Jsou elektromobily zelené?
Radka Váchalová

Opravdu jsou elektromobily tak ekologické, jak se nám snaží vnutit jejich výrobci? Velmi často se uvádí, že automobily mají nulové emise, žádné znečištění vzduchu a že jsou šetrné k životnímu prostředí. Je to ale pravda?

Jsou elektromobily zelené?

Opravdu jsou elektromobily tak ekologické, jak se nám snaží vnutit jejich výrobci? Velmi často se uvádí, že automobily mají nulové emise, žádné znečištění vzduchu a že jsou šetrné k životnímu prostředí. Je to ale pravda? Jsou opravdu elektrické automobily tak ekologické, jak nám výrobci tvrdí?

Jsou elektromobily šetrné k životnímu prostředí?

Většina lidí si logicky utvoří jednoduchou představu. Jedná se o auto, které je poháněné elektrickou energií a tudíž neprodukuje do vzduchu výfukové plyny a je tedy na rozdíl od automobilů se spalovacími motory 100% ekologické. Taková představa je ale velmi krátkozraká. Je třeba se podívat na celý proces – tedy jeho výrobu, likvidaci a těžbu materiálů pro výrobu i na získávání elektrické energie.Elektromobily – budoucnost, nebo slepá ulička?

Elektrický pohon sám o sobě je ekologický, výroba elektřiny v dnešní době ani zdaleka. Výroba elektrické energie je extrémně závislá na fosilních zdrojích. Aby tedy elektřina mohla být v budoucnosti nejpoužívanějším „palivem“ pro automobily či pro dopravní prostředky obecně, je potřeba přejít k ekologičtějšímu způsobu získávání elektrické energie; tedy využívat obnovitelné zdroje (např. solární či větrné elektrárny) – i zde ale narážíme na v současné době vysokou pořizovací cenu elektráren a samozřejmě i na vysoké náklady na jejich budoucí likvidaci (např. solárních panelů).

Výroba elektromobilů ekologická rozhodně není

Na počátku, kdy elektromobil vzniká, je vyprodukováno až o 50 % více CO2 než v případě auta se spalovacím motorem. Výroba elektrických vozů je ve srovnání s výrobou aut se spalovacími motory energeticky náročnější, dokonce až o 70% - především díky materiálům použitých při výrobě motoru a baterií. Jedná se hlavně o vzácné kovy, které jsou nedílnou součástí magnetů v motoru a bateriích. Těchto kovů je stále méně, jejich cena roste a jsou tak jednou z položek, které elektromobily a jejich výrobu prodražují a znemožňují jejich masové rozšíření. Co se tedy výroby i provozu týče, elektromobil má na životní prostředí daleko větší dopad, než je tomu u automobilů na benzín a naftu.

 

 

Co baterie? Co s nimi po ukončení jejich životnosti? Problém, který se bude muset vyřešit

Pro výrobu baterií je třeba lithium, kterého nemáme neomezené zásoby, jeho těžba také není levná a jednoduchá a co hlavně – není ekologická!!!


Baterie jsou velmi obtížně recyklovatelné a jejich likvidace je složitá a nákladná. I zde se tedy dostáváme k tomu, že i po ukončení životnosti elektromobilu jako celku, vznikají další náklady na likvidaci, které jsou vyšší než u standardních aut; je tedy zanechána i větší „uhlíková stopa“. Navíc jsou známy i případy, kdy baterie elektromobilů nebylo možno po jejich vzplanutí snadno uhasit. I zde je tedy prostor pro zlepšení – baterie musí být stabilní a je třeba najít i nové způsoby jejich likvidace.

Co říci závěrem?

Elektromobilita je za určitých podmínek jistě krok správným směrem. Nicméně v současné době, kdy není zelená výroba elektřiny, je stopa na životním prostředí větší a horší než stopa zanechaná automobily se spalovacími motory.

Zdroj: http://www.lukaskonecny.cz/wp-content/uploads/2015/11/Vliv_elektromobilu.pdf

Zdroj: https://vachalova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=767083

___________________________________________________________________________________