Koho volit?
Tomáš Haas

Není mým úmyslem radit přátelům, koho volit v prezidentských volbách. Předpokládám, že jsme dospělí lidé a takové věci si každý z nás dokáže rozhodnout na základě vlastního názoru a vlastní úvahy. Skutečností ale je, že se na mě s otázkou "koho volit" obrací řada lidí, jak mí přátelé, tak ti, o jejichž existenci jsem až do chvíle, kdy jsem otevřel e-mail, vůbec nevěděl.

Nemohu udělovat rady a doporučení. Mohu jen trochu "odhalit", jak k výběru pro mne volitelného kandidáta přistupuji já.

Je mnoho kriterií, a je mnoho odpovědí. Začnu s těmi obecnými.

Členství v KSČ:

Nepatřím k těm, kteří by každého bývalého komunistu věšeli na lucernu, nebo jej apriori zatracovali a uvrhovali do věčného ohně. Necítím, že k tomu mám právo. Kdysi jsem to napsal v jednom svém článku, necítím, že mám nějaké morální posvěcení z vyšších míst k tomu, abych vynášel zatracující rozsudky a jedna věc, která mi u nás vadí je, že se dnes za morální autoritu vyhlašuje kde kdo. Od mých indiánských přátel jsem se naučil jedné moudrosti: k tomu, abys někoho odsoudil, měl bys napřed ujít tisíc mil v jeho mokasínách. Cením si lidí, kteří nikdy nepodlehli nátlaku a nikdy se nezkompromitovali členstvím ve zločinné organizaci, ani přes nátlak nebo pokušení přijmout nabízené výhody. Nemám k tomu souzení právo zejména proto, že jsem jako emigrant byl, takzvaně i doslova, "za vodou" a nikdy jsem nebyl zkoušen tak, jako mí spoluobčané tady doma. Bylo by ode mě pokrytecké se dnes tvářit jako arbitr morálky a mravnosti a šmahem všechny zavrhovat. Tady ale má tolerance končí. To, co jsem právě napsal, se podle mého vlastního názoru nevztahuje na ty, kdo se uchází o úřad, který by měl být obsazen někým, kdo ve zmiňované zkoušce, kterou prošla velká většina občanů, obstál. Bývalého komunistu mohu tolerovat, některé z nich dokonce počítám mezi své přátele, ale do žádného veřejného politického úřadu nebo postu bych je nevolil, natož do postu nejvyššího.

Členství v politické straně nebo nominace politickou stranou:

Úřad prezidenta je navýsost politický. Dokázal bych se v krajním případě smířit s někým, kdo má jiné politické názory než já. Prezident konec konců nemá příliš mnoho pravomocí a je iluzí se domnívat, že kdokoliv se stane prezidentem, může a bude "kormidlovat loď státu" libovolným směrem. Pracoval jsem několik let v těsné blízkosti prezidenta a vím, že něco takového není možné. Vím ale též, že takové chvíle, kdy se prezident tím kormidelníkem ze dne na den stane, mohou nastat a čaqs od času nastávají. Jsou to chvíle politických krizí, chvíle, kdy vše závisí na prezidentově rozhodnutí, které musí být rychlé, politicky přijatelné, ústavně konformní a správné. Musí to ale být jeho rozhodnutí a posledním kritériem, kterým by se měl prezident v takovém okamžiku řídit, je to, jestli jeho rozhodnutí je nebo není populární. Neumím si představit, jak takové okamžiky může zvládat někdo, kdo řemeslo zvané politika ovládá asi tak, jako já klavír. Tvrzení, že tato země potřebuje "nepolitického prezidenta" je nebezpečná demagogie. Nepolitický prezident je obdobou "dělnického ředitele" - není a nemůže být nepolitický, může ale být - a téměř jistě bude - nekvalifikovaným člověkem v pozici, na kterou není připraven.

Žena nebo muž

Toto kritérium pokládám za naprosto nesmyslné a nepřijatelné. Odmítám se rozhodovat na základě kandidátova pohlaví. Nemám nic proti ženám, kdybychom měli kandidátku typu madam Thatcherové, nebo Goldy Meierové, nebylo by o čem mluvit a měla by můj hlas - dokonce bych parafrázoval známý citát a zvolal bych: "Škoda, že mám jen jeden hlas, kterým mohu pomoci své vlasti". Ale toto není ten případ a volat nic nebudu. Nebudu ani volit ženu, protože je ženou, stejně jako nebudu volit muže, protože je mužem. 

A teď k jednotlivým kandidátům, v pořadí podle jim přidělených čísel  - jak je vidím já.

Je to samozřejmě subjektivní pohled a jistě se nemusí shodovat s tím vaším. Je o to víc subjektivní, že většinu kandidátů (šest z devíti) znám osobně a tím mé hodnocení může být ovlivněno. Pro mě je to samozřejmé a je to pro mě ve volbě výhodou. Pro mnohé z vás to může, zcela oprávněně, mou volbu zcela diskvalifikovat.

Zuzana Roithová

Paní doktorka Roithová je velmi impozantní dámou. Před několika lety odjela jako europoslankyně do Evropského parlamentu a od té doby jsem o ní téměř neslyšel. Bohužel je pro mě nepřijatelná ze dvou důvodů: za prvé je ze všech kandidátů pravděpodobně "nejevropštější". Měl bych pochyby, zda je prezidentkou našeho státu, nebo ředitelkou dceřiné společnosti velké organizace zvané EU. Za druhé, ať se kdy vyslovila o čemkoliv, to "evropanství" se stalo pevným základem jejího názoru. Pro mnohé to může být doporučením, pro mě ji to diskvalifikuje.

Jan Fischer

Jan Fischer patří mezi ty, které, jak jsem napsal, znám osobně. Několik let jsem měl každý týden tu čest s ním sedět u oběda. Jestli si někdo myslí, že jej proto znám lépe než on, mýlí se. Za celou tu dobu jsem od něho neslyšel vlastní názor na cokoliv. A ten Fischer, kterého dnes vidím v televizních diskuzích, není ten tichý způsobný Fischer, se kterým jsem tak dlouho obědvával. Je to nový, "dynamický" Fischer. Z tichého, nic neříkajícího spolustolovníka se přes noc stala figura divoce máchající rukama, které při tom kroutí do neuvěřitelných gest. Připomíná mi špatně vedenou marionetu. Neuvěřitelná je i jeho "nová" dikce. Neuvěřitelné je na něm téměř vše. Proto mu nevěřím. Jediné, co zůstalo, je jeho názorová flexibilita a neurčitost. Jana Fischera nevolím. Nevím, proč bych měl. Právě proto, že ho znám.

Jana Bobošíková

Jana Bobošíková nedávno oslovila potenciální voliče: "Vážení spoluobčané, často se mě ptáte, proč pořád někam kandiduji..."

Já jsem na to odpověděl: "Vážená Jano, já už se ani neptám..."

Neptám se a nevolím ji. Škoda, ale je jednou z množiny kandidátů, o kterých mám pochyby o motivech jejich kandidatury. Nevadí mi ani tak to, že kandiduje, s většinou toho co říká bych dokonce mohl souhlasit, vadí mi spíše to, že je ochotna kandidovat na cokoliv, za kohokoliv a s podporou kohokoliv.

Táňa Fischerová

Táňa Fischerová je nenapravitelnou pachatelkou dobra. Neví nic o politice (přestože strávila volební období v poslanecké sněmovně jako poslankyně Unie Svobody), neví nic o věcech, které chce za každou cenou napravovat. Je naivní a nedotčená realitou. Neznám ji osobně, možná je milou a příjemnou dámou. Já ale nechci milého a příjemného prezidenta, nechci, aby se z Pražského hradu do všech světových stran rozlévalo dobro, nechci prezidentku, která bude napravovat zlo u nás a v celém světě. Mně by stačilo mít schopného, inteligentního a vzdělaného prezidenta, který by dělal to, co má prezident dělat a který by to dělat uměl. A Táňa Fischerová takovou prezidentkou nebude. Nemůže být, nemá k tomu jediný kvalifikační předpoklad.

Přemysl Sobotka

Je jedním z mála kandidátů, kteří mají to, co prezident potřebuje - zkušenost v politice a zkušenost ve vysoké ústavní funkci. Přemysl Sobotka by pro mě z nabízené množiny kandidátů byl jasnou volbou, kdyby nebylo třech "kdyby".

Kdyby nebylo toho, že se snaží mluvit a jednat tak, jako ostatní kandidáti:

- říci toho co nejméně s použitím co nejvíce slov;

- za žádnou cenu neříci nic, co by mohlo potenciální voliče rozdělit na ty, kteří s ním souhlasí a kteří ne;

- kdyby měl jasnou a zřetelnou podporu vlastní strany. Zatím se mi zdá, že jej ODS nechce poslat na Hrad, ale do domova důchodců.

Miloš Zeman

Na Miloši Zemanovi se mi líbí tři věci. To, že se nebojí říci, co si myslí (viz postoj k Izraeli a PLO), že je jedním z mála kandidátů, který je pro funkci prezidenta kvalifikován, a že umí držet slovo.

Nelíbí se mi na něm to, že byl členem KSČ. To bych mu možná vzhledem k době a okolnostem jeho členství i prominul, kdyby se od své minulosti v této i jiných otázkách (volbě svých spolupracovníků) jasně distancoval. To Miloš Zeman odmítá, což je mu, jak já to vidím, sice ke cti, ale zároveň jej to v mých očích jako kandidáta do značné míry znehodnocuje. Nelíbí se mi ani některé jeho další názory, což mu v mých očích ubírá body. Ty mu naopak přidává to, že je zřetelný a jeho názory jsou jasně definované a projevované - ber nebo neber. Já spíše neberu.

Vladimír Franz

Před nedávnem jsem napsal o panu profesoru Franzovi, že jsem jej neznal a že jsem se domníval, že mu trochu křivdím, že bych se s jeho názory měl blíže seznámit. To jsem udělal a byl jsem překvapen tím, že nebylo s čím se seznámit, jevil se mi čím dál tím víc jako šiřitel plytkých názorů a obecných deklarací. Nic konkrétního, nic co bych mohl brát jako důvod jej volit. V neposlední řadě pak musím, i když tím riskuji, že budu považován za úzkoprsého, netolerantního staromilce, poukázat na jeho tetování. Pan Franz se chce odlišit, vidí ve svém tetování vyjádření své individuality a projev nezávislosti na konvencích. Což je v pořádku pro občana Franze. Zde ale hovoříme o panu Franzovi, potenciálním prezidentu republiky. To, co by mohlo být u občana  dokonce sympatické, svobodomyslnost a nezávislost na konvencích a vžitých stereotypech chování a vyjadřování, se jeví úplně jinak u prezidenta. Naznačuje mi to velmi silně, kam až je pan Franz ochoten zajít. U prezidenta bych rád viděl i jistou konzervativnost, nechci prezidenta, který rád napíná toleranci svých spoluobčanů do extrému.

Jiří Dientsbier

Jiří Dienstbier se pro mně, vedle svých (i na naše poměry obecně) velmi levicových názorů, diskvalifikuje svou ochotou spolupracovat na všech úrovních s komunisty. Důvody jsem již popsal.

Karel Schwarzenberg

I Karel Schwarzenberg patří mezi kandidáty, které osobně znám. A mohu říci, že v osobní rovině je mi ze všech kandidátů nejsympatičtější. Je velmi příjemným společníkem, na rozdíl od pana Fischera považuji čas, který jsem s ním týden co týden strávil, k nejpříjemnějším zkušenostem. Jeho takzvané problémy s upadáním do spánku či vadou řeči beru, ostatně stejně jako on, jako úsměvné a jako jeho dar karikaturistům, ale ne jako něco vážného, co by jej diskvalifikovalo jako kandidáta na funkci prezidenta. Cením si jeho vzdělání, jeho zkušeností, jeho kontaktů, jeho osobního šarmu. Problém mám, podobně jako s paní Roithovou, s jeho postojem k Evropské unii. Stejně jako u ní jde o něco, co mi brání o něm uvažovat jako o prezidentovi.

Kdybych si měl vybrat na základě kvalifikace, volil bych mezi Zemanem, Sobotkou a Schwarzenbergem. Kdybych měl vybírat na základě osobních sympatií, vybíral bych asi z téže skupiny kandidátů. Není zde ale nikdo, komu bych jednoznačně a bez váhání dal svůj hlas.

Bohužel.

Koho budu volit ještě nevím. A poprvé v životě dokonce uvažuji o tom, zda volit půjdu. Kdyby šlo o volbu do sněmovny, jsem si jist, že bych volit šel. U volby do sněmovny mohu volit stranu, se kterou se rozcházím v některých bodech jejího programu, pokud se její celkový programový směr blíží tomu mému. U prezidentské volby k tomu nemám důvod - tam, kde skutečně chci prezidenta, který ve chvílích krize jedná jako prezident, mi do jisté míry nezáleží na tom, kde stojí politicky. Mnohem důležitější je, zda mi jeho charakter dává záruku, že bude jednat rychle, korektně a správně.

Takovou úplnou záruku bohužel nevidím ani u jednoho z kandidátů. Záleží proto spíše na tom, kteří dva budou voleni v druhém kole.

Jak jsem slíbil, neradím koho volit. Píši o tom, koho budu, či spíše nebudu, volit já.

Sleduji debatu, snad za

Sleduji debatu, snad za nejméně sympatického kandidáta považuji senátora Dienstbiera, Fischera jako hned za ním. Paní Fišerová mě překvapila příjemně. Zeman hovořil o frázích, je tak zkušený rétor, že posluchače dokáže přesvědčit, že to není jeho případ.

Byla to KLAKA, která vyjadřovala podporu knížeti?

Už bych si měl dát "oraz".

Už bych si měl dát "oraz". Paní Fischerovou jsem napsal správně, ale opravil jsem to na na Fišerovou. Omlouvám se za svou unavenost/blbost! :-((

To nevím, jestli to byla

To nevím, jestli to byla klaka.

Nejvíc se mi líbila paní Roithová a knížepán, potom asi Zeman. Fischerová je možná hodná, ale nemá na to.

Fischerova je hlavne blba. Ty

Fischerova je hlavne blba. Ty jeji kecy o vozeni potravin pres evropu jsou jak z marxisticke prirucky.

Já bych to tak neřekl. Ona

Já bych to tak neřekl. Ona podle mě žije v jiném světě a na mnohé problémy, které je potřeba řešit realisticky, pohlíží hodně naivně. A nedomýšlí důsledky.

Tak jo:-)) Ona ma postizeneho

Tak jo:-))

Ona ma postizeneho syna. To je smutne. Ale takovi lide jsou ve vleku podobnych udalosti a dost casto mimo. Je to takovy dlazdic dobrych umyslu.

Služebnípivo byl

Služebnípivo byl nejtrapnější. Doufám, že do druhého kola nedojde.

presne stejny pocit mam i ja,

presne stejny pocit mam i ja, i kdyz ta malovana truhla je taky dost hruza. Clovek bez soudnosti, recesisti ho navrhli a on to vzal vazne. To o necem svedci, prezident by mel byt i soudny.

Já bych se ho zblízka asi

Já bych se ho zblízka asi bál.

Mně celkem vadí to jeho

Mně celkem vadí to jeho šišlavé brebentění. Ale to by se asi dalo spravit (Havel si mluvení taky hodně zlepšil). Ale co naplat - Franzovy názory jsou snad nejvíc mimo z celé devítky. Připadá mi, že vůbec neví, která bije.

Panoptikum, pul hodiny se

Panoptikum, pul hodiny se resi zda projev na novy rok, nebo na vanoce, zda se ma jezdit v Superbu nebo ve Skoda105 a podobne blaboly. Nikdo to Moravcovi nerekl. V podstate dve hodiny se bavili o hovnu a lidi tomu tleskali.

jestli zaznelo slovo svoboda, malo zasahu statu do zivota obcanu, nechat byt a zit, malo byrokartu, nedostatek zodpovednosti a zhoubnost socialniho statu, ktery vede k zavisti a k nevrazivosti tak jsem asi zrovna spal:-)

Lide se tesi na konec Klause. Ja take. Mam dost toho pitomeho nadavani za co vsechno mohl jako kdyby vladl nejaky diktator. Tak brzo uvidime pimprlove divadlo. Uvidime v primem prenosu dalsi varku zklamani toho typickeho trotla sklonovaneho v kazdem volebnim slibu "obycejneho cloveka" jak zase vola po vymene dinosauru. A na to si zazpivame hymnu.

Jakým způsobem se obsazovala

Jakým způsobem se obsazovala místo pro diváky.

Vybrani blogeri z aktualne a

Vybrani blogeri z aktualne a idnesu:-)

Čumím na Moravce a devět

Čumím na Moravce a devět kandidátů. Zatím Přemek propadá. Zuzka a Karel se mi líbí.

Služební pivo asi touží stát

Služební pivo asi touží stát se paroubkem.

Jurasi, touhle větou jste mi

Jurasi, touhle větou jste mi osvětlil, proč mi byl tak nepříjemný. Měl manýry Paroubka! Dík!

jurasi, Vy jste ztratili

jurasi, Vy jste ztratili ovladač....???....nebo hlavní slovo má vaše domácí, ve stylu Holubové ( to neřeš, nepřepínej a hlavně, po ničem nepátrej ....) ???

? Můžu čumět na co chcu, ne?

? Můžu čumět na co chcu, ne?

...no to je slovo

...no to je slovo chlapa....ještě abyste napsal : ..můžu čumět, na co mě nechá.....

Je zajímavé, co Vás napadlo.

Je zajímavé, co Vás napadlo. Člověk zpravidla nejvíc myslí na to, co ho trápí ;-)

to jste trefil

to jste trefil jurasi......myslím na to, že ani jeden z kandidátů nebude VK sahat, ani po kotníky!!! A to je na tom nejvíc smutné......
PS. ......a to tvrdím, bez ohledu na to, že mým favoritem je Sobotka.

Souhlas

Souhlas

Kajane, docela by mne

Kajane, docela by mne zajímalo, proč si myslíte, že se jan Fischer dostane do druhého kola. V pravolevém spektru se staví napravo od Miloše Zemana. Levicový volič má z favorizovaných kandidátů na výběr spíše mezi Zemanem a Jiřím Diensbierem. Pravicový volič zase mezi Karlem Schwarzenbergem, Janem Fischerem a Vladimírem Franzem, jenž se orientuje spíše napravo. Pak napravo i nalevo zbývají troškaři.

Pro mne je prostě nepochopitelné, že by se pravice dokázala zosobnit a sjednotit kolem Jana Fischera.

Já myslím, že by se kolem něj

Já myslím, že by se kolem něj mohli sjednotit. Třeba kdyby mu dávali deku...

Franz je uplna tragedie, ted

Franz je uplna tragedie, ted nehodnotim skladani.

Psal jsem o něčem jiném.

Psal jsem o něčem jiném. Nechápu věrohodnost pravo-levá konfrontace (Fischer-Zeman).

Připadá mi to jako něco naprosto neskutečného. Prostě mi na tom něco nesedí.

Jak můžete chápat něco, co

Jak můžete chápat něco, co neexistuje ;-)

No jistě, pane Mařáku. Zeman

No jistě, pane Mařáku. Zeman není levicový kandidát. Ten je jenom jeden : Dienstbier. Otázkou zůstává, proč KSČM doporučila volit "oba levicové kandidáty". Asi si to nechtěli rozházet s ČSSD.
Není Vám divné, že na Virtually se nebojuje proti Zemanovi, nýbrž proti Schwarzenbergovi ? A kolik zdejších "pravicových" voličů to hodlá Zemanovi hodit ? A proč to hodlá hodit ve II. kole Zemanovi i Klaus ? Protože je to levicový politik ? :-) Zeman nikdy levicovým politikem nebyl a to, že na něj kdysi zbyla ČSSD, byla otázka souhry náhod. Prováděl často pravicovější politiku než Klaus. Podle průzkumů agentur s akciemi na majitele by se zdálo, že ve II. kole budeme rozhodovat mezi husákovsko-komunistickým kariéristou a hulvátskou buranskou nádobou na jakoukoliv špínu.
P.S.: Na druhé kolo nemá Franz vůbec šanci. Na druhé kolo mají šanci jen kandidáti čtyři : Zeman, Fischer, Dienstbier a Schwarzenberg.
Co když ale spíše platí průzkum společnosti, která předpověděla výsledek voleb v G.B. i prezidentské volby v U.S. ?
http://www.mediaguru.cz/2013/01/analyza-facebook-rozhodne-o-volbe-prezid...

Ja tedy proti Zemanovi bojuju

Ja tedy proti Zemanovi bojuju na Virtually az se mi od klavesnice kouri, a nesjsm sam.
A levicak to je jak svina, a ne ze ne.

Paní Šauerová, pochybuji o

Paní Šauerová, pochybuji o tom, že běžný občan v ČR vnímá Miloše Zemana jako nějakého pravicového politika. Proto si myslím, že ho bude volit většina levicových voličů. Přímá presidentská volba je o vztahu individuálního kandidáta s voliči, stranická disciplína straníků v ní neplatí. Miloši Zemanovi přeji, aby se mu podařilo sejmout Sobotky a Zaorálky, bylo by to pikantní :-)

Na pravici se mi jako jediný favorit zdá Karel Schwarzenberg, i když, jak víte, budu v prvním kole volit někoho jiného. Ještě, že i levice je tak rozpolcená...

Jana Fischera nedokáži zasadit nikam, nechápu jak se mohl stát favoritem voleb.

Ano, pane Mařáku, v tom bych

Ano, pane Mařáku, v tom bych souhlasila. Je to ironie. Levicového kandidáta spíše volit nebudou, budou volit tlačenku s cibulí. Dienstbier, narozený v USA, z disidentské rodiny a poněkud suchopárný intelektuál nemůže být volbou pro většinu voličů KSČM. To, které skupiny voličů koho volily, se dozvíme brzy.

TV debata, paní Šauerová,

TV debata, paní Šauerová, Dientsbier mi připadá jako klasický vodopád slov o ničem zcela mimo otázku, na kterou se ho zeptáte. Má poněkud brutální mimiku. Za ekonomické poradce si vybral Špidlu a Kellera (první z nich školí ProAlt, druhý je jeho signatářem), což ho spíše posouvá někde k naší ultralevicové scéně.

Franz nebyl špatný, uznal však Karla Schwarzenberga jako kompetentnějšího k tomu, aby se vyjadřoval o zahraniční politice, tedy jako nadsamce, což byla z jeho strany chyba, nebo soudnost a uvědomění si skutečného stavu věcí. Těžko říct, do hlavy mu nevidím.

Zajímavý moment. Ve chvíli, kdy začal Franz kritizovat soudnictví a obhajoval Klause a amnestii, Moravec ho okamžitě přerušil a zkušeně odvedl řeč jinam.

Tak jsem to dodatečně

Tak jsem to dodatečně shlédla, pane M.M., a musím konstatovat, že Vladimír Franz, to byl debakl. Nemám proti němu nic, ale to, co předvedl (již po několikáté), byla diskvalifikace.

Jejda, spionka to zase

Jejda, spionka to zase analyzuje...:-)

V tom s Vami souhlasim.

V tom s Vami souhlasim.

Po odchodu Fuksy není moc

Po odchodu Fuksy není moc jasné, jak moc je tento web blízký Nečasově ODS. Nedivil bych se, kdyby paní JD byla Kalouskova koalice (Švarcenberk, Nečas) odporná. ////

Schwarzenberg není ani vlevo,

Schwarzenberg není ani vlevo, ani vpravo. Je to šlechtic, který jde za svými zájmy. Bezohledně.
(bohužel není šlechticem ducha)

Včera jsem viděl náhodou

Včera jsem viděl náhodou kousek seriálu Černí baroni. (Moc se mi to nelíbí, ale Švandrlíka mám rád). Zaujal mě tam hrabě Šternberk ze Šternberka. Ten herec přesně okopíroval knížepána - musel jsem se tomu lochčit :-)

Jak jste prisel na Roithovou?

Jak jste prisel na Roithovou?

Když napíšeme volitelné

Když napíšeme volitelné kandidáty do čtverce podle vylosovaných čísel:

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Leží volitelní kandidáti na hlavní diagonále.

Je všechno jenom náhoda? ;-) :-D

Začátek Zuzka
Prostředník Přemek
Konec Karel.

Blabolil ze zeme

Dost sileny, hlavne 14.

Dost sileny, hlavne 14. minuta :-)

Ano, od čtrnácté minuty je to

Ano, od čtrnácté minuty je to fakt hustý intervjů - ale Franz má pěkný tenisky!
Nevím, kde nechal paklík marjánky, jestli ho má třeba s petkou v batůžku na chodbě?

Je to skutečně vypatlanec.

O Franzovi je to evidentní.

O Franzovi je to evidentní. Horší je, že Jakub Janda, ten "moderátor" je nebezpečný kretén.

Ale Jakub Janda nekandiduje

Ale Jakub Janda nekandiduje na prezidenta.

Franz přestane v sobotu večer

Franz přestane v sobotu večer existovat, ale eurokrat, eurohujer Janda tady zůstane.
(viděl jsem i jeho další "intervjů")

No ale i kdyby prestal, do te

No ale i kdyby prestal, do te doby odsaje plno hlasu lidi, kteri mozna nechteji levoty, ale staci jim nova a netradicni tvaricka. je to bida, kolik lidi porad na ty nove mesiase tak rado slysi a opakovane se zklamava...

1. kolo: Sobotka 2. kolo: Ví

1. kolo: Sobotka

2. kolo: Ví bůh, ale vidím to na výbuch.

Já bych ta poslední místa

Já bych ta poslední místa viděla zhruba stejně, pane šachisto. Abych se nemusela psát s tím, proč, je to zhruba vyjádřeno tady, viz
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/boj-o-hrad/zeman-je-nejhorsi-ze-vsech...
O nacionalistické xenofóbce Janě, s jejímiž názory pan Haas povětšinou souhlasí, se snad raději ani zmiňovat nebudu.

Mohla. Snadno. Ledacos jsem o

Mohla. Snadno. Ledacos jsem o tom už napsala. Vy se ale trochu namáhejte a dohledejte si sám. Materiálů vhodných je bezpočet.

___________________________________________________________________________________