Koho volit?
Tomáš Haas

Není mým úmyslem radit přátelům, koho volit v prezidentských volbách. Předpokládám, že jsme dospělí lidé a takové věci si každý z nás dokáže rozhodnout na základě vlastního názoru a vlastní úvahy. Skutečností ale je, že se na mě s otázkou "koho volit" obrací řada lidí, jak mí přátelé, tak ti, o jejichž existenci jsem až do chvíle, kdy jsem otevřel e-mail, vůbec nevěděl.

Nemohu udělovat rady a doporučení. Mohu jen trochu "odhalit", jak k výběru pro mne volitelného kandidáta přistupuji já.

Je mnoho kriterií, a je mnoho odpovědí. Začnu s těmi obecnými.

Členství v KSČ:

Nepatřím k těm, kteří by každého bývalého komunistu věšeli na lucernu, nebo jej apriori zatracovali a uvrhovali do věčného ohně. Necítím, že k tomu mám právo. Kdysi jsem to napsal v jednom svém článku, necítím, že mám nějaké morální posvěcení z vyšších míst k tomu, abych vynášel zatracující rozsudky a jedna věc, která mi u nás vadí je, že se dnes za morální autoritu vyhlašuje kde kdo. Od mých indiánských přátel jsem se naučil jedné moudrosti: k tomu, abys někoho odsoudil, měl bys napřed ujít tisíc mil v jeho mokasínách. Cením si lidí, kteří nikdy nepodlehli nátlaku a nikdy se nezkompromitovali členstvím ve zločinné organizaci, ani přes nátlak nebo pokušení přijmout nabízené výhody. Nemám k tomu souzení právo zejména proto, že jsem jako emigrant byl, takzvaně i doslova, "za vodou" a nikdy jsem nebyl zkoušen tak, jako mí spoluobčané tady doma. Bylo by ode mě pokrytecké se dnes tvářit jako arbitr morálky a mravnosti a šmahem všechny zavrhovat. Tady ale má tolerance končí. To, co jsem právě napsal, se podle mého vlastního názoru nevztahuje na ty, kdo se uchází o úřad, který by měl být obsazen někým, kdo ve zmiňované zkoušce, kterou prošla velká většina občanů, obstál. Bývalého komunistu mohu tolerovat, některé z nich dokonce počítám mezi své přátele, ale do žádného veřejného politického úřadu nebo postu bych je nevolil, natož do postu nejvyššího.

Členství v politické straně nebo nominace politickou stranou:

Úřad prezidenta je navýsost politický. Dokázal bych se v krajním případě smířit s někým, kdo má jiné politické názory než já. Prezident konec konců nemá příliš mnoho pravomocí a je iluzí se domnívat, že kdokoliv se stane prezidentem, může a bude "kormidlovat loď státu" libovolným směrem. Pracoval jsem několik let v těsné blízkosti prezidenta a vím, že něco takového není možné. Vím ale též, že takové chvíle, kdy se prezident tím kormidelníkem ze dne na den stane, mohou nastat a čaqs od času nastávají. Jsou to chvíle politických krizí, chvíle, kdy vše závisí na prezidentově rozhodnutí, které musí být rychlé, politicky přijatelné, ústavně konformní a správné. Musí to ale být jeho rozhodnutí a posledním kritériem, kterým by se měl prezident v takovém okamžiku řídit, je to, jestli jeho rozhodnutí je nebo není populární. Neumím si představit, jak takové okamžiky může zvládat někdo, kdo řemeslo zvané politika ovládá asi tak, jako já klavír. Tvrzení, že tato země potřebuje "nepolitického prezidenta" je nebezpečná demagogie. Nepolitický prezident je obdobou "dělnického ředitele" - není a nemůže být nepolitický, může ale být - a téměř jistě bude - nekvalifikovaným člověkem v pozici, na kterou není připraven.

Žena nebo muž

Toto kritérium pokládám za naprosto nesmyslné a nepřijatelné. Odmítám se rozhodovat na základě kandidátova pohlaví. Nemám nic proti ženám, kdybychom měli kandidátku typu madam Thatcherové, nebo Goldy Meierové, nebylo by o čem mluvit a měla by můj hlas - dokonce bych parafrázoval známý citát a zvolal bych: "Škoda, že mám jen jeden hlas, kterým mohu pomoci své vlasti". Ale toto není ten případ a volat nic nebudu. Nebudu ani volit ženu, protože je ženou, stejně jako nebudu volit muže, protože je mužem. 

A teď k jednotlivým kandidátům, v pořadí podle jim přidělených čísel  - jak je vidím já.

Je to samozřejmě subjektivní pohled a jistě se nemusí shodovat s tím vaším. Je o to víc subjektivní, že většinu kandidátů (šest z devíti) znám osobně a tím mé hodnocení může být ovlivněno. Pro mě je to samozřejmé a je to pro mě ve volbě výhodou. Pro mnohé z vás to může, zcela oprávněně, mou volbu zcela diskvalifikovat.

Zuzana Roithová

Paní doktorka Roithová je velmi impozantní dámou. Před několika lety odjela jako europoslankyně do Evropského parlamentu a od té doby jsem o ní téměř neslyšel. Bohužel je pro mě nepřijatelná ze dvou důvodů: za prvé je ze všech kandidátů pravděpodobně "nejevropštější". Měl bych pochyby, zda je prezidentkou našeho státu, nebo ředitelkou dceřiné společnosti velké organizace zvané EU. Za druhé, ať se kdy vyslovila o čemkoliv, to "evropanství" se stalo pevným základem jejího názoru. Pro mnohé to může být doporučením, pro mě ji to diskvalifikuje.

Jan Fischer

Jan Fischer patří mezi ty, které, jak jsem napsal, znám osobně. Několik let jsem měl každý týden tu čest s ním sedět u oběda. Jestli si někdo myslí, že jej proto znám lépe než on, mýlí se. Za celou tu dobu jsem od něho neslyšel vlastní názor na cokoliv. A ten Fischer, kterého dnes vidím v televizních diskuzích, není ten tichý způsobný Fischer, se kterým jsem tak dlouho obědvával. Je to nový, "dynamický" Fischer. Z tichého, nic neříkajícího spolustolovníka se přes noc stala figura divoce máchající rukama, které při tom kroutí do neuvěřitelných gest. Připomíná mi špatně vedenou marionetu. Neuvěřitelná je i jeho "nová" dikce. Neuvěřitelné je na něm téměř vše. Proto mu nevěřím. Jediné, co zůstalo, je jeho názorová flexibilita a neurčitost. Jana Fischera nevolím. Nevím, proč bych měl. Právě proto, že ho znám.

Jana Bobošíková

Jana Bobošíková nedávno oslovila potenciální voliče: "Vážení spoluobčané, často se mě ptáte, proč pořád někam kandiduji..."

Já jsem na to odpověděl: "Vážená Jano, já už se ani neptám..."

Neptám se a nevolím ji. Škoda, ale je jednou z množiny kandidátů, o kterých mám pochyby o motivech jejich kandidatury. Nevadí mi ani tak to, že kandiduje, s většinou toho co říká bych dokonce mohl souhlasit, vadí mi spíše to, že je ochotna kandidovat na cokoliv, za kohokoliv a s podporou kohokoliv.

Táňa Fischerová

Táňa Fischerová je nenapravitelnou pachatelkou dobra. Neví nic o politice (přestože strávila volební období v poslanecké sněmovně jako poslankyně Unie Svobody), neví nic o věcech, které chce za každou cenou napravovat. Je naivní a nedotčená realitou. Neznám ji osobně, možná je milou a příjemnou dámou. Já ale nechci milého a příjemného prezidenta, nechci, aby se z Pražského hradu do všech světových stran rozlévalo dobro, nechci prezidentku, která bude napravovat zlo u nás a v celém světě. Mně by stačilo mít schopného, inteligentního a vzdělaného prezidenta, který by dělal to, co má prezident dělat a který by to dělat uměl. A Táňa Fischerová takovou prezidentkou nebude. Nemůže být, nemá k tomu jediný kvalifikační předpoklad.

Přemysl Sobotka

Je jedním z mála kandidátů, kteří mají to, co prezident potřebuje - zkušenost v politice a zkušenost ve vysoké ústavní funkci. Přemysl Sobotka by pro mě z nabízené množiny kandidátů byl jasnou volbou, kdyby nebylo třech "kdyby".

Kdyby nebylo toho, že se snaží mluvit a jednat tak, jako ostatní kandidáti:

- říci toho co nejméně s použitím co nejvíce slov;

- za žádnou cenu neříci nic, co by mohlo potenciální voliče rozdělit na ty, kteří s ním souhlasí a kteří ne;

- kdyby měl jasnou a zřetelnou podporu vlastní strany. Zatím se mi zdá, že jej ODS nechce poslat na Hrad, ale do domova důchodců.

Miloš Zeman

Na Miloši Zemanovi se mi líbí tři věci. To, že se nebojí říci, co si myslí (viz postoj k Izraeli a PLO), že je jedním z mála kandidátů, který je pro funkci prezidenta kvalifikován, a že umí držet slovo.

Nelíbí se mi na něm to, že byl členem KSČ. To bych mu možná vzhledem k době a okolnostem jeho členství i prominul, kdyby se od své minulosti v této i jiných otázkách (volbě svých spolupracovníků) jasně distancoval. To Miloš Zeman odmítá, což je mu, jak já to vidím, sice ke cti, ale zároveň jej to v mých očích jako kandidáta do značné míry znehodnocuje. Nelíbí se mi ani některé jeho další názory, což mu v mých očích ubírá body. Ty mu naopak přidává to, že je zřetelný a jeho názory jsou jasně definované a projevované - ber nebo neber. Já spíše neberu.

Vladimír Franz

Před nedávnem jsem napsal o panu profesoru Franzovi, že jsem jej neznal a že jsem se domníval, že mu trochu křivdím, že bych se s jeho názory měl blíže seznámit. To jsem udělal a byl jsem překvapen tím, že nebylo s čím se seznámit, jevil se mi čím dál tím víc jako šiřitel plytkých názorů a obecných deklarací. Nic konkrétního, nic co bych mohl brát jako důvod jej volit. V neposlední řadě pak musím, i když tím riskuji, že budu považován za úzkoprsého, netolerantního staromilce, poukázat na jeho tetování. Pan Franz se chce odlišit, vidí ve svém tetování vyjádření své individuality a projev nezávislosti na konvencích. Což je v pořádku pro občana Franze. Zde ale hovoříme o panu Franzovi, potenciálním prezidentu republiky. To, co by mohlo být u občana  dokonce sympatické, svobodomyslnost a nezávislost na konvencích a vžitých stereotypech chování a vyjadřování, se jeví úplně jinak u prezidenta. Naznačuje mi to velmi silně, kam až je pan Franz ochoten zajít. U prezidenta bych rád viděl i jistou konzervativnost, nechci prezidenta, který rád napíná toleranci svých spoluobčanů do extrému.

Jiří Dientsbier

Jiří Dienstbier se pro mně, vedle svých (i na naše poměry obecně) velmi levicových názorů, diskvalifikuje svou ochotou spolupracovat na všech úrovních s komunisty. Důvody jsem již popsal.

Karel Schwarzenberg

I Karel Schwarzenberg patří mezi kandidáty, které osobně znám. A mohu říci, že v osobní rovině je mi ze všech kandidátů nejsympatičtější. Je velmi příjemným společníkem, na rozdíl od pana Fischera považuji čas, který jsem s ním týden co týden strávil, k nejpříjemnějším zkušenostem. Jeho takzvané problémy s upadáním do spánku či vadou řeči beru, ostatně stejně jako on, jako úsměvné a jako jeho dar karikaturistům, ale ne jako něco vážného, co by jej diskvalifikovalo jako kandidáta na funkci prezidenta. Cením si jeho vzdělání, jeho zkušeností, jeho kontaktů, jeho osobního šarmu. Problém mám, podobně jako s paní Roithovou, s jeho postojem k Evropské unii. Stejně jako u ní jde o něco, co mi brání o něm uvažovat jako o prezidentovi.

Kdybych si měl vybrat na základě kvalifikace, volil bych mezi Zemanem, Sobotkou a Schwarzenbergem. Kdybych měl vybírat na základě osobních sympatií, vybíral bych asi z téže skupiny kandidátů. Není zde ale nikdo, komu bych jednoznačně a bez váhání dal svůj hlas.

Bohužel.

Koho budu volit ještě nevím. A poprvé v životě dokonce uvažuji o tom, zda volit půjdu. Kdyby šlo o volbu do sněmovny, jsem si jist, že bych volit šel. U volby do sněmovny mohu volit stranu, se kterou se rozcházím v některých bodech jejího programu, pokud se její celkový programový směr blíží tomu mému. U prezidentské volby k tomu nemám důvod - tam, kde skutečně chci prezidenta, který ve chvílích krize jedná jako prezident, mi do jisté míry nezáleží na tom, kde stojí politicky. Mnohem důležitější je, zda mi jeho charakter dává záruku, že bude jednat rychle, korektně a správně.

Takovou úplnou záruku bohužel nevidím ani u jednoho z kandidátů. Záleží proto spíše na tom, kteří dva budou voleni v druhém kole.

Jak jsem slíbil, neradím koho volit. Píši o tom, koho budu, či spíše nebudu, volit já.

Ano, modrá je dobrá. Modré

Ano, modrá je dobrá. Modré džíny i oblíbené sýkorky na krmítku mají kousek modré. Škoda že ten kníže s modrou krví nedrží basu.

kdyby to byla basa

kdyby to byla basa plzeňskýho, to byste koukal!

Tato země není pro

Tato země není pro prezidentky - poznamenal pan ředitel - a to i kdyby byla kandidátkou paní Livie, nebo /třeba/ Jiřina Jirásková; ženu nikdy nebudou významně volit ... právě ženy. Ty chtějí mít za prezidenta muže. Kde ale vidíš, milá dcero Kateřino, nějakýho chlapa?

(zaznamenal Saturnin)

P. Sobotka JE jasnou

P. Sobotka JE jasnou volbou.

Ty tri uvadene duvody proc JASNOU volbou neni (a je pro autora jen volbou nejasnou?) jsou velmi vagni a nekonkretni. Navic u jinych kandidatu autor podobne naroky nevznasi, podporu ktere strany ma Zeman (socanu nebo az te jeho nove strany s jeho jmenem ?) Podpory ktere strany ma mit Schwarzenberg, zelenych nebo TOP09 ?
P.Sobotka ma podporu sve strany i jejejiho vedeni, tecka. No ale i kdyby ta podpora byla mene presvedciva nez by mela byt, je to porad lepsi nez podpora od Zemanovych duchodcu.

JInak ale s Haasovou charakteristikou kandidatu souhlasim, jen mi pripada, ze zbytecne u toho jednoho hleda chyby lupou. kdyby zacal chyby hledat lupou u Zemana, tak by je musel vyjmenovavat az do zitrka. :-)

Mým prezidentem Sobotka být

Mým prezidentem Sobotka být nemůže, protože bez váhání odhlasoval 350 miliard pro euroval. To je na jednoho obyvatele včetně kojenců 35 tisíc, tedy na mne a celou mou rodinu, kterou živím celkem 210 tisíc, které bude muset já osobně vydělat a odvést na daních, aby si euro-finančníci nadále mohli vyplácet tučné odměny za to, jak dobře kšeftují s dluhopisy. To samé kníže. Pro žádnou stranu, která takhle hlasovala, už NIKDY nepoložím hlas do urny.

Pane Haasi, koho volit.....

Pane Haasi, koho volit..... najít člověka podobných kvalit jako je Václav Klaus je nesmírně obtížné. I fanclub pravdyláskovosti nechtěně musí použít srovnávací měřítko mezi Klausem a jejich spasitelem. Jenže, když zjistí použití tohoto měřítka jimi samotnými, přepadne je taková frustrace, která vede k hysterii nejhrubšího podání.
Nejvíce shody s mými názory bylo s Přemyslem Sobotkou - toho budu volit. Ostatní vykazují daleko méně shody až zásadní rozpory. A to jsem odhlédl od bizardnosti některých až po jejich naprostou nevzdělanost.

To je zajímavé. Kníže je i

To je zajímavé. Kníže je i můj favorit, jediné co mi vadí, je jeho bezvýhradná podpora Izraele i v záležitosti, jakým byl izraelský odpor vůči vzniku palestinského státu. To nedává smysl, to je vrchol pokrytectví nebo zaslepenosti. Izrael přece tvrdí, že je zastáncem vzniku palestinského státu, ale přitom je proti jeho vzniku, to mi rozum nebere. Ostatně to nechápe zřejmě celý svět, proč tuhle schizofrenii podporoval kníže?
V podstatě, všimněte si, mezi kandidáty na českého prezidenta není jediný, který by nebyl rovnou žid nebo silně proizraelský. Snad jedině Roithová, která ovšem nemá zřejmě šanci. Zajímavé, a dává mi to jen další důvod si myslet, že jsme opravdu v prdeli.

Začátek průseru s Izraelem

Začátek průseru s Izraelem leží v biblických dobách a jeho prapůvod je nedohledatelný. V průběhu času se jenom vršila špatná rozhodnutí a předsudky (pro i proti). Pokud mají být pravdivá nějaká proroctví nebo předurčenost, funguje to podle mého názoru tak, že se to projeví, aniž by to mnoho lidí dokázalo zaregistrovat. Přesně podle principu, jaký se v naší kultuře furt dokolečka opakuje

10. Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal.
11. Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali..

Lidstvo vždycky na něco čeká, maluje si, jaké to bude, až očekávaná událost nastane. Jenže když to nastane, je to zpravidla méně okázalé nebo se to realizuje přirozenou cestou a nikdo to nepostřehne. Židé čekají zemi zaslíbenou. Někteří pořád věří, že jim vyšší moc ten zázrak poskytne a pořád se rvou s mohamedány o kousek neúrodné pouště. Bystřejší z nich se už ale do té Ameriky dávno odstěhovali :-)

"Proizraelskost" není ovšem

"Proizraelskost" není ovšem problém kandidátů, ale váš.

Problém je ten, že Izrael

Problém je ten, že Izrael ničí svou politikou i Spojené Státy. My jsme pro něj předpokládám jen takový flusaneček, jakmile se připojíme jako všehoschopný vazal, budeme dle mého názoru totálně v prdeli. Posloužíme jako klín pro ničení EU, které samozřejmě nezničíme, zničíme sebe, jak se už, nevšiml-li jste si, děje.

Teda vy v tom máte maglajz. A

Teda vy v tom máte maglajz.
A když jste narazil na EU, tak EU ničí bruselští úředníci v čele s Barrosem a Rompuyem socialismem, vy klíne.

Čeští úředníci v čele s

Čeští úředníci v čele s Nečasem a Kalouskem ničí svým druhem zkorumpovaného byrokratického kapitalismu česko o dosti intenzivněji a úspěšněji a rychleji.

Jen malokdy se vidi takovy

Jen malokdy se vidi takovy pomatenec, ktery se sam svymi prispevky popira, jako je Pete. To je skutecna perla.

A co kdybys nežvanil a napsal

A co kdybys nežvanil a napsal zcela konkrétně čím se údajně popírám, hlavo vymytá.

Pockej, za tyden ten spisek

Pockej, za tyden ten spisek dopisu:-))

Popiras svou sebedeklarovanou pravicovost kazdym skokem do hnede antisemitske svetnice, odkazem na Brusel, kazdym svym zvanenim o ukradenem peru, svymi vzdechy nad malymi duchody apod. Uz jsem ti to nekolikrat psal, ale to jsi byl zase vylitej jak vaza, tak sis nevsiml, a nejen ja.

Ty jsi vuuuuuooooool, sp, ty

Ty jsi vuuuuuooooool, sp, ty jsi fakt blbej jak tejden. Já někdy vzdychal nad malými důchody? To téma mě absolutně nezajímá. Konkrétně jsem se tě ptal čím jsem si odporoval a ty na to potřebuješ tejden a ještě meleš nesmysly. Piš, magore, ale nepleť si mě se svou dementní famílií, vylízanče. Kreténe křiváckej ubohej.

Tak jsi vzdychal nad velkymi

Tak jsi vzdychal nad velkymi duchody:-) Ale par prikladu jsem ti tam hodil.

O tom není pochyb...

O tom není pochyb...

Schwarzenberk má proti

Schwarzenberk má proti ostatním kandidátům obrovskou výhodu - ať by proti zájmům České republiky spáchal cokoli, nedalo by se to považovat za vlastizradu. ////

Včera večer na České, tedy

Včera večer na České, tedy jejich, televizi vysílali profyl všech devíti adeptů. Pokusili se i o "vyvážený" náznak negativních rysů těchto osobností.
U prince Kchárla zapomněli zmínit jeho porozumění pro odkládání vlastních dětí do babyboxů, které předvedl již dříve jako vzorný otec se svým synem - toho se zřekl a nechal ho adoptovat ... po létech si ho znovu "po rakousku" osvojil, aby spojil a rozmnožil rodinné stříbro. Inu, šlechta to dělá na úrovni.

(budu volit Janu Bobošíkovou)

Za volbu bojovné Bobo vás

Za volbu bojovné Bobo vás chválím, i všechny ostatní její voliče. Bobo nejlépe vyhovuje mým požadavkům (i přes personální kopanec z poslední doby), ale odhaduji, že počet jejích voličů je dost přesně známý z několika předchozích voleb. ////

Volím Zemana. Vedle Bobo je Zeman jediný kandidát, který bude důstojně reprezentovat zemi. Z ostatních kandidátů žádný není schopen a odhodlaný fundovaně vzdorovat bruselské propagandě a hájit existenci Česka proti bruselským a berlínským kolonizačním choutkám. Někteří kandidáti jsou už teď hluboko zalezlí v bruselské bruseli. ////

Což neznamená, že zapomínám nebo odpouštím Zemanovy ohavné minulé zákroky - obnovení moci socdem, prošlapání cestičky do Strakovky socialistickým šmejdům Špidlovi a Grossovi, řádění Buzkové ve školství, atd. apod. ... ////

Přesné, pane

Přesné, pane Kocourku.
(předpokládám, že i bez mého hlasu Zeman postoupí)

Volit Bobošíkovou je

Volit Bobošíkovou je diagnóza, prťavče.
Ostatně tvé jazykové variace svědší o jakési psychické poruše. Nechceš jít do české politiky, tam bys zapadl, člověče.

Požádám paní Dědečkovou, aby

Požádám paní Dědečkovou, aby Vás, Pete, zablokovala.
Co je moc, to je moc - kvůli svému malému vzrůstu se nenechám dále urážet.

To mate teda vkus :-)

To mate teda vkus :-)

Asy proto, že je ze všech

Asy proto, že je ze všech kandydátů (už pýšu jak Ševeček, snad to nemá patentovaný) nejfětší kočka.

Mirku, zase jste mi naletěl,

Mirku, zase jste mi naletěl, blázínku - to profYl bylo schválně - pořad byl dobrou profylaxí před foolebním nadšením nad jednotlivými adepty.

(koho budete volit Vy?)

Takovou kocku bych nechtel

Takovou kocku bych nechtel mit doma ani na sekundu.

Zřejmě je zlatokopka.

Zřejmě je zlatokopka.

Když tak, hodnoťte můj rozum,

Když tak, hodnoťte můj rozum, Konzervo.

Se vkusem je to trochu jinak: "Z několika důvodů dávám přednost Slovenkám - jsou elegantnější, méně emancipované a ve chvílích nejvyššího blaha říkají Joj."

V tom pripade uz vubec

V tom pripade uz vubec nechapu, jak muzete volit dryjacnici superemancipovanou Bobosikovou. Ty rozumove a rozumne argumenty by me tedy zajimaly ? Snad to, ze se vubec ale ani trochu nestiti styku s komanci ?

To byl citát, tine.

To byl citát, tine.

No to je hezky, ale

No to je hezky, ale predpokladam, ze se s nim aspon trochu ztotoznujete, a hlavne jsem myslel, ze byste svoji volbu teda nejak mohl rozumove vyargumentovat. Porad mi hlava nebere, kdo muze volt takovou dryjacnici nesympatickou, ze mava ceskou fanglickou mi pripadne trochu malo.

Napřed mi, prosím, sdělte,

Napřed mi, prosím, sdělte, proč ji nevolit, a to ve srovnání s ostatními - i takoví borci, jako je pan Matějka, co slibovali předložit argumentaci proti Bobošíkové - socialistce ... zatím jenom kecy o tom, že baží po moci; stejně jako pan Haas žádné relevantní argumenty. A co ostatní - po čem baží oni? - po moči?

Protože je to mrcha na

Protože je to mrcha na 1.pohled. Nepozná to jen geront.

Milý Bolševečku, kdo chce

Milý Bolševečku, kdo chce kam, klidně si tu vaši Bobo uvolte k smrti.:-))

Koho budete volit Vy, jome? A

Koho budete volit Vy, jome?
A proč?

Argumentovat by mel (umet)

Argumentovat by mel (umet) ten, ktery si ji vybral, a rict par slovy proc. Ja to u Sobotky udelal.
Jiste chapete, ze to, ze nejaky Matejka (ktery navic pro mne zadnou autoritou neni) neco nepredlozil je coby argument pro Bobosikovou hodne malo.

No ale budiz, kdyz se bojite jit s kuzi nazoru na trh vy (je jednosuddi kritizovat to co napise druhy nez vystavit sve nazory kritice druhych, co?), tak vam tedy povim aspon v par bodech a strucne, proc bych ji nevolil ja:
- Je to nesympatricka drza preemancipovana a namyslena baba, nechci takovou prezidentku, nechci aby mne takova babizna reprezentovala. Kdyz uz prezidentku, tak nekoho na urovni (a la Nemcova)
- nevaha se lisat ke komunistum a dokonce za ne kandidovala - to samotne by stacilo na totalni diskvalifikaci
- nesdilim jeji huravlastenectvi a zastuzele anti-nemectvi.
- ...

Aha, takže drzá babizna; asi

Aha, takže drzá babizna; asi lépe některého z ostatních, kteří baží po moči. Němcová se hlásí?

(jejich charakteristiky zpracoval už pan Haas)

At mi ruka upadne, jestli

At mi ruka upadne, jestli jsem to nevedel, ze cim min jste ochoten jit s vlastnimi argumenty na trh, tim vic se zaseknete na nejakem vybranem slove z argumentu druhych, inu lehci je se posmivat nez sam necim argumentovat a za svymi nazory si stat a obhajovat je. Lehci je detinsky zvatlat o moči, ha ha haaaaaa.
K veci opet nic, jen vyzobavate a prekrucujete, natoz abychom se od vas dozvedeli, proc budete volit Bobosikovou, asi proto, ze netouzi po moči, to je zrejme strop vasich argumentacnich schopnosti.
Hodne stesti s vasi kandidatkou, kazdy sveho stesti strujcem.

Pokusím se o jemnou korekturu

Pokusím se o jemnou korekturu vašeho výroku, jakési doplnění :
jednání tohoto člověka by jistý okruh lidí nepovažoval za velezradu, či vlastizradu. Jsou to ti, kteří ve své nenávisti k prezidentovi současnému nejenže zachází daleko za hranice slušnosti, ale také za hranice relevantnosti jejich výroků. Inu, každý máme svého Koniáše. Na člověka Klausových kvalit jich ale musí být celá armáda.

Na situaci kolem Lisabonu a

Na situaci kolem Lisabonu a nátlaku senátorů na prezidenta Klause, aby velezrádným podpisem ratifikoval, bylo nejpikantnější to, že mu vyhrožovali stíháním za velezradu, pokud nepodepíše.

To jste si poněkud upravil

To jste si poněkud upravil podle svého, že ano....

Z mého je, že označuju akt

Z mého je, že označuju akt namířený proti suverenitě České republiky spáchaný prezidentem, správným termínem velezrada. Máte to skoro přesně podle legislativní definice. Že někteří senátoři vyhrožovali velezradou, když Klaus nepodepíše Lisabon, jsem si nevymyslel, to si můžete dohledat.

Ano, i to je důvodem,

Ano, i to je důvodem, senátory rozehnat do všech koutů světa.... Senát musí plnit úplně jinou roli než duplovat sněmovnu.

Manipulace předvolebním

Manipulace předvolebním průzkumem.
Včera jsem viděl jakousi "reportáž" na Nově, dnes jsem narazil na článek http://www.lidovky.cz/ve-prospech-nekoho-jineho-neodstoupime-tvrdi-mene-...

Zveřejňování prognóz a jejich interpretace by mělo být klasifikováno jako zločin proti demokracii. To jed hrůza, jakým způsobem je veřejnost masírována. Jako kdyby nestačily ostatní manipulace, máme zde přímé rady, koho volit.

Ještě musím upřesnit - to

Ještě musím upřesnit - to nebylo namířeno proti článku pana Haase. Jenom příspěvek k tématu voleb. Článek pana Haase nepovažuju za manipulační, ale za obyčejné vyjádření názoru.

Podstatné je, že žába bude

Podstatné je, že žába bude vystřelena z pramene, sice ještě poulí oči, ale to avízovala.Horší to být nemůže.
Matka Sedmibolestná a voprsklá Bobo, jsou bez šance a zalamovač rukou, to na Primě parádně pros*al...jinak, děj se vůle Boží. Trochu mě zaskočil pan profesor Pirk.

___________________________________________________________________________________