Jak to, že Zeman přesto vyhrál?
Petr Robejšek

blog.aktualne.cz

Tuhle otázku si jistě klade kdekdo. Za zavřenými dveřmi se sponzoři Zemanova soupeře ptají po kvalitě svého vlastního úsudku a produktu, který prodávali. To jsou podnikatelské a proto věcné úvahy. Zatrpkle si ale kladou podobné otázky ti, kteří volbu brali osobně a snažili se prosadit svůj ideál nebo se prostě pomstít. I mě zajímá, jak to, že Zeman přesto vyhrál.

Duchovní elita na válečné stezce

Jak je možné, že tak masivní kampaň proti Zemanovi rozjetá těmi, kteří se považují za národní duchovní elitu a kteří nasadili svůj veškerý profesionální um, přinesla tak málo? A přitom jim jejich úlohu usnadňoval sám Miloš Zeman. Svým samovolným vystupováním pilně zvětšoval počet svých nesmiřitelných odpůrců a skalních nevoličů. A tak ti, kteří chtěli zabránit jeho znovuzvolení měli vlastně jednoduchou úlohu. Potřebovali přesvědčit jen poměrně malý počet nerozhodnutých voličů.

A všechna čest. Opřeli se do toho pořádně a s předlouhým rozběhem. Dávno předtím než se Zemanovi konkurenti vůbec zjevili na obzoru dávali jasně najevo, že prezident musí pryč. Bezpříkladné a léta trvající tažení proti Zemanovi posléze vyvrcholilo plošnou ofenzivou v samotné volební kampani.

Zažili jsme ji jako bubnovou palbu analýz a rozhovorů s pečlivě vybranými celebritami všeho druhu a jednoho názorového směru v tisku, v radiu, v televizi a na internetu. Slyšeli jsme nespočet suverenních tvrzení průzkumníků veřejného mínění o tom, že Zeman nemá kde brát své voliče. Prý svůj potenciál vyčerpal již v prvním kole. A nádavkem přibyly nevyžádané posudky amatérských a profesionálních psychovědců a internistů o stavu jeho mozku, jeho fyzické kondici a dokonce o rakovině. A za tím vším se tyčilo jasné sdělení: Přece byste ho nevolili.

Viděli jsme všechno možné. Od nezakrytého stranění několika vybraným protikandidátům až po subtilní podprahová sdělení na fotografických upoutávkách před závěrečnými duely; Zeman zasunut vzadu a jeho oponent vpředu. Stranění vlastnímu favoritovi pokračovalo dokonce i po Zemanově zvolení. Na jednom serveru jsme se mohli dočíst, ve kterých krajích Zeman “vyhrál” a kde jeho poražený odpůrce “triumfoval”. Tak proč to nevyšlo?

Rozměry sebepřecenění

Začněmě otázkou, do jaké míry lze vůbec změnit názor lidí. Prezidentská volba ukázala, že ti kteří svět vysvětlují ostatním a snaží se je ovlivnit, přeceňují jak své schopnosti tak i své možnosti. Domnívají se totiž, že výběrem a vhodným výkladem událostí mohou změnit názory lidí a snaží se o to opravdu ze všech sil. Ale skutečně změnit mohou média postoje jenom zhruba 2-5 procent obyvatel. To se v prezidentské kampani potvrdilo.

Větší vliv mají média na to, která témata a události jsou ve společnosti považována za důležitá. Čím častěji média o něčem informují - a je celkem jedno, jestli pozitivně, nebo negativně - za o to důležitější je to považováno posluchači a diváky. V nedávných parlamentních volbách měla větší část médii oprávněnou obavu z toho, že názory a řešení Realistů nedokáže zpochybnit. Proto nás bojkotovala a výsledek známe. Kdyby ta samá média více mlčela i o Zemanovi, tak mu mohla více uškodit. Ale pro mnohé publicisty je Miloš Zeman zřejmě osobní nepřítel a nedokázali se ovládnout. Tím ale posílili dojem významu volby a poškodili svého vlastního favorita. Vysoká volební účast prospěla Zemanovi.

Inteligence vypráví společnosti o tom co se děje a zároveň jí vnucuje, co si o tom má myslet. Je posedlá utkvělou myšlenkou, že v demokracii nejde o většinová, ale o správná rozhodnutí a že to co je správné mohou posoudit pouze oni sami. A tak poručníkuje obyčejné lidi, o jejichž starostech nemá ponětí a ani je to příliš nezajímá; důležitější je spasit celý svět.

Světová internacionála spravedlivých chce vládnout slovy a diktovat svou vůli národům. V naší prezidentské volbě se odehrávalo něco podobného jako před referendem o Brexitu, před americkými prezidentskými volbami a před volbami v sousedním Německu. Ale bombastická kampaň vychovatelů národů, ve všech případech přinesla právě opačný výsledek než si přáli.

Konec mainstreamu

Proč lidé neposlechli sirény volající,“nevolte Zemana”? Češi se zachovali jako Britové, kterým třída upovídaných zošklivovala Brexit a Američané, kterým chtěla zhnusit Trumpa anebo Němci, kterým zakazovala volit AfD. Prostě se rozhodli po svém.

A totéž mimochodem udělali i ti, kteří Zemana nevolili. Rozhodli se podle vlastní úvahy a nepotřebovali k tomu žádné penetrantní poučování. A proto by bylo chybou myslet si, že ti kteří volili Zemanova konkurenta jsou povolní spojenci, které lze po libosti mobilizovat pro kdejakou utopii. Spíše naopak.

Inteligence byla vždycky menšina s velmi velkým vlivem. Ale postupně ztrácela kontakt s reálným světem a tím i s většinou společnosti. Velká část zejména sociálně-vědní inteligence se odcizila od společnosti a ta se o ní přestala zajímat.

Utěšit je může pouze to, že sdílí osud s anvantgardou dobra ve všech západních zemích. Všude v demokratickém světě probíha již dlouho pomalá, ale nezadržitelná vzpoura občanů proti exekutorům ctnosti. Lidé se kvůli nim přestali rozčilovat, ale přestali je i brát navědomí. Všeobecná spása je „out“ a utopie se již nenosí. Na trhu názorů roste poptávka po zdravém rozumu, po základních hodnotách a po ověřených tradicích.

A tak by si avantgarda nevyžádaného pokroku měla uvědomit, že se z ní stala názorová menšina, kterou sice normální lidé demokraticky strpí ale to je také všechno.

Teď již chybí pouze to, aby se majitelé pravdy a dobra stylizovali do pozice pronásledované menšiny nepochopených proroků. Menšiny jsou přece jejich zamilované téma a být pronásledovaný má v sobě tolik heroického patosu. Ale i to je omyl. Pronásledovaní nejsou,
ale nepochybně jsou menšina; menšina se stále menším vlivem.

Drahoš by byl v součtu všeho

Drahoš by byl v součtu všeho o jedno promile pro mne lepším prezidentem, než Zeman. Proto jsem ho volil, zejména kvůli chování, zdraví a proti Babišovi... Dzp.

Lišany se zvedly a spolu s

Lišany se zvedly a spolu s hněvem lidu a smetly intoše, co nic nedělaj a lítaj si na Tahiti a okolí, my vám dáme, že sme málo vzdělaný! Zemana už našli, připravuje se v Bedřichově na Jizerskou padesátku!

To zase někdo přehnal, jedná

To zase někdo přehnal, jedná se o Jizerskou dvanáctku Světoběžník!

Mě se na Zemanovi líbí, že je

Mě se na Zemanovi líbí, že je zastáncem federalizace EU.

(Bůhví, jestli to myslí vážně nebo ne, ale aspoň to říká).

Je to nepochybně i jeden z důvodů, proč ho lidé volili (osobně jsem volil jiného kandidáta).

Na tom hovno záleží, kdo je

Na tom hovno záleží, kdo je čeho zastáncem... Dzp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidský svět řídí nás, jednotlivce, ne my jeho.

To je naděleni, co ? To je šok pro všechny naivní konstruktivistické racionalisty světa, tedy prakticky pro každého a celé lidstvo, tedy pro socialisty všemožného druhu, zejména rudočerné. Je to však relevantní vědou prokázaná skutečnost.

Jak to tedy je ?

Svět lidí, a oddělme ho od světa jednotlivých druhů zvířat, neboť o člověku můžeme skutečně mluvit až od jisté doby, kdy k onomu oddělení došlo, a v kulturní oblasti zejména až po objevení obchodu, jehož účinky měly za důsledek vyšší a vyšší individualizaci a subjektivizaci původních divochů, tedy tehdejších a potom i následujících jednotlivců, se vyvíjel neosobně a spontánně sám od sebe tažený ekonomickou aktivitou lidí, ne jejich záměry. Ten, kdo by si myslel, že tehdejší lidé měli dostatek informací a rozumu k tomu, aby mohli lidský svět dopředu záměrně modelovat, je zřejmě na jejich úrovni.

Souběžně s takovým vývojem se vyvíjela kulturní evolucí i lidská mysl a genetickou evolucí "přivyvíjel" i lidský mozek, který je, jak známo, jejím sídlem. Kdo by o tom pochyboval, musel by předložit důkazy o jiné možnosti, tady víra nestačí. Mimochodem, skutečná věda náboženské předsudky eliminuje jen na informace o lidské nevzdělanosti, nebere je jako fakta. Zkoumá jen důsledky z jejich využívání mocnými světa.

Lidská mysl je, jak známo z nejvýše možného vědeckého výkladu, tedy výkladu bez pověr a mýtů, uzlem spontánního řádu lidské interakce a neustále se rozšiřujícího spontánního řádu lidského světa od civilizovaných více k civilizovaným méně. Je to kulturní evolucí vyvinuté, intelektuální a rozumové, tedy adaptační zařízení, vnitřní uzel spontánního řádu lidské interakce, umožňující jednotlivcům se přizpůsobovat čím dále tím složitějšímu prostředí, ve kterém se nacházejí, situaci, ve kterých se ocitnou a budoucímu neznámému, které do značné, i když krátké, doby lze předvídat.

Z čeho je složena a co je jejím obsahem ? V první řadě se v ní nacházejí troje pravidla chování. Instinkty, předávané geneticky a zasahující, i když nepřímo, do lidského myšlení, pravidla organizační, tedy taková, která nám umožňují postupy v činnosti a potom nejdůležitější z nich, tzv. pravidla správného chování, tedy ta, která nám umožňují spolunažívat s ostatnímu v míru, svobodě a spravedlnosti. Posledně jmenovaná mají výhradně zákazový charakter.

Jsou to tedy všechno vodítka našeho chování a nic jiného a nikdo jiný je nemůže nahradit. Jsou to kompletní informace o lidském světě, obklopující jednotlivce, které nám umožňují být a adaptovat se na stále složitější. Do lidského světa se narodíme a v něm také zemřeme. Kompletně mu podléháme ve svém chování a pokud někdo ne, je brzy mrtvý nebo ve vězení, či izolován na psychiatrii.

Co z takového poznání plyne ?

Prostě to, že možnost organizovat vnější lidský svět, když ten starý je kompletně přítomen v myslích lidí a je odrazem možného, ne vymyšleného, je nulová. Vyměnit to, co člověka udělalo člověkem a co mu umožňuje jako jediné přežít, za nesmysly, vymyšlené v tomto smyslu naivními nevzdělanými, i když mnohdy dobrem nemocnými, lidmi je technicky nerealizovatelné. Vždyť by to, co dělá civilizovaného člověka civilizovaným člověkem musel dobrovolně zavrhnout. Ale jak, když to nejde. Kdykoliv by s tím začal, i kdyby ho někdo poučil, tak by narazil na ostatní jednotlivce a meze svého přežití. Vždyť jsou řízeni úplně všichni žijící pravidly spontánního řádu lidského světa jsoucího.

Úkolem lidstva je pochopit tento nezměnitelný postulát, dobrovolně se mu podřídit a naopak využívat jeho sebepořádacího, sebezáchovného a seberegulačního dobrodiní. Tak složité věci jako interakce spontánních sil, které jsou ve hře tam, kde je lidský život a lidský svět, nebude umět nikdo nikdy rozmotat a vysvětlit. Prostě proto, že lidský rozum je tohoto superreje navždy jen produktem, ne autorem... Dzp.

Zazpívejte si, Kajan: "Hovno

Zazpívejte si, Kajan: "Hovno sem, hovno tam, hoven plnou hubu mám!".

TANEC

To jsi, Jardo, sám

To jsi, Jardo, sám sesmolil?

Dóóbrýýý!!

http://tadesco.cz/spiknuti-od

To nemá chybu.

To nemá chybu.

Spekulovat o motivech, které

Spekulovat o motivech, které vedly české voliče k těsnému rozhodnutí v prezidentské volbě, vzhledem k malému vlivu funkce prezidenta na změnu mocenských poměrů v ČR, příliš pragmatické není. Jistě jsou tu známé okolnosti o malé znalosti kandidáta Drahoše, o levicové orientaci Moravanů a Slezanů (asi skrytý pragocentrismus),atd. přesto jeden faktor je více než zajímavý. Proti všem zvyklostem totiž ve 2. kole přišlo k volbám více než 4 % ( = cca 400.000 voličů) a logicky více podpořili Zemana, protože nelze předpokládat, že získal hlasy od bývalých voličů dalších nominantů.
Z toho pro korektní politické síly podporované orientovanými voliči, co pravidelně chodí k volbám, zvláště ve dvoukolové volbě, plyne mravní poučení, že je proti smyslu burcovat občany, aby přišli volit. Nu proto, že o politické situaci toho příliš nevědí, neb je politika nezajímá a nejsou schopni vyhodnotit dopady a že jsou více ovlivnitelní naivní propagandou.
To je mj. také oním rizikem v zásadních politických tématech, řešených celostátními referendy.

Ten Váš předpoklad, že voliči

Ten Váš předpoklad, že voliči ostatních kandidátů nedali ve 2.kole hlasy Zemanovi, moc matematicky nefunguje.
I když budete pro zjednodušení předpokládat, že všichni voliči Hynka, Hanniga a celý ten přírůstek voličů ve 2.kole oproti 1.kolu volili ve 2.kole 100%-ně Zermana, tak Vám vyjde, že Zeman musel ve 2.kole pobrat cca 22% z celkového počtu voličů, kteří v 1. kole volili Topolánka, Horáčka, Fischera, Hilšera a Kulhánka. Neboli skoro 370 tis. voličů těchto kandidátů zvolilo ve 2.kole Zemana.

Vychází to z předpokladu, že všichni voliči, kteří volili v 1.kole, volili i ve 2.kole.
Pokud to tak nebylo a větší část voličů Topolánka, Horáčka, Fischera, Hilšera a Kulhánka už zůstala ve 2.kole doma (neboli neuposlechli výzvy svých neúspěšných kandidátů z 1.kola a nepřišli Drahoše podpořit do 2.kola), tak by to samozřejmě zvyšovalo počet nových voličů ve 2.kole, již se nezúčastnili 1.kola.
V každém případě ale určitě neplatí to, že by Zeman ve 2.kole nezískal hlasy nebo jich získal zanedbatelné množství od voličů těch kandidátů, kteří pro 2.kolo podpořili Drahoše....

Kvantifikace hlasů podle

Kvantifikace hlasů podle motivů voličů, které získal MZ ve 2.kole navíc neexistuje, proto by bylo nesmyslem se o nich dohadovat. Osobně jsem přesvědčen, že rozhodujícím bylo oněch téměř 400.000 k volbám vlažných voličů, kteří přišli ve 2.kole navíc , že MZ následně zvítězil o 152 tis.hlasů.

O motivech voličů jsem nic

O motivech voličů jsem nic nepsal, ty samozřejmě neznám a tudíž je ani nekvantifikuji.

To, že se 2.kola voleb zúčastnili i nevoliči z 1.kola bylo určitě velmi výrazným faktorem, který působil pravděpodobně ve prospěch MZ. I když nikdo neví, kolik přesně % těch nových voličů hlasovalo pro MZ a kolik pro JD (ten poměr ale byl velmi pravděpodobně ve prospěch MZ).
I kdyby ale tito noví voliči hlasovali pro Zemana všichni (což je velmi nereálné), tak by i tak muselo být poměrně významné % těch, kteří v 1.kole volili anti-zemanovské kandidáty, ale ve 2.kole to hodili Zemanovi.
Ty počty těchto dvou nových skupin Zemanových voličů ve 2. kole mohly být dost podobné. Matematicky to tak vychází.

Každopádně tedy neplatí tvrzení, že voliči jiných kandidátů nevolili ve 2.kole Zemana. Bylo jich dost, kteří ho volili...

Ano, ale je možné i

Ano, ale je možné i vysvětlení, že voliči ostatních kandidátů z 1.kola nepřišli v tom rozsahu do 2.kola. O tento moment a matematické možnosti mi ale vůbec nešlo, jen jsem za zajímavé považoval, že poprve v historii a zcela neočekávaně přišlo ke 2. kolu víc matem. min. o téměř 400 tis. nových voličů ( prakjticky mnohem víc), že se zcela změnila skladba voličů, tedy na ně platilo propagační burcování-mobilizace vlažných politických občanů.
V 1.kole volilo 5 148 tis. voličů, ve 2.kole 5.554 tis.

Kluciii, nehadejte se, VK

Kluciii, nehadejte se, VK rikal, ze Milosovi tech rozhodujicich 5% zajistil on, Milos to uznal, tak bych jim to obema kamosum veril a pogratuloval, jak se nasli.

Já se nehádám ani nedohaduji

Já se nehádám ani nedohaduji :-).
Jenom uvádím na pravou míru to, co psal p.Gardnes výše. Neplatí zkrátka to, že voliči jiných kandidátů nevolili Zemana ve 2.kole. To je prostá matematika :-).

O motivech jsem nepsal nic, ty neznám.

Vaše tvrzení je stejně

Vaše tvrzení je stejně nedoložitelné, protože pro ně neexistují matematické podklady a vůbec mi o tento kalkul nešlo. Platí pouze to, že ve 2.kole netypicky volilo více o 400 tis. občanů.

Matematicky to vychází tak,

Matematicky to vychází tak, že pokud by platil Váš předpoklad, který jste napsal - tedy že voliči T+H+H+F+K nevolili ve 2.kole Zemana, muselo by k 2.kolu přijít cca 850 tis. nových voličů a 90% z nich volit Zemana..
Já netvrdím, že to tak nemohlo být, ale ta představa je pro mě dost fantaskní. Z tohoto pohledu mi připadá daleko pravděpodobnější, že nemalá část voličů T+H+H+F+K volila ve 2.kole Zemana, než že by každý 4. z nich zůstal doma a místo nich se k volbám nahrnula armáda 850 tis. nových voličů, kteří se na 1.kolo vykašlali...

Tedy z toho vyvozuji, že Vaše tvrzení o tom, že Zemana ve 2.kole nevolili voliči neúspěšných kandidátů je velice málo pravděpodobné a já mu osobně nevěřím.
V takovém případě by totiž i Váš údiv nad těmi novými 400 tis. voliči ve 2.kole musel vzrůst minimálně na dvojnásobek....!

A ano, souhlasím s tím, že nárůst počtu voličů mezi 1. a 2.kolem je určitě zajímavý...Netroufl bych si ale tomuto jevu přisuzovat negativní znaménko. Prostě se tak stalo a u toho bych zůstal. MZ zkrátka dokázal dostat k volbám více voličů než JD + vypadnuvší kandidáti 1.kola, kteří JD poté podpořili.

Žertovné konce demokracie -

Žertovné konce demokracie - občané, nechoďte k volbám! Nechte to odvolit mravně poučeného pana Gardnese, který pravidelně chodí ... ////

Bohužel není úplně prokázané, že pan Gardnes o politické situaci ví nějak výrazně více, nežli doňa Mimoňa, že je schopen vyhodnotit dopady své volby a že není ovlivněn naivní pravdoláskovou propagandou. ////

Realita je taková, že Gardnesovy "korektní politické síly" jsou dílem vlastizrádci (TOP) a dílem nesvéprávní blbečkové (ODSI). Dvoukolová volba je svinstvo a je třeba ji zlikvidovat, nejlépe i se sviněma, které to v Česku zavedly. ////

GARDNESI, nedíval jste se

GARDNESI, nedíval jste se náhodou na Jiřího Drahoše v Show Jana Krause?

Na Krause se zásadně nedívám,

Na Krause se zásadně nedívám, protože mi připadá, podobně jako Zeman, silně potměšilý, hulvátský, urážlivý,atd., jak se projevoval zejména při TV krizi z prospěchářských motivů a občas i při vztahu ke svým hostům, ačkoliv jde o satirický žánr.

VIDEO Jiří Drahoš vystoupil u

VIDEO Jiří Drahoš vystoupil u Jana Krause. Zoufalý pokus předvést toho nudného slouhu moci jako osobnost, chytal se u televize za hlavu docent

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Jiri-Drahos-vystoupi...

V každém případě jde u

V každém případě jde u Drahoše viditelně o slušného člověka, který by na funkci prezidenta ČR dobře reprezentoval a nedělal by ostudu, jak se to daří pravidelně a často Zemanovi. Prezident v modelu funkce v ČR je především reprezentant, protože jiných exekutivních pravomocí v podstatě nemá, proto přičítat mu sílu zabránit světovým nešvarům (migrace, islamizace atd.) prakticky nemá. Co soudí politici a média v cizině o Zemanově profilu si lehce můžete zjistit z reakcí na jeho zvolení i odmítání např, prezidenta USA, kterému se od počátku trapně vnucoval. Je jediný státník zemí NATO, co svoje kolegy provokuje a šokuje svými servilnostmi k politikům autoritářského Ruska a totalitní Číny.
Legračním paradoxem je, že s ním nejvíce sympatizují naši bourači EU, ačkoliv Zeman je z našich politiků největším stoupencem federalizace Evropy a zavedení €. Něco to o nich vypovídá.

Prezident může být amatér, už

Prezident může být amatér, už i vzhledem k poměrně omezeným pravomocím. Ostatně i Zemanova profesionalita je s otazníkem (to neberu v zásadě jako jeho minus, kde se to měl vyučit, když do politiky vstoupil před padesátkou a dříve, naštěstí pro něj, nemohl), i když za bezmála 30 let se leccos naučil. Nelze mu upřít schopnost dosahovat cílů, které si vytyčil.

Ve slovním eskamotérství je ovšem Zeman obtížně překonatelný, ve spojení s "na první pohled" přesnou formulací a taky "neverbální komunikací" (ty jeho "ksichty" jsou opravdu tyjátr, všechna čest) téměř nepřekonatelný. Není divu, že mu to dost lidí žere.

Hodně voličů tím Zeman (řekl bych hlavně při debatě v ČT 25.1) také přesvědčil a vo fous vyhrál.

(Zemana ovšem mohlo v debatě porazit nadšení, ráznost, mládí, "sexepíl" či co jiného kandidáta/kandidátky, takový se ovšem do druhého kola nedostal, možná nekandidoval vůbec. Drahoš takový nebyl, ale i tak získal 48.6 procenta hlasů).

http://tadesco.cz/spiknuti-od

:-))))))))))))))))))))) To je

:-)))))))))))))))))))))

To je tak blby, ze by tomu mohli verit i Bolevecek se Zeolitem.

Docent Radim Valencik je

Docent Radim Valencik je bolsevicky parchant, ktery se za bolsana bez uzardneni zivil tim, ze prednasel marxistickou "filosofii". A od takoveho cloveka a od zumpy PL si na stara kolena nechavate predzvykavat a vsugerovavat (samozrejme opet lzive, co se soudruh docent v mladi naucil...) co jste videl v nejakem videu ? Sam si obrazek udelat neumite ? Smutne...

Lidé si myslí o světě něco

Lidé si myslí o světě něco jiného, než by si měli myslet.

Tento neuvěřitelně provokativní výrok není můj, i když by se ke mně jistě hodil. Je výrokem snad největšího myslitele v dějinách lidstva, nositele Nobelovy ceny za ekonomii Augusta Friedricha von Hayeka, člověka skrze dědečka, s moravskými kořeny. Co mu na první pohled tak drzé vyjádření umožnilo ?

Je to samozřejmě jeho dílo, které nemá obdoby. Nikdo, opakuji nikdo, se nedostal ve svém vědeckém bádání tak daleko, hluboko a zároveň vysoko, jak jinak to vyjádřit, než on. Vždyť přináší jen a jen na vědecké bázi a úrovni vysvětlení vzniku a funkce lidské mysli, která je v jeho podání zároveň, jak zdrojem vědeckého bádání, tak sama o sobě i jeho předmětem.

Velmi košatý a složitý vědecký výklad procesů a zejména principů, na kterých lidský svět vyrostl a stojí, a který je popsán v Haykeových knihách a v jeho díle, je samozřejmě základem a studnicí vysvětlení této nejsložitější vesmírné entity. Lidská mysl je supersložitým spontánním řádem s vývojem souběžným, který nám umožňuje stále vyšší a vyšší kvalitu našich životů ne proto, že by ho organizovala nebo dokonce organizovala lidský svět, ale proto, že nám umoňuje se na něho stále lépe a efektivněji adaptovat.

Jak je to možné ? Tak, že lidská mysl je vnitřním informačním adaptačním uzlem spontánního řádu lidské interkace a lidského světa, souběžně s ním vznikajícím a spontánními silami vývoje evolučně cizelovaným. Je hlavní možností jejího nositele, tedy lidského jedince, přežít a zejména rozvíjet se v interakci s ostatními jednotlivci.

Lidská mysl sídlí v mozku, tomuto neuvěřitelmému zařízení, které takovou možnost dává a co víc, je schopno se přizpůsobovat během lidského života podle toho v jakém prostředí a opakujících se situacích se člověk nachází a umožňuje mysli svým vnitřním uspořádáním produkovat rozum, tedy myslet. Rozum však není ničím jiným, než naší vědomou kázní v závislosti na naší momentální pozici ve spontánním řádu lidského světa, tedy adaptačních potřebách, naší kázní v přístupu k abstrakci, jako nástroji lidské mysli k uchopení nekonečného množství konkrétního. Co je rozum jsem však popsal jinde.

Vraťme se tedy na závěr k nadpisu eseje. Proč tvrzení v něm obsažené je pravdivé ? Jednoduše proto, že o takovém uspořádání našich vnitřích procesů a dějů v mozku lidé nemají ani tušení. Vůbec nevědí, že jejich mysl se skládá z evolučních pravidel chování spontánního řádu, tedy z tzv. pravidel správného chování, potom z pravidel organizačních, generovaných rozumem pro konstrukční práce a postupy a z instinktů geneticky předávaných a že této směsici plně podléhají. Rozum nám umožňujě zejména udržovat naši pozici v mezích, které vyhovují našim adaptačním potřebám.

V žádném případě nám neumožňuje organizovat tento rej spontánních sil a už vůbec ne spontánní řád lidského světa, tedy lidský svět sám. Meze a hranice rozumu jsou takto stanoveny a lidský rozum je při jejich obří složitosti nemůže zachytit a nemůže je vysvětlit. Jen bez výjimky přijmout, natož, aby jim diktoval.

Tohle nikdo neví a tak pravda v nadpisu eseje je zřejmá. Lidi chtějí organizovat lidský svět a ono to nejde ! Proto tolik mrtvých mezi nimi a zmaru z jejich nekonečných svárů a válek... Dzp.

No, mrtvých dost, ale blbejch

No, mrtvých dost, ale blbejch taky, viď Kadle...

Ano, jsou vás miliardy...

Ano, jsou vás miliardy... Dzp.

Tak to je blbý.

Tak to je blbý.

Protože není Robejšek.

Protože není Robejšek.

Prezidentovi Zemanovi

Prezidentovi Zemanovi vyčítají jeho ideoví odpůrci zahraniční návštěvy na východ, včetně Číny.
Nedávno tam byl dělat obchodní kšefty francouzský prezident Macron.
Nyní je v Číně na třídenní návštěvě britská premiérka T. Mayová.
V době, kdy Británie jedná o svém odchodu z EU, snaží se posilovat vztahy s obchodními partnery a hledat nové příležitosti.
Čína uzavře s Británií obchodní smlouvy v hodnotě více než devět miliard liber (tedy asi 259 miliard korun).
O tom, jestli se zmínila čínskému prezidentovi o porušování lidských práv v Číně, na teletextu ČT str.146 nepíšou. Asi zapomněli.

Britska kralovna se ale

Britska kralovna se ale nejezdi do Ciny ucit, jak stabilizovat spololecnost, a premierka a nejvyssi predstavitele statu nepodepisuji ponizene supliky omlouvajicic se za vlastni protestujici obcany.
A navic, Zemanem trousene obri sumy obchodu s Cinou jsou zcela vycucane z prstu a verit jim muze leda Miuecek, ve skutecnosti je obchod s obri Cinou pod urovni mnohem mensich statecku.

Cili malo obchodu a hodne ponizovani. Presne naopak nez by to melo byt. Kdo by nakonec stal o onuci, te si nikdo nevazi, tu leda tak zneuzije a s opovrzenim odkopne.

Lidi toho naslibujou! Onuce

Lidi toho naslibujou! Onuce ČR si v Bruseli nikdo neváží, zneužití už proběhlo (cukrovary, subsidiarita, atd. apod.), jenom to odkopnutí furt ne a ne nastat. ////

Dištancovat se od dalajlámistických kreténů a lumpů není žádné ponížení. Jenom by se ti dalajlámisti měli víc zveřejňovat, aby každý věděl, co je to za šmejdy. Opravdu Konzerva podporuje otrokářství? Nebo je to jenom nějaká módní póza? ////

Konzerva samozrejme

Konzerva samozrejme nepodporuje ani otrokarstvi ani komunisty, a samozrejme ani nepodporuje Dalajlamu, ja jsem krestan a modni Dalajlamismus je nasim spolecnym nepritelem, svobodniku :-)

Ale je legracni, ze huboidnimu vlastneci nahle nevadi, kdyz se hrdy cesky Milous a dalsi vrcholni politikove po kazdem houknuti cinskych soudruhu ohnou v pase a hned zacnou sepisovat a podepisovat ponizenou omluvu. To by Kocourkovi, pokud by to s tim vlastencenim myslel nekdy vazne a pokud by chtel byt jen trochu objektivni , vadit melo, a to zcela bez ohledu na nejakeho Dudlajlamu.

Ale zname lokaje Kocourka, ten si v ponizeni vuci silnejsim vychodnim bratrim libuje a aby to nepriznal, tak hned radeji prevede rec na Brusel. Nic proti, o bruselskem houkani tu na Rakousko, tu na Polsko, tu na Cesko, se muzeme klidne pobavit taky, a ja budu prvni, kdo byl, je a bude silne proti. Jenze ja jsme v Tom aspon konsistentni, cinsky lokaji Kocourku.

Nebo ze byste prekvapil a cinskeho slouhu MIlose snad pokaral ?

To se povedlo, vakuem dunící

To se povedlo, vakuem dunící "zmršil jsem na co sem sáh" klausík, mluví o prázdnotě Drahoše, oposmluvní mafiáni si notujou...

jeden otazník tady zůstává,

jeden otazník tady zůstává, ale nikdo jej nechce řešit, ani o něm psát.....a sice :
proč dutého Drahoše nepodpořil s vyjímkou Pačese a Illnerové, nikdo z vědecké obce ???
No asi takhle, řekl by Krampol .....asi vědí páni akademici své ....???

To je ale dost zasadni

To je ale dost zasadni "vyjimka", kdyz jde o oba predsedy Akademie ved, ne? A to nemluvim treba o Grygarovi.

Ted jeste co na to rika pomocna vedecka sila z laboratore F a petrovuv soused.

Ja vim, co je to proti celemu zastupcu slovutnych vedcu, podporujicich Zemana, petrov by je mohl vyjmenovavat cele dny. A to nemluvime o podpore solisty Videnske opery (jak rikal sam pan prezident Zvanil, a ten to musi vedet) Hulky.

Ták, lišanští obyvatelé na

Ták, lišanští obyvatelé na Lounsku, zapálili oheň soli do riti a respubliku strhli k famóznímu výsledku, no, když von je takovej, no, náš a tamtoho neznám, a já sem v prvním kole zapomněl, a já neměl čas.....viacej takých sprinterov. Já bych to vyřešil občanskou, studenou válkou...

Jeden to zduvodnoval tim, ze

Jeden to zduvodnoval tim, ze Milos umi prej 5 jazyku :-)
A dalsi tim, ze za komancu se mela dobre.

..a ještě jeden dodal, to je

..a ještě jeden dodal, to je porád, málo vzdělaný, ale mi na nich děláme, že aby mohli lítat na Tahiti i jinam..a šel to hodit pantátovi..

RUSKO se Krymu nevzdá, je to

RUSKO se Krymu nevzdá, je to jeho nepotopitelná letadlová loď!

... Rusko a Krym jsou spojeny dlouhou společnou historií - polostrov se stal ruským již v roce 1783, připomněl autor článku. Rusové opakovaně bránili Krymu v krvavých bitvách proti Británii, Francii a Osmanské říši v Krymské válce a proti nacistickému Německu během druhé světové války.

Tyto události mají dlouhý historický význam a dnes, stejně jako když se Británie a Francie zapojily do Krymské války za účelem dosažení stejného cíle, který po desetiletí přijalo NATO kvůli zastavení údajné „ruské agrese“, uvedl Goldstein. Podle jeho názoru ohrožení bezpečnosti Evropy nyní představuje převážně migrační krize a terorismus, a nikoliv Moskva.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/rusko-se-krymu-nevzda-je-to-jeho...

A v roce 1954 toto území

A v roce 1954 toto území získané ve válce carevnou Kateřinou II. s převažujícím obyvatelstvem Krymských Tatarů přestalo být ruské rozhodnutím oficiálních mocenských orgánů SSSR ( nikoliv Chruščovem), znovu potvrzené v r. 1991 při rozpadu Sovětského svazu a znovu stvrzené Budapešťským memorandem v r. 1994 při řešení podmínek daru jaderných zbraní Ukrajiny Rusku.
To by totiž jinak mohlo vnést spoustu nejistot o oficiálních státních hranicích, které v historii byly objektivně jiné. Třeba Poláci by se mohli domnívat,že např. Klodzko by mohlo patřit Rakousku či Česku(?), pokud by někomu přeskočilo a agresivně je okupovalo, dokonce prý na věčné časy. To tvrdí jen nějací škrabálci ze Skrytých či Prvních nebo Ruských pravd a zpráv, ale nikoliv světová diplomacie. Dokonce Česko by mohlo patřit podle legální Mnichovské dohody Německu!

Gardnes.... napište mi něco

Gardnes.... napište mi něco třeba... o .... no... Kosovu... nebo třeba také.... náš BIG přítel Izrael... jak jen tak ... laškovně... už od roku 1967.... západní břeh Jordánu.... nooo...myslím že taky si něco půjčil od Egypťanů.... Jordánců..... Syřanů..... ale to nic.. přátelům se poklesky promíjí.... ale nepřátele.... no... JEBAT! JEBAT! JEBAT!

ani nemůže ......školní

ani nemůže ......školní atlasy jsou již vytištěny a žáci by měli v hlavách zmatek !!

OSMIČKA Někteří novináři

OSMIČKA

Někteří novináři neunesli porážku, jejich komentáře volají po občanské válce. Prezidenta budu vždy po občanské válce. Prezidenta budu vždy bránit, říká Ovčácek

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/o-financovani-kampane-nic-nevim-volic...
===========
Jiří Ovčáček je novinář s vysokou inteligencí, který se na svou funkci hodí, nevím, kdo by ho nahradil lépe. Z mého hlediska je to 1*. S chutí jsem zhlédl obě videa, nenudil jsem se!

Paní Václavíková, rozhovor skončil, ano, podle mého názoru, 10 : 0 v jeho prospěch.

Ještě dodatek. Přišel tiskový mluvčí do prostředí, které bylo vůči němu přátelské? Chtěl bych vidět výkon kohokoliv jiného...

Re: Osmička:
Autor: P. Novák Datum: 1.2.2018 10:44
Máte néco společného, to ano. Takovy hodně, ale hodně kluzký povrch.
===========
Z diskuse na NP.

Na te oslave to spis

Na te oslave to spis vypadalo, ze nekteri novinari neunesli vitezstvi. :-)

Ale stejne, na zemanovske ozralce nema nikdo s vymluvama, od sefovske virozy po toho pisalka z PL, kteremu pry do toho chlastu primichali neco sofistikovaneho a jen proto se tam valel jak prase. No jo, no,s Rusakama se chlastat nevyplaci...

Ten ožralej "novinář" přišel

Ten ožralej "novinář" přišel z oslavy u Drahoše a u Zemana si dal jen jedno pivo.

Uložit

Uložit