Kdo nic nedělá, ušetří nejvíc
Martin Kupka

Pravý břeh

Sobotkova vláda před nedávnem celkem v tichosti odpískala projekt elektronické sbírky zákonů a elektronického systému tvorby zákonů eSbírka a eLegislativa. Jeho dokončení by sice stálo nějaké peníze, ale v konečném důsledku by ušetřily spoustu papíru nejen při vzniku právních předpisů, ale i při jejich uplatňování.

Vždyť například dosavadní papírovou Sbírku zákonů (jen v roce 2013 měla 8124 stran) musí shromažďovat všechny kraje, města, obce i městské obvody a části, aby splnily zákonnou povinnost umožnit přístup k nim veřejnosti. To by elektronická sbírka s internetovým přístupem vyřešila a navíc by uživatelům trvale přinášela aktuální úplná znění předpisů, nikoli jen dosavadní nepřehledný seznam změn v původních textech. A to nemluvím o tom, že obce musí shromažďovat a zpřístupňovat také Sbírku mezinárodních smluv (v roce 2013 celkem 10925 stran) – jsem si skoro jistý, že nejen u nás v Líbeznicích si nikdy nikdo nepřijde přečíst třeba takové „sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 102/2013 Sb. m. s. o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty“.

Ve srovnání s úsporou na papíru, kterou by přinesl zmíněný projekt, jsou barvitě prezentované úspory Andreje Babiše na kancelářském papíru pro jeho rezort směšné. Je jistě správné šetřit i v malých číslech, ale pro skutečný posun našeho státu o krok dopředu by bylo mnohem užitečnější zaměřit pozornost právě na chytré systémové nástroje elektronizace veřejné správy. Nejen proto, že by se výrazně snížila spotřeba papíru, ale hlavně pro onen kvalitativní posun ve správě státu, která by lidem byla blíž a tedy dostupnější.
 
Ohroženy ale jsou i další projekty elektronizace veřejné správy. Jako by se vláda řídila rčením „kdo nic nedělá, nic nezkazí“, pro požadavky moderní doby možná upraveným na „kdo nic nedělá, ušetří nejvíc“.
 
Že jsou IT zakázky složité? To jistě jsou! Že v nich lze udělat mnoho chyb a naletět? Samozřejmě! To ale není důvod nic nedělat, leda prodloužit nějakým tím JŘBU (jednacím řízením bez uveřejnění) smlouvu stávajícího dodavatele toho či onoho, naposledy například centrálního registru motorových vozidel. Stát by měl pokračovat v propojování různých evidencí, rozšiřovat možnosti elektronických podání u těch dokumentů, které od občanů vyžaduje, přidávat další a další agendy do CzechPointů. Mimochodem, právě projekt CzechPoint vytvořený a zavedený občanskými demokraty už podnikatelům – a nejen jim – ušetřil penězi nevyčíslitelné množství času a nervů.
 
Před čím Babišovy úspory papíru definitivně blednou, je nárůst počtu zaměstnanců na ministerstvech a dalších hlavních státních orgánech. ODS ho před časem spočítala a došla k číslu 500 vyhozených proti 700 přijatým. Tak o jakých úsporách se to tu mluví? Už jen toho – byť levnějšího – papíru, kolik 200 lidí navíc měsíčně potiskne, aby prokázali nutnost své existence…

už se těšíme na ten, Babišem

už se těšíme na ten, Babišem tolik opěvovaný, chorvatský model evidence tržeb.....??!! cha- chá.....( každá účetní transakce bude zaevidována a výběr daní se zlepší).....(sic)

PS. ...on asi neví, že spousta živnostníků dnes "podniká" na černo, bez evidence a tedy bez danění. Prostě těm tisícům švadlen, cukrářů, holičů, automechaniků, atd. se nevyplatí podstoupit tu buzeraci a nesmyslné papírování a tak podnikají jako za komunismu.
Takže lze odhadnout, že možná 20% finančních transakcí probíhá jen tak, mezi lidmi .....aniž by si stát líznul...!!!!

Italské vládní odhady jsou o

Italské vládní odhady jsou o cca 26% šedé ekonomiky.

(včetně kurev a buziků)

___________________________________________________________________________________