Koho volit?
Tomáš Haas

Není mým úmyslem radit přátelům, koho volit v prezidentských volbách. Předpokládám, že jsme dospělí lidé a takové věci si každý z nás dokáže rozhodnout na základě vlastního názoru a vlastní úvahy. Skutečností ale je, že se na mě s otázkou "koho volit" obrací řada lidí, jak mí přátelé, tak ti, o jejichž existenci jsem až do chvíle, kdy jsem otevřel e-mail, vůbec nevěděl.

Nemohu udělovat rady a doporučení. Mohu jen trochu "odhalit", jak k výběru pro mne volitelného kandidáta přistupuji já.

Je mnoho kriterií, a je mnoho odpovědí. Začnu s těmi obecnými.

Členství v KSČ:

Nepatřím k těm, kteří by každého bývalého komunistu věšeli na lucernu, nebo jej apriori zatracovali a uvrhovali do věčného ohně. Necítím, že k tomu mám právo. Kdysi jsem to napsal v jednom svém článku, necítím, že mám nějaké morální posvěcení z vyšších míst k tomu, abych vynášel zatracující rozsudky a jedna věc, která mi u nás vadí je, že se dnes za morální autoritu vyhlašuje kde kdo. Od mých indiánských přátel jsem se naučil jedné moudrosti: k tomu, abys někoho odsoudil, měl bys napřed ujít tisíc mil v jeho mokasínách. Cením si lidí, kteří nikdy nepodlehli nátlaku a nikdy se nezkompromitovali členstvím ve zločinné organizaci, ani přes nátlak nebo pokušení přijmout nabízené výhody. Nemám k tomu souzení právo zejména proto, že jsem jako emigrant byl, takzvaně i doslova, "za vodou" a nikdy jsem nebyl zkoušen tak, jako mí spoluobčané tady doma. Bylo by ode mě pokrytecké se dnes tvářit jako arbitr morálky a mravnosti a šmahem všechny zavrhovat. Tady ale má tolerance končí. To, co jsem právě napsal, se podle mého vlastního názoru nevztahuje na ty, kdo se uchází o úřad, který by měl být obsazen někým, kdo ve zmiňované zkoušce, kterou prošla velká většina občanů, obstál. Bývalého komunistu mohu tolerovat, některé z nich dokonce počítám mezi své přátele, ale do žádného veřejného politického úřadu nebo postu bych je nevolil, natož do postu nejvyššího.

Členství v politické straně nebo nominace politickou stranou:

Úřad prezidenta je navýsost politický. Dokázal bych se v krajním případě smířit s někým, kdo má jiné politické názory než já. Prezident konec konců nemá příliš mnoho pravomocí a je iluzí se domnívat, že kdokoliv se stane prezidentem, může a bude "kormidlovat loď státu" libovolným směrem. Pracoval jsem několik let v těsné blízkosti prezidenta a vím, že něco takového není možné. Vím ale též, že takové chvíle, kdy se prezident tím kormidelníkem ze dne na den stane, mohou nastat a čaqs od času nastávají. Jsou to chvíle politických krizí, chvíle, kdy vše závisí na prezidentově rozhodnutí, které musí být rychlé, politicky přijatelné, ústavně konformní a správné. Musí to ale být jeho rozhodnutí a posledním kritériem, kterým by se měl prezident v takovém okamžiku řídit, je to, jestli jeho rozhodnutí je nebo není populární. Neumím si představit, jak takové okamžiky může zvládat někdo, kdo řemeslo zvané politika ovládá asi tak, jako já klavír. Tvrzení, že tato země potřebuje "nepolitického prezidenta" je nebezpečná demagogie. Nepolitický prezident je obdobou "dělnického ředitele" - není a nemůže být nepolitický, může ale být - a téměř jistě bude - nekvalifikovaným člověkem v pozici, na kterou není připraven.

Žena nebo muž

Toto kritérium pokládám za naprosto nesmyslné a nepřijatelné. Odmítám se rozhodovat na základě kandidátova pohlaví. Nemám nic proti ženám, kdybychom měli kandidátku typu madam Thatcherové, nebo Goldy Meierové, nebylo by o čem mluvit a měla by můj hlas - dokonce bych parafrázoval známý citát a zvolal bych: "Škoda, že mám jen jeden hlas, kterým mohu pomoci své vlasti". Ale toto není ten případ a volat nic nebudu. Nebudu ani volit ženu, protože je ženou, stejně jako nebudu volit muže, protože je mužem. 

A teď k jednotlivým kandidátům, v pořadí podle jim přidělených čísel  - jak je vidím já.

Je to samozřejmě subjektivní pohled a jistě se nemusí shodovat s tím vaším. Je o to víc subjektivní, že většinu kandidátů (šest z devíti) znám osobně a tím mé hodnocení může být ovlivněno. Pro mě je to samozřejmé a je to pro mě ve volbě výhodou. Pro mnohé z vás to může, zcela oprávněně, mou volbu zcela diskvalifikovat.

Zuzana Roithová

Paní doktorka Roithová je velmi impozantní dámou. Před několika lety odjela jako europoslankyně do Evropského parlamentu a od té doby jsem o ní téměř neslyšel. Bohužel je pro mě nepřijatelná ze dvou důvodů: za prvé je ze všech kandidátů pravděpodobně "nejevropštější". Měl bych pochyby, zda je prezidentkou našeho státu, nebo ředitelkou dceřiné společnosti velké organizace zvané EU. Za druhé, ať se kdy vyslovila o čemkoliv, to "evropanství" se stalo pevným základem jejího názoru. Pro mnohé to může být doporučením, pro mě ji to diskvalifikuje.

Jan Fischer

Jan Fischer patří mezi ty, které, jak jsem napsal, znám osobně. Několik let jsem měl každý týden tu čest s ním sedět u oběda. Jestli si někdo myslí, že jej proto znám lépe než on, mýlí se. Za celou tu dobu jsem od něho neslyšel vlastní názor na cokoliv. A ten Fischer, kterého dnes vidím v televizních diskuzích, není ten tichý způsobný Fischer, se kterým jsem tak dlouho obědvával. Je to nový, "dynamický" Fischer. Z tichého, nic neříkajícího spolustolovníka se přes noc stala figura divoce máchající rukama, které při tom kroutí do neuvěřitelných gest. Připomíná mi špatně vedenou marionetu. Neuvěřitelná je i jeho "nová" dikce. Neuvěřitelné je na něm téměř vše. Proto mu nevěřím. Jediné, co zůstalo, je jeho názorová flexibilita a neurčitost. Jana Fischera nevolím. Nevím, proč bych měl. Právě proto, že ho znám.

Jana Bobošíková

Jana Bobošíková nedávno oslovila potenciální voliče: "Vážení spoluobčané, často se mě ptáte, proč pořád někam kandiduji..."

Já jsem na to odpověděl: "Vážená Jano, já už se ani neptám..."

Neptám se a nevolím ji. Škoda, ale je jednou z množiny kandidátů, o kterých mám pochyby o motivech jejich kandidatury. Nevadí mi ani tak to, že kandiduje, s většinou toho co říká bych dokonce mohl souhlasit, vadí mi spíše to, že je ochotna kandidovat na cokoliv, za kohokoliv a s podporou kohokoliv.

Táňa Fischerová

Táňa Fischerová je nenapravitelnou pachatelkou dobra. Neví nic o politice (přestože strávila volební období v poslanecké sněmovně jako poslankyně Unie Svobody), neví nic o věcech, které chce za každou cenou napravovat. Je naivní a nedotčená realitou. Neznám ji osobně, možná je milou a příjemnou dámou. Já ale nechci milého a příjemného prezidenta, nechci, aby se z Pražského hradu do všech světových stran rozlévalo dobro, nechci prezidentku, která bude napravovat zlo u nás a v celém světě. Mně by stačilo mít schopného, inteligentního a vzdělaného prezidenta, který by dělal to, co má prezident dělat a který by to dělat uměl. A Táňa Fischerová takovou prezidentkou nebude. Nemůže být, nemá k tomu jediný kvalifikační předpoklad.

Přemysl Sobotka

Je jedním z mála kandidátů, kteří mají to, co prezident potřebuje - zkušenost v politice a zkušenost ve vysoké ústavní funkci. Přemysl Sobotka by pro mě z nabízené množiny kandidátů byl jasnou volbou, kdyby nebylo třech "kdyby".

Kdyby nebylo toho, že se snaží mluvit a jednat tak, jako ostatní kandidáti:

- říci toho co nejméně s použitím co nejvíce slov;

- za žádnou cenu neříci nic, co by mohlo potenciální voliče rozdělit na ty, kteří s ním souhlasí a kteří ne;

- kdyby měl jasnou a zřetelnou podporu vlastní strany. Zatím se mi zdá, že jej ODS nechce poslat na Hrad, ale do domova důchodců.

Miloš Zeman

Na Miloši Zemanovi se mi líbí tři věci. To, že se nebojí říci, co si myslí (viz postoj k Izraeli a PLO), že je jedním z mála kandidátů, který je pro funkci prezidenta kvalifikován, a že umí držet slovo.

Nelíbí se mi na něm to, že byl členem KSČ. To bych mu možná vzhledem k době a okolnostem jeho členství i prominul, kdyby se od své minulosti v této i jiných otázkách (volbě svých spolupracovníků) jasně distancoval. To Miloš Zeman odmítá, což je mu, jak já to vidím, sice ke cti, ale zároveň jej to v mých očích jako kandidáta do značné míry znehodnocuje. Nelíbí se mi ani některé jeho další názory, což mu v mých očích ubírá body. Ty mu naopak přidává to, že je zřetelný a jeho názory jsou jasně definované a projevované - ber nebo neber. Já spíše neberu.

Vladimír Franz

Před nedávnem jsem napsal o panu profesoru Franzovi, že jsem jej neznal a že jsem se domníval, že mu trochu křivdím, že bych se s jeho názory měl blíže seznámit. To jsem udělal a byl jsem překvapen tím, že nebylo s čím se seznámit, jevil se mi čím dál tím víc jako šiřitel plytkých názorů a obecných deklarací. Nic konkrétního, nic co bych mohl brát jako důvod jej volit. V neposlední řadě pak musím, i když tím riskuji, že budu považován za úzkoprsého, netolerantního staromilce, poukázat na jeho tetování. Pan Franz se chce odlišit, vidí ve svém tetování vyjádření své individuality a projev nezávislosti na konvencích. Což je v pořádku pro občana Franze. Zde ale hovoříme o panu Franzovi, potenciálním prezidentu republiky. To, co by mohlo být u občana  dokonce sympatické, svobodomyslnost a nezávislost na konvencích a vžitých stereotypech chování a vyjadřování, se jeví úplně jinak u prezidenta. Naznačuje mi to velmi silně, kam až je pan Franz ochoten zajít. U prezidenta bych rád viděl i jistou konzervativnost, nechci prezidenta, který rád napíná toleranci svých spoluobčanů do extrému.

Jiří Dientsbier

Jiří Dienstbier se pro mně, vedle svých (i na naše poměry obecně) velmi levicových názorů, diskvalifikuje svou ochotou spolupracovat na všech úrovních s komunisty. Důvody jsem již popsal.

Karel Schwarzenberg

I Karel Schwarzenberg patří mezi kandidáty, které osobně znám. A mohu říci, že v osobní rovině je mi ze všech kandidátů nejsympatičtější. Je velmi příjemným společníkem, na rozdíl od pana Fischera považuji čas, který jsem s ním týden co týden strávil, k nejpříjemnějším zkušenostem. Jeho takzvané problémy s upadáním do spánku či vadou řeči beru, ostatně stejně jako on, jako úsměvné a jako jeho dar karikaturistům, ale ne jako něco vážného, co by jej diskvalifikovalo jako kandidáta na funkci prezidenta. Cením si jeho vzdělání, jeho zkušeností, jeho kontaktů, jeho osobního šarmu. Problém mám, podobně jako s paní Roithovou, s jeho postojem k Evropské unii. Stejně jako u ní jde o něco, co mi brání o něm uvažovat jako o prezidentovi.

Kdybych si měl vybrat na základě kvalifikace, volil bych mezi Zemanem, Sobotkou a Schwarzenbergem. Kdybych měl vybírat na základě osobních sympatií, vybíral bych asi z téže skupiny kandidátů. Není zde ale nikdo, komu bych jednoznačně a bez váhání dal svůj hlas.

Bohužel.

Koho budu volit ještě nevím. A poprvé v životě dokonce uvažuji o tom, zda volit půjdu. Kdyby šlo o volbu do sněmovny, jsem si jist, že bych volit šel. U volby do sněmovny mohu volit stranu, se kterou se rozcházím v některých bodech jejího programu, pokud se její celkový programový směr blíží tomu mému. U prezidentské volby k tomu nemám důvod - tam, kde skutečně chci prezidenta, který ve chvílích krize jedná jako prezident, mi do jisté míry nezáleží na tom, kde stojí politicky. Mnohem důležitější je, zda mi jeho charakter dává záruku, že bude jednat rychle, korektně a správně.

Takovou úplnou záruku bohužel nevidím ani u jednoho z kandidátů. Záleží proto spíše na tom, kteří dva budou voleni v druhém kole.

Jak jsem slíbil, neradím koho volit. Píši o tom, koho budu, či spíše nebudu, volit já.

Jak objevné od hloubavého

Jak objevné od hloubavého tuzemského myslitele Vzalimila. Další obrovský přínos židovské kultury pro svobodu v Evropské unii.

Na verbální trestné činy máme

Na verbální trestné činy máme dostatek paragrafů. Za to hanobení by se asi měla schovat pomluva (na což zákon máme), dále třeba nadávka, urážka a malování tykadel(?). Nesouhlasím s tím. Když někdo píše, že mu chce chcát na hrob, ať to klidně napíše. Máme rovnost - proč by to mohl psát beztrestně třeba o Vás a o prezidentovi ne? Přpadáte si méně hodnotný v porovnání s prezidentem?

Tak mě napadlo - to počmárání

Tak mě napadlo - to počmárání portrétu - jestli bude Franz zvolen prezidentem, tak bych mu ten paragraf rovnou napařil. ;-)

No, nahlodáváte mě, ale

No, nahlodáváte mě, ale pořádd spíš ne. Co třeba Václavka a Dášeňka? Vlastní plakát nebo karikatura v Zeleném raoulovi? Nebo satira v TV? Gumová zesměšňující maska při demonstraci?

Rozdíl dobře vysvětlil Hašek

Rozdíl dobře vysvětlil Hašek ve Švejkovi - když na mocnáře srali mouchy, šlo se do kriminálu a basta. A jak to pak šlapalo v takovém státě. Kurva, já snad emigruju do Albánie.

Šrtněte snad, 5 buchet do

Šrtněte snad, 5 buchet do rance a hurá do Albánie. Mají tam elektřinu gratis. ČEZ je na ně krátká.

Tak to mame stesti, ze

Tak to mame stesti, ze nekandiduje Sladek, ten by jiste odpovedel stejne "inteligentne" a agrarnik s opravdu dobrymi kriterii by mel dilema :-)

Sorry, ale to trochu vypada

Sorry, ale to trochu vypada na zhrzenost. Ja zase muzu rikat ze jsem cekal, ze ODS vytasi Nemcovou, ale ODS muze tezko vytasit nekoho, kdo kandidovat nechce, to snad chapete. Kandidovat chteli dva, z nich byl v primarkach vybran Sobotka a nevim, v cem je problem a proc ted nahle behate kamsi k Bobosikove nebo Zemanovi, probohaaaa!
A prima/neprima volba je taky detail, technikalie, ale nic zasadniho, kvuli cemu by se nekdo musel urazet a zklamavat a behat nekam k absurdnim kandidatum. Jeste to domyslete a promyslete.

Ano, taky to považuji za

Ano, taky to považuji za velmi silný impakt. Zásadní rozpad odpovědnosti politiků.

No dobre, ja taky nejsem

No dobre, ja taky nejsem jejim nadsenym zastancem, ale to nic nemeni na tom, ze je prece strelene na protest proti prime volbe jit v te volbe same (o kterou nakonec jde) volit Bobo nebo Zemana, ne ?
Vsak te mediokracii tolik nepodlehejte a nevolte toho, o kom vam media vsugerovavaji, ze je favorit a hodny a deeesne chytry a vzdelany strejda z Vysociny.
Je to byvaly komous, byvaly socan a celozivotni levota, navic nabubrela a buranska az beda, a navic se spletl ve svem na co sahl.

To je hezke, ale jak vas

To je hezke, ale jak vas vubec napadl nekdo tak odporny charakterove jako Zeman?

Keynesianstvi je znamka toho,

Keynesianstvi je znamka toho, ze ekonomii nerozumi. Keynesianstvi je nelogicky blud.
Ale to jen tak naokraj.

Slovo nedodrzel, jedno z tech nejhlavnejsich co kdy dal. Ze bude sedet v papucich na Vysocine, objimat stromy.

ve sve historii se nechal manipulovat nekolikrat, hned treba v Bambergu. Nechava se manipulovat Sloufem a dalsimi bolseviky. Neustale se plete (jako keynesianec je to jasne) i jako politik. Nabob, ktery se nestaral ani o sveho syna se ted bude starat o blaho zeme???

Keynesiánství,

Keynesiánství, neokeynesiánství a postkeynesiánství...

Simpletone, uměl byste vysvětlit rozdíly, vy nelogický blude ?

Tobe? Jsi upad audino. Pust

Tobe? Jsi upad audino. Pust si simulator.

Keynesianec je hlupak, neokeynesianec je nepouceny hlupak a postkeynesianec je hlupak co pokyvuje hlavou ze strany na stranu.

Proč by měl někdo vysvětlovat

Proč by měl někdo vysvětlovat vaše fantasmagorie, tedy až na to keynesiánství....... hrubě zkráceně - možnost regulace trhu vnějšími prostředky.

Na to jsme se neptal,

Na to jsme se neptal, Simpletone...

Navíc, vaše odpověď je ehm, docela zábavná...

aha, neptal, tak to

aha, neptal, tak to jo.......a pro vás jistě zábavná.

Umi ocenit jenom sebe, pokud

Umi ocenit jenom sebe, pokud mu souper podkuruje, tak ho "ocenuje".

Ano, v tom jsou si s VK

Ano, v tom jsou si s VK podobní...

Kdybych měl rozhodovat mezi

Kdybych měl rozhodovat mezi Fischerem a Zemanem, taky bych volil Zemana.

Vidim to podobne jako

Vidim to podobne jako sp.
Neco tak odporneho bych nemohl volit ani v deliriu.

:-) Taky možnost. Já si na

:-) Taky možnost.

Já si na Zemanovi Vážím několika málo věcí. Hlavně že se neposral před Rebely z Kavčích Hor. Na Fischerovi nevím o ničem, čeho bych si mohl vážit.

To je tak trochu jako rict,

To je tak trochu jako rict, ze se Causescu neposral pred Breznevem. Mozna neposral, ale jen proto, ze sam byl podobnej gauner a nechtel aby mu do jeho svinaren nekdo kecal. Sam mel ovsem ruce od krve taky.

Odvaha a raznost je dobra vlastnost pouze pokud slouzi dobru.
Zeman slouzil zlu a proto ho nikdy volit nebudu, i kdyby kandidoval proti jakemukoliv zbabelci (toho komunistickeho prospechare Fischera ovsem taky ne, to je snad jasny)

Připomenu ten výrok "Nikdo,

Připomenu ten výrok "Nikdo, byť by to byla hlava státu, nemá právo vyzývat k porušování zákonů"

Ja si to pamatuju. No a co to

Ja si to pamatuju. No a co to meni na tom co jsem napsal ?

Nic, jenom jsem upřesnil, co

Nic, jenom jsem upřesnil, co mu přičítám k dobru.

Je to jedno. Nakonec a i díky

Je to jedno. Nakonec a i díky amnestii usedne na trůn kníže a to je dobře...

To je pro mne jak skocit z

To je pro mne jak skocit z mostu nebo pod vlak. Asi bych zustal doma:-)

Tak, má ten Klaus viset, nebo

Tak, má ten Klaus viset, nebo nemá?

Samozřejmě že má viset. Má

Samozřejmě že má viset. Má viset ve školách, úřadech atd. ale radši ho všude sundavají. Serou na něj. Mouchy a tak.

O tom rozhodne lid ve

O tom rozhodne lid ve spravedlivem soudu.

Téměř nikdo při volbě

Téměř nikdo při volbě prezidenta nebere do úvahy, že současně volí i složení Ústavního soudu, který stále více vstupuje do praktické politiky svým rozhodováním, které je navíc neodvolatelné. Senát s ústavní většinou levice bude letos rozhodovat o 8mi nových ústavních soudcích.
Drzost současného vedení ČSSD dostoupila vrcholu prohlášením šéfa poslaneckého klubu Tejce, který se ani nesnaží nic maskovat k jaké politické zhovadilosti se schyluje a bezostyšně přiznává, že si ČSSD počká na nové soudce a pak podá návrh na zrušení církevních restitucí z porušení Ústavy ČR. Je ještě nějaký podobný Absurdistán v Evropě, kde by takové nehorázné prohlášení zaznělo bez reakce médií, politiků z pravicového spektra?
Z toho důvodu je významné, aby prezidentem se nestala osoba levicová či neutrální, ale pravicová, která by dominantní postavení oranžovorudé koalice alespoň trochu narušila Pokud připustíme, že politik P+L(Havlův kancléř), později zezelenalý ministr Schwarzenberg je nyní pravičák, pak stejně je handicapován zdravotními potížemi, které z něj činí nezpůsobilého pro výkon nejvyšší ústavní funkce.
Všichni, kteří se obávají důsledku uchopení moci zákonodárné, výkonné, soudní by měli volit P. Sobotku, jinak se dopouštějí stejné chyby, jakou bylo umožnění vlády Gottwalda či více jak roční vlády Fischera.

Sobotku ... ten nakonec

Sobotku ... ten nakonec navrhne do Ústavního soudu ty, které mu navrhnou socani a L&N - sice s odporem, ale s měkkým. Ano.

Jde o typické klišé, kterého

Jde o typické klišé, kterého se asi nezbaví, což mu může být jinak ukradené. Právě naopak vystoupil zásadově jak ve výzvě Klausovi, aby se vzdal funkce předsedy ODS po prohraných volbách v r.2002 a stejně otevřený s osobním drivem vyzval Topolánka k témuž po pádu jeho vlády a před novými volbami. Přitom v obou případech nebyl jejich osobním nepřítelem deroucím se na jejich funkce. Docela se mi pozdával i ve včerejší debatě na ČT, kde opět nehrál žádnou líbivou politiku a šel do střetu se Zemanovými názory.
To nesmrtelné a nepravdivé klišé vzniklo v době schvalování L.S. Kdy jako předseda Senátu vyslovil podle něho měkké "ano", jako je vyslovili všichni ostatní politici i na čele s Klausem, protože jiná možnost u odpovědných politiků neexistovala.

Umí dokonale vycítit, z které

Umí dokonale vycítit, z které strany ten nasliněný prst nejrychleji osychá.

S tím, že pan President dal Lisabonské ústavě měkké ano - to myslíte vážně?! - podepsal to přece ve tři odpoledne na hradním hajzlu, poté, co mu Slinta Ú-d napsal, že ta ústava je v souladu s Ústavou a důrazně přikázal učinit tak bez zbytečného odkladu - to vše poté, co se sešel s německým velvyslancem, aby pošoupal pokorně nohama a zlomil se v pase.

Velmi dobre napsano. Bohuzel

Velmi dobre napsano.

Bohuzel i Klaus byl vice nez vstricny (slusne receno) k socanum a nanominoval do Utsvaniho soudu i pekna kvitka, Rychetskym pocinaje. Plody ted sklizime...

Navic si naposledy vcera v te debate mohli sklerotici pripomenout, ze hodny strejda Zeman je stale levicak jak poleno porad oprasujici a chvalici ty jeho levicacke postupy.

Taky moc nechapu, proc pravice vic nehraje na strunu jednobarevnosti, ze pokud vyhraje levicak, bude pri predpoladanem vitezstvi KSCSSD v pristich volbach vse uplne rude, od kraju pres parlament az po ten Ustavni soud a prezidenta. Cesi jsou tradicni vyvazovaci, tak by to aspon trochu zabrat mohlo, ale tento argument jsem vubec nezaslechl.

Protože není pravicový

Protože není pravicový kandidát. Ani jeden. Za pravici se vydáva kníže a Sobotka, ale oba hlasují pro levicové zákony (zvyšování daní, rozpočtový schodek atd) i s jejich partajemi, třeba poslední Hegerova iniciativa, to by ani Sobotka-"ozubená pleš" (sorry, ale jak jinak je rozlišit?) nevymyslel.

Mírný off topic: co všechno

Mírný off topic: co všechno lidi nenapadne? :-)

http://www.lidovky.cz/transparentni-ucty-kandidatu-se-promenily-v-inzert...

Ano, tech problemu je u toho

Ano, tech problemu je u toho "hodneho strejdy" vic, ale mnoho lidi to odmita pres jeho knizeci titul videt a jihnou jako prvnicky, i kdyby jim knizepan sproste nadaval.
Hraje si na konzervativce a pritom je primo nadseny a obdivuje kundi rev pred oltarem, dela jak je nad veci, ale sotrva mu jeho sproste vypady Batore oplatil (OPLATIL) stejnou minic, hned chtela cela jeho strana omluvu a hrozila buhvi cim.
Atd...

V 1. kole vím, koho budu

V 1. kole vím, koho budu volit. Jinak v 2. kole "Koho budu volit ještě nevím. A poprvé v životě dokonce uvažuji o tom, zda volit půjdu." A jak mě "politika" nenechává chladným, přímá volba prezidenta je zřejmě výjimkou...!?

Omyl - elitář.

Omyl - elitář.

Bude to sicilská nebo

Bude to sicilská nebo španělská hra?

Neberte to tak vážně. Já jako

Neberte to tak vážně. Já jako šachista volit nebudu. Pro mě je v prvním kole volba jasná. Kandidát ODS.

Mám obavu, aby to nebylo je

Mám obavu, aby to nebylo je něco jako zahájení pěšcem na A3 (řekněme - česká hra). Ale tah je to sympatický :-)

mireček obvykle nemyslí..

mireček obvykle nemyslí..

Vy mě vrásky v obličeji

Vy mě vrásky v obličeji nenaděláte. A co Vy, mysliteli, jaký máte plán volby?

Přemysl Sobotka, jakožto

Přemysl Sobotka, jakožto zatím malý modrý ptáček fénixáček..

jakych lapku konkretne?

jakych lapku konkretne?

A jak rozhodny je knize

A jak rozhodny je knize napriklad vuci Kalouskovi a nebo pred tim vuci zelenym silencum ?

Ja jen ze na Sobotku si

Ja jen ze na Sobotku si vymyslite vicemne neexistujici hrichy (co na tom Liberecku provedl ?) a u vaseho c.1. vam jeho shovivavost nevadi, to pak nedava smysl.

___________________________________________________________________________________