Komorowski, Zeman a Orwell
Josef Mlejnek jr.

rozhlas.cz/plus

V mediální reflexi událostí na pražském Albertově poněkud zapadlo vystoupení polského prezidenta Bronisława Komorowského. Logicky, neboť hlavní zprávou byl protest proti Miloši Zemanovi, popřípadě spor o to, zda německý prezident Joachim Gauck dostal, či nedostal vajíčkem. Komorowského slova a reakce na ně však představují pozitivně formulovanou politickou odezvu.

Shromáždění skandovalo a projevovalo nevoli, pouze když hovořili Zemanovi předřečníci a prezident sám. U zahraničních prezidentů se samo ztišilo, a nepochybně by tak učinilo, i kdyby ho k tomu Miloš Zeman nevyzval. Stačilo pak, aby prezident Komorowski pronesl slova „Solidarność“ a Havel a lidé projevovali nadšený souhlas.

Při zmínce polského prezidenta o tom, že jsou stále země, které bojují za svou svobodu, dav okamžitě pochopil, co má polská hlava státu na mysli, a začal skandovat: „Ukrajina, Ukrajina.“ Když pak Bronisław Komorowski jmenovitě Ukrajinu, Gruzii a Moldávii zmínil, shromáždění se obrátilo k českému prezidentovi skandováním: „Zemane, poslouchej.“


Z toho je jednoznačně patrné, co tvoří základ sporu mezi prezidentem Zemanem a jeho odpůrci s červenými kartami. Nejde primárně o vulgarismy, ale o samou podstatu domácí i zahraniční politiky. O Zemanovo podlézání čínským komunistům i Putinovi.
Na Hradčanském náměstí se opět sešli demonstranti, kterým se nelíbí výroky a postoje prezidenta Miloše Zemana - Foto: Zuzana Petráňová

Na Hradčanském náměstí se opět sešli demonstranti, kterým se nelíbí výroky a postoje prezidenta Miloše ZemanaFoto: Zuzana Petráňová

O to, že je často hlásnou troubou ruské propagandy. Což se týká právě i jeho výroků na adresu Pussy Riot. Zeman zde jenom papouškuje prokremelská média, která ruské punkerky pochopitelně líčila a líčí jako nemravné poběhlice – ve snaze zakrýt tak politickou podstatu jejich protestu. Až to vypadá, jakoby český prezident dostával z Kremlu balíčky s metodickými pokyny, co má říkat.

Rozhodně nelze pominout též bouřlivě příznivou odezvu připomenutí Václava Havla. Havlův odkaz se krátce před listopadovým výročím pokusil poplivat Zemanův předchůdce v úřadu Václav Klaus a Miloš Zeman se do této linie neomylně zařadil bagatelizací brutality zákroku na Národní třídě. On, Václav Klaus a řada jiných se usilovně snaží přepsat dějiny: Komunistický režim byl zpuchřelý a vlastně směšný, stačilo jen pár let počkat, až se sám zhroutí, což Zeman s Klausem geniálně předvídali. Na rozdíl od pseudohrdinů z disentu a nadšených, ale nezralých studentů.


Je to jak vystřižené z George Orwella. V jeho románu 1984 jedno z hlavních „know-how“ totalitní strany zní: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ Je jasné, kdo z Klausovy a Zemanovy interpretace dějin může těžit: komunisté, estébáci, všichni, kdo si se starým režimem nějak zadali a nemají odvahu k sebezpytu. A vlastně všichni, kteří morální postoje vnímají jako překážku v kariérním běhu. Tím spíše by si všichni občané České republiky měli uvědomit, že přítomný boj o výklad sametové revoluce je velmi závažnou válkou o budoucnost.

Politické špičky ČSSD se

Politické špičky ČSSD se stále více dostávají do názorového rozporu s řadovým členstvem. Sále narůstá počet rušených organizací.
Jednou z příčin je prioritní Sobotkův populismus s absolutní bezzásadavostí, kdy Sobotka poro růst preferencí je ochoten učinit cokoliv, jako v distanci od DSSS v Duchcově, která je nepopulární , na rozdíl od KSČ, která Čechům nevadí.
Další příčinou jsou naivní až stupidní názory předních socialistů, jako u Gajdůškové, či třeba Kellera, který se dnes "proslavil" prohlášením, že konečně v EU parlamentu zazněly výrazně levicové názory, které pronesl papež František. To je borec, však dostal také titul "profesor" sociologie od. V. Klause.
Má to chudák Verča těžké, když k prosazení myšlenek socialistů jim chybí také lidé na úrovni, takže zůstává jen teorie, která nikdy nenalezla uplatnění v praxi.

Ženy v české politice jsou

Ženy v české politice jsou skutečným výběrem z dámské populace, a vůbec se to netýká jenom Gajdůškové, pane gardnesi. Vlastně mě ani moc nenapadá žádná, kterou bych z toho kadlubu mohla vyjmout, snad kromě značnou částí populace nenáviděné M. Němcové.

Hned Vám dám příklad. Rozhodla jsem se obrátit s dotazem na několik vybraných poslanců a poslankyň TOP09 (a totéž udělám u ODS). Dotaz byl jednoduchý : "Dovoluji se Vás jako občanka České republiky, která se znepokojením sleduje zahraniční i domácí excesy pana Miloše Zemana, zeptat, co všechno je Vaše strana ještě ochotna tolerovat a kam až je rozhodnuta nechat jej zajít, aniž by se vzchopila k nějaké zaznamenáníhodné akci ?"

A zde odpověď paní poslankyně Anny Putnové : " Vážená paní ..., byť s mnoha kroky pana prezidenta nesouhlasím a také svůj nesouhlas dávám najevo - například v kauze jmenování profesora Putny - je třeba si uvědomit, že byl zvolen legálně a svůj nesouhlas je možné s patřičnými následky projevit nejdříve v nadcházejících volbách.
Srdečně zdraví Anna Putnová".

Není to roztomilé ? :-) Člověk neví, zda se při takovýchto postojích naší politické reprezentace má smát nebo plakat. Mě to dožralo.

"Vážená paní poslankyně, Vaše odpověď mě hrubě neuspokojila, již proto, že je nepravdivá. Chce-li pan Miloš Zeman mluvit za sebe a vyjevovat své soukromé
názory, musí počkat do konce prezidentského mandátu, nebo abdikovat.
Více cest, které by vyhověly Ústavě ČR, není. Pokud by ale Zemanovy výroky i nadály ohrožovaly pozici v mezinárodních vztazích a ve spojeneckých závazcích a i nadále pěstoval vnitropolitickou konfrontaci, to navzdory svému prezidentskému slibu, lze uvažovat o ústavní stížnosti. A to je zase práce a zodpovědnost vás, poslanců a senátorů. To, že byl zvolen legálně, s věcí naprosto nesouvisí, což nepochybně, ač píšete opak, dobře víte.Ne všichni občané mají nulové právní vědomí, paní poslankyně.
Vaši odpověď beru na vědomí a zohledním ji nepochybně v příštích volbách."

Takže, pane gardnesi : je to jenom blbost, či neznalost nebo nechuť dbát na přesné a přísné dodržování české ústavy, anebo jenom tradiční české posírství (proč si vyrábět nepřátele, vždyť je to tak snadné raději držet jazyk za ruby a hezky se zarochnit do místního humusu) ?

Mám v tomto směru tentýž

Mám v tomto směru tentýž názor, protože jinak by se proti Zemanově nabubřelém velikášství a zjevné podřízenosti Moskvě musel zvednout v PS hromadný odpor bez ohledu na stranickou příslušnost, aby bylo vidět, že je už jen prezidentem KSČ. Jeho politický postoj v otázce ruské okupace Krymu, destabilizace Donbasu jasně odhaluje celkový cíl, znevěrohodnit politiku Západu (NATO+ USA+EU) a tím posílit Putinův režim omezených svobod a demokracie. Komu to slouží? Jen těm dušičkám, které pookřály, že zde vzniká záštita pro změnu politické situace v roztříštěné Evropě. K destabilizaci Evropy může dojít vždy jen od ruského samoděržaví. Zajímavé je, že Zemanův přirozený ideologický oponent V. Klaus je jeho největší obhájce a podporovatel, takže hra o souboji na život a smrt skončila a už se nijak neskrývá jejich orientace na Kreml.

Jak jste, pane Gardnesi,

Jak jste, pane Gardnesi, přišel na to, že Klaus je "Zemanův přirozený ideologický oponent"? Jsou to dva kumpáni, dvě ruské štěnice ("já na bráchu, brácha na mě" a "spolu chyceni, spolu oběšeni"), to je to podstatné, co je spojuje.

Je pravda, že úplně stejní nejsou: zatímco Zeman napsal v srpnu 89 do Technického magazínu na tu dobu odvážný článek "Prognostika a přestavba", Klaus, jako vyslanec komunistického režimu, kňoural ještě po pádu Berlínské zdi (!!) v listopadu 89 do rakouské televize přesně v duchu "Adamcovy perestrojky".
Liší se i v tom, že banky po Klausově "výcucu" (česká cesta) dokázal Zeman (z našich peněz, ovšem, jak taky jinak) jakž takž sanovat a střelit poměrně solidním vlastníkům.

Václav Klaus myšlenkově v

Václav Klaus myšlenkově v poslední době zdegeneroval, o tom nemůže být pochyb. Ovšem ty jeho zásluhy z doby složité transformace přechodu z direktivního socialistického hospodářství na kapitalismus jsou rovněž nezpochybnitelné, takže útoky na něho v důsledku nynějšího úpadku jsou ubohé a neobjektivní. Jestli chcete tvrdit, jako někteří laciní kritici, že Klaus nebyl důsledným zastáncem pravicového vidění světa se vzory Thatcherové atd., tak z Vás mluví předpojatý extrém z druhé strany, kde hraje roli nikoliv objektivita, ale osobní averse. Takový typický představitel hnutí vycházející z osobních averzí, pro které se vžil název pravdoláskař, vykasané kalhoty ap.
Zcela ubohé je zneužívání bezvýznamné Klausovy účasti v rakouské televizi v době ještě pro Česko předrevoluční a tak z opatrnosti neřekl nic konkrétního, jen lze si všimnout, že již v té době byl znám s jinými názory na ekonomiku než socialistickými a proto také byl pozván. Vrcholem je ten Váš paskvil s bankami, přitom dobře víte, že jednak Parlament zakázal privatizovat banky, a co později provedl Pilip s IPB a později Zeman, Sobotka s dalšími, když banky za hubičku darovali cizím ústavům není nic ke kritice ani slávě, spíše pro trestní oznámení, ačkoliv v zemi dělat kapitalismus bez kapitálu byste zvládl asi jenom Vy, jinak pak už nikdo. Obvyklé žvásty o bankovním socialismu a chvále Zemana s jejich privatizací kvákají jen úmyslní demagogové, či diletanti, nemající o problému ani tucha.

že vám ale ti dva "titáni"

že vám ale ti dva "titáni" české politiky leží v makovici, co ....???? Bohužel byli (jsou) hrozně osamoceni......proto to s naší ochlokracií vypadá, tak jak vypadá....n-tsss

Před pár minutami mně psal A.

Před pár minutami mně psal A. Mitrofanov, že pochybuje, že by se našlo dost zákonodárců. No tak - z pohledu dneška - to je přece jistá věc ! Je ale třeba se jich ptát, jak daleko jsou ochotni to nechat zajít, aniž by se vzchopili k adekvátní reakci (ústavní stížnosti). Ptát se nahlas a jejich odpovědi případně zveřejňovat. Až se bude lámat chleba, aby bylo lépe vidět, jak jsme na tom s politickou reprezentací.
Proti Zemanovu postoji se dnes vymezil Babiš. Na soc.dem se spoléhat nelze, jsou rozpolceni a Bohoušova část bude zřejmě v menšině. Ty je třeba připočítat ke komoušům a Okamurovi. Půjde-li to takhle ale se Zemanem dál, myslím, že ústavní většina by se nakonec možná sehnat dala. Čas ale ještě nenastal.

jestli se chcete zesměšnit,

jestli se chcete zesměšnit, jako s amnestií Václava Klause .....tak se čiňte, Johanko....
PS. ....musíte ale shánět podpisy po kavárnách ......n-tssssss

Nikoliv, Rusáčku. Každá

Nikoliv, Rusáčku. Každá ústavní stížnost, byť neúspěšná, je zapsána v životopisu prezidenta (a tím i v historii státu) a jako taková má svůj význam.
Podpisy k ústavní stížnosti - po kavárnách ? Nu, když myslíte ... :-)

nálepkování a tapetování, to

nálepkování a tapetování, to vám jde dobře.....i když nerozumím, proč mě oslovujete s velkým "R", když jsem národnosti české.....ale chápu, že čeština není vaše hobby?!!

Vy jste Čech, pane petrofe ?

Vy jste Čech, pane petrofe ? Tak to jsem překvapená, až dosud jsem myslela, že jste Rus ! Až se budete chovat jako Čech, tak Vám nebudu muset psát Rusáčku, to dá rozum.

Inu, vzhledem k jeho

Inu, vzhledem k jeho zahraničnímu východnímu kmitu / Čína, rozhovor pro prokremelský První kanál, návštěva Astany a tlumočený pozdrav Václav Klause pro Nazarbajeva, plánování oficiální návštěvy Islama Karimova, žvástech a americkém a německém pivu, doporučení finlandizace Ukrajině, hmmm.

Kam bude pozván příště ? Bělorusko ? Zajede se podívat za Alijevem do Azerbajdžánu ? Tam nemusí spěchat, Ilham si nechal si odhlasovat v parlamentem doživotní mandát. Možná, aby se vymezil USA, navštíví Sýrii nebo Irán. On ten Šlouf dnes a ne, že by to nebyl hajlzík, poměrně přesně vypointoval charakter MZ. Jsme za celosvětové nýmandy a stačí na to jeden slabý premiér a jeden permanentně ožralý prezident...

Šlouf popsal to, co jsme

Šlouf popsal to, co jsme přece už dávno před volbou věděli, pane neu.p. Já ale nepochybuji o tom, že Bohouš ví, kam se postavit. Bojí se ale části partaje i svých vlastních voličů. Nicméně veřejné mínění se začalo posunovat a půjde-li to se Zemanem takhle dál a jeho voličská podpora bude dále klesat - někam dejme tomu - ke 30%, mohl by se - možná - osmělit. A že nám ti staří pánové pěkně zavařují, co ? :-)

Pakliže vydrží na nastoleném

Pakliže vydrží na nastoleném tempu, 30% podpory je vcelku reálný odhad. A rozdíl mezo oběma pány ? Minimální. První více nenáviděl EU a Rusku projevoval tlumený obdiv, druhý to má utlumené v prvním případě a neutlumené v druhém. / mezi tím tedy stačil odsoudit anexi Krymu / ale to bylo pod tlakem Visegrádské čtyřky v Blavě / následovalo pár telefonátů a Miloš záhy přidal...

Vida, další "pravicovatý"

Vida, další "pravicovatý" ochránce pana Zemana. :-) Babišovy poslanecké hlasy by mně - pragmaticky vzato - naprosto nepřekážely, pokud by se daly využít k dobré věci. A "dobrou věcí" pro mne je - tak jako vždycky dřív - ochrana ústavy, našeho ústavního zřízení a postavení země v euroatlantickém světě. Hnusné levičáctví, co ? :-)

Komunisté se hodí kdekomu. V

Komunisté se hodí kdekomu. V EP spolu zase společně hlasují Jan Zahradil, Petr Mach, paní Le Pen a Kateřina Konečná. Nevidím, že byste se nad tím někde pohoršoval.

P.S.: Na komunisty jsem ostatně nezapomněla, viz příspěvek ve 20:15.

Ja zas nevidim,ze byste

Ja zas nevidim,ze byste odpovedela na mou otazku o cem.

Podle mě jste SŠ špatně

Podle mě jste SŠ špatně pochopil. Ona pravičákům nevyčítá, že hlasovali stejně jako komunistka. Jenom upozorňuje na dvojí metr - co je jednomu vyčítáno, to je u druhého přehlíženo nebo relativizováno. Jenom hloupý člověk vyčítá, že někdo hlasoval stejně jako někdo jiný - na nic to totiž neukazuje.

A že vám odhad vyšel,

A že vám odhad vyšel, beznadějný tupče....

No a ? To znamená, že si může

No a ? To znamená, že si může vytírat zadek ústavou, pěstovat politickou konfrontaci, vymezovat se navzdory prezidentskému slibu vůči jemu nepohodlným skupinám obyvatel a ohrožovat pozici země v mezinárodních vztazích ? Vždyť se ten člověk chová jako nefalšovaný magor !
A dobře vám tak říkejte těm, kteří ruku pro přímnou volbu zvedli. Takoví ale na Virtually nejsou, nebo ano ?

Kdybyste nebyl blbej, tak

Kdybyste nebyl blbej, tak byste to vedel, navic jste byl varovan, i zde. Tak ted nedelejte prekvapenyho.

Jasne. A to jedno promile je

Jasne. A to jedno promile je konstatni bez ohledu na to, co "uz" (podle vas) Zeman presahuje za meze ?

Znate osobne kazdeho a nepochopil jste presto nic, proste pako, ktere musi zadonit, aby ho poslanci nepousteli k prime volbe, ze za sebe neruci.

Ano, o 1 promile ... :-)

Ano, o 1 promile ... :-) Škoda, že jste nikdy nevyjevil, v čem to nebezpečí, pane Janyško, spatřujete. Že byste se bál o Váš domeček ?

No, naštěstí jste to neřekl

No, naštěstí jste to neřekl ... :-) Nemohu za to dát hlavu, pane Janyško, všimněte si, že nepíšu o žádném domácím zvířeti, ale debata na toto téma zde v minulosti už byla. A tak nějak mám za to, že jste tehdy psal něco jiného. Totiž že Vaše rodina dosídlovala místo po vyhnaných Němcích. Nu, a protože jste opět nenapsal, jaké to strašlivé nebezpečí nebezpečí - o promile horší než Zeman, hlásná trouba Putina - ve Schwarzenbergovi spatřujete, jakož i nadávka, kterou jste nepoužil, mě přesvědčují o tom, že jsem se trefila. Však už také sudeťáci číhají na bavorské hranici,nesmíte na to nikdy zapomenout !

Kajan dobre vedel, jake je

Kajan dobre vedel, jake je pako a ze jak mu nekdo sveri primou volbu, zvoli nejvetsi hovado siroko daleko :-)

čmáralko, co kdybyste si

čmáralko, co kdybyste si svoji soukromou poštu vyřizovala mimo virtually....????
Prezident není ze své funkce odpovědný .......s vyjímkou velezrady !!!
PS. ...tak co chcete řešit, ....???

Však jsem si ji také vyřídila

Však jsem si ji také vyřídila jak je výše patrno, Rusáčku. To ale neznamená, že nemůžu paní Putnovou veřejně trochu znectít, zaslouží-li si to, stejně jako každý jiný politik, náš zaměstnanec. Mně je docela fuk, jestli jde o Klause, Zemana, Putnovou, Paroubka nebo sv. Petra a že jste to ještě nepochopil, je mně vcelku fuk.
A copak že se rozumí tou velezradou ? Dál už jste to asi nečetl, co ? Klasika ... :-)) Povinností demokratických politiků je ale ústavní zřízení a ústavu a zákony země hájit, to prostředky, které k tomu existují. Já to po nich vyžaduji a Vy, milý Quislingu, se z toho třeba po ... Bez obloučku.

...veřejně trochu znectít

...veřejně trochu znectít .....(sic). To vám jde dobře, pavlačová klepno.....
Myslíte tak, jako jste onehdá pošpinila svého šéfa Stanislava Devátého??? Tak to jo.....

Kde byla řeč o diskriminaci,

Kde byla řeč o diskriminaci, pane Janyško ? Jste mimo mísu. Nemyslím si, že by (některé) naše ženy byly neschopné v politice působit (a totéž platí o části mužské populace), leč nějak se do ní nehrnou. Nechtějí se totiž umazat tím hnusem.

Hele, Vy "bojovníku",

Hele, Vy "bojovníku", předseda ODS dnes napsal velmi slušný blog. Ptám se ho, kdy ODS (podobně i další naše demokratické strany) přestane/ou řečnit a vzchopí se k nějaké akci, řeči jsou jenom řeči. Hned uvidíme, jsou-li to bojovníci nebo spíš ti ustrašení králíčkové. :-)

Jsem zvědav jak dlouho budete

Jsem zvědav jak dlouho budete dospívat k poznání, že s bláznem nelze diskutovat. Je potřeba ho nechat v těch jeho slátaninách o zbytečnosti práva, atd, atd.,.

Verča je už tak dost

Verča je už tak dost zmatená.....a když vy jí ještě blbnete hlavu s tím Ruskem a anexí Krymu.....tak chudák holka už vůbec neví čí je....???!!!
Klade si samozřejmě otázky, na které však nenachází odpověď : .....proč mohli uznat Kosovo, ale Krym jim vadí ...??? ...nebo když USA obsadili Havajské ostrovy, tak se také nikdo moc nedivil??? .....nebo jak dlouho budou Britové ještě okupovat Severní Irsko ???
PS. ...vsadím se, že na tyto otázky nedokážete odpovědět ani vy ........n-tssss

Ruská anexe Krymu vadí

Ruská anexe Krymu vadí každému vzdělanému demokratu, protože od toho je tu právo, aby lidé nelezli po stromech jako opice, tedy Vy. Zapomněl jste na Texas a zmínka o Havaji je jak vystřižená z pojetí absolventa pomocné školy, který se nenamáhá historií jak se stala součástí USA. Jako ruský čelabek jen umíte lhát, jelikož žádný z Vašich příkladů nevznikl násilnou zločinnou anexí z jiného státu, jak praktikují Rusové jak se jim zamane. Ještě k dovršení Vaší stupidnosti uvádíte za příklad americké agrese Kosovo, kde vznikla občanská válka s etnickými čistkami, kterou nebylo Srbsko schopno vyřešit, takže nakonec je provizorní stav, kde je Kosovo pod správou OSN, bezpečnostně OSBE a KFOR a stále jsou ve hře všechny 3 možnosti - samostatnost Kosova-připojení k Srbsku- k Albánii. No a okupace Sev. Irska UK je na úrovni, jako když podivní skřítkové okupují Vás mozek.

V Kosovu nešlo prioritně o

V Kosovu nešlo prioritně o rozhodnutí o samostatnosti, ale zabránění etnickým masakrům, spíše na straně Srbů, když si uvědomíme, že 92 % je Albánců ( cca 1,750.000), 5,3 % Srbů (cca 100.000). Dosud není o konečném uspořádání rozhodnuto, když správu území vykonává mise OSN.
Státoprávní uspořádání řeší ústavy jednotlivých států, přitom by se předešlo různým nedorozumněním, kdyby bylo přijato nějaké mezinárodní stanovisko k vyhlašování samostatnosti, jak kde k tomu se přistupuje s různým nátlakem i agresivních menšin. Právo na vlast a právo k vyjádření nemají jen určité skupiny, ale všichni občané daného státu. V každém případě je nezbytné kvalitně dlouhodobě připravené referendum s mezinárodní kontrolou všude tam, kde urny hlídají po zuby ozbrojení revolucionáři a vše se uskuteční během několika hodin přípravy a aktu.

přesně, jak jsem

přesně, jak jsem čekal....zase jste to všechno "zvojtil" .....n-tsssss

PS. ...Ve státním převratu 17. ledna 1893 povstalci složení převážně z občanů Spojených států svrhli královnu Havajského království Liliuokalani. Moci se chopil „Výbor občanské bezpečnosti" a požadoval připojení k USA. S tím ale nesouhlasil americký prezident Grover Cleveland a 4. července 1894 byla vyhlášena Havajská republika.

V roce 1897 americký prezident William McKinley souhlasil se smlouvou o anexi Havajských ostrovů, která byla sepsána kongresmanem Francisem Newlandsem.

Ještě uveďte z textu na Wiki,

Ještě uveďte z textu na Wiki, kterému státu americká vláda zabrala jeho území a víme všechno. Události, které se odehrály před 120 roky měly rozporuplný vývoj, prezident Cleveland původně nesouhlasil s připojením k USA, proto američtí plantážníci vyvolali konflikt, ve vzpouře zvítězili a vytvořili samostatnou republiku. Za 4 roky situace byla dále neudržitelná, počet amerických přistěhovalců vzrůstal, tím také jejich vliv a tak z důvodu ekonomického rozvoje Havaj přišla pod správu USA 1898, o dva roky později se stala teritoriem a od roku 1959 50. státem USA.
Podle Vašeho mdlého rozumu lze očekávat, že označíte za americkou anexi, když smyšlenému náčelníku Apačů Kleki Petrovi bylo zabráno bílými tvářemi prerijní území Středozápadu, apod.

Lemtale bolševických

Lemtale bolševických splašků
nezapomínej na Aljašku.

tam to byla tehdá legální

tam to byla tehdá legální obchodní transakce.....přihlouplý básníku.
PS. ...pokud jste to nechtěl jen použít do rýmu ?? .....n-tsssss

Vážená provozovatelko, s

Vážená provozovatelko, s takovým diskuzním fórem běžte ...do Vrbna

Tak co sem lezete, hloupý

Tak co sem lezete, hloupý obscéníku ?

Výborný byl teď Kolář V

Výborný byl teď Kolář V Hydeparku. Bára Kroužková, té mi bylo docela líto...

Byl přímo brilantní,

Byl přímo brilantní, vynikající. Jse rád, ýže s vámi mohu souhlasit, to se nestává každý den.:-)) Kroužková je patrně obětí televizního "vyvažování" ve stylu pět minut Hitler, pět minut Židi. Ale snažila se.

Tohle pravdolaskareni,

Tohle pravdolaskareni, pricemz ta nalepka je prilepena na celo komukoliv bez ladu a skladu,je nejvetsim nestestim Klausovych pohrobku.

Václav Klaus žije......

Václav Klaus žije......

No tak nohsledu, jestli vam

No tak nohsledu, jestli vam to zni lip.

jde o fakta, ne o

jde o fakta, ne o formulace...... ve vašem svatém nadšení to nedokážete rozlišit....

O jaka fakta ? Nekdo tady

O jaka fakta ?
Nekdo tady pochvalil konkretni vytoupeni nekoho v televizi a kdosi to automaticky smetl tim, ze dotycnemu nalepil na celo nalepku pravdolaskar, o tom byla rec.

Na to jsem ale

Na to jsem ale nereagoval...... pokud jste si ráčil všimnout.

To jsem si vsimnout racil, ze

To jsem si vsimnout racil, ze jste zareagoval na to nejmene podstatne, akorat nevim, proc se tim jeste chlubite.

Váš zásadní problém, krom

Váš zásadní problém, krom mnoha jiných, je ten, že v okamžiku, kdy někdo ostrakizuje vaši ikonu / máte je nakonec jen tři / FAvH, VK, KJ / začínáte poněkud trapně paušalizovat. A pokud nejste bez paměti, byl bych to pravděpodobně já, kdo by před pěti lety s Kolářem v mnohém nesouhlasil. Dnes bych podepsal prakticky vše. Takový nicotný posun. Přetáčím se z levice k pravici, u vás to vypadá žel naopak. Za to ale nemůžete vy,
ale vaše duševní vazalství

Uložit

Uložit