Kuřáci, nekuřáci, podnikatelé a jejich stát
Ivo Strejček

Návrh zákona ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který – bude-li ve své podobě schválen českými poslanci a senátory – zcela zakáže od 1. ledna 2014 kouření v restauracích, nám nabízí opakovanou příležitost otestovat si míru naší ochoty méně věřit státu a více se spoléhat na vlastní síly.

 
Znovu nás tento návrh zákona vybízí k přemýšlení o tom, co od svého státu očekáváme, jak snadno (či obtížně) se vzdáme další části našich svobod, či dokonce míru naší lhostejnosti přihlížet omezování svobod jiných. 
 
Už moje babička mi, coby malému kloučkovi, s nábožnou vírou opakovala pravdu o tom, že "kořalka a tabák zpotvoří lidstvo". Snad i proto jsem celoživotním nekuřákem, cigaretový dým považuji za odporný, a restauraci, ve které bych musel já či se mnou moje rodina pobývat v zakouřeném prostředí, se vyhnu. A přesto s návrhem ministra zdravotnictví nesouhlasím. Nesouhlasím ne proto, že bych chtěl jakkoliv polemizovat s faktem, že kouření škodí zdraví. To je jasné, a zřejmě prokazatelné. Stejně tak, jako škodí zdraví nadměrná konzumace alkoholu, pečený bůček, příliš slaná jídla, nedostatek pohybu, rozčilování u televize, málo spánku, špinavé ruce, a já nevím co ještě. 
 
Vím to já, stejně jako to ví kterýkoliv další člověk. K tomu nemusí žádný ministr zdravotnictví vydávat jakýkoliv zákon. Nepotřebuji a nechci, aby se stát tvářil, že je jeho povinností dbát o mé zdraví. O své zdraví jsem povinen se starat sám. Odevzdám-li tuto starost státu, využije ji pouze k omezení mé svobody. Zřídí nová úřednická místa, nové kontrolní orgány, nové zákony a prováděcí vyhlášky, razítka, formuláře a daně. 
 
Pokud onen ministerský návrh zákona chce navěky věků vytlačit kouření z českých restaurací, proč se stejnou vehemencí z těchto míst nevytlačuje alkohol, tučná jídla, sladké pokrmy a solničky na stolech? Že jsou to příklady přitažené za vlasy? Ne, tvrdím, že jde o stejný rámec uvažování. Dříve nebo později, v rámci "legislativního boje za stvoření nového člověka", k tomu dojde. Například uvalením speciálních daní na vše nezdravé či jinak podezřelé. 
 
Ale nejde pouze o obhajobu mé vlastní svobody, mého práva na vlastní rozhodování i úsudek a z těchto práv plynoucí mé zodpovědnosti. Jde i o obhajobu svobody jiných. Těch, kteří se rozhodli riskovat a vložit své vlastní finanční prostředky do podnikání. Těch, kterým houštiny zákonů a nařízení, vynucovaných soustavnými kontrolami stále početnější armády kontrolorů, ztrpčují život a zdražují podnikání. 
 
Ano, majitel restaurace – stejně jako každý jiný soukromý podnikatel – usiluje o co největší zisk. Snad se nemýlím, pokud věřím, že stojí jak o zákazníky nekuřáky, tak o zákazníky kuřáky. A protože žádnou skupinu nechce ztratit, neboť by přišel o část zisku, musí svoji provozovnu modernizovat. Ale rozhodnutí modernizovat musí být jeho vlastní, svobodné, neboť on riskuje, on investuje. Ne zákonodárci, ne právníci na ministerstvu zdravotnictví, kteří návrh zákona píší. Ti pouze žijí z daní onoho restauratéra. 
 
Svět jistě není černobílý. Není třeba se zastávat kuřáků. Neomlouvám jejich slabost. Mnozí z nich se umí ke svému nekuřáckému okolí chovat při pěstování svého zlozvyku nevybíravě a bezohledně. A ono, na svoji obranu, mylně podléhá představě, že od toho je tu stát, aby je svými zákony ochránil. 
 
Problém je v tom, že se o to stát s chutí a vervou pokusí. Vždyť jde o "dobrou věc". A, konec konců, lidé to od svého státu "žádají". Ukousne si další díl našich svobod a ve svém nekonečném apetitu rozšiřovat svoji moc půjde dál a dál. 
 
Ať si tabákové firmy třeba zkrachují, ale ať je jejich krach výsledkem evolučním, vědomou změnou chování lidí, ať to není výsledkem revolučního zákonodárství.

"Jaké bude znění toho

"Jaké bude znění toho zákona"?

To už je zcela podružné.

Vy budete, romanticky snivá

Vy budete, romanticky snivá katko, v životě ještě mnohokrát zklamaná.

(jak pravil docent studentce mediciny, když na otázku o postupu amputace penisu odpověděla, že měkké tkáně odstraní skalpelem a kost odřízne pilkou)

Jak mají velkýho ego? Ti co

Jak mají velkýho ego? Ti co poměřují...

Ano. Tržní hospodářství je

Ano. Tržní hospodářství je třeba zničit!

(však už se zajisté kdesi líhne koncept zákona, zakazujícího podávání alkoholu v hospodách - to by tak hrálo, aby se někde vyskytovali srdeční, uvolnění, ba dokonce rozjaření lidi, kteří mají rádi společnost, když tady vážně a dovopravdy budujeme Dobro!)

Proboha!

Proboha!

...veřejně nabízené produkty

...veřejně nabízené produkty a služby by měly mít -v závislosti na dosaženém "stupni civilizace"- nějakou "očekávanou" úroveň a kvalitu a neměly by ohrožovat uživatele, "nezúčastněné" pak v žádném případě. Například by měly splňovat hygienické normy, které rozhodně "nespadly z nebe".

Zákaz kouření je v tomto směru ok, už proto, že kouření v hospodách ohrožuje nezúčastněné, kteří si třeba zašli jen na pivo nebo najíst.

Lze jen neustále dokola opakovat, že "Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého".

Stejně tak by se mělo

Stejně tak by se mělo zakázat, aby v hospodách smrděl čaj. Je to škaredý smrad a škodí to zdraví. 100% lidí, kteří čuchali smrad z vylouhovaného čaje, zemřelo nebo se k tomu chystá. Chcu, když přijdu do hospody, aby tam nesmrděl čaj.

V pořádku jurasi. 1)

V pořádku jurasi.

1) Doložte škodlivost "čajových výparů" na lidské zdraví, včetně starších studií na toto téma. Doporučuji zjistit, jak zákaz podávání čaje v hospodách (z těchto důvodů) řeší v jiných zemích.
2) Přesvědčte o svém názoru veřejnost, postarejte se o návrh zákona, prolobujte ho u politických stran, poslanců a senátorů a je to. Naštvete mě, zejména pokud se zákaz bude týkat i grogu :-)

Dovoluji si prohlásit, že ztroskotáte na tom prvním, ke druhému se ani nedostanete - i když, budete-li dostatečně výmluvný, pár podporovatelů jistě naleznete, ale stačit to zdaleka nebude, jak zřejmě tušíte.

Tenhle odpudivý modelový

Tenhle odpudivý modelový příklad jsem použil záměrně ze dvou důvodů.
1) Aby zastánci regulace soukromých prostorů neměli zábrany přiznat způsob svého uvažovaní. Podle Vaší reakce se mi to povedlo. Minul jste podstatu problému. Ten bazén je NĚČÍ majetek a Vy majiteli chcete vnutit "veřejná" pravidla. To, že je to jeho majetek, je prostě VÍC, než "očekávaná úroveň". Píšete "veřejně nabízené produkty". Ty produkty jsou nabízeny těm, kdo o ně mají zájem, tam nejsou žádní "nezúčastnění" lidé.
2) Kdyby někdo doopravdy provozoval bazén, kde by se sralo do vody, tak tam nikdo chodit nebude. Žádné zákazy tedy nejsou potřeba.

S Kajanem je to těžké. Nedokáže se zapojit ani do té nejjednodušší diskuse, ačkoliv ji stále "ruší", ale přitom úplně hloupý není. Například velmi správně dokáže rozlišit zákony zakazující a přikazující. To je velmi důležité a nedokáže to každý. Nerozlišuje ale zákony, které regulují obecný veřejný prostor, od těch, které se vměšují do prostoru soukromého. Což je stejně důležité. Správně cituje Hayeka: "... navrhuje revizi její (demokracie) modelu, který je momentálně pro správu věcí veřejných, a ničeho jiného se nesmí týkat." Ale touhle poučkou se neřídí. Jako kdyby mu stačilo to pravidlo jedno: Zákaz je v pořádku, příkaz je špatně...

Pane Vítovský, zákony, které

Pane Vítovský, zákony, které regulují obecný veřejný prostor, se vztahují i na hospody. Nevím, jak byste mohl nekuřákovi zakázat vstup do hospody.

Něco jiného, samozřejmě, by bylo v případě soukromých kuřáren opia, nikotinu a podobně, což by mi nevadilo.

Proč bych já měl zakazovat

Proč bych já měl zakazovat nekuřákovi vstup do hospody???!!!???

Ptal jsem se Vás, proč není hospoda vlastnění soukromníkem jeho soukromým prostorem. Čí je? Kdo jiný je vlastníkem, že může rozhodovat o jejím režimu?

Pokusím se Vám jít trochu naproti. Když někomu výslovně NEZAKÁŽU, vstoupit do mého bytu, znamená to, že můj byt je veřejný?...

Pane Vítovský, jistě při Vaší

Pane Vítovský, jistě při Vaší inteligenci chápete rozdíl mezi Vaším bytem a hospodou, byť soukromou, která je veřejným prostranstvím.

Znovu opakuji, že uzavřené kluby kuřáků hašiše, opia, či nikotinu mi nevadí.

Vlastníkem hospody je její majitel, ale pokud není uzavřeným soukromým klubem, je podle mne veřejným prostranstvím.

Definujte ten rozdíl. Píšete

Definujte ten rozdíl.

Píšete "hospodou, byť soukromou, která je veřejným prostranstvím." Co znamená "veřejné prostranství"? Já si myslím, že hospoda není "veřejným prostranstvím". Vy to berete jako hotovou věc...

Definujme si ty pojmy, než jimi začneme mávat.

Pane Vítovský, osobně si

Pane Vítovský, osobně si myslím, že hospoda, byť soukromá, je veřejným prostranstvím.

Upravuje to třeba

§ 34 českého zákona o obcích, 128/2000 Sb., jenž definuje veřejné prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Vy si to nemyslíte, možná máte pravdu, no a zde vidím prostor pro při u Ústavního soudu o svobodě občanů, či majitelů hospod. Je to jeho role. To, že se Ústavní soud snaží stát čtvrtým pilířem naší demokracie podle mne jeho role není.

Osobně si myslím, že soukromý

Osobně si myslím, že soukromý majetek má být využíván v souladu s přáním majitele. A i když majitel místo "soukromý kuřácký klub s jídlem" napíše "restaurace, kde se může kouřit", mělo by to být místo, kde pravidla určuje majitel, nikoliv socialisté šermující nějakými paragrafy.

Restaurace, pane jurasi, je

Restaurace, pane jurasi, je podle mne veřejný prostor. Když v ní někdo toxickým tabákovým kouřem ohrožuje zdraví ostatních, není to, řekl bych, v pořádku.

Jsem pro legalizaci všech drog, i těch tvrdých, ale všechno by podle mne mělo mít nějaký limit. Tím limitem je podle mne ohrožení svobody, či zdraví jiného individua.

Restaurace, podle mě, je

Restaurace, podle mě, je majetek konkrétní osoby. Jestli má být tzv. veřejným prostorem, určuje majitel. Ne socialisti Vašeho typu.

Pane jurasi, nejsme na

Pane jurasi, nejsme na divokém Západě, vycházeje z reality současné kontinentální Evropy, či vývoje v USA, musím podotknout, že jste mimo a Vaše bitva je prohraná.

Jak jsem již několikrát podotkl, nevadila by mi legalizace všech drog, nevadí mi bordely, nevadily by mi soukromé a pro veřejnost uzavřené kuřárny opia, hašiše, či nikotinu.

Ano, souhasím, socialisti

Ano, souhasím, socialisti vyhráli. My svobodomyslní jsme to projeli na celé čáře.

Pane jurasi, v této bitvě

Pane jurasi, v této bitvě vyhraje svoboda občana a prohrají egoističtí feťáci, což je správné.

Toto není první zcestný

Toto není první zcestný příspěvek. Zkuste nechat nahlédnout svého psychoanalytika. Bude zděšen nebo je špatný.

Pane jurasi, dlouho jsem se

Pane jurasi, dlouho jsem se tak dobře nezasmál, patrně mluvíte z vlastní zkušenosti, fakt dobrý hák :-)))

Mohu Vás ujistit, že nějaké psychoanalitiky a podobnou sebranku z filozofických fakult, či jiné sorty gurů ať již stranických, či mystických a podobně prostě nepotřebuji.

Troufám si tvrdit, že bych je vyškolil způsobem, o kterým se jim ani nezdálo. Tečka.

To nejde. Spontánní chování

To nejde. Spontánní chování je "nelezu tam, kde se mi nelíbí". Ale to by nesměli být na světě socialisti a sociální inženýři, aby se to nesnažili komplikovat :-)

Nikoliv, pane jurasi, jdu

Nikoliv, pane jurasi, jdu tam, kde chci a kde to není zakázané.

Nemůžete vyžadovat, aby se

Nemůžete vyžadovat, aby se vám všude, kam smíte jít, líbilo. To by majitele zruinovalo.

Majitel podniku, kde mají

Majitel podniku, kde mají přístup občané, by podle mne měl dbát na to, aby nebylo ohroženo jejich zdraví.

Nevím o žádném baru, restauraci, či hospodě, které by ve Štrasburgu přestaly fungovat kvůli zákazu kouření.

Jak jste na tu svou myšlenku

Jak jste na tu svou myšlenku v prvním odstavci přišel?

Vy jste nikdy neviděl

Vy jste nikdy neviděl ochranku a tak na koncertech, či diskotékách a podobně?

Opakuji otázku, jak jste na

Opakuji otázku, jak jste na tu myšlenku přišel?

Váš nesouvisející dotaz, jestli jsem viděl někde nějakou ochranku, musím zodpovědět neurčitě - nevím, nevšiml jsem si...

Aha, tak se dívejte kolem

Aha, tak se dívejte kolem sebe, až půjdete na nějaký koncert.

A přitom stačí jednoduše

A přitom stačí jednoduše říct, že jste socialista. Proč to líčit tak zeširoka, že když je něco něčí soukromý majetek a majitel povolí jeho veřejné použití, tak že zároveň ztrácí práva sám si určit, jak bude jeho majetek využíván?

Považuji se za tradičního

Považuji se za tradičního pravicového liberála, individualistu. Hospoda, restaurace a podobně, nebavím se samozřejmě o soukromých a mimo členy uzavřených kuřárnách hašiše, opia, či nikotinu, je veřejným prostranstvím.

Dalo by se to řešit tak, že nekuřák vytáhne kvér a vyruší ty, co ve veřejném prostranství ohrožují jeho svobodu, zdraví, nebo sám bude vyrušen. Nežijeme však v anarchii, je tudíž normální, že stát chrání své občany.

To se považujte za co chcete,

To se považujte za co chcete, na okolí ale působí to, jaký jste.

Jsem rád, že na své okolí

Jsem rád, že na své okolí působím tak, jaký jsem.

ok, socialisto ;-)

ok, socialisto ;-)

Myslíte tím, že jsem

Myslíte tím, že jsem solidární s nekuřáky?

:-)

ne

ne

1) Zákonem (legálně a

1) Zákonem (legálně a demokraticky přijatým) byly i ty Norimberské rasové. Znamená to, že Židi měli "svobodu omezenou a garantovanou zákonem"?
2) Co píše Hayek o "skutečné svobodě, o které jediné má smysl hovořit"?

no, to mi ho teda vyndej

no, to mi ho teda vyndej ...............ta prezidentská mluvčí musí být také asi pěkná blbka....??? Bimbo chlastá na ambasádě s ruskejma kámošema celou noc, a vzpomíná na Borise Jelcina tak, že snad jen svítání zabránilo tomu, aby prodal i tu naší krásnou republiku......má nejméně 5 promile ......a ona do tisku řekne " schvátila jej viróza"..(sic)

Na hradě se prý šušká, že Ovar hodlá doplnit svůj tým poradců o Nešpora...????

PS....tuší někdo proč asi....???

Čtvrteční Reflex v Zeleném

Čtvrteční Reflex v Zeleném Raulovi příkladně připoměl chlastání Zemana a v jiném článku minulost jeho poradců. To si ještě užijeme. Hlavně aby někdy nevypadl z auta.

Je sranda, jak prostomyslní

Je sranda, jak prostomyslní ochotně skáčí na zákazy kouření a přitom volili většinou prezidenta ožralu. Korunovačním klenotům už v dějinách hrozilo leccos, ale pozvracení asi poprvé.
Nechcete zakázat rovnou chlast, polomozci? To by byl svět krásný, ne? Co na to náš největší hayekista, osel Kajan, Zemanův pravicový volič?

Prostomyslni - ale spis

Prostomyslni - ale spis demagogove -spis predstiraji, ze nekdo zakazuje lidem kourit, jaky by nevedel, ze jde pouze o problem koureni druhym pod nos, sami si muzou kourit uplne stejne jako se sami ozrat, to jim nikdo nebere.

Ožrala ti spíš rozbije hubu

Ožrala ti spíš rozbije hubu nebo tě poblije než kuřák, jestli jde jen o to co se vás týká nebo ne. Ale na vás taky dojde, dnes to jsou kuřáci, zítra všichni s nadváhou a pozítří kdokoli z vás kvůli čemukoli a už se ani nebudete divit jak budete zmasírovaní a zblblí.

Je-li Pete Bůh, Kajane? Ty

Je-li Pete Bůh, Kajane? Ty neumíš napsat ani jednoduchou větu, ty polomozku. Jestli máš nějaký mozek nebo nasráno v hlavě, Kajane, je tak 10 na 90.

Od primitivního hayekisty

Od primitivního hayekisty těžko čekat něco inteligentnějšího. V podstatě jsi právo na čistý vzduch pojal jako nepřekročitelné absolutno, kterému nejvíc škodí nikoli průmyslové emise, ale kuřáci. Proto nezakážeš spalovny odpadů, ale kuřáky a nejlépe i ty s elektronickou cigaretou.
A tvůj závěr, nemá cenu se s kuřáky bavit.
Takhle postupovali ke svým odpůrcům i nacisti i komunisti, i oni byli MAJITELÉ JEDINÉ VĚČNÉ PRAVDY a jako takoví se nemuseli ohlížet na nic.
Zprasit se dá, jak vidno, vše, i Hayek samozřejmě.
Jsi absolutní blb, Kajane, ale vždy to tak je, že přesvědčený blb je nejhorší druh individua. Prostodušším to stejně imponuje. Některé ženy si před Stalinem a Hitlerem rvali rodidla a omdlévali blahem. Zkus takto silně zapůsobit na víc osob než na Katku.

Nezlobte se na mne, pane

Nezlobte se na mne, pane Pete, ale vzhledem k tomu, že jste nestudoval Hayekovo dílo, vůbec nevíte, o čem Kajan píše.

Píšeme snad o zákazu kouření.

Píšeme snad o zákazu kouření. Kajan o něčem jiném?
Kajan psát neumí, myslet neumí, argumentovat neumí, vytahuje nesouvislé pitomosti z Hayeka Dlouho jsem z něj doloval nějaké odpovědi na různé otázky, ale bezúspěšně. Přesvědčil jsem se, že je to korunovaný blb i když přečetl Hayeka pozpátku už pošedesáté.
Vysvětlete mi vy, o čem tedy Kajan píše, buďte tak laskav.

Jenže to pane M nevíte podle

Jenže to pane M nevíte podle Kajana ani Vy, jak Vám soustavně a agresivně zdůrazňuje Váš velký ideovy odpůrce, takže hodnota Vašeho "argumentu" je OO.

Pane Gardnesi, prostudujte

Pane Gardnesi, prostudujte si, chcete-li, "Právo, zákonodárství a svobodu", no a pak si to můžeme znovu všechno s Kajanem i s Vámi probrat.

Pane MM, jste obdobně

Pane MM, jste obdobně postižen jako Kajan.
Toto fórum je složeno z neznalců Hayeka a pokud tedy chcete diskutovat na tomto fóru, musíte přizpůsobit svou mluvu a výrazy okolí vy tak, aby vám bylo rozumět. Mluvte laskavě srozumitelně a logicky i pro ty co nestudovali Hayeka a neodbývejte protiargumenty tím, že je kopnete do autu.
Pokud jste schopni diskutovat jen s těmi, co studovali Hayeka, tak jste oba polovzdělanci. Což ovšem z mluvy vás obou dosti trčí, zvláště nebetyčně trapné vytahování Kajanovo.

___________________________________________________________________________________