K Otázkám Václava Moravce z 18.2.2018
Zdeněk Jemelík

 

Již delší dobu jsem při sledování pořadu Otázky Václava Moravce přemýšlel, zda jeho moderátorovi nekřivdím, když mu stále „přišívám“ hanlivou přezdívku Vymývač mozků. Nevím, zda to je tím, že jsem stárnutím dospěl k větší smířlivosti, či zda Václav Moravec není vůči svým hostům tak agresivní jako dříve a nesnaží se je tolik tlačit do kouta jako v době, kdy jsem tyto články začal psát, v každém případě jsem se rozhodl  p o d m í n ě n ě změnit název. Kdykoli se mohu vrátit zpět.

 

Sledování debaty Pavla Rychetského a Roberta Pelikána hodnotím jako příjemný způsob trávení kousku nedělního dopoledne. V ustálených poměrech České republiky, v nichž účastníci velké části veřejných debat se vzájemně napadají, překřikují se či zesměšňují, kultivovaný rozhovor dvou významných právníků působil přímo konejšivě. Dovolím si doprovodit jej nesouvislými variacemi na témata, jimiž se zabývali.

 

Udivilo mě, že redakce pořadu považovala za nutné znova vytáhnout poněkud obnošené téma výroků Andreje Babiše a pana prezidenta o možnosti objednat trestní stíhání. Kdyby „výtržníci“ uhlazeně řekli, že u nás a kdekoli ve světě lze občas účelově vyvolat trestní stíhání, bylo by to totéž a je to pravda. Použili zkratového vyjádření myšlenky a vyznavačům politické korektnosti naskočila kopřivka. Je to pořád jako v Andersenově bajce Císařovy nové šaty. Národ má takové představitele, jaké si zasluhuje. „Výtržníci“ Andrej Babiš a Miloš Zeman jsou svým vyjadřováním blízcí a srozumitelní velmi početné  menšině národa, proto vyhrávají volby. Akademicky uhlazený Petr Fiala by se o stejné věci takto nevyjádřil, ale právě proto je předsedou trpasličí strany, která by kvůli intelektuálnímu potenciálu svého voličstva zasluhovala lepší místo na výsluní.

 

Pokud Miloš Zeman v této souvislosti hovořil o Aleně Vitáskové, jeho výrok měl dokonce racionální základ. Její trestní stíhání bylo jedním z více nástrojů k jejímu vytlačení z funkce, v které byla nepohodlná nejen části podnikatelů v solárním byznysu, ale také manažerům distribučních společností, které zastavením zvyšování cen energií připravila o obrovské peníze. Trestní řízení nevypuklo kvůli ní, ale není dodnes jasné, proč ji vyšetřovatel z postavení svědkyně nejednou převedl mezi obviněné, když proti ní neměl důkazy, a proč to toleroval dozorový státní zástupce a pojal její neprokázané provinění do obžaloby. Důkazy se nepodařilo dohonit ani dokazováním před soudem a soudce se nestyděl odsoudit ji s vědomím, že její vinu nemá čím prokázat. Pro absenci důkazů ji pak odvolací soud zprostil obžaloby. Chybí koncovka: tresty pro ty, kdo ji šikanovali bez důkazů. Té se ale nedočkáme.

 

Ještě více chtěnosti poznamenává další trestní stíhání proti ní, vyvolané udáním zaměstnance mocné obchodní společnosti ČEZ a.s., která také má důvod stěžovat si kvůli zastavení růstu cen energií. Zneužití pravomoci se měla dopustit obsazením funkce místopředsedy ERÚ, pověřeného řízením právního úseku, bývalou nejvyšší  státní zástupkyní Renatou Veseckou.  Aby bylo stíhání možné, musely jí orgány činné v trestním řízení prokázat způsobení škody. Šli na to od lesa: škodou má být mzda Renaty Vesecké, jejíž práce dle nich má pro nedostatek kvalifikace nulovou hodnotu. Tak komické odůvodnění způsobené škody je vskutku pozoruhodné.  Kladu otázku, jaký je poměr odborné vyspělosti žalobce a Renaty Vesecké, která navzdory potížím v minulosti jistě stále patří k elitním právníkům? Toto trestní stíhání sloužilo jako nástroj psychologické války proti Aleně Vitáskové. Např. pro jmenovací dekret Renaty Vesecké přišlo třicet policistů do tří objektů úřadu v době, kdy probíhala porada vedoucích představitelů obchodu s energiemi. Následně pak policie předvolávala k výslechům úředníky ERÚ, požadovala další  a další dokumenty, některé i duplicitně.  Alena Vitásková tak byla spolehlivě pod psychologickým tlakem, i když zrovna nezasedal brněnský soud.

 

Mluví-li Andrej Babiš o objednaném trestním stíhání, má to také racionální základ. Nevím, zda se dopustil trestné činnosti. Zpráva OLAF jej  neusvědčuje, jak tvrdí někteří opoziční politici. Ale načasování trestního oznámení ve staré věci právě do předvolební doby opravňuje k silnému podezření na účelovost a zlý úmysl.

 

Mnoho řečí se v pořadu vedlo o nezávislosti soudců a státních zástupců. Ani slovo nepadlo o tom, že soudy a státní zastupitelství jsou službami státu občanů a příslušníci obou stavů by měli nést odpovědnost, pokud způsobí škodu. Pokud na svých poradách mluví o stranách řízení jako o verbeži či  lidském hnoji, měli by přijít o talár, protože jsou apriorně podjatí.

 

Pavel Rychetský překvapil politickými postřehy. Připomněl, že některé záležitosti našeho politického života, jako je trestně stíhaný předseda vlády nebo vystupování Tomio Okamury, může „cizina“ vnímat negativně. Jde o to, kdo je ta „cizina“, zda to není uzavřená „bublina“, v které žijí účastníci mezinárodních setkání, jichž se pan předseda zúčastňuje. A je otázka, zda se kvůli ohledům na „cizinu“ musíme vzdát práva řešit si domácí problémy co nejúčelněji. Jinak mám dojem, že zatím nikdo v „cizině“ neodmítl podat ruku trestně stíhanému českému předsedovi vlády v demisi.

 

Starosti dělá Pavlu Rychetskému začlenění státního zastupitelství do moci výkonné a jeho nedostatečně zabezpečená nezávislost. Namítám proti tomu, že v Evropě je jiný způsob začlenění státního zastupitelství či prokuratury do soustavy orgánů státní moci výjimečný a nenacházím důvod, proč právě u nás by měla být další výjimka. Hlavně postrádám vysvětlení, v čem se reálně a navíc škodlivě projevuje údajná závislost státního zastupitelství na moci výkonné. Uznávám, že jako laik a aktivista, podporující obhajobu obviněných převážně v „patologických“ procesech, mohu mít zkreslený pohled. Nicméně z této pozice se mi zdá, že státní zastupitelství je nezávislé až příliš  a dopouští se až svévolných zásahů do osudů jedinců, ale i státu. Psal jsem nedávno o nezákonnostech, jichž se dopouštěli státní zástupci ve vazební kauze Shahrama Abdullaha Zadeha, jimiž se zabývala i Poslanecká sněmovna a kárný soud. Zde šlo pouze o jedince, ale dochází i na stát. Byl snad zásah policie pod dozorem olomouckého vrchního státního zastupitelství na Úřadě vlády 13.června 2013 projevem nedostatku nezávislosti státního zastupitelství ? Vždyť jeho nepřímým důsledkem byl pád vlády a rozpuštění Poslanecké sněmovny. Kdo zaručí, že ještě více nezávislé státní zastupitelství příště nesvrhne prezidenta republiky, s jehož zvolením nebude spokojeno?

 

Pozoruhodné byly i další politické postřehy Pavla Rychetského. Projevil vyhraněný názor na politické postoje Tomio Okamury, které označil za rasistické, xenofobní a neonacistické. Prohlásil, že je chybou, že se tento politik stal místopředsedou Poslanecké sněmovny.  Sám názor mě nepřekvapil a chápu jej, spíše mě udivila otevřenost obvykle zdrženlivého předsedy Ústavního soudu. Zajímavý je i jeho pohled na taktiku Andreje Babiše, o němž si myslí, že neusiluje o vytvořené vlády s podporou SPD a KSČM.

 

Samozřejmě nezapomněl na „trvalku“ svých úvah: na názor, že  začínající soudci se mají nejdříve učit soudit jako přísedící u vyšších soudů a teprve pak se mají ujmout funkce u nalézacího soudu.

 

V kritickém pohledu na Tomio Okamuru si s Pavlem Rychetským  notoval i Robert Pelikán, který se okrajově přiřadil k hlasatelům zprávy, že „král je nahý“, když funkci místopředsedy sněmovny ohodnotil slovy, že to je člověk, který občas řídí schůzi. Jeho vystoupení bylo jinak klidné, věcné, zaměřené na vysvětlení některých spíše nedorozumění mezi ním a politizujícími představiteli justice. Stojí za  zmínku, že kvůli metodice výběru soudců se do něj pustili tvrzením o její protiústavnosti stále stejní justiční funkcionáři, kteří jsou s ním nespokojení, protože nemá porozumění pro jejich touhu po zřízení  samosprávného orgánu justice. Jejich touha mi je sympatická, ale také sdílím Pelikánovy obavy z prohloubení „zapouzdřenosti“ justice a soudím, že ustavení samosprávy by mělo být vyváženo zřízením orgánu vnějšího dohledu (po němž ostatně volala i parlamentní komise při vyšetřování nezákonností v kauze Shahrama Zadeha).

 

Pozastavuji se pouze nad přístupem pana ministra  k přijetí nového zákona o státním zastupitelství. O jeho potřebnosti se zde mluví po řadu let a je dost možné, že už mohl být projednán, kdyby Pavlem Blažkem předložený návrh zákona nestáhla z Poslanecké sněmovny konzervativní ministryně Marie Benešová. Souhlasím s panem ministrem v tom, že by nebylo vhodné, aby o jeho přijetí Sněmovnou usilovala  vláda v demisi. Nemohu ale přijmout názor, že nebude zákon prosazovat proti odporu státních zástupců, které pobouřilo zjištění, že by přijetí nového zákona vyvolalo „přesoutěžení“ všech vedoucích funkcí. Státní zastupitelství je podřízený subsystém státní správy a názor jeho zaměstnanců je v tomto ohledu bezvýznamný. Pokud se moc výkonná a moc zákonodárná dohodnou, že poměry v soustavě státního zastupitelství vyžadují zásadní změnu zákonem, státní zástupci sice mohou v průběhu tvorby zákona diskutovat o podrobnostech, ale ve výsledku jim nezbyde nic jiného než buď se přizpůsobit změnám, které zákon přinese, nebo jít dělat něco jiného.

 

Jsou přinejmenším tři důvody pro přijetí zákona. Prvním je potřeba zajistit jednotný výkon trestního řízení na celém území státu. Zatím jsou jiné poměry v obvodu Vrchního státního zastupitelství v Praze a jinak se chová Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Druhým je přílišná personální strnulost státního zastupitelství, jehož někteří vedoucí činitelé setrvávají ve funkcích mnoho let. Je ale známo, že vedoucí pracovník se časem opotřebuje, stane se netečným vůči poruchám chodu organizace a není způsobilý přinášet inovace. Pravidelná obměna vedoucích je základní podmínkou výkonného řízení organizace. Poslední důvod, který se bude státním zástupcům líbit nejméně, je zavedení systému vynucování odpovědnosti za odvedenou práci, či za zmetky, chcete-li. V tomto směru byl ovšem návrh zákona ve své poslední podobě, kterou znám, naprosto bezzubý, nepochybně proto, že na jeho utváření měli silný vliv státní zástupci : kapři si nikdy nevypustí rybník.

Philip Morris v Česku zvýšil

Philip Morris v Česku zvýšil čistý zisk o 25% ....na 3,5mld.Kč .......no toto ??!!
Páni poslanci a co teď ?? Nechtělo by ten protikuřácký zákon ještě nějak omašličkovat ??
Třeba, že se nesmí kouřit vůbec nikde, ani doma ....a max. 50metrů nad zemí v balonu.
Paní doktorka Králíková si může hubu vymluvit ...a teď toto .......n-tssss

Ze si chce petrof udelat ze

Ze si chce petrof udelat ze sveho domu smrdutou zacuzenou diru je kazdemu vcetne poslancu fuk.
To at si doma domluvi s pani petrovovou, tedy pokud nejakou ma.
Jinak at si doma klidne kouri a plati Morrisum a financaku, kdyz bez toho nemuze byt :-)

Armáda hodlá pořídit největší

Armáda hodlá pořídit největší akvizici za poslední léta : ...nakoupit bojová pěchotní vozidla za bratru 53mld. Kč ( tanky, OT, atd.)
MPSV má zajistit obsluhu těchto vozidel přes úřady práce - náborem ......n-tssss

Možná by stálo za to koupit

Možná by stálo za to koupit ruská bojová vozidla a zaparkovat je přímo v Litvě a Lotyšsku - ušetří se za dopravu a budou tam po ruce.

pohádka Mrazík - nová verze

pohádka Mrazík - nová verze :
Zločinci z Bruselu, loupežníci, vrahouškové moji milí .....pro vás je to lehké dost, pravá maličkost .....pojede nyní touto cestou diplomat Ivan ........chyťte ho, svažte ho, mučte ho a nakonec vyhostěte ho !!
Teď poznáš Ivane tvrdý Evropský krok, za svůj Novičok, kterým jsi Skripala téměř otrávil.
Ha, jsi v pasti Ivane ....a my tě teď vyhostíme ......nu což, vyhostěte......

PS ...ale nás je málo babuško Jaguško, jenom 13 loupežníků a přitom jich má EU 28 ??!!

Pozn: ..ano přátelé, jenom 13 států zločinecké EU se přidalo k tomuto divadlu !!

kdyby to byli Rusáci, Skripal

kdyby to byli Rusáci, Skripal je okamžitě mrtvej. tohle vyzerá na babrákov ze Seal.

Petrof dělá ze to Ivanovi

Petrof dělá ze to Ivanovi nevadí a přitom tady všichni rusofilove s Petrovem v čele vyvádí jako by jim vyhostovali babičku. Už se v zoufalství dovolavaji I Paroubka...

jó musíme si pomáhat .....tři

jó musíme si pomáhat .....tři diplomati ....ve skutečnosti tři bezvýznamní zpravodajci, bez akreditace. Solidarita je naštěstí cizí slovo, takže jej ani neumíme přeložit ....n-tssss

Buďte rád že jich nebylo víc,

Buďte rád že jich nebylo víc, I kvůli třem tady celé dny raplujete jako o závod.

To říká ten pravej explicitní

To říká ten pravej explicitní trouba petrof

pane prezidente, přijel

pane prezidente, přijel nějaký Ryan z Ameriky, povídá tiskový mluvčí ......
Ať zůstane v podhradí, odvětí prezident ....a dejte mu tam mikrofon, kdyby něco chtěl ....

" říkal něco Jiříku"? jó

" říkal něco Jiříku"? jó "fuck you, lame duck" ...?... " že je mu to fuk pane prezidente, to že ho nepříjmete, těší se na pečenou kachnu se zelím a se šesti...

Otázkou je, kdo tu návštěvu

Otázkou je, kdo tu návštěvu nechtěl, a proč.

dnes v OVM má být Telička,

dnes v OVM má být Telička, takže nekoukatelné ......ale neštěstí tam bude protiváhou Kmoníček ....
A protože všechna média stále píší, že Česko chce vyhostit ruské diplomaty ....a možná prý již v pondělí ......tak doufám, že tam Kmoniček upozorní všechny, že toto může učinit jen pan prezident. A ten, jak víme, to neudělá ........n-tsssss

kmoníčka už taky

kmoníčka už taky transformovali.
(akorát že zatím není lebkoun jako Teleička)

Dneska to zatím neudělal,

Dneska to zatím neudělal, včera dvakrát...nestih to...

byl to omyl, nebo sabotáž ???

byl to omyl, nebo sabotáž ??? ......včera jejich ČT uvedla ve zprávách, že .....zahraniční dluh ČR stále roste ( již 4,5 bilionu Kč = 78% HDP ) .......(sic).

Nevím, ale dle mého si to ten, kdo to do zpráv připravil pěkně odskáče .....páč Andréš stále tvrdí, že umořuje a umořuje ........n-tsssss

PS ...každopádně by měl někdo oznámit do Bruselu, že končíme se všemi těmi finančními injekcemi do zahraničí a že nechceme dopadnout, jako Francie, Španělsko, Itálie, atd.

Ano, umořuje a přesunuje, ale

Ano, umořuje a přesunuje, ale na svůj účet. Měl tam před nástupem do funkce minista 40 miliarad a má tam 88... Dzp.

stavěla bych, až bych brečela

stavěla bych, až bych brečela .....tvrdí pražská primátorka Krnáčová ....ale zákony mi to nedovolí .....(sic).
A tak alespoň plánuje .....tu metro na Žižkov, tu vlak na letiště v Ruzyni, nové mosty apod.

PS ...člověk by od ní spíše čekal postesknutí : souložila bych, až bych brečela .....

sotva jsme se vzpamatovali z

sotva jsme se vzpamatovali z těch Českých lvů (?), už se přes nás přehnal Anděl a aby toho nebylo málo, tak v sobotu nám zatnou do hlavy pro změnu Thalii ??!!
No, řeknu vám .......Český lev se musel jejich televizi tak líbit, že ještě 3 neděle poté, nám jej připomíná trapnou reklamou s Polívkou.
Anděle jsem neviděl, neb jsem včera byl v hospůdce, kde jsme si však sborově zazpívali ...takovéhle anděle u nás kopem do prdele !!
A před sobotní Thalií nás snad zachrání konkurenční televize ?? .....ach jo.

PS ...ale to není všem dnům konec ....zanedlouho nás čekají ty nadační a údajně dobrovolné Světlušky, Paraple a další kokotiny, pod patronací Svěráků, Hanáků atd.

Rozhodně Barrandov

Rozhodně Barrandov speciál...Žvanivý slimejš dávaj, jak často nevím, je tam přísný moderátor a svého hosta i někdy prej škrtí, jako režisér Krejčík blahé paměti.

Stropnický obklíčen vlastní

Stropnický obklíčen vlastní hloupostí .....nechal si povolat ruského velvyslance, ve věci možné výroby látky Novičok ( nováček) v ČR ........(sic).
Měl se spíše zeptat nějakého mladého chemika .....na internetu je vzorec výroby !!

PS ....naše mamka říkávala : komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí ....Uffff

Tady s ním souhlasím. Udělal

Tady s ním souhlasím. Udělal to však pozdě, až když viděl co ostatní na to... Dzp.

divím se tomu idiotovi

divím se tomu idiotovi Moravcovi, že chce řešit v OVM situaci na Slovensku bez Magdy Vašáryové ??!! ....... to je niečo nemyslitelné ...... n-tssss

PS ....a mimochodem..... Soukup na TV Barandov opět výtečný !!!

Veronika Vítková je nasraná,

Veronika Vítková je nasraná, že nemůže jet poslední závod v ruské Ťumeni....(sic).
Jde jí o konečné umístění v poháru a tím i o peníze ......
A pak řekl ten zločinec Hamza něco příšerného : ....musí respektovat rozhodnutí svazu a pokud skončí místo šestá, třeba devátá ....tak jí ty peníze doplatíme ...(sic).

PS ....zřejmě myslel ze svého, protože státní peníze mají mašličku .....n-tsssss

Že by se Hlodavec zlepšil,

Že by se Hlodavec zlepšil, tak to ani náhodou. Jen ten gauner a komunista Rychetský a muslimská onuce mu vyhovují v názorech. Kdyby tam byl Fiala z SPS, nebo Okamura, tak by bylo hned jináč.

Češi nejsou připraveni na to,

Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů a dalších účinkujících v ČT ...uvedl ředitel Dvořák ....(sic). No, tak se na to podívejme .....
My ale víme, že Šíp bere za jeden pátek 100 litrů a Moravec za neděli 120 litrů.
Tam ale problém není ......problém je proč posílá ČT na jednu akci 8 redaktorů, proč leze se štábem na střechu Rudolfína, když to samé může sdělit ze studia ....a pak hlavně proč sponzoruje už dopředu jasně béčkové filmy profláknutých režisérů Hřebejka, Svěráka, Sedláčka, Třeštíkové a dalších pijavic .....????

To je příšerrný hajzl, ten

To je příšerrný hajzl, ten eukomouš... Dzp.

poslední prasata opouštějí

poslední prasata opouštějí vepřín v Letech 14. března ....bude jejich ČT u toho ???
.....a chtělo by to aspoň 8 reportérů, jako včera na Hradě.
PS ....více kolem půl osmé ....... n-tssss

Na tom ilustračním fotu v

Na tom ilustračním fotu v Letech to 4. zleva není prase, ale jistý čumil od Plzně.

jak jsme včera slyšeli,

jak jsme včera slyšeli, německý soud posvětil možnost zákazu vjezdu dieselových aut do vybraných měst .....(sic).
Lámu si ale hlavu nad tím, jak to chtějí prakticky provést ?? Zátarasy, příkazové značky, kontroly na silnicích, zastavovací pasy ?? ....nojo, ale co potom ta ostatní auta ??
A jak chtějí řešit zásobování ??

PS ....potvrzuje se, že němečtí demokraté jsou ještě hloupější, než ti v Čechách !!

to se mi na té demokracii

to se mi na té demokracii líbí .....jak každého odmění podle zásluh, pche ... ??!!
Senátor Čuba za rok a půl "nepráce", dostane odchodné 300 tis. Kč ......(sic).

Byl za Stranu práv občanů.

Byl za Stranu práv občanů. Jaký pán.....

Za masivni podpory nejvyssiho

Za masivni podpory nejvyssiho Zemana, vychvaloval ho do nebes.

Senát zrušit.

Senát zrušit.

Proto se do Senátu hlásí

Proto se do Senátu hlásí nezvolení kandidáti na prezidenta. Naposledy ten finalista Drahoš, starobní důchod slušný a vidina 6 let senátorského platu, to není marný. A paní senátorová Drahošová ho bude všude doprovázet, jeho asistentka.

Tak, tak, demagogu, lepší

Tak, tak, demagogu, lepší žádné poslance a senátory nemít. Nebylo by komu závidět.. Proč se nezapojíte i s paní mirkovou, která by Vás mohla všude doprovázet?

Nedoprovázíme se ani k

Nedoprovázíme se ani k volbám. Máme to jak píše Kajan 50 na 50. Já Zemana, manželka Drahoše. Naštěstí nehrajeme o peníze. Co se dá dělat, paní Drahošová není paní Colombová.
K tomu prohranému finalistovi. Po nezvolení připravoval nějaký neurčitý širší projekt a nakonec skončil u kandidátky do Senátu. Zn. "Chcete mě"?

ta média .....pamatujete na

ta média .....pamatujete na ten tyátr, když se vrátil Jágr ??? Stačil jeden bodyček, otřes a ......dlouhé mlčení !! A tak je to se vším ......

spadl jsem včera málem ze

spadl jsem včera málem ze židle, když jsem ve zpráva slyšel, jak hlavní živnostenský lízač vládních prdelí Havlíček, hovoří zcela vážně s Babišem na téma .....nutnosti zřídit opět ve školách dílny a potažmo praktické předměty .....(sic).
A pak následovala návštěva několika škol a ejhle .....v jedné škole mají z bývalých dílen předělané byty pro učitele, v několika dalších školách se žáci snažili něco pilovat, či zatloukat přímo v lavicích. Tak takhle ne, soudruzi ......

Možná včera to bylo málem,

Možná včera to bylo málem, ale určitě už se to někdy stalo a to přímo na hlavičku, pokud ty duševní bláboly už nemáte od narození. Zeptejte se tatíka, co Vás přes Stranu zabezpečil, jak jste se ráčil sám svěřit.

Gardnesi, už se nemám koho

Gardnesi, už se nemám koho zeptat, ale to, jak socani a další "demokraté" zdecimovali za 15 let učňovské školství, ví snad každý soudný.....
Podobné ad hoc úpravy a opatření nemají smysl. Do školství je potřeba říznout, jak do podebrané paty .......a začít zgruntu znova.....což bohužel nejde s tou garniturou !!!

To je jednoznačné, ale tedy

To je jednoznačné, ale tedy jaksi, se kterou garniturou byste chtěl na ty změny jít? Sám vidíte, že času není nazbyt!

pořád si broukám tu :

pořád si broukám tu : .....vstanou noví bojovníci .......tak uvidíme ......kucky.

PS ...píši vám to jinde : ....zrušit kraje a vrátit se k okresům, ve školách pak zrušit přidělování peněz za žáka, vrátit se k normativům, tabulkovým platů a tak ....

A to jó, a to jó,..."bábo,

A to jó, a to jó,..."bábo, dneska jsem poprvé hlasoval, takle" říká F.F.

Je to špatné. Který

Je to špatné. Který dobroserský hajzl odebral z povinných předmětů různé ruční a fyzické práce, by zasluhoval přes držku. Děcka jsou levá jak šavle... Dzp.

Ale upad' ste petrof, upad'.

Ale upad' ste petrof, upad'.

Už dříve, na hlavičku, bohužel to bez následků nezůstalo.

Ale zase ste veselá kopa!

Uložit

Uložit