Jde o víc než jen o čísla
Ivo Strejček

Každý, kdo vyzývá ke škrtům a hledání rezerv uvnitř evropského rozpočtu, je prý proti "Evropě, růstu zaměstnanosti, sociální soudržnosti, vědy, výzkumu, kultury, sportu a environmentálně přátelskému prostředí", prohlásil v plamenném vystoupení před plénem Evropského parlamentu minulou středu 21. listopadu předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

V neochotě hledat rezervy je zajedno s většinou evropských poslanců. Oni, stejně jako komise, považují nárůst evropského rozpočtu pro rok 2013 o 6,8 procenta za oprávněný a správný.
Jako by kolem neexistovala realita. Jako by toto rozhodování probíhalo v atmosféře příjemného hospodářského růstu a jako by samy členské státy nemusely bolestně (a za cenu sociálních kolizí) hledat vážné úspory v národních rozpočtech. Nakonec, Česká republika není žádným laboratorním příkladem, je jedním z mnoha evropských.
 
Členské státy se ve svém postoji k navýšení evropského rozpočtu rozdělily do tří skupin.
"Rozpočtově odpovědní" (Velká Británie, Švédsko, Nizozemsko, Německo) volají po škrtech uvnitř rozpočtu a současně požadují reformu výdajových priorit.
 
Skupina států "zmrazit rozpočet" (Francie – pokud zůstanou výdaje na jednotnou zemědělskou politiku nedotčeny, Finsko, Rakousko a další) podporuje zmrazení rozpočtu ve výši 1 procenta HNP.
Na své straně mají Evropská komise a Evropský parlament skupinu "kohezních" států" vedených Polskem. Jejich představitelé tvrdí, že hledat úspory je sice nezbytné, ale výdaje v kapitole kohezní politiky nesmí být ohroženy, či mají být dokonce navýšeny.
 
Bylo jisté, že slabé a nevýrazné kyperské předsednictví na mimořádném "rozpočtovém" jednání hlav členských států, které se konalo minulý čtvrtek a pátek, kompromisní dohodu nenajde.
Komise s podporou Evropského parlamentu byly ochotny a připraveny vyhrotit situaci až tak daleko, že návrh nového rozpočtu do konce roku 2012 schválen nebude, což se také stalo. Představitelé jednotlivých členských států navíc nebývale otevřeně po krachu jednání o rozpočtu informovali o "hlubokých a zásadních neshodách".
 
Souboj o moc v EU
 
Nedá se tak očekávat, že se pozice států do konce tohoto roku natolik sblíží, aby došlo k rychlé a zázračné dohodě. Pak bude následovat procedura podobná rozpočtovému provizoriu, jak jej známe.
 
Nejpodstatnější na tom všem je fakt, že v přímém přenosu sledujeme další krok v gigantickém souboji o politickou moc a rozhodovací vliv v EU.
 
Na jedné straně stojí evropské instituce, ochotné beze studu zneužít ekonomické krize, ve vlastním zájmu cíleně vyšponovat stav a do krajnosti se vymezit proti členským státům. Na straně druhé jsou ekonomickými a sociálními problémy slábnoucí členské státy, z nichž některé jsou dokonce ochotné se svých pravomocí ve prospěch bruselského centra vzdát.
 
Následující týdny a měsíce naznačí mnohé. Buďto si komise s Evropským parlamentem na úkor členských států vydupou své – a tím si potvrdí svůj rostoucí vliv v procesu gigantického převzetí politické moci uvnitř EU, nebo se členským státům podaří vzdorovat jejich tlaku a na čas tak uhájí zbytky vlastního vlivu nad usměrňováním vývoje části evropského kontinentu. Podaří-li se komisi a EP ovšem navíc prosadit zavedení tzv. vlastních finančních zdrojů (což považuji za velmi pravděpodobné), jejichž výnosy by se staly přímým příjmem evropského rozpočtu, nebudou si již muset napříště komplikovat svůj "evropský" život diskusí s předsedy vlád členských států.
 
Evropské instituce se v takové situaci stanou finančně nezávislými na povinných příspěvcích členských států. Tím svůj úspěch na cestě za převzetím politické moci nad národními státy významně potvrdí. Bez souhlasu voličů.
 
Ve sporu o budoucí podobu evropského rozpočtu a finančního rámce do roku 2020 tak jde o mnohem víc než pouze o souboj s čísly. Nahlížejme proto na průběh a výsledky jednání minulých (a budoucích) dnů takto ostře.

Čemu mám věřit? Googlu nebo

Čemu mám věřit? Googlu nebo Seznamu? Na Googlu je příjmení předsedy EK jako Barroso, na Seznamu jako Barosso. Před časem jsem nepřímo diskutující upozorňoval, že se nepíše Barroso, ale Barosso. Omlouvám se, ale můj přešlap to nebyl.

Gregory, to nedokážu. Vždyť

Gregory, to nedokážu. Vždyť já jsem takovej havlistickej slušňák...

Tím se netrapte, není to

Tím se netrapte, není to podstatné.

A nad nimi ční kohezní Nečas.

A nad nimi ční kohezní Nečas.

Nečas bojuje proti platbám do

Nečas bojuje proti platbám do EU a současně škemrá o navýšení plateb z EU. V jednání s EU by Paroubek byl úspěšnější a čitelnější. Nečas je nečitelné pako.

Karle, že já měl s tou lodí,

Karle, že já měl s tou lodí, převážející rozdurděné a vztahovačné dětičky, nakonec pravdu ? Ne, on a já. To ty a ty a ty. Mají nicméně jednu velmi podstatnou výhodu proti vám. Děti mám na mysli. Mozková příhoda, či infarkt se v jejich případě jeví jako nepravděpodobný. Možná byste opravdu měl ubrat, na chvíli zastavit, vzít ženu na procházku, na večeři, odložit oblíbeného autora zpět do knihovny, pustit si nějaký film, hudbu. Dnes jste nadávkám a hysterickém projevu obětoval tolik energie, že byste přelítnul přes Praděd, ČH sedlo, Jeleni Hrbet, Petrovy Kameny, Keprník, jako kamzík...

Karle Janyško, je vše v

Karle Janyško, je vše v pořádku ?

Tak jste zvládl... ٩(-̮̮̃•̃)۶

Tak jste zvládl... ٩(-̮̮̃•̃)۶

...... sociální

...... sociální soudržnost....... environmentální přátelské prostředí........ kohezní politika....... jsou jen samotížnými silami evropského socialismu, které vždy způsobují krach všech snah o jeho vybudování......... příkaznictví nefunguje.
O shodě, na základě dobrovolnosti členských států, nemůže být ani řeči. Opět se naráží totiž na zásadní problém - každý chce něco jiného k cestě za vlastní prosperitou - malá nápověda - jinak to ani být nemůže.

___________________________________________________________________________________