Kupte si svého migranta. EU se začíná chovat jako zoufalá trhovkyně
Jana Marková

Jana MarkováPokud si většina občanů něco nepřeje a EU nám to přesto nařídí, tak demokracie skončila. Naprostá ztráta suverenity zabalená do hesel o solidaritě.

Částka 10 000 eur na jednoho migranta. Tuto cenu stanovila EU za to, že budeme ochotni přijmout v nějakém časovém horizontu blíže neurčený počet migrantů. Nevím, jak byla tato částka určena, ale zjevně je to jen líbivá návnada, protože pokryje náklady na jednoho migranta sotva na pár měsíců. A to mluvím pouze o nákladech na základní životní potřeby, jako je bydlení, jídlo, kapesné a v neposlední řadě třeba zdravotní péče. Za tu dobu se nám ale například afghánský uprchlík integrovat nestihne. Podle rozpočtu různých neziskovek, jako je například Centrum pro integraci a migraci, se náklady na integraci těchto lidí pohybují v řádech desítek milionů korun. A to nemluvím o další fázi, kdy v rámci slučování rodin budeme muset přijmout v extrémních případech i dalších dvacet jejích členů. V tomto kontextu je tato částka směšné nic, které má jen zavřít ústa kritikům.


Pokud tedy má skutečným cílem být řešení aktuální krize a postupné omezování migračního toku, tohle k danému cíli nepovede. Proč? Odpověď je jednoduchá. Jakmile bude mít Evropa povinný přerozdělovací mechanismus, tak už nebude síly, jak tento stoupající proud zastavit. Už to nebude věc politiků v dané zemi, ale pouze úřední procedura evropských orgánů. Věc, kterou nebudeme schopni nijak ovlivnit, budeme pouze nést následky a platit náklady jejich rozhodnutí. Následky, které mohou zásadně ovlivnit ekonomickou, ale i kulturní a bezpečnostní tvář naší země.


A teď tedy k té demokracii. Přes 80% našich občanů dlouhodobě zastává názor, že zde žádnou masovou migraci z diametrálně odlišných kultur nechtějí. Přesto je to unijními orgány stále ignorováno a naopak přitvrzují ve výhrůžkách sankcemi a pokutami. Proti těm v podstatě nemáme žádnou možnost obrany. Pokud by tedy politici chtěli vyhovět vůli vlastních občanů, vystavovali by zároveň naši zemi hrozbě těchto drakonických pokut. Kam tedy zmizela demokracie, když není respektován mnoho let konzistentní názor většiny a voliči nemají šanci svoji vůli prosadit?


Pokud není respektován názor většiny, žádnou demokracii už nemáme.

 

Zdroj:

https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/241375-uprchlici-odpor-cechu-se-nezmenil-maji-strach-z-sireni-islamu-v-zemi/

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-merkelova-eu-evropska-komise-migranti-plan-navrh-visegrad.A200922_131912_zahranicni_jhr?

Zdroj: https://janamarkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=757739

___________________________________________________________________________________