Karel Schwarzenberg (1911-1986) byl členem fašistické organice „Vlajka“
Petr Stehlík

(klíčová slova: Schwarzenberg, Vlajka, fašismus, citace zákona a prováděcích předpisů)

V posledním týdnu proběhly tiskem dezinterpretace členství Karla Schwarzenberga v hnutí Vlajka (aktualne.cz) dne 19. 01. 2013 rozhovor s PhDr. Petrem Maškem, vedoucím odboru zámeckých knihoven Národního muzea, text Vladímíra Kučery z České televize na stránkách Jana Urbana, člena Charty 77, rozhovor s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, PhD. z Akademie věd České republiky (lidovky.cz dne 17. 01 2013) a další. Jejich interpretace se naprosto rozcházejí se zákony České republiky, zejména pak s prováděcími předpisy (s přílohou 4.) retribučního zákona a 17/1945 Sb. Podle těchto právních předpisů se jedná o fašistickou organizaci podle § 2, ods. 3, resp. § 2. (V příloze je celé znění) tady je pouze závěr. Podle těchto právních předpisů byl Karel Schwarzenberg členem fašistické organizace. Zrušení tzv. Dekretů prezidenta republiky by rovněž zrušilo tyto právní normy a jde asi o tohle.

 

Citace právního předpisu:

Příloha 4.

Důvěrné!

k čj. Z/II-31366/45

Jen pro služební potřebu!

Dojdeme pak k těmto závěrům:

1. Po. 11.11.1938 (úřední zastavení činnosti Vlajky) je veškerá činnost Vlajky illegální, ať to byla ještě Vlajka stará, či později Rysův ČNST-Vlajka. Hodno naprostého zavržení pak je faktické obnovení činnosti Vlajky dnem 15. 3. 1939. Tohoto obnovení činnosti vlajky se účastnily téměř tytéž osoby, které byly ve vedení Vlajky dne 11. 11. 1938 (m. j. Streibl, Sousedík), čímž je - přes veškerou illegálnost této činnosti - prokázána jistá organisační a osobní souvislost s Vlajkou z doby před 1. 11. 1938. Na tom nic nemění ano prohlášení ideového tvůrce Vlajky prof. Mareše z 8. 12. 1939, popírající kontinuitu obou Vlajek. Toto prohlášení prof. Mareše nemůže nic měniti na skutečnosti, že jeho díla se chopili lidé jiní, hůře smýšlející. Ostatně členstvo zcela spontánně v Rysově ČNST-Vlajka vidělo pokračování staré Vlajky.

2. Mezi starou Vlajkou a Rysovým ČNST-Vlajkou je určitá i souvislost ideová, ovšem s určitými modifikacemi. Sympatie k fašismu, nenávist k t.zv. „Hradu“, odpor ke komunismu, nenávist k zednářství a židům jest oběma hnutím společná, v hnutí Rysově jsou tyto prvky ještě více zdůrazňovány. Rozdíl v nazíraní na německý nacismus, který byl původní Vlajce zavrhován, avšak připouštělo se, že i Němci jsou vyznavači směru „vítězné řenesance idealismu a národovectví“ (srov. Vlajka 1938, roč. VII., čís. 1, obálka). Rysův ČNST-Vlajka jest arci nacismem nadšena a vidí v něm skvělý vzor i pro český národ. Stará Vlajka němectví odmítala, Vlajka Rysova vidí v národu německém nedostižný vzor pro český národ ve všech směrech.

Retribuční dekret v § 3, odst. 2 stíhá činovníky Vlajky z doby zvýšeného ohrožení republiky a dekret presidenta republiky č. 17/1945. Sb. v § 2 zakládá pro členy ústředního vedení Vlajky příslušnost Národního soudu. objektivní stránce nelze rozeznávati mezi organisací Vlajka před 15. březnem 1939, resp. před 11. listopadem 1938 a po tomto datu. Postoj vůči německému nacismu v době před 15. březnem je pochopitelný vzhledem k tehdejší politické situaci. Ve skutečnosti však byla „Vlajka“ již od r. 1930 nositelkou idee fašismu a nacismu, tedy propagovala a podporovala hnutí, které se stalo tak osudným československému národu a státu. Proto není příčiny, aby na funkcionáře „Vlajky“ před oním datem bylo nazíráno podstatně jinak, než nar funkcionáře po 15. březnu 1939. Nelze ovšem přehlížeti, že způsob a intensita činnosti těchto posléz uvedených, zasluhuje přísnějšího měřítka než oněch před okupací, a že tedy soudy budou asi k teto okolnosti při vyměřování trestu přihlížeti.

Státní tiskárna v Praze - 456-46.

 

Že šlo o fašistickou organizaci je zcela patrné i z činnosti státních organizací, které rozesílaly všem místním národním výborům Hlášení zajištěných a nezajištěných němců, maďarů, fašistů, kolaborantů, vlajkařů a osob se svatováclavskou orlicí.

Jak to proběhlo s Karlem Schwarzenbergem mi není známo. Standtartní text hlášení viz níže:

Okresní národní výbor. - Bezpečnostní referát

1. června 1945

Všem místním národním výborům

Věc: Hlášení zajištěných a nezajištěných němců, maďarů, fašistů, kolaborantů, vlajkařů a osob se svatováclavskou orlicí.

Hlaste ihned písemně všechny shora uvedené, kteří jsou ve Vašem obvodě zajištěni. Uveďte sběrny, kde se tyto osoby t. č. nalézají. Dále hlaste všechny, kteří dosud ještě zajištěni nebyli a proč. Do rozhodnutí jich používejte pod dozorem k zemědělským a jiným pracím. Pochybné případy nechť ihned rozřeší místní N.V. a předloží O.N.V. ke konečnému rozhodnutí. V seznamu uveďte rodná data a bydliště každého jednotlivce.

 

Za okresní národní výbor:

Ke Karlu Schwarzenbergovi (1911-1986, pseudonym Bojna v článcích časopisu Vlajky „Vlajka“) Martin C. Putna uvádí v jeho Předběžném náčrtu díla Karla VI. Schwarzenberga na základě jeho pozůstalosti (Souvislosti 4/2004), cituji: „Později si Karel VI. Schwarzenberg velmi dobře uvědomoval tuto pomýlenost Bojny, toto nebezpečné sousedství, v němž se Bojna při všem svém idealismu - a právě pro něj! - ocital. Jak uvidíme, některé polohy „starého“ Karla Schwarzenberga je možno vnímat i jako jisté pokání za "mladého" Bojnu.

Ze strany těchto historiků došlo k vědomému překrucování zákonů ČR, neboť se mi nechce věřit, že jsou nekvalifikovaní. Z tohoto důvodu je zde podezření ze spáchání trestného činu § 403 ods. 2 trestního zákona (Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem), neboť příloha 4. retribučního zákona je zcela jednoznačná - Vlajka od svého založení 4. 3. 1930 byla fašistickou organizací.

 

Žádnou jinou interpretaci předpis nepřipouští.

Vlajka sem, Vlajka tam, po

Vlajka sem, Vlajka tam, po tom, co ten vůl vyvěsil v Praze bilboardy "Stop Nečasově vládě. Volte Zemana" mne tyhle irrelevantnosti přestaly zajímat.

Přeji všem nerozhodnutým šťastné rozhodování.

Otec pana Schwarzenberga z

Otec pana Schwarzenberga z Vlajky vystoupil ještě před válkou, v době kdy se začala přiklánět k nacismu.

Členství mladého (v 30.

Členství mladého (v 30. letech mu bylo něco přes dvacet) Karla Schwarzenberga st. v předválečné Vlajce ho (z mého pohledu) nešlechtí. Zřejmě si toho byl vědom i on sám, jak je v článku uvedeno:

"Později si Karel VI. Schwarzenberg velmi dobře uvědomoval tuto pomýlenost Bojny, toto nebezpečné sousedství, v němž se Bojna při všem svém idealismu - a právě pro něj! - ocital."

Aktivní člověk v mládí naseká všelijaké boty. Bývalí členové KSČ pánové Paulczynski, Kubera, Zeman a mnoho dalších by mohlo vzpomínat. Je ovšem zcela účelové a manipulativní (dělá se to ovšem od nepaměti a hlupáci na to skáčou jak vosa na bonbón) směšovat předválečné členství s pozdějšími válečnými zločiny jiných.

Předválečná Vlajka je něco jako D.O.S.T a do D.O.S.T bych nevlezl (a tady je "starých" signatářů téhle "petice" jak nas*áno). Ale doba je pokročilejší a už mi není jen něco málo přes 20, pravda.

Nedávno tady vyšel seriál

Nedávno tady vyšel seriál téměř oslavných článků o Vlajce (předválečné i pozdější) od pana Lhotky.

Inu, dialektika.

Zdravím Vás Khárle, tam, kde

Zdravím Vás Khárle, tam, kde jste s ostatními pravičáky Grebeníčkem, Klausem a Štěpánem.

Jasně, (momentální) komouši!

Jasně, (momentální) komouši! :-)

Dobře je vidět, jak tehdejší

Dobře je vidět, jak tehdejší terminologie byla exaktní - nacismus nacismus a fašismus fašismus.
Tehdy to, na rozdíl od současných vzdělanostních špiček (třeba pan Neff) dokázali rozlišit.

Osud rodiny Schwarzenbergů tak poněkud koliduje s obecně rozšířenou představou, že Beneš se všem mstil až do krve. Zvažováno bylo zřejmě vše; Schwarzenbergové na to doplatili (naštěstí) pouze Lex Schw. a to se vyplatí!

Jsem ráda, že jste spokojen,

Jsem ráda, že jste spokojen, pane Ševečku. Jak se máte v D.O.S.T. ?

A už jste podal trestní

A už jste podal trestní oznámení, pane Stehlíku ?

P.S.: Zítra už bude Adam Bartoš ? Ono je tohle jaksi všechno z jednoho kadlubu ... :-)
¨http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2548-tak-tohle-uz-je-moc-na-hrade-schwarzenbergovy-manzelky-se-hajluje.aspx

Dejte si pohov, paní S.Š. O

Dejte si pohov, paní S.Š. O co je Bartoš horší než Urban? Asi by se vám líbilo, kdybych tady měla jenom jednostrannou propagandu ve smyslu Volím Karla, ale toho se nikdy nedočkáte.

Rozhodně si pohov nedám, paní

Rozhodně si pohov nedám, paní Dědečková. Matlání se v nacionalistickém Klausově bahníčku rozhodně podporovat nehodlám. Dodat ještě musím, že mě podpora prasáctví, kterém sledujeme v přímém přenosu, nepřekvapuje. Dostatečně srozumitelný byl totiž již Váš postoj vyvěšením toho tím pěkného obrázku, který na každého návštěvníka Virtually vykouknul před prvním kolem voleb. To nebyla jednostranná propaganda, které se nikdy nedočkám, paní Dědečková ? :-)

koukám, že advokáti a celá ta

koukám, že advokáti a celá ta justiční pakáž poté, co dostali od současného prezidenta na zadelku.....nám nějak střečkovatí...??!!!
Není asi náhodou, že Samková, Marvanová, či Šauerová v tom hrají prim......

Co vím, přidal bych 94,5%

Co vím, přidal bych 94,5% soudců, 85% veřejnosti, hokynáře, zedníky, právníky, doktory, showbiz, too. Zůstali komanči, odboráři, lobbisté, socani dle Kajanova 50/50, Klausova rodina a vy, někteří zde...

Nedorážejte, pane Petrofe.

Nedorážejte, pane Petrofe. Nepotřebuji ani Marvanovou a už vůbec ne Samkovou, abych věděla, co si mám myslet. I když, občas si myslím totéž, co jiní, třeba tady http://www.lidovky.cz/drazan-nechutna-partie-klausovych-d5x-/nazory.aspx...
Jen jsem si to, k čemu došel dnes pan Dražan (a vedle něho jistě i poměrně velké množství lidí, jak velké množství, uvidíme už v sobotu navečer), myslela už dřív. Tak si počtěte.

Rovněž přečteno a jeden z

Rovněž přečteno a jeden z komentů z něj vycházel. Velmi popisné...

Voni vám ho zvolí,v akci

Voni vám ho zvolí,v akci volte Milouše, bez obav, paní D...

Bingo !!!

Bingo !!!

Uložit

Uložit