné, ale připravilo půdu pro volby v roce 1946.
Zde komunisté celkem s přehledem získali přes 40% hlasů .....a bylo zaděláno.
Ostatní již bylo jen dílem starého a nemocného prezidenta a naprostou neschopností tzv. demokratických stran.
PS ...proto se nedivme tisícům rozjásaných a nadšených pražanů, když vítali Gottwalda.
Čekali změnu ......

Pozn: ...pokud vám bude chtít někdo tvrdit něco jiného, zeptejte se jen : koho jste potkali, co vám to nalhali .....a máte klid.

Hospodářské noviny. Komunisté

Hospodářské noviny. Komunisté zažívají nový únor, po 70 letech míří k plné rehabilitaci.
Prezident Zeman vystoupí na sjezdu KSČM.
První polistopadový premiér za prezidenta V. Havla byl Marián Čalfa člen KSČ.
V jeho "vládě národního porozumění" bylo několik ministrů členů KSČ, nebo bývalých členů KSČ.
Namátkou - V. Komárek, V. Dlouhý (nyní šéf HK), P. Pithart, J. Dientsbier, M. Vacek.
Politickým odpůrcům prezidenta Zemana a premiéra Babiše se stále nedaří a tak se vzpomíná na únor 1948. Je to historie, kulaté výročí. Že by se tak usilovně připomínal únor 1948 před rokem si nevzpomínám. Vládla ČSSD, předseda KSČM Filip byl místopředsedou parlamentu jako je nyní a bylo ticho po pěšině.
Před rokem HN nepředpokládali, že v podzimních parlamentních volbách zvítězí hnutí ANO a prezident Zeman v lednových volbách obhájí mandát.

Ano, komunisté Babiš a Zeman

Ano, komunisté Babiš a Zeman určitě... Dzp.

V ODS po revoluci, jste byl

V ODS po revoluci, jste byl jako vrcholný manažér s bývalými komunisty určitě kámoš. Zkrátka, dobrej oddíl.

Jediná nekomunistická strana

Jediná nekomunistická strana u nás, navzdory Klausovi, který jich tam pár natáhl... Dzp.

A Vy jste s tím souhlasil.

A Vy jste s tím souhlasil. Klausova podržtaška.

Co to žvaníte, blbče

Co to žvaníte, blbče amatérský ? Dzp.

Nepřiznáte se a raději

Nepřiznáte se a raději ztratíte paměť. Nechte si ty nadávky pro někoho jiného, já Vám jen slušně oponuji. Jste na stejné úrovni s občasníkem vrcholný manažére ODS.

Lžete jako občasník, vole...

Lžete jako občasník, vole... Dzp.

Mám být jako občasník? Jste

Mám být jako občasník? Jste mi ukradený. Už na Vás dlabu a svými hámotinami jen zde zabíráte místo, grafomane. Dzp.

Dva vepři čurákovití jsou ve

Dva vepři čurákovití jsou ve při..

Ne přesto - ale právě proto

Ne přesto - ale právě proto Zeman vyhrál:
IVK na levici (ale i na pravici):
"S módním politologickým výkladem změn politické reality na rozdíl od nás nadšeně souhlasí neúspěšná vedení tradičních levicových stran. Zcela očekávaně. Tato argumentace popisuje a vysvětluje – z jejich hlediska milosrdně – jejich politický debakl jako výsledek působení nepříznivých, objektivně a mimo jejich kontrolu působících sil, takže je de facto zbavuje viny a pocitu prohry."

Věřit této výmluvě je snadné

Věřit této výmluvě je snadné - stačí využít hluchotu, slepotu a debilitu (nutné předpoklady pro úspěšnou kariéru u sobotkovců) a nevnímat relativně úspěšné socialistické partaje jako třeba Ficovo Smer. ////

FRIEDRICH AUGUST HAYEK: ...I

FRIEDRICH AUGUST HAYEK:

...I když je dnes problém vhodného společenského řádu studován z různých hledisek ekonomie, právnictví, politické vědy, sociologie a etiky, je to problém, jenž může být úspěšně uchopen jen jako celek.To znamená, že kdokoliv se dnes do takového úkolu pustí, nemůže si dělat nároky na profesionální kompetenci ve všech oblastech, se kterými bude mít co činit, nebo na znalost specializované literatutry, která existuje ke všem vznikajícím otázkám.

Nikde jinde není zhoubný vliv rozdělení na specializace zřetelnější, než ve dvou z nejstarších z těchto disciplín, v ekonomii a v právu. Ti myslitelé 18. století, kterým vděčíme za základní koncepce liberálního konstitucionalismu, David Hume, Adam Smith stejně jako Montesquieu, se stále ještě zabývali tím, co někteří z nich nazývali "vědou o zákonodárství" nebo principy politiky v tom nejširším slova smyslu. Jedním z hlavních témat této knihy (poznámka: Právo, zákonodárství a svoboda) bude, že pravidla správného chování, která studuje právník, slouží tomu druhu řádu, jehož chrakter právník do značné míry nezná; a že tento řád studuje hlavně ekonom, který zase na oplátku nezná charakter pravidel chování, na nichž řád, který studuje, spočívá.

Nejvážnějším důsledkem rozštěpení toho, co bylo druhdy společnou oblastí zkoumání, na úzké specializace je, že to zanechalo zemi nikoho, nejasný předmět, někdy nazývaný "sociální filosofie". Některé z hlavních sporů uvnitř těchto speciálních disciplín mají ve skutečnosti příčinu v rozdílných názorech na problémy, které nejsou vlastní žádné z nich a nejsou tudíž žádnou z nich systematicky studovány, a které jsou proto považovány za "filosofické". Slouží to často za omluvu mlčenlivého zaujetí postoje, o kterém se předpokládá, že buď nevyžaduje racionální odůvodnění nebo ho ani není schopen. A přece jsou tyto zásadní problémy, na kterých zcela závisejí nejenom interpretace faktů, nýbrž také politické postoje, otázkami, které mohou a musejí být zodpovězeny na základě faktů a logiky. Jsou "filosofické" jen v tom smyslu, že jistá široce, avšak mylně zastávaná, přesvědčení jsou dána vlivem filosofické tradice, která předpokládá falešné odpovědi na otázky schopné přesného vědeckého pojednání...

F.A.Hayek byl vědec, ne filosof... Dzp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CO JE TO KOMPOZITIVNÍ TEORIE ? JSOU TO "STANOVY" LIDSKÉHO SVĚTA, OBJEVENÉ VĚDOU.

Metoda relevantních společenských věd je výhradně kompozitivní, tedy skladná. Viz slavná Kontrarevoluce vědy od nositele Nobelovy ceny A.F. von Hayeka. Vědecké informace jí získané, navzájem provázané a neodporující si, tvoří kompozitivní teorii. Myslíme zásadně a vždy v teoriích, tedy jinak se takový obří soubor nebo dokonce koridor souvisejících vědeckých informací o lidském světě nazvat ani nedá.

Co tedy obsahuje ? Úplně všechno, co věda ví o kulturní evoluci i jejich počátcích, tedy o oddělování našich lidských prapředků ze zvířecí říše a kulturním vývoji světa lidí, tedy světa týkajícího se jen lidského rodu, tedy světa lidského, a principů, na kterých vyrostl a stojí. A to jen a výhradně bez pověr a mýtů, tedy bez náboženských a okultních ohledů, tedy na vědecké bázi.

Čím se tedy zabývá konkrétně ? Vysvětlením motoru kulturního vývoje lidstva, tedy objevem obchodu, coby generátorem zisku a důsledky z něho. Tedy vysvětlením procesu civilizace, coby nástroje přeměny divocha, nejprve v samostatného, od kmene odděleného, jednotlivce a návazným procesem masívní emancipace lidí od kmenového způsobu života vůbec, v občana.

Studuje principy, které k takovému pohybu v čase a v prostoru vedly a vysvětluje je. Vysvětluje vznik civilizačních pravidel chování, lidské mysli, inteligence, lidského rozumu, abstrakce, soukromého práva a zejména vznik a vývoj neustále se souběžně od civilizovaných více k civilizovaným méně rozšiřujícího v čase a v prostoru generátoru všeho lidského, spontánního řádu lidské interakce a lidského světa.

Z toho jasně vyplývá, že člověk není motorem vývoje, ale že to jsou spontánní síly, které ovládají vesmír a cokoliv na Zemi. Jejich neosobní souhra určuje svými regulačními, záchovnými a pořádacími vlastnostmi co bude a co ne. Nepředstavitelná složitost jejich interakce člověku stanoví meze toho, na co má vliv a co musí ponechat k "řešení" na nich.

Kompozitivní teorie je tedy vždy nejvýše možným věděním lidstva, neboť je neustále vědou verifikována a aktualizována a je česky řečeno skladná a celostní, tedy zahrnující všechny vědecké poznatky z obou větví vědy a tvoří neustále vědou upřesňovaný koridor relevantních vědeckých informací úplně o všem, zejména o lidské situaci. Jsou to tedy jakési vědou určené stanovy lidského světa.

Měli bychom vždy, a za každých okolností, respektovat to, co tento nejvyšší intelektuální výkon lidstva, tedy vědy, přinesl.

Bez takového vzdělání, které odhaluje nastavení hranic, které nám spontánní síly neosobně stanovují a určují tedy i možnosti vývoje lidského světa, se neobejdeme. Už proto, že vývoj jde jinudy, než si lidé myslí a nerespektují ho. Proto ony války a proto onen zmar.

Začít se vzděláváním kompozitivní teorií je bezpodmínečně nutné. Vždyť každou aktivitu lidí je nutné tímto věděním poměřovat. Více lidstvo neví a nikdy vědět nebude... Dzp.

Sem si tak myšlénkoval po

Sem si tak myšlénkoval po podrobné analajze soc.sněmu a došel k jednoznačnému závěru, že jim chybí osobnostě! Nezbývá než počkat až Nabalzamovanému vyprší prezidentský mandát a že by to jako zvednul. Nezávislé sympózium říká: U nás dobrý...

x.

x.

Prezident z lidu pošlý má u

Prezident z lidu pošlý má u mě white point, ve světlé chvilce označil Okamuru za idiota, zřejmě silná injekce...

Okamura je komunistický

Okamura je komunistický idiot. Jako ty... Dzp.

Zeman nedávno: Nemohu

Zeman nedávno: Nemohu jmenovat profesorem někoho, kdo je ve svazcích STB!
A premiérem který sestavuje vládu ČR ano? Nigerie je dáááleko před námi, soudím..

RUSOVÉ se dozvídají o Chartě

RUSOVÉ se dozvídají o Chartě 77. Osudy signatářů jim přibližuje výstava

... Výstava přibližuje osudy signatářů nejen na fotografiích, ale i v komiksu. „Může jim přinést nadčasové sdělení, že pokud se lidé nebudou o svá práva brát sami, tak je nebudou mít,“ myslí si spoluautor výstavy Petr Pospíchal. ČT24

Chce to prostě ukotvit tři

Chce to prostě ukotvit tři velká pozitiva, zařídit společenství občanů dodržování lidských práv, spoluřídit život na Zemi se všemi národy vmjěstě a vyprdnout se spontánně na Kadla z Vrbna a jeho předchůdce Béďu Augusta z Vídně! Když Hayek tak Salma.Tečka.cz.

Tak jste to měli v SSSR a

Tak jste to měli v SSSR a jeho tzv. socialistické světové soustavě, marxáne a marxáni. A dopadlo to katastrofou. A té krve u toho.

Pozor na ty hrábě, ujetý marxistický psychologu... Dzp.

ANKETA na PL Přestali jste

ANKETA na PL
Přestali jste někdy v posledních letech mít rádi herce či zpěváka čistě kvůli jeho politickému vystupování?
Ano
96%
Ne
4%
hlasovalo: 15173 lidí

To je ale sofistikovaná

To je ale sofistikovaná myšlénka hodná tapetáře zeolita !

Na českém netu prasáčtější

Na českém netu prasáčtější diskuzní a informační platformy marxistických zločineckých figur všemožného druhu není... Dzp.

CHOVANEC se rozjel v

CHOVANEC se rozjel v internetové televizi: Babiš nás vzal fošnou mezi oči, měl by se omluvit. Někteří moji kolegové se ale do něho asi zamilovali

... „Nový předseda by neměl být ministrem a pokud nějaké ministry mít budeme, měli by se jen ve svém volném čase věnovat výstavbě sociální demokracie,“ míní.

... Hlavní bude prý to, jaké nastaví mimořádný sjezd mantinely. „Moji protikandidáti Hamáček a Zimola říkají, že nemají problém jít s Babišem jako premiérem do vlády. Pokud k tomu sjezd dá svolení, tak se jeden nebo druhý dohodnou s Babišem na přímý vstup do vlády, kde bude Babiš premiér,“ uvedl Chovanec, podle kterého by tímto ČSSD popřela sama sebe a této cesty se on účastnit rozhodně nebude. „To je sebevražda sociální demokracie v přímém přenosu,“ zopakoval. Pokud sjezd řekne, ať strana řeší vládní vyjednávání tak, aby podpořila případně nějakou stabilní vládu za programových ústupků pro lidi, tak se prý může stát, že podpoří menšinové řešení v čele s hnutím ANO. „Musíme ale zůstat v evropské rodině a prohlášení vlády musí být kompatibilní s naším programem,“ dodal.
http://jdem.cz/dub7k7
======
Jak je vidět, trestně stíhaný premiér v cestě k nějaké podpoře vlády ČSSD stát nebude...

Presumpce neviny Významnou

Presumpce neviny
Významnou součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod, obsahující ta práva a svobody, která vyjadřují vztah občanů a státu. Její Hlava pátá zakotvuje právo na soudní a jinou ochranu a dočteme se v ní mimo jiné také to, že jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy a že každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla vyslovena jeho vina. Ostatně, stejným způsobem se vyjadřuje hned v úvodu i samotný trestní řád, který upravuje procesní pravidla trestního řízení.

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři

Tato zásada presumpce neviny v praxi znamená, že i ten kdo je momentálně obviněn z nějakého trestného činu, by neměl nikým být předem odsuzován a dehonestován. Každý obviněný se přitom také zpravidla dál snaží normálně fungovat jak ve svém osobním, tak i ve svém profesním životě. Nezbývá mu současně nic jiného, než uplatňovat všechna svá práva obviněného a čekat přitom na to, až celá mašinérie orgánů činných v trestním řízení jednou dojede až do jejího pravomocného konce.

Nevím už, o kolikátého jde,

Nevím už, o kolikátého jde, ale máme tady nového kadeta Bieglera, alias gardnese.

GARDNESI, už jsem to tady

GARDNESI, už jsem to tady psal mnohokrát, "ironie" mi nejde. Poukazoval jsem na změnu názorů u některých politiků, když dojde na lámání chleba. Zároveň jsem tím vyjadřoval opatrný optimismus, že nakonec AB se dočká vyjádření důvěry pro svou vládu, a to ať bude menšinová nebo koaliční. Současný systém považuji za tak stabilní, že bych se nevěšel ani v případě, že by výsledek byl ANO + ČSSD + KSČM nebo dokonce místo socanů by byla SPD... Zdravím. /Sestra Kim-Čong -una je docela fešanda, že?/

Možná je ségra Kim-Čong-una

Možná je ségra Kim-Čong-una fešanda, proč ne, Korejky bývají pěkné.

Fešanda byla i Magda "BMW" Goebbelsová, i Eva Braunová. A ta druhá možná byla i fajn holka.

V politice nesmí prezumce

V politice nesmí prezumce neviny platit. Jde o poslání morální více, než technické.

Dojdou-li věci tak daleko, že je politik obviněn orgány činnými v trestním řízení, musí pryč !!!!!!! Už kvůli možnosti ovlivňovat jejich poráci.

Zeman je pro mne obyčejná zrůda. Seru mu na jeho kecy o migrantech. Stejně žádnou kompetenci nemá. Proti nim se musíme bránit jinak... Dzp.

Musí pryč! (obzvlášt, když si

Musí pryč!
(obzvlášt, když si to stíhání objednali voliči Drahouše - tuná jakejsi Kojan***)
______________
*** odkojen falešným a prázdným antikomunismem, alias teoretickým demarchismem

Kdo, kde, čím to zakázal

Kdo, kde, čím to zakázal pomatenče? Tomu totiž zásadně předchází, že obvinění musí být před uplatněním náležitě doloženo důkazy, přitom dospění k názoru, domnění, spekulace jsou důkazem jen u soudního dvora v Kocourkově a v SSSR, nyní Rusko. Jde totiž o nádherně jednoduchý způsob likvidace nežádoucích politických oponentů v zemích, kde právo a demokracie kulhá nejméně na jednu nohu . A to i kdyby generální prokurátor se čílil, že je to nestátnické. V takové zemi totiž nejsou státníci, ale podržtašky sloužící držiteli moci, takže objednat lze vše. Dokázat to ovšem nemá šanci na úspěch.

Hovno, v politice, která je

Hovno, v politice, která je správou věcí veřejných dobrovolnými uchazeči o tuto práci, ne posláním, tedy politiky, nic takového nesmí platit. Jinde ano, v politice ne !!! Dzp.

Gardnes píše o presumpci

Gardnes píše o presumpci neviny a Vy sem motáte nějakou prezumci. Když se musíte vyžvejknout, tak to aspoň správně napište.

Já ale za to, že jste hloupý,

Já ale za to, že jste hloupý, nemohu. Svůj příspěvek potvrzuji.

Ano, vypadlo mi písmeno, ale to z je správně. Může se to i to.

Vám však vypadl rozum. Cožpak to je podstata jeho a mého příspěvku ? Dzp.

Suveréne, počty Vám nejdou:

Suveréne, počty Vám nejdou: presumpce - prezumce (2, slovy dvě chyby). Pořiďte si do textů opravník. Ten Vám červeně podtrhne chybné slovo. Při Vašem vzdělání snad to nebude neřešitelný problém. Již dříve jsem napsal, že čtu jen Vaše krátké texty. A tento byl. Na eseje Vašeho střihu nemám, ty čte Váš kolega Občasník. Spolu pak soupeříte o vítězství ve vzájemných vulgárnostech.
Jinak potvrzujete slova prezidenta Zemana: "Jen blbec nemění své názory". Před 5 lety byl u Vás při volbě Zeman o promile (ach to Vaše oblíbené promile) lepší než Schwarzenberg. Nyní na něho kydáte špínu a hnůj. Když má u nás prezident tak malé pravomoci, tak to snad nestojí za to, že? Odpadlík z ODS na stejné vlně nenávisti s Fialou.

Blázne rudočerný ?

Blázne rudočerný ? Hnidopichu ?

Mimule Zeman proti náckům. Ti jsou horší o jedno promile komunistů. Mezi komunisty je více jen popletů, než zločinců. U nácků je to obráceně.

Jinak bych si o socilaistu Zemana nikdy ani kolo neopřel a také, že jsem to nikdy neudělal. Nevěřím mu ani pozdravení... Dzp.

Jak píše Petrof, vnitřně

Jak píše Petrof, vnitřně rozervaný a chybující. Václav Klaus mladší to říká, inkluze ve vzdělání nemá smysl. Pro Vás už jen Univerzita třetího věku. Rudočerný? To jako komunista s fašistou dohromady? Jste člověk minulého století, nyní sledující reprízy o Hitlerovi, Stalinovi či Gottwaldovi na programech ČT. Nyní s USA na věčné časy a nikdy jinak.
Zakladatel ODS Václav Klaus šel popřát Zemanovi k jeho znovuzvolení. Z legrace mu řekl, že mu jeho volbou přidal 5%. Je to zásadový člověk.

Kajane, vypadáte tak nějak

Kajane, vypadáte tak nějak vnitřně rozervaný, nejdřív Ovara zvolíte, a teď je to zase zločinec, tak si to ujasněte !!
Připomínáte chlapíka, co běhal po lese, u pasu uvázaný provaz a křičel : já se zabiju ....
Kolemjdoucí jej upozornil, že v tom případě musí mít ten provaz na krku.
Jo, to jsem už zkoušel, ale nemohl jsem dýchat, povídá ten pomatenec .......

Už jsem to tady psal

Už jsem to tady psal mnohokrát.

Proti nacistům ano, jedinkrát v životě, jinak bych si o socilistu Zemana ani kolo neopřel a nikdy jsem to neudělal, pro Babiše ne... Dzp.

MARTINE, jsem barbar a

MARTINE, jsem barbar a primitiv. Já si z 50 % vystačím s motem: MÍR, SVOBODA, SPRAVEDLNOST...

Ahoj Jardo, podle abrahamitů

Ahoj Jardo, podle abrahamitů toho jejich biblického Boha trojjediného jsem také barbar a primitiv. A je mně to úplně jedno, jdu si svou cestou a kašlu na ně. K těm třem velkým negativům bych ještě přidal něco pozitivního, tedy zdraví a soudnost.

Positivus, latinský překlad

Positivus, latinský překlad starořeckého stanoveno zákonem, středobod příkaznictví, tedy socialimsu, tedy nejvěšího zločinu lidstva na sobě samém... Dzp.

Vývoj světa i lidstva je

Vývoj světa i lidstva je řízen pragmatickými akcemi a nikoliv poučkami, ke kterým dospěli filozofové ( často sami si postupně protiřečící ) ve stádiu poznání v historii a jejich době. Zářným příkladem pro dnešní dobu je Marx i s Hayekem, ale třeba i Bělohradský. Co také takový filozof má po celý život hlásat veřejnosti, když vše zjevil na počátku svého filozofování. Často se pak dostane na druhou stranu.

Sakramentský marxáne. Hayek

Sakramentský marxáne.

Hayek byl vědcem a na tomto svém postoji si velmi zakládal. Považoval filosofy za ty, kteří hovno vědí a tak filosofují. Vy jste filosof... Dzp.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidský svět řídí nás, lidi. Ne my, lidi, jeho.

To je naděleni, co ? To je šok pro všechny naivní konstruktivistické racionalisty světa, tedy prakticky pro každého a celé lidstvo, tedy pro socialisty všemožného druhu, zejména rudočerné a jiné socialisty. Je to však relevantní vědou prokázaná skutečnost.

Jak to tedy je ?

Svět lidí, a oddělme ho od světa jednotlivých druhů zvířat, neboť o člověku můžeme skutečně mluvit až od jisté doby, kdy k onomu oddělení došlo, a v kulturní oblasti zejména až po objevení obchodu, jehož účinky měly za důsledek vyšší a vyšší individualizaci a subjektivizaci původních divochů, tedy tehdejších a potom i následujících jednotlivců, se vyvíjel neosobně a spontánně sám od sebe tažený aktivitou lidí, ne jejich záměry. Ten, kdo by si myslel, že tehdejší lidé měli dostatek informací a rozumu k tomu, aby mohli lidský svět dopředu záměrně modelovat, je zřejmě na jejich úrovni.

Souběžně s takovým vývojem se vyvíjela kulturní evolucí i lidská mysl a genetickou evolucí "přivyvíjel" i lidský mozek, který je, jak známo, jejím sídlem. Kdo by o tom pochyboval, musel by předložit důkazy o jiné možnosti, tady víra nestačí. Mimochodem, skutečná věda náboženské předsudky eliminuje jen na informace o lidské nevzdělanosti, nebere je jako fakta. Zkoumá jen důsledky z jejich využívání mocnými světa.

Lidská mysl je, jak známo z nejvýše možného vědeckého výkladu, tedy výkladu bez pověr a mýtů, uzlem spontánního řádu lidské interakce a neustále se rozšiřujícího spontánního řádu lidského světa od civilizovaných více k civilizovaným méně. Je to kulturní evolucí vyvinuté, intelektuální a rozumové, tedy adaptační zařízení, vnitřní uzel spontánního řádu lidské interakce, umožňující jednotlivcům se přizpůsobovat čím dále tím složitějšímu prostředí, ve kterém se nacházejí, situaci, ve kterých se ocitnou a budoucímu neznámému, které do značné doby, i když krátké, lze předpokládat.

Z čeho je složena a co je jejím obsahem ? V první řadě se v ní nacházejí troje pravidla chování. Instinkty, předávané geneticky a zasahující, i když nepřímo, do lidského myšlení, pravidla organizační, tedy taková, která nám umožňují postupy v činnosti a potom nejdůležitější z nich, tzv. pravidla správného chování, tedy ta, která nám umožňují spolunažívat s ostatnímu v míru, svobodě a spravedlnosti. Posledně jmenovaná mají výhradně zákazový charakter.

Jsou to tedy všechno vodítka našeho chování a nic jiného a nikdo jiný je nemůže nahradit. Jsou to kompletní informace o lidském světě, obklopující jednotlivce, které nám umožňují být a adaptovat se na stále složitější vlastní situaci. Do lidského světa se narodíme a v něm také zemřeme. Kompletně mu podléháme ve svém chování a pokud někdo ne, je brzy mrtvý nebo ve vězení, či izolován na psychiatrii.

Co z takového poznání plyne ?

Prostě to, že možnost organizovat vnější lidský svět, když ten starý je kompletně přítomen v myslích lidí a je odrazem možného, ne vymyšleného, je nulová. Vyměnit to, co člověka udělalo člověkem a co mu umožňuje jako jediné přežít, za nesmysly, vymyšlené v tomto smyslu naivními nevzdělanými, i když mnohdy dobrem nemocnými, lidmi je technicky nerealizovatelné. Vždyť by to, co dělá civilizovaného člověka civilizovaným člověkem musel dobrovolně zavrhnout. Ale jak, když to nejde. Kdykoliv by s tím začal, i kdyby ho někdo poučil, tak by narazil na ostatní jednotlivce a meze svého přežití. Vždyť jsou řízeni úplně všichni žijící pravidly spontánního řádu lidského světa jsoucího.

Úkolem lidstva je pochopit tento nezměnitelný postulát, dobrovolně se mu podřídit a naopak využívat jeho sebepořádacího, sebezáchovného a seberegulačního dobrodiní. Tak složité věci jako interakce spontánních sil, které jsou ve hře tam, kde je lidský život a lidský svět, nebude umět nikdo nikdy rozmotat a vysvětlit. Prostě proto, že lidský rozum je tohoto superreje navždy jen produktem, ne autorem... Dzp.

Zvláště když jejich názory

Zvláště když jejich názory začnou následně prznit takoví nevzdělaní pomatenci - fanatici., kteří ani nevědí, že Hayek byl oceňován především jako ekonom a jako filozof ( za kterého se sám považoval)má celou řadu kritiků.

Vše, co slyšíme je názor,

Vše, co slyšíme je názor, nikoliv fakt ( Marcus Aurelius)

GARDNESI, jak je to s Krymem?

GARDNESI, jak je to s Krymem? Váš názor jste na Virtually opakoval několikrát...

Noční přepadení Krymu a

Noční přepadení Krymu a následná okupace ruskou armádou je tak hrubé a flagrantní porušení mezinárodního práva, že neexistují žádné argumenty pro její obhajobu. Zpochybňující snahy událost o hrubém porušení státní suverenity omluvit tento zločinecký čin, naposled uskutečněný v mírové době v civilizované Evropě Hitlerem a ruskými bolševiky, jsou výsměchem civilizaci a jen ukazují, že se Putin zařadil svojí politikou mezi nejhorší mezinárodní zločince.
Konečně když musí prof. Grygar obhajovat tak průkaznou věc proti lidskému braku, že Země obíhá kolem slunce, stále je lidstvo ohrožováno nevysvětlitelnou tupostí některých primitivů mezi námi.

Uložit

Uložit