Jan Skopeček: Rozhovor pro Parlamentní listy


Co říkáte na návrh rozpočtu na rok 2015, jehož obrysy vláda v posledních dnech zveřejnila, považujete ho vzhledem k ekonomické situaci za dobrý, akceptovatelný, české ekonomice pomáhající?

Rozpočet je pro každou vládu tím nejdůležitějším prostředkem, kterým uskutečňuje svoje politické priority, orientuje zemi určitým směrem, prostřednictvím něj určuje do značné míry podobu svého vládnutí. Zároveň je to samozřejmě jeden z nejpodstatnějších nástrojů hospodářské politiky ovlivňující makroekonomické prostředí. Jsem přesvědčen, že nejen odborná veřejnost musí cítit, že žádná hlubší debata o filozofii rozpočtu, jeho prioritách, směru, kterým by měl situaci v České republice posunout, neexistuje.

Prohlášení o auditech, nutnosti více investovat a podobně za dostatečnou úvahu nad rozpočtem při nejlepší vůli považovat nelze. To je jen zoufalá snaha premiéra Sobotky a ministra Babiše zakrýt neexistenci hlubší, promyšlené, strukturované představy o podobě nejen rozpočtu, ale tím i budoucího vývoje našeho státu. Je to o to horší, že se nacházíme relativně na začátku mandátu této vlády, která by měla mít ještě dostatek energie představit dlouhodobější vizi. Jediným vysvětlením je, že žádnou dlouhodobější představu o této zemi tato vláda nemá a žije ze dne na den provozním způsobem.

A v tom čistě makroekonomickém smyslu? Vláda tvrdí, že dokáže nepřekročit schodek 100 miliard korun. Tvrdí, že rozpočet pomůže růstu. To tedy není pozitivní aspekt připravovaného rozpočtu?

Vláda připravuje rozpočet se schodkem 100 miliard korun v období, kdy se čeká dvouprocentní ekonomický růst. To je neobhajitelné. Podobné schodky jsme tu měli v období dlouhé recese, v období záporného ekonomického růstu. I loňský rozpočet skončil menším deficitem při horším ekonomickém výkonu, než který je očekáván v následujících letech. Co je ještě horší, tak vláda počítá se stejným schodkem i v roce 2016 a s jen o pět miliard nižším schodkem v roce 2017. To vše v letech očekávaného růstu. Není ani sebemenší snaha se strukturálním problémem veřejných financí ze strany levicové vlády cokoliv dělat, ani sebemenší snaha změnit trend.

ANO Andreje Babiše veřejnosti slibovalo, že bude lépe. Nevím, komu je nyní lépe, ale veřejným financím se značně přitíží, což samozřejmě odnese i naše ekonomika a daňoví poplatníci, tedy veřejnost. Občanům tak může být kvůli neutěšeným veřejným financím jednou velmi, velmi zle. Navíc první čísla naznačují, že takzvané mandatorní, tedy povinné, výdaje vlády budou růst rychleji než výdaje celkové, to je samozřejmě prohlubování strukturálního problému veřejných financí. O to méně zůstane na investice, kterými se dnes všichni v médiích tak zaštiťují. Bohužel o tom nikdo nemluví, nepíše a mediální mainstream si vystačí s audity na ministerstvech, stříháním dluhopisů u prezidenta a podobně. Tedy s tématy, které jsou z hlediska významu o několik řádů níže, a to říkám přesto, že si rovněž myslím, že zbytečně svítit a plýtvat s papíry na jakémkoliv úřadu se nemá.

A nepřispívá právě výše schodku a výdajů k tomu, že ekonomika poroste?

Nikoliv, to opravdu neplatí. Podívejte se na minulá léta. Česká republika generuje schodky veřejných financí dlouhodobě a přesto zažila jednu z největších a nejdelších recesí. Je tomu přesně naopak. Dlouhodobý a zdravý ekonomický růst je dosažitelný pouze za předpokladu konsolidovaných veřejných financí. Ukazují to nejen teoretické práce slovutných ekonomů, ale i hospodářská realita. Země s lepším stavem veřejných rozpočtů dosahují lepších ekonomických výsledků. Socialisté se zaklínají ekonomickým přístupem Johna Maynarda Keynese, který doporučoval v době recese větší veřejné výdaje, ale tuto jeho doktrínu postavili na hlavu, když generují schodky i v době růstu. To Keynes samozřejmě nikdy nehlásal, naopak.

Přišel jste s překvapivým návrhem na snížení sazeb DPH, pokud vláda zruší II. pilíř důchodové reformy. Nepopře tím ODS sama sebe?

Jsem přesvědčen, že pokud by s tímto návrhem ODS do sněmovny přišla, tak sama sebe nepopře. Na zvýšení DPH přistoupila ODS v Nečasově vládě kvůli vzniku II. pilíře v rámci důchodové reformy, kdy zvýšené příjmy z této daně měly krýt výpadek v průběžném systému. Pokud je prioritou této vlády druhý pilíř zrušit, nebude tu ani žádný výpadek v průběžném systému. Zároveň nás za zvýšení DPH v době naší vládní odpovědnosti například sociální demokraté tvrdě kritizovali, očekávám, že by s takovým návrhem měla vláda při rušení II. pilíře přijít sama automaticky.

Jinak byla tehdejší opoziční rétorika Sobotkovy ČSSD čisté a prachsprosté pokrytectví. Ale nechci zúžit problematiku daní jen na DPH. To byla moje reakce na návrh vlády II. pilíř rušit, aniž by přicházela s jakoukoliv alternativou, jak neudržitelný penzijní systém změnit. Za velký problém považuji mimo jiné povinné odvody zaměstnavatelů za zaměstnance, které zdražují práci a přispívají k vysoké úrovni počtu našich nezaměstnaných. Tam bychom měli upřít pozornost. Další rozumnou věcí je začít rušit daně, které mají malý výnos vzhledem k nákladům na jejich výběr, jako je například daň z převodu nemovitostí.

Snížit náklady práce nám mimo jiné doporučuje i EU…

Snížit náklady práce musíme sami kvůli sobě, nikoliv proto, že nám to někdo z vnějšku doporučuje. Patříme v rámci zemí OECD k těm, které mají tyto odvody vůbec nejvyšší. To spolu s poměrně rigidním a regulacemi svázaným trhem práce způsobuje v historii ČR rekordní počet nezaměstnaných, byť v mezinárodním srovnání na tom s nezaměstnaností nejsme úplně špatně. Ale podle mého názoru se s počtem téměř 600 tisíc nezaměstnaných nemůžeme smířit. Je to obrovské číslo. V následujících letech čekáme růst kolem dvou procent, to je stále příliš málo na to, aby to dramaticky nezaměstnanost snížilo. Jedinou cestou je liberalizace zákoníku práce a snížení vedlejších nákladů na pracovní sílu.

Pochválil byste vládu v hospodářské politice vůbec za něco?

Nejde o to, zda bych ji za něco chválil či tepal. Problém je, že bych byl velmi rád, aby tato vláda přišla s nějakým dlouhodobějším konceptem, například v oblasti daňového systému, trhu práce, rozpočtu apod. To bohužel chybí. Nežádám něco, s čím bych měl ideově souhlasit, vláda je prostě levicová, ale problém je, že tu žádná koncepce, tedy ani levicová, není. Musíme se proto bavit a analyzovat jen dílčí, neprovázaná, nepromyšlená ad hoc opatření.

Ze strany ANO to chápu, nemají žádné ideové ukotvení, žádný dlouhodobý program, žijí ze dne na den spíše mediálními tématy, ale od sociálních demokratů bych přeci jen v programové rovině čekal více. Nicméně i bez existence dlouhodobější vize dokázala tato vláda dramaticky naši hospodářskou politiku nasměrovat zase více od trhu směrem ke státním intervencím. Vláda stačila z peněz daňových poplatníků masivně sanovat soukromou korporaci v problémech a křivit tak konkurenční prostředí, zvyšuje minimální mzdu, což ohrozí ty nejméně příjmové zaměstnance, omezuje výdajové paušály živnostníků, chce zavést elektronickou evidenci tržeb a zvýšit tak náklady podnikatelům, v době růstu přichází se schodkem 100 miliard. Vše socialismus par excellence.

A co ODS, dokáže být slyšitelnou opoziční stranou a alternativou ke stranám vládním?

Spokojený být ještě samozřejmě nemohu. Musíme všichni přidat, celá ODS. Nejde jen spoléhat na vedení a na pár viditelných tváří. Musíme v sobě znovu najít energii a elán a politiku ODS hájit i v té poslední vesničce. Máme vzdělaného, pracovitého a slušného předsedu, máme řadu odborníků, máme i méně viditelné členy a politiky v regionech, kteří mají potenciál. To mi dodává naději, že to můžeme zvládnout.

ODS je sužována mediálním lynčem za všechno špatné, co se v této zemi za posledních dvacet let stalo. Jiní jakoby tu nikdy za nic odpovědnost nenesli. To nás ale nesmí otrávit a nesmíme kvůli tomu brečet, stejně nám to nepomůže. Musíme jít svojí cestou, tvrdě pracovat, dělat opravdu mravenčí práci a hlavně dělat pravicovou politiku. Potenciál pro pravici tu je a je zbytečné tento prostor nechat dominantně TOP 09, o níž sám její předseda prohlašuje, že pravicovou stranou není.

ministr Mládek nechal volný

ministr Mládek nechal volný průchod své hlouposti : ....pokud bude OKD na prodej, vláda zváží jeho odkup.....(sic)
PS. ...další aspirant na nejpitomější výrok roku.....n-tssss.

již přes 150 let vlastní ca.

již přes 150 let vlastní ca. 10% těch nejbohatších a mocných, téměř 90% světového majetku....!!!!
Normálním lidem to ani moc nevadí, vadí to jen komunistům a socanům.

PS. ...proč to však nejde do špekuličky panu Mařákovi, to je mi záhada.....n-tssss.

Vy jste již opilý, nebo snad

Vy jste již opilý, nebo snad máte halucinace po požití nějaké jiné substance?

Za těch 9 let se toho dost

Za těch 9 let se toho dost změnilo. Taková strana už asi 4 roky existuje a pomalu se dere do popředí. I vy svým hlasom můžete pomoct, abyste se dožil státu, co nebude lidi vysávat, ale bude jen hlídat jejich svobodu.

Nadpis článku je zcela přesný

Nadpis článku je zcela přesný a jeho hodnota je tedy pouze spekulativní. Podle mne se jedná o stejně neuskutečnitelnou utopii, jakou popsal Thomas More ve své knize o ideálním státu.

Navíc pochybuji o tom, že by se Vám ve Vašem ideálním světě svobody individua líbilo, neboť jste založením kolektivista a bez silného sociálního státu byste byl ztracený. Podívejte se na svůj dosavadní nejen profesionální život. S Vaším platem ze státní sféry byste si ve Vaší utopii nemohl dovolit lékařskou péči, kterou jste získal díky sociálnímu státu kontinentálního typu. Za to, že jste ještě naživu, vděčíte právě tomu, proti čemu se snažíte bojovat alespoň jaksi virtuálně. Kapři si rybník nevypustí, že, Vy komiku...

Hayek, tak jak jste ho

Hayek, tak jak jste ho pochopil, tedy popsal neexistující lidský svět pro neexistující politickou stranu a její neexistující voliče. Vzhledem k Vašemu reálnému životu kolektivisty a přítulnosti k sociálnímu státu kontinentálního typu mezi neexistující voliče oné neexistující strany patříte bezesporu i Vy. Celý Váš život je důkazem nesmyslnosti Vámi hlásané utopie.

Ale umíte o tom hezky teoreticky psát stejně jako Klaus o kapitalismu, že.

Rybník může vyschnout, s tím

Rybník může vyschnout, s tím souhlasím. Zatím však tento konzervativci založený systém v kontinentální části EU funguje a daří se tak udržet akceptovatelný stav tzv. sociálního smíru. Kontinent není anglosaský svět a vyvíjel se jinou cestou, pochybuji o tom, že se na tom něco radikálně změní. Osobně jsem zastáncem svobody individua, přirozeného práva a slabého státu, uvědomuji si však, že se jedná v našich podmínkách o nerealizovatelný koncept, viz Kajanův článek. No a ono hraní si na ideologicky čistou pravici mně připadá úsměvné, show must go on.

Jaké řešení navrhujete Vy?

Vaše řešení s kvalitními

Vaše řešení s kvalitními osobnostmi je podle mne také utopií a v žádném současném existujícím státě nevládne pouze přirozený zákon tržních sil bez státního dirigismu, ani v USA.

Ad vvenc: Sledoval jste na

Ad vvenc:

Sledoval jste na OVM to, o čem se tam TAKÉ hovořilo? V podstatě o sociální spravedlnosti, že banky bohatnou a ostatní velká část společnosti chudne?

Osobně jsem pro smíšenou ekonomiku podle Samuelsona /VK je proti/. Za zásadní ale považuji vyrovnaný SR se snahou minimalizovat státní zadlužení. Kapitalismus spojený s rozumnou a efektivní solidaritou považuji za to správné. /K diskuzi jsou slova rozumná a efektivní./

Socialistické zdravotnictví chválím, ze sobeckého hlediska, nutná je ale zásadní reforma, protože miliardy mizí v černých dírách. Systém IZIP a vůbec maximální digitalizace, by měl být první krok... Stal bych se voličem Svobodných, ale nevěřím, že je možné pojišťovat zdraví jako automobil. /Systém zdravotnictví v USA bych přál všem, kteří na naše nadávají./

Pravicová politika se musí řídit zdravým rozumem. Solidarita není sprosté slovo. Socialisté s ní vyhrávají volby...

Ad vvenc Jestli se nemýlím,

Ad vvenc

Jestli se nemýlím, ve sborníku textů vyšel v CEPu Koncept občanské společnosti/Nepřítel svobodného občana?, tam asi o solidaritě a správném kapitalismu bych se mohl poučit. Jsem pohodlný a tak bych bral článek od Václava Klause + IVK, kde by vysvětlil, jak je možné, že v Itálii získal ve volbách komik Beppe Grillo 25%.

Banky, investiční fondy apod., které se dopouštějí "morálního hazardu", s kapitalismem asi také nemají mnoho společného. Stejně tak není normální, že zisky se privatizují, ale ztráty socializují.

Jinak se omlouvám, že se vyjadřuji nepřesně a i zmateně, ale jsem člověk, který je soustavným studiem na vysoké škole nedotčený. Problémy cítím spíše intuitivně...

U nas dostal mnohem

U nas dostal mnohem pokleslejsi a trapnejsi komik vic, i vasi zasluhou. Co chchete vysvetlovat, vzdyt to vite nejlip sam na sobe, na co vsechno nekteri volici dokazi slyset.

Ad vvenc /22:36/ Díky za milá

Ad vvenc /22:36/

Díky za milá slova. Jsem rád, že mně "Ukrajina" otevřela oči /opakuji se, ale lepší popis neznám/. Pokud jste Pražák, není problém se sejít. S Petrem Pokorným občas chodíme na pivo, ve třech by se to ještě lépe táhlo. Pořád ještě držím redukční dietu a pivo jsem si zakázal. Přesto Petra lákám na Mušketýra 11° /bohužel v kelímku, sklo jim nepovolili/ do kiosku kousek od Nebozízku /stanice lanovky/ - před chvílí jsem mu posílal sms... Předpokládám, že e-mailovou adresu už znáte. Zdravím.

Petr Fiala je podle mne

Petr Fiala je podle mne realista a nikoliv vůl jak stodola. Možná si uvědomil, že zhoubný nádor je skutečně maligní a pokouší se ho odřezat od zdravé tkáně.

Chcete snad naznačit, že

Chcete snad naznačit, že Kajan je maligní nádor? S tím se dá vcelku souhlasit!

Do výroby ... Nojo, ale já si

Do výroby ...

Nojo, ale já si ve své výrobě stačím sám.

(pokud bych potřeboval posilu, zcela jistě to nebude representant současného "demokratického" státu)

Pan Skopeček chválí předsedu

Pan Skopeček chválí předsedu ODS. Vidíte ten rozdíl?

Pan Skopeček hodnotí situaci

Pan Skopeček hodnotí situaci normálně, s rozumem a v zájmu ODS.

Tak to je průser, Klausova

Tak to je průser, Klausova líheň... Národní socialisty nebrat.

Uložit

Uložit