Koho volit?
Tomáš Haas

Není mým úmyslem radit přátelům, koho volit v prezidentských volbách. Předpokládám, že jsme dospělí lidé a takové věci si každý z nás dokáže rozhodnout na základě vlastního názoru a vlastní úvahy. Skutečností ale je, že se na mě s otázkou "koho volit" obrací řada lidí, jak mí přátelé, tak ti, o jejichž existenci jsem až do chvíle, kdy jsem otevřel e-mail, vůbec nevěděl.

Nemohu udělovat rady a doporučení. Mohu jen trochu "odhalit", jak k výběru pro mne volitelného kandidáta přistupuji já.

Je mnoho kriterií, a je mnoho odpovědí. Začnu s těmi obecnými.

Členství v KSČ:

Nepatřím k těm, kteří by každého bývalého komunistu věšeli na lucernu, nebo jej apriori zatracovali a uvrhovali do věčného ohně. Necítím, že k tomu mám právo. Kdysi jsem to napsal v jednom svém článku, necítím, že mám nějaké morální posvěcení z vyšších míst k tomu, abych vynášel zatracující rozsudky a jedna věc, která mi u nás vadí je, že se dnes za morální autoritu vyhlašuje kde kdo. Od mých indiánských přátel jsem se naučil jedné moudrosti: k tomu, abys někoho odsoudil, měl bys napřed ujít tisíc mil v jeho mokasínách. Cením si lidí, kteří nikdy nepodlehli nátlaku a nikdy se nezkompromitovali členstvím ve zločinné organizaci, ani přes nátlak nebo pokušení přijmout nabízené výhody. Nemám k tomu souzení právo zejména proto, že jsem jako emigrant byl, takzvaně i doslova, "za vodou" a nikdy jsem nebyl zkoušen tak, jako mí spoluobčané tady doma. Bylo by ode mě pokrytecké se dnes tvářit jako arbitr morálky a mravnosti a šmahem všechny zavrhovat. Tady ale má tolerance končí. To, co jsem právě napsal, se podle mého vlastního názoru nevztahuje na ty, kdo se uchází o úřad, který by měl být obsazen někým, kdo ve zmiňované zkoušce, kterou prošla velká většina občanů, obstál. Bývalého komunistu mohu tolerovat, některé z nich dokonce počítám mezi své přátele, ale do žádného veřejného politického úřadu nebo postu bych je nevolil, natož do postu nejvyššího.

Členství v politické straně nebo nominace politickou stranou:

Úřad prezidenta je navýsost politický. Dokázal bych se v krajním případě smířit s někým, kdo má jiné politické názory než já. Prezident konec konců nemá příliš mnoho pravomocí a je iluzí se domnívat, že kdokoliv se stane prezidentem, může a bude "kormidlovat loď státu" libovolným směrem. Pracoval jsem několik let v těsné blízkosti prezidenta a vím, že něco takového není možné. Vím ale též, že takové chvíle, kdy se prezident tím kormidelníkem ze dne na den stane, mohou nastat a čaqs od času nastávají. Jsou to chvíle politických krizí, chvíle, kdy vše závisí na prezidentově rozhodnutí, které musí být rychlé, politicky přijatelné, ústavně konformní a správné. Musí to ale být jeho rozhodnutí a posledním kritériem, kterým by se měl prezident v takovém okamžiku řídit, je to, jestli jeho rozhodnutí je nebo není populární. Neumím si představit, jak takové okamžiky může zvládat někdo, kdo řemeslo zvané politika ovládá asi tak, jako já klavír. Tvrzení, že tato země potřebuje "nepolitického prezidenta" je nebezpečná demagogie. Nepolitický prezident je obdobou "dělnického ředitele" - není a nemůže být nepolitický, může ale být - a téměř jistě bude - nekvalifikovaným člověkem v pozici, na kterou není připraven.

Žena nebo muž

Toto kritérium pokládám za naprosto nesmyslné a nepřijatelné. Odmítám se rozhodovat na základě kandidátova pohlaví. Nemám nic proti ženám, kdybychom měli kandidátku typu madam Thatcherové, nebo Goldy Meierové, nebylo by o čem mluvit a měla by můj hlas - dokonce bych parafrázoval známý citát a zvolal bych: "Škoda, že mám jen jeden hlas, kterým mohu pomoci své vlasti". Ale toto není ten případ a volat nic nebudu. Nebudu ani volit ženu, protože je ženou, stejně jako nebudu volit muže, protože je mužem. 

A teď k jednotlivým kandidátům, v pořadí podle jim přidělených čísel  - jak je vidím já.

Je to samozřejmě subjektivní pohled a jistě se nemusí shodovat s tím vaším. Je o to víc subjektivní, že většinu kandidátů (šest z devíti) znám osobně a tím mé hodnocení může být ovlivněno. Pro mě je to samozřejmé a je to pro mě ve volbě výhodou. Pro mnohé z vás to může, zcela oprávněně, mou volbu zcela diskvalifikovat.

Zuzana Roithová

Paní doktorka Roithová je velmi impozantní dámou. Před několika lety odjela jako europoslankyně do Evropského parlamentu a od té doby jsem o ní téměř neslyšel. Bohužel je pro mě nepřijatelná ze dvou důvodů: za prvé je ze všech kandidátů pravděpodobně "nejevropštější". Měl bych pochyby, zda je prezidentkou našeho státu, nebo ředitelkou dceřiné společnosti velké organizace zvané EU. Za druhé, ať se kdy vyslovila o čemkoliv, to "evropanství" se stalo pevným základem jejího názoru. Pro mnohé to může být doporučením, pro mě ji to diskvalifikuje.

Jan Fischer

Jan Fischer patří mezi ty, které, jak jsem napsal, znám osobně. Několik let jsem měl každý týden tu čest s ním sedět u oběda. Jestli si někdo myslí, že jej proto znám lépe než on, mýlí se. Za celou tu dobu jsem od něho neslyšel vlastní názor na cokoliv. A ten Fischer, kterého dnes vidím v televizních diskuzích, není ten tichý způsobný Fischer, se kterým jsem tak dlouho obědvával. Je to nový, "dynamický" Fischer. Z tichého, nic neříkajícího spolustolovníka se přes noc stala figura divoce máchající rukama, které při tom kroutí do neuvěřitelných gest. Připomíná mi špatně vedenou marionetu. Neuvěřitelná je i jeho "nová" dikce. Neuvěřitelné je na něm téměř vše. Proto mu nevěřím. Jediné, co zůstalo, je jeho názorová flexibilita a neurčitost. Jana Fischera nevolím. Nevím, proč bych měl. Právě proto, že ho znám.

Jana Bobošíková

Jana Bobošíková nedávno oslovila potenciální voliče: "Vážení spoluobčané, často se mě ptáte, proč pořád někam kandiduji..."

Já jsem na to odpověděl: "Vážená Jano, já už se ani neptám..."

Neptám se a nevolím ji. Škoda, ale je jednou z množiny kandidátů, o kterých mám pochyby o motivech jejich kandidatury. Nevadí mi ani tak to, že kandiduje, s většinou toho co říká bych dokonce mohl souhlasit, vadí mi spíše to, že je ochotna kandidovat na cokoliv, za kohokoliv a s podporou kohokoliv.

Táňa Fischerová

Táňa Fischerová je nenapravitelnou pachatelkou dobra. Neví nic o politice (přestože strávila volební období v poslanecké sněmovně jako poslankyně Unie Svobody), neví nic o věcech, které chce za každou cenou napravovat. Je naivní a nedotčená realitou. Neznám ji osobně, možná je milou a příjemnou dámou. Já ale nechci milého a příjemného prezidenta, nechci, aby se z Pražského hradu do všech světových stran rozlévalo dobro, nechci prezidentku, která bude napravovat zlo u nás a v celém světě. Mně by stačilo mít schopného, inteligentního a vzdělaného prezidenta, který by dělal to, co má prezident dělat a který by to dělat uměl. A Táňa Fischerová takovou prezidentkou nebude. Nemůže být, nemá k tomu jediný kvalifikační předpoklad.

Přemysl Sobotka

Je jedním z mála kandidátů, kteří mají to, co prezident potřebuje - zkušenost v politice a zkušenost ve vysoké ústavní funkci. Přemysl Sobotka by pro mě z nabízené množiny kandidátů byl jasnou volbou, kdyby nebylo třech "kdyby".

Kdyby nebylo toho, že se snaží mluvit a jednat tak, jako ostatní kandidáti:

- říci toho co nejméně s použitím co nejvíce slov;

- za žádnou cenu neříci nic, co by mohlo potenciální voliče rozdělit na ty, kteří s ním souhlasí a kteří ne;

- kdyby měl jasnou a zřetelnou podporu vlastní strany. Zatím se mi zdá, že jej ODS nechce poslat na Hrad, ale do domova důchodců.

Miloš Zeman

Na Miloši Zemanovi se mi líbí tři věci. To, že se nebojí říci, co si myslí (viz postoj k Izraeli a PLO), že je jedním z mála kandidátů, který je pro funkci prezidenta kvalifikován, a že umí držet slovo.

Nelíbí se mi na něm to, že byl členem KSČ. To bych mu možná vzhledem k době a okolnostem jeho členství i prominul, kdyby se od své minulosti v této i jiných otázkách (volbě svých spolupracovníků) jasně distancoval. To Miloš Zeman odmítá, což je mu, jak já to vidím, sice ke cti, ale zároveň jej to v mých očích jako kandidáta do značné míry znehodnocuje. Nelíbí se mi ani některé jeho další názory, což mu v mých očích ubírá body. Ty mu naopak přidává to, že je zřetelný a jeho názory jsou jasně definované a projevované - ber nebo neber. Já spíše neberu.

Vladimír Franz

Před nedávnem jsem napsal o panu profesoru Franzovi, že jsem jej neznal a že jsem se domníval, že mu trochu křivdím, že bych se s jeho názory měl blíže seznámit. To jsem udělal a byl jsem překvapen tím, že nebylo s čím se seznámit, jevil se mi čím dál tím víc jako šiřitel plytkých názorů a obecných deklarací. Nic konkrétního, nic co bych mohl brát jako důvod jej volit. V neposlední řadě pak musím, i když tím riskuji, že budu považován za úzkoprsého, netolerantního staromilce, poukázat na jeho tetování. Pan Franz se chce odlišit, vidí ve svém tetování vyjádření své individuality a projev nezávislosti na konvencích. Což je v pořádku pro občana Franze. Zde ale hovoříme o panu Franzovi, potenciálním prezidentu republiky. To, co by mohlo být u občana  dokonce sympatické, svobodomyslnost a nezávislost na konvencích a vžitých stereotypech chování a vyjadřování, se jeví úplně jinak u prezidenta. Naznačuje mi to velmi silně, kam až je pan Franz ochoten zajít. U prezidenta bych rád viděl i jistou konzervativnost, nechci prezidenta, který rád napíná toleranci svých spoluobčanů do extrému.

Jiří Dientsbier

Jiří Dienstbier se pro mně, vedle svých (i na naše poměry obecně) velmi levicových názorů, diskvalifikuje svou ochotou spolupracovat na všech úrovních s komunisty. Důvody jsem již popsal.

Karel Schwarzenberg

I Karel Schwarzenberg patří mezi kandidáty, které osobně znám. A mohu říci, že v osobní rovině je mi ze všech kandidátů nejsympatičtější. Je velmi příjemným společníkem, na rozdíl od pana Fischera považuji čas, který jsem s ním týden co týden strávil, k nejpříjemnějším zkušenostem. Jeho takzvané problémy s upadáním do spánku či vadou řeči beru, ostatně stejně jako on, jako úsměvné a jako jeho dar karikaturistům, ale ne jako něco vážného, co by jej diskvalifikovalo jako kandidáta na funkci prezidenta. Cením si jeho vzdělání, jeho zkušeností, jeho kontaktů, jeho osobního šarmu. Problém mám, podobně jako s paní Roithovou, s jeho postojem k Evropské unii. Stejně jako u ní jde o něco, co mi brání o něm uvažovat jako o prezidentovi.

Kdybych si měl vybrat na základě kvalifikace, volil bych mezi Zemanem, Sobotkou a Schwarzenbergem. Kdybych měl vybírat na základě osobních sympatií, vybíral bych asi z téže skupiny kandidátů. Není zde ale nikdo, komu bych jednoznačně a bez váhání dal svůj hlas.

Bohužel.

Koho budu volit ještě nevím. A poprvé v životě dokonce uvažuji o tom, zda volit půjdu. Kdyby šlo o volbu do sněmovny, jsem si jist, že bych volit šel. U volby do sněmovny mohu volit stranu, se kterou se rozcházím v některých bodech jejího programu, pokud se její celkový programový směr blíží tomu mému. U prezidentské volby k tomu nemám důvod - tam, kde skutečně chci prezidenta, který ve chvílích krize jedná jako prezident, mi do jisté míry nezáleží na tom, kde stojí politicky. Mnohem důležitější je, zda mi jeho charakter dává záruku, že bude jednat rychle, korektně a správně.

Takovou úplnou záruku bohužel nevidím ani u jednoho z kandidátů. Záleží proto spíše na tom, kteří dva budou voleni v druhém kole.

Jak jsem slíbil, neradím koho volit. Píši o tom, koho budu, či spíše nebudu, volit já.

Mám to podobně, jenom tu čáru

Mám to podobně, jenom tu čáru mám o dvě příčky výš. Nad čarou pořadí nemám.

Souhlas. Vubec nechapu, jak

Souhlas. Vubec nechapu, jak to muze temto dvema nekdo vubec zrat.

Jan Fischer je pro mne

Jan Fischer je pro mne naprosto nepochopitelným fenoménem. Nejde mi do hlavy, jak mohl tak dlouho vítězit v anketách, neboť si nedovedu představit, kterou reálnou skupinu voličů vlastně oslovuje. Mám pocit, že napravo to bude krystalizovat kolem osoby Karla Schwarzenberga a nalevo kolem Miloše Zemana, přičemž vyhraje Zeman.

Možná jste tu vážený M.M.

Možná jste tu vážený M.M. déle nepobýval, ale média z něj vyrobila po pádu Topolánka nejlepšího předsedu vlády, který v této zemi kdy úřad zastával. A lidé věří všemu, co média vyplivnou. Proto měl absolutně nejvyšší preference ze všech kandidátů. Jenže čas pracuje proti němu a jeho vystupování v TV odhalilo, že nemá žádné charisma, ani talent přirozeného chování před kamerou a pak média už ztratila zájem nasazovat psí hlavu Topolánkovi, když nalezla náhradu v Nečasovi.

jeste jedna sediva mys byla

jeste jedna sediva mys byla medialne oblibena, jiny bolsevik Tosovsky. Co mne v teto souvislosti tesi, ze skutecne neni nic starsiho nez vcerejsi noviny a ze se media tolik myli.

I ten premiér Tošovský byl

I ten premiér Tošovský byl vlivným komunistou, takže jej strana vysílala na exkluzivní štace v imperialistických státech a nakonec jej KSČ jmenovala generálním ředitelem SBČs, kde byl Havlem ponechán i po sametu. Havlovi se odměnil přílišným šlápnutím na brzdu v úrokové míře i obratně nařídil bankám navýšit rezervní fondy a tak nastartoval ekonomickoi krizi koncem 1996 a poč. 1997 s nutným řešením úspornými Klausovými balíčky, rekonstrukcí vlády vyvzdorovanou Luxem (odchod Kočárníka, Dlouhého) a vše vyvrcholilo nejprve povodní a posléze Rudolfinským projevem.

Moje paní tvrdí, že Jan

Moje paní tvrdí, že Jan Fischer má na billboardech sw úpravu obličeje - oči dál od sebe. En face vypadá jako zlý medvěd s očima velmi blízko u sebe. Možná o to větší je rozčarování z jeho projevů v TV.

Ano, je to taková kurouhvička

Ano, je to taková kurouhvička v kalhotách - jak jsem napsal jinde, výtečně umí poznat, z které strany ten prst osychá nejrychleji.

u nás v hospodě už jsme

u nás v hospodě už jsme volili.....vyhrál (zase) - Gambrinus.

....a teď vážně : 1. kolo - Sobotka.............2. kolo - Sobotka

PS. ...chce ještě někdo něco dodat...??? ( třeba jako ten magor Falbr, že prý nějaké jablko nepadlo daleko od stromu).......

1. Schwarzenberg 2.

1. Schwarzenberg
2. Roithová
3. Dienstbier, Fischerová
5. Fischer, Sobotka
7. Zeman
8. Franz
9. Bobošíková

Kdyby někdo tápal, o co jde,

Kdyby někdo tápal, o co jde, tak to je pořadí preferenci volby prezidenta t.č. pacientů z Bohnic, zejména to třetí místo kryptokomunisty D.

To jste ale taškář, pane

To jste ale taškář, pane Gardnesi :-) Avšak podle formy i obsahu Vašich příspěvků soudě, jste (krypto)komunista spíše Vy. Vaše příspěvky totiž nezapřou léta práce i praxe.

Já věděl, že se někdo s

Já věděl, že se někdo s výrazným intelektem najde a prokoukne můj léta praktikovaný a odpracovaný vřelý vztah ke komunismu od Marxe až po Stalina. Když už se to provalilo, odsouvám kandidáta pravice Sobotku na místo poslední a komunistického synka Dientsbiera kritizujícího Bohumínské usnesení na místo vrcholové a za ním budou kandidáti seřazeni 2. exkomunista Fišer, exkomunista Zeman, kandidátka za KSČ Bobošíková a dál už na tom nezáleží. Bude to hezká podívaná. Prezident - exkomunista, předseda senátu - exkomunista Štěch, předseda ÚS exkomunista Rychetský a tak ještě je třeba provést puč v ČSSD s náhradou Sobotky, který byl příliš mladý, kdy se ještě vyplácelo členství v této pokrokové straně. A máme moc zákonodárnou, výkonnou i soudní pod palcem. Za pouhých 23 let. Slušný výkon jen díky české nátuře.

Nastesti budeme mit

Nastesti budeme mit pravicovou Mladou frontu a ostatni hlidaci hyeny demokracie, takze uplne obavy nemam:-)

To jsou jen ale Vaše osobní

To jsou jen ale Vaše osobní preference, nikoliv výsledek I. kola volby, viďte, pane Ivoši ?
:-)

Já bych viděla výsledek jinak (osobní preferenci pominu) :

1. Zeman
2. Fischer
3. Schwarzenberg
4. Dienstbier
5. Sobotka
6. Roithová
7. Franz
8. Bobošíková
9. Fischerová

P.S.: A doufat budu, že se seknu stejně, jako ve I. kole senátních voleb v Praze 8.
:-)

Kníže bude výše...

Kníže bude výše...

Jen aby ... :-) Podívejte se

Jen aby ... :-)
Podívejte se na ten obrázek v záhlaví. V silně levicé části spektra to je totéž. A lidé, jak praví pan Gardnes, jsou strašně manipulovatelní. Uvidíme brzy, jak moc.

Tady ale máme jiný průzkum než od agentury s akciemi na majitele.
http://www.mediaguru.cz/2013/01/analyza-facebook-rozhodne-o-volbe-prezid...

S.Š., příjemně jste mě

S.Š., příjemně jste mě překvapila, že jste se nezúčastnila "diskuzí" kolem amnestie - snad se nemýlím... Vzhledem k oblibě Cimrmana, Franze bych posunul výš. V 2. kole budu ASI volit Zemana, pokud vůbec k volbám půjdů. V poslední době dost sešel, není na něj moc příjemný pohled, zřejmě na životosprávu kašle. S jeho příjmem bych věděl jak na to. /Musím si pořád připomínat, že Churchill také nebyl žádný Delon. Zdravím do L.A.

Dobrý večer, pane Zeolite, já

Dobrý večer, pane Zeolite, já Vás přece nemohu překvapit, a vůbec už ne příjemně, to přece musíte vědět. Samozřejmě, že jsem se zúčastnila, napsala jsem pokus o předběžný portrét, pojala jsem to šířeji. Jinde. Pokud jde o kritiku abolice, vidím, že někteří lidé, kritičtí ke Klausovi, dříve tak zásadoví nebyli (to se týká i kandidáta Sobotky). Není to náhodou tím, že za pár dnů bude bez funkce ? A nebudou třeba titíž lidé zrovna za dva dny volit jiného samovládce ?
Pokud jde dále o Zemana, to bych od Vás očekávala (snad jste to ani nemusel psát). Co budete volit, viz odkaz nahoře pod panem šachistou. Neopsal jste Váš volební plán náhodou docela přesně od někoho, kdo ohlásil, že v I. kole volit nepůjde (volil by v něm vyřazeného Jakla), zatímco ve druhém to půjde hodit Zemanovi, že ne ? :-)
Též Vás zdravím.

Jestli je to narážka ne mě,

Jestli je to narážka ne mě, tak to nebyl slib nebo závazek, ale úvaha - jedna z možných variant.Ještě ji nevylučuju, ale pravděpodobně půjdu volit i v prvním kole. Nejsem rozhodnut ještě koho. Moje drahá polovička zahlásila :"Kníža mi poslal dopis, tak to asi hodím jemu ;-)"

Ne, pane Jurasi, nemyslela

Ne, pane Jurasi, nemyslela jsem Vás a ani nikoho z Virtually. Opravdu ne. Pozdravení Vaší paní.

Totéž co u pana Jurase.

Totéž co u pana Jurase.

Pan president tvrdí, že

Pan president tvrdí, že probíhá nějaká kampaň. Na řepnou je ovšem ještě poněkud brzy.

Vsak se take jedna o kampan

Vsak se take jedna o kampan sundavani obrazu, boj o repu a zrno zacne az budou u moci socani.

Je to všechno beztak jen

Je to všechno beztak jen špinavý komplot všech těch našeptavačů, rozvracečů a nikým nevolených zaprodanců.
Ty sundané obrazy by mohly jít do exekucí a sanovat ztráty třeba těch okradených v kause Union Banka. Byl by to takový pěkný počin a pan president by mohl být zase po dlouhé době aspoň nějak užitečný.

Kauza Union Banka spada do

Kauza Union Banka spada do amnestie? Co vy vsechno nevite.....

Spadá nebo nespadá?

Spadá nebo nespadá?

Na to se vas ptam, kdyz jste

Na to se vas ptam, kdyz jste ji tak uvadel. Protoze jinak, placete na spatnem hrobe...

Milé sp, výtěžek z prodeje

Milé sp, výtěžek z prodeje Jeho obrazů může sanovat pohledávky věřitelů nezávisle na tom, zda budou viníci v kause Union Banka amnestováni, či nikoliv.
O hrobech a plakani snad az pozdeji. Stop.

To muze, stejne tak, nebo

To muze, stejne tak, nebo mozna jeste vice by pohledavky veritelu zaplacly penize od tehc poslancu co hlasovali pro solarni panely, euroval, nebo kdyz Zeman "privatizoval"
banku se lvem.

Ten "lack" carek a hacku me

Ten "lack" carek a hacku me nici clovece, ja vubec nevedet, co vy chcete mi rict!!

tak si vyserte voko:-) to je

tak si vyserte voko:-)

to je veta, kde neni ani jeden hacek, tak tomu snad porozumite. Tak frustrovaneho radiologa jsme jeste nevidel, ze mu to tema vystaci na dva dny.

Obavam se, ze jste ve svem

Obavam se, ze jste ve svem zivote nevidel nikdy zadneho radiologa, ale to je vlastne fuck. I vy si vyserte to svoje voko a naucte se kurva psat cesky, kdo to ma po vas lustit?
Si myslite, ze kdyz budete psat touhle Morseovkou, tak to bude jako v poho, jo? Tak to leda hovno! (vsimnete si, ve finalni vete ani jedna carka nebo hacek)......:-) Stop. Prijed na prazdniny. Stop. Babicka. Stop.

ne kdepak, nikdy:-)

ne kdepak, nikdy:-) radiologove jsou vzacni jak bourec morusovy v Cechach.

Uz jsem vam vysvetloval, ze kvuli vam nebudu menit klavesnici, pisu ze stanu a tady na dalekem severu nemam ceskou klavesnici:-) Na prazdniny neprijedu nesnasim mikrosieverty...Stop.

Já myslím, že pana doktora

Já myslím, že pana doktora Engela nemohl přehlédnout.

On je nas radiolog jen na

On je nas radiolog jen na sebe tak pysnej, ze si mysli, ze je neco vzacneho.

Tak ted vam narozumim ani bez

Tak ted vam narozumim ani bez hacku a carek. Ted jste cestinu hacknul komplexne....:-)
Hele kluci, dřív to na virtually bylo v diskuzích naprosto v pohodě, ale teď, když si chci s někým opravdu popovídat záhy zjistím, že jsem tu nastříkaný na virtuální zdi a čteme se tu v dlouhých nudlích a po písmenkách. Co to je??

To nevadi, to rozchodite:-)

To nevadi, to rozchodite:-)

Černé ovce jsou všude, marná

Černé ovce jsou všude, marná sláva.

To byl jenom příklad jednoho

To byl jenom příklad jednoho z radiologů, kterého kolega nemohl přehlédnout. Já jich znám víc - především díky tomu, že matka dlouhá léta pracovala jako rtg. laborant. Znám slova jako angio, štítovka, artérka, i když u všech nevím, co si pod tím představit :-)

I svislá čárka může

I svislá čárka může motivovat....

Ovšem ;-) A Vaše předpověď -

Ovšem ;-) A Vaše předpověď - prohodit pořadí na 1. a 3. místě a též by to šlo.

No, uvidíme.

I ja budu v prvnim kole volit

I ja budu v prvnim kole volit toho kdo mi je nejblizsi (P. Sobotka), ale ve druhem nebudu volit mensi zlo, bud budu volit relativne vetsi dobro nebo nebudu volit vubec, zlo (zadne, ani male ani velke, natoz Zemana) volit aktivne opravdu nebudu.

Neblbněte čéče, trest za

Neblbněte čéče, trest za hanobení hlavy státu?Teď jsme udělali aminu, aby se katry vyprázdnily, kam byste ty mukly /cca 5 mil./všechny umístil?

Nedávno jsem zachytil zprávu,

Nedávno jsem zachytil zprávu, že Česko navrhuje Evropě uzákonit trestný čin zpochybňování zločinů komunismu. Nevím, z jaké to vzešlo hlavy, ale považuju to za hodně zlé. Čímdál víc nás podobné ideologické zákony vrací zpět do komunismu. Už teď se nesmí některé věci nahlas říkat a začíná jich přibývat. Bez ohledu na to, že většina asi považujeme různé zpochybňovače za pitomce, čemu pomůžeme, když je budeme trestat za názory?

Dávno uzákoněno, neznalče.

Dávno uzákoněno, neznalče.

Vzalimile, občas mi připadáte

Vzalimile, občas mi připadáte taky, že vůbec nečtete, co píšu. Mnohokrát jsem psal, že nesouhlasím s trestáním jakéhokoliv názoru, nesouhlasím se zakazováním nacistických stran atp. A když kritizuji návrhy na kriminalizaci jednoho, přece neznamená, že bych souhlasil s kriminalizací druhého, když o tom pořád dokolečka nemluvím. Nevím, jakým způsobem si mé texty přebíráte, ale to, co z Vás občas vypadne, je síla. Jednou, že obdivuju diktátory, teď tohle... Jenom kroutím hlavou, kde se ve Vás takové nápady berou.

Docela se bojím, abyste nedopadl jako jeden nejmenovaný účastník diskuse, který moje vyjádření "Nejlepší z trojice Hitler, Stalin a Lenin mi připadá Hitler" interpretoval jako že obdivuju Hitlera.

Ještě jednou, polopatě specielně pro Vás: Komunismus považuju za ještě horší režim než nacismus, protože mi připadá falešnější. Brutální jsou zhruba stejně.

----

A dokonce jsem teď po opětovném přečtení původního příspěvku zjistil, že jsem v něm nepřímo zmínil i zákaz popírání holocaustu - to jsou ta slova "už teď se nesmí některé věci říkat". Ach jo...

Zčásti z ryze praktických

Zčásti z ryze praktických důvodů. Považuju za bezpečnější, aby se příznivci těchto názorů mohli prezentovat veřejně než aby se odsunuli do ilegality, kde je na ně hůř vidět a kde se lépe radikalizují. Ale o tom už jsem taky několikrát psal.

Zpochybňovači oficiálních interpretací historických událostí není totéž jako příznivci směrů, které ty události zavinily. Je to tak sice obecně chápáno, ale není to totéž. Byl bych rád, aby se ty věci nesměšovaly.

My neznáme fakta. My známe

My neznáme fakta. My známe jen ty oficiální interpretace, které nám vtloukali ve školách do hlav. Nevíme, nakolik jsou pravdivé a máme zakázáno to zkoumat.

Překroucení nemusí být nutně lež. Může to být pravda řečená takovým způsobem, aby vyvolala nesprávný dojem. Jedna interpretace zní "Ředitel Hodač přišel na Kavčí Hory, jeho podřízení ho umlčovali bučením a nepustili ho ke slovu". Jiná interpretace stejné události zazněla na demonstraci na Václaváku z úst koncesionáře Kocába: "Ředitel Hodač se ani nedokáže domluvit se svými zaměstnanci". Myslím si, že obě interpretace událost popisují pravdivě. Jedna z nich ale zanechá v posluchači klamný pocit.

Bavíme se přece o popíračích.

Bavíme se přece o popíračích. Ti si myslí, že fakta jsou v rozporu s oficiální interpretací a že oficiální interpretace jsou konspirační podvrh. Já popíračem nejsem. Vzalimile, nevím, jestli to má ještě cenu se v tom nimrat. Nebaví mě pořád dokola něco vysvětlovat, jen aby mi potom lidi psali, že su hašteřivý člověk.

___________________________________________________________________________________