Kuřáci, nekuřáci, podnikatelé a jejich stát
Ivo Strejček

Návrh zákona ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který – bude-li ve své podobě schválen českými poslanci a senátory – zcela zakáže od 1. ledna 2014 kouření v restauracích, nám nabízí opakovanou příležitost otestovat si míru naší ochoty méně věřit státu a více se spoléhat na vlastní síly.

 
Znovu nás tento návrh zákona vybízí k přemýšlení o tom, co od svého státu očekáváme, jak snadno (či obtížně) se vzdáme další části našich svobod, či dokonce míru naší lhostejnosti přihlížet omezování svobod jiných. 
 
Už moje babička mi, coby malému kloučkovi, s nábožnou vírou opakovala pravdu o tom, že "kořalka a tabák zpotvoří lidstvo". Snad i proto jsem celoživotním nekuřákem, cigaretový dým považuji za odporný, a restauraci, ve které bych musel já či se mnou moje rodina pobývat v zakouřeném prostředí, se vyhnu. A přesto s návrhem ministra zdravotnictví nesouhlasím. Nesouhlasím ne proto, že bych chtěl jakkoliv polemizovat s faktem, že kouření škodí zdraví. To je jasné, a zřejmě prokazatelné. Stejně tak, jako škodí zdraví nadměrná konzumace alkoholu, pečený bůček, příliš slaná jídla, nedostatek pohybu, rozčilování u televize, málo spánku, špinavé ruce, a já nevím co ještě. 
 
Vím to já, stejně jako to ví kterýkoliv další člověk. K tomu nemusí žádný ministr zdravotnictví vydávat jakýkoliv zákon. Nepotřebuji a nechci, aby se stát tvářil, že je jeho povinností dbát o mé zdraví. O své zdraví jsem povinen se starat sám. Odevzdám-li tuto starost státu, využije ji pouze k omezení mé svobody. Zřídí nová úřednická místa, nové kontrolní orgány, nové zákony a prováděcí vyhlášky, razítka, formuláře a daně. 
 
Pokud onen ministerský návrh zákona chce navěky věků vytlačit kouření z českých restaurací, proč se stejnou vehemencí z těchto míst nevytlačuje alkohol, tučná jídla, sladké pokrmy a solničky na stolech? Že jsou to příklady přitažené za vlasy? Ne, tvrdím, že jde o stejný rámec uvažování. Dříve nebo později, v rámci "legislativního boje za stvoření nového člověka", k tomu dojde. Například uvalením speciálních daní na vše nezdravé či jinak podezřelé. 
 
Ale nejde pouze o obhajobu mé vlastní svobody, mého práva na vlastní rozhodování i úsudek a z těchto práv plynoucí mé zodpovědnosti. Jde i o obhajobu svobody jiných. Těch, kteří se rozhodli riskovat a vložit své vlastní finanční prostředky do podnikání. Těch, kterým houštiny zákonů a nařízení, vynucovaných soustavnými kontrolami stále početnější armády kontrolorů, ztrpčují život a zdražují podnikání. 
 
Ano, majitel restaurace – stejně jako každý jiný soukromý podnikatel – usiluje o co největší zisk. Snad se nemýlím, pokud věřím, že stojí jak o zákazníky nekuřáky, tak o zákazníky kuřáky. A protože žádnou skupinu nechce ztratit, neboť by přišel o část zisku, musí svoji provozovnu modernizovat. Ale rozhodnutí modernizovat musí být jeho vlastní, svobodné, neboť on riskuje, on investuje. Ne zákonodárci, ne právníci na ministerstvu zdravotnictví, kteří návrh zákona píší. Ti pouze žijí z daní onoho restauratéra. 
 
Svět jistě není černobílý. Není třeba se zastávat kuřáků. Neomlouvám jejich slabost. Mnozí z nich se umí ke svému nekuřáckému okolí chovat při pěstování svého zlozvyku nevybíravě a bezohledně. A ono, na svoji obranu, mylně podléhá představě, že od toho je tu stát, aby je svými zákony ochránil. 
 
Problém je v tom, že se o to stát s chutí a vervou pokusí. Vždyť jde o "dobrou věc". A, konec konců, lidé to od svého státu "žádají". Ukousne si další díl našich svobod a ve svém nekonečném apetitu rozšiřovat svoji moc půjde dál a dál. 
 
Ať si tabákové firmy třeba zkrachují, ale ať je jejich krach výsledkem evolučním, vědomou změnou chování lidí, ať to není výsledkem revolučního zákonodárství.

Potvrzuji, že Vás Kajan

Potvrzuji, že Vás Kajan považuje za nevzdělaného, protože nerozumíte, co Hayek píše. Máte dvě možnosti:
a) doučit se vše, co Hayek hlásá, a nechat se Kajanem přezkoušet
b) nebo se na to vysrat.
Podle mne b) je správně :-))

Kajan podle mne velmi dobře

Kajan podle mne velmi dobře zvládl teorii, má však problém s tím, aby jisté velmi důležité aspekty této teorie aplikoval na skutečný svět a svůj osobní život.

Umí o tom hezky psát.

Kajane, to samé bych mohl

Kajane, to samé bych mohl napsat o Vás, Vy hrdý kolektivistický nacionalisto.

Kajane, zmůžete se jen na

Kajane, zmůžete se jen na :-))), nebo blablabla, nebo něco ve stylu, že to FAH myslel jinak.

(F.A.Hayek, Právo, zákonodárství a svoboda, Academia, 1998, str.236)

„Jestliže my všichni příležitostně pociťujeme, že je dobré mít společný cíl se svými bližšími a povznáší nás, když můžeme jednat jako členové skupiny směřující ke společným cílům, je to instinkt, který jsme zdědili z kmenové společnosti a který nám nepochybně stále prospívá, kdykoliv je důležité, abychom byli v malé skupině sehraní a mohli se vypořádat s nějakou nenadálou potřebou. Nápadně jde tento instinkt vidět, když se někdy i propuknutí války pociťuje jako uspokojení touhy po takovém společném účelu. V moderní době se nejjasněji ukazuje ve dvou největších hrozbách svobodné civilizaci: v nacionalismu a socialismu.”

Šach a mat, Vy kolektivisticko nacionalistický popleto.

Šance věcně diskutovat s

Šance věcně diskutovat s někým, kdo již řadu let neopustil barák s klávesnicí a jeho paměť již nepamatuje, že i u nás byla nastolena demokracie se všemi svobodami a i platností svobodného trhu a že socialistické právo již dávno neplatí, je zcela nulová.
Mezi největší zastánce práva, svobod, soukromého vlastnictví, liberalismu, tedy individualismu patří filozof a ekonom F.A.Hayek a pokud se na něj odvolá někdo, kdo obdivuje snahy o státní dirigismus v zasahování do těchto práv soukromého podnikání v soukromých objektech, jedná se o zřejmou ztrátu zdravého rozumu. Buď ctitel etatismu, kolektivismu zastává socialistický pohled na svět bez liberálních podmínek podnikání musí považovat F.A. Hayeka za svého úhlavního ideologického nepřítele a nebo musí protestovat proti snahám omezovat individualismus soukromého podnikatele nadbytečnými zákazy a direktivními socialistickými příkazy. Soukromý podnikatel v pohostinstvích ve svém objektu si přece stanoví sám, co bude nabízet, od kdy do kdy, za kolik, zda hostům dovolí plivat do plivátka, či nikoli, zda se musí přezout do domácí obuvi, jaký bude mít sortiment a také zda dovolí kouření Ten, který kouření nedovolí, bude mít klientelu nekuřáckou s nápisem kouření zakázáno a host-kuřák nebude mít možnost si zapálit. A naopak. Je v tom možnost nějakého nepochopení? Pochopitelně za předpokladu, že militantní nátury z obou táborů opustí svoji nesmiřitelnost, že to bude jen a jen podle jejich názoru. Stejné postavení mají i různé kluby, kde si pravidla určují členové. Opravdu je nutné, aby k zachování práv soukromých vlastníků se musel obcházet příp. přitroublý zákon, protože i kuřáci mají právo se někde sdružovat, kde si nekuřáci nemohou vynucovat svoje privilegia.

Pane Gardnesi, z díla

Pane Gardnesi, z díla F.A.Hayeka, pokud jste ho četl, jste bohužel nic nepochopil.

Typická a v podstatě humorná

Typická a v podstatě humorná Vaše nálepka pane MM bez argumentu. Ten humor spočívá především v tom, že za individualistu, tedy evropského liberála se považujete jen sám, jelikož nadbytečné státní zásahy do volné soutěže v podnikání, které schvalujete, jsou základní vlastností etatismu a kolektivismu. Tedy pravý opak, za co tak rád nálepkujete sebe jen prázdnými frázemi.

Pane Gardnesi, Kajan to

Pane Gardnesi, Kajan to napsal zcela přesně, jedná se o vynikající interpretaci díla F.A.Hayeka na určitý konkrétní případ, tabákový kouř. Ostatně, F.A.Hayek považuje demokracii, kterou argumentujete, za naprosto nedokonalý systém správy věcí veřejných a preferuje demarchii, tedy, velmi zjednodušeně, vládu soukromého práva.

Jako tradiční pravicový liberál a individualista uznávám, že moje individuální svoboda má svou hranici, je jím ohrožení svobody (zdraví a podobně), někoho jiného třeba tabákovým kouřem.

Uzavřené soukromé kluby kuřáků opia, či nikotinu, mi nevadí. Problém nastává v situaci, kdy se jedná o tzv. veřejné prostory.

Prázdné fráze a kde je pokus

Prázdné fráze a kde je pokus o obsah, tak se nepovedl:" Je jím ohrožení svobody (zdraví ap.) někoho jiného třeba tabákovým kouřem." Logika Harcubova psa. Kdo nutí nekuřáka jít do hospody, kde majitel se rozhodl povolit kouření, proč nejde do nekuřácké hospody, pokud přímo v dané hospodě nejsou obě možnosti?
Vy jste pravicový liberál a individualista jen ve své představivosti, vůbec nepřipouštíte možnost a ochotu k řešení uspokojující obě strany sporu.

Pane Gardnesi, napsal jsem o

Pane Gardnesi, napsal jsem o to již níže panu Petrofovi.

Jsem fanatickým zastáncem svobody individua, kompromisy v těchto věcech neuznávám. Kompromisy ohrožující svobodu individua jsou dobré leda tak pro egoisty a populisty, jejichž jediná ideologie je vlastní zájem.

pane MM, celý problém spočívá

pane MM, celý problém spočívá v tom, že prostor otevřený veřejnosti, ještě není prostorem veřejným!!! A tak je tomu právě v případě hospod, restaurací, vlaků, autobusů, atd.
Jde o klasický konflikt dobra a svobody. Zakazovač kouření klade nad svobodu nějakou jinou hodnotu, třeba zdraví nebo dobro. Zastánce dobra ví lépe než ostatní lidé, co je pro ně dobré, co mají dělat a proto jim musí zakazovat nebo přikazovat. Zastánce svobody nechá na lidech, ať se mezi sebou dohodnou, ať sami dosahují dle svého rozhodnutí svého štěstí, svého dobra.
Takže zastánce čeho, vy vlastně jste.....???

Pane Petrofe, jsem zastáncem

Pane Petrofe, jsem zastáncem svobody občana a zároveň soudem vyhledávaných kvalifikovaných zákazových pravidel.

§ 34 českého zákona o obcích, 128/2000 Sb., definuje veřejné prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Právě o těchto věcech by měl rozhodovat Ústavní soud, měl by vyhledávat právo soukromé a ne se vyžívat v "politických bojůvkách".

pane MM, nenechte se

pane MM, nenechte se vysmát!!! Tak vy byste chtěl, aby Ústavní soud rozhodoval o tom, jestli si majitel restaurace, smí dovolit nechat ( u sebe) návštěvníky kouřit...???
To snad nééééééé....??

PS. ...koukám, že s vámi a s Kajanem ten Bedřich Hájek pěkně vyjebal.....zavedl vás do slepé uličky a nechal vás v ní bloudit....!!!!

Pane Petrofe, Ústavní soud je

Pane Petrofe, Ústavní soud je také soudem a měl by jako nejvyšší soudní instance podle mne vyhledávat právo soukromé a nikoliv se pokoušet o to, aby se stal čtvrtým pilířem naší demokracie.

Odporujete si sám, M.M. Právo

Odporujete si sám, M.M. Právo člověka je ve své restauraci nechat lidi kouřit, nikomu neškodí. Budou tam spokojeně a mírumilovně kouřit do té doby, než dojde první buzerantský nekuřák vzor Kajan, který pak vyzbrojen Vaším debilním právem zavolá policii.
Namítnete mi, musíte mít uzavřený klub, ale proč? Já chci mít normální kuřáckou hospodu kam může přijít kterýkoli kuřák a bude-li chtít i nekuřák a moji vášeň podporuje v této republice cca. 2-3 miliony lidí. Vy říkáte, že svoboda těchto milionů lidí není nic a odůvodňujete to jakýmsi pofiderním právem na čistý vzduch, který je tak čistý, že kdyby ho prý vdechnul pračlověk tak zkolabuje, za což rozhodně nemůžou kuřáci.
Absurdní. Nechápete Hayeka ani jeden.

Svoboda individua, pane Pete,

Svoboda individua, pane Pete, končí tam, kde ohrožuje svobodu jiného individua.

Restaurace není uzavřený soukromý klub.

Jaktože restaurace není

Jaktože restaurace není soukromý prostor? Čí tedy je???

Není uzavřený soukromý klub.

Není uzavřený soukromý klub. Existuje někde v ČR hospoda, či restaurace, kde mají nekuřáci vstup zakázán?

§ 34 českého zákona o obcích, 128/2000 Sb., definuje veřejné prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Proč se vtíráte třeba ke

Proč se vtíráte třeba ke Flekům, kde se kouří(?) a nejdete k Pinkasům, kde se nekouří(?) a pak tupě argumentujete svobodou individua? Obyčejná provokace.

Pane Gardnesi, nikde se

Pane Gardnesi, nikde se nevtírám. Vy jste však poněkud zaslepený a také dost mimo.

Svoboda individua končí tam, kde ohrožuje svobodu jiného individua.

Jestli považujete za svobodu

Jestli považujete za svobodu toho "jiného individua" situaci, že kamkoliv člověk vstoupí, neměl by čichat jemu nemilovaný smrad, tak musíte zakázat vařit. Ke každému smradu z vaření najdete člověka, pro něhož to není milovaná vůně.

Paní Katko, restaurace, která

Paní Katko, restaurace, která není soukromým klubem, je veřejným prostorem. Ve veřejném prostoru svoboda individua končí tam, kde ohrožuje svobodu jiného individua.

Proč vás víc zajímá, jak ji

Proč vás víc zajímá, jak ji soukromá osoba - majitel - označí, než jak s takovou věcí chce zacházet? Podle Vás majitel zapomene zmínit, že se jedná o soukromý klub a tak okamžitě ztrácí právo určit, co se tam smí dělat?

Myslím si, pane jurasi, že

Myslím si, pane jurasi, že majitel samozřejmě rozhodne o tom, jestli je jeho podnik soukromá a pro veřejnost uzavřená kuřárna nikotinu, nebo veřejně přístupná restaurace, hospoda a podobně.

Katko, nikdy bych byl do Vás

Katko, nikdy bych byl do Vás neřekl, že jste tak jízlivě škodolibá osoba.

Do Bohnic byste mohli ovšem

Do Bohnic byste mohli ovšem na dvoulůžák.../Hubálek/

Co děláš Kajane místo

Co děláš Kajane místo kouření? Chlastáš nebo žereš?

To je zajímavé, kolik idiotů

To je zajímavé, kolik idiotů brání právo kuřáků vypouštět své jedovaté čmoudíky kdekoliv a kdykoliv. Jsme jedna z posledních zemí v Evropě, kde se na kuřáky nehledí s opovržením, jak by se slušelo a patřilo.

Kuřáci všech zemí, jděte do prdele !

hlupáku milsi, vy budete asi

hlupáku milsi, vy budete asi nedonošenej......???
To já si to své cigárko dám, i kdybych vás měl donosit!!! ( i když u vás to bude asi stejně ztráta času ...???).

jo jo, a kdysi se lidi vubec

jo jo, a kdysi se lidi vubec moc nemyli a paradne smrdeli, to byly casy, aaaaaach aaaaach aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaach, to bylo tak vzrusujici...

Hrotite to vy recma o

Hrotite to vy recma o ufnukanych chlapech a padavkach.
Spojujete nesrovnatelen, huleni s nejakym bojovanim (zrejme jen zhuleny a zasmaradly bojovnik je spravny bojovnik. Jen jestli vy jste takova zena a dama jako pozadujete po muzich aby byli muzmi).
Konzerva zadne kuracke knajpy nezavira, ani to nepozaduje.
Knize neni muj, nikdy nebyl. Volil jsem ho aby e prezidentem nestalo ozrale, socanske, nevychovane a nabubrele hovado.
Vychutnani si doutniku nebo dymky je trochu neco jineho nez proletarske bezmyslenkovite zapalovani jedne cigarety od druhe.
Nikomu neberu at si kouriu co chche, rec je o tom, jestli tim ma obtezovat druhe.

Proč zakazovat automaty?

Proč zakazovat automaty?

Pan ústavní soudce Cepl mi (v

Pan ústavní soudce Cepl mi (v nějaké rozhlasové debatě) někdy v roce 2001 vysvětlil, že zákon není plodem rozumu, nýbrž výsledkem střetu zájmů. V případě "nekuřáckého zákona" zájmy v různé míře reprezentují, prosazují a "působí na zákonodárce":

- veřejné mínění ("voličská podpora")
- tabákové společnosti
- majitelé hospod
- personál hospod

Ve finále pak jsou rozhodující zájmy zákonodárců a vedení jejich stran.

Podporu pro zákon lze odvodit z "vyššího principu mravního", totiž, že

"Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého"

Nic, není jednoznačné a tak lze do jisté míry z tohoto principu odvodit i zamítnutí navrhovaného zákona (například v r. 1935 by takový zákon projít nemohl, vlastně (by) nejspíš ani nebyl navržen, "veřejné mínění" to netrápilo).

Aby postulát o konci a začátku svobody fungoval, musí být v konkrétních případech - ve formě omezení, zákazů a postihů - vtělen do zákonů. Tak tomu bylo již u Chammurapiho zákoníku.

Jsem pro zákaz kouření v hospodách, bude to podle mne prospěšnější, než je současný stav.

prospěšnější v čem a pro

prospěšnější v čem a pro koho?

Článek odpovídající osobě,

Článek odpovídající osobě, která je tím, zač se vydává. Nekuřák, pravicový liberál ctící svobodu podnikání, méně státu, spatřujícího hlavního regulátora nikoliv ve státu a jeho byrokratech, ale ve svobodném trhu.
Jaký rozdíl proti žvanilovi z Vrbna, mnohokrát denně vytrubujícím fráze o SŘLI, Hayekovi, pravicové ODS,atd. a že mu zrovna od jisté doby, kdy se stal nekuřákem nevoní kouření v některých hospodách, kde majitel dovoluje kouřit, je pro státní dirigismus a zákazy tolik podobné příkazům z EU.
Jeho přítel M.M. sám sebe stále vydávajícího za individualistu a evropského liberála jen dokazuje, že neplatí bezobsažné fráze, vlastní charakteristika a nálepkování, ale skutečné chování. Třeba takového Klause pravidelně dehonestuje nálepkami o etatistovi, kolektivistovi, národním socialistovi, přitom zapřisáhlý nekuřák Klaus tyto snahy ničící základy svobodného podnikání odsuzuje, zatím co "liberál a individualista" pan MM dává momentálně přednost osobnímu hledisku. Pikantní a typické.

Tak pádný argument, jako

Tak pádný argument, jako kdybych řekl, že jistý podnikatel ze severu Čech potřebuje odpustit nějaké to státní danění,( jak to činíval Dluhoš Sobotka )a tak veřejně dává na odiv náklonost k TOPce, tedy mezi námi ministru financí, jelikož značka TOP je kryptogram pro Kalouska,( TOPka jako klasická strana neexistuje) a ten si snad všimne. Kam Vy na to chodíte? Hodně asi čtete kriminalizační komentáře Peteho, S.Š., T.I. nebo se díváte na americké béčkové krimi, kde místního šerifa má pod palcem všemocný zloduch města.

Jak Václav Klaus tento zákaz

Jak Václav Klaus tento zákaz kouření odsuzuje? Nikdy jsem si ničeho takového nevšiml, ba naopak jeden z největších oslů české politiky, Klausův věrný nohsled Štastný Boris je jeden z nejhorlivějších zastánců té osloviny.
Jsem si jist, že o tom Boris neví, že Klaus je odpůrce zákazu, jinak by jistě nebyl pro.

Spravne Pete, neni li pro

Spravne Pete, neni li pro zakaz koureni Klaus, tak najdeme alepson jednoho Stastneho v mnozine zakazovatelu a jak znamo, Stastny je priznivcem Klause, muzeme tedy vydedukovat, ze Klaus je rovnez pro zakaz koureni.

Hajek, a to je jeho vetsi nohsled zas je proti zakazu koureni. No ale co ted, jak ted uplatnis svoji treskutou logiku?

http://www.klaus.cz/clanky/511

sp, za 1. ptal jsem se kdy a

sp,
za 1. ptal jsem se kdy a kde Klaus vyjádřil svůj odpor k zákazu kouření, tos nedodal, ten tvůj článek je z roku 2008 a navíc Jaklův, to není aktuální postoj Klausův. Ten se nikdy jaksi přímo nevyjádřil. A Jakl lhal veřejnosti už tolikrát, že jeho postoj vůbec není relevantní.
2. Má premisa je, že Šťastný Boris je nohsled bez vlastního uvažování a dělá jen to co chce Klaus, a z toho jsem vyvodil závěr, že tedy asi neví, že Klaus je proti kouření. Já ani nepopíral, že Klaus není proti zákazu, já říkal něco úplně jiného, spíš o Borisovi než Klausovi. Chápeš?
Obávám se, že to nepochopíš nikdy, jsi velmi na štíru s elementární logikou.
Kde ty bydlet?

Nevim, zeptejte se ho,

Nevim, zeptejte se ho, napiste mu, najdete si co k tomu rekl.

Vy jste Verčo na tom stejně

Vy jste Verčo na tom stejně jako ten Boblig ze Zlatých Hor, který se stal posedlý vymýcením čarodějnictví, aniž by bral alespoň trochu v potaz jiné argumenty, vyvracející jeho "dojem". Ještě jednou a naposled, existence hospod kuřáckých, nekuřáckých, kombinovaných umožňuje výběr všem podle jejich priorit i s těmi steaky. Pokud jde o hospůdky venkovské, zřejmě jste tam ještě nebyla, jinak byste věděla, že za službami mimo piva a alkoholu tam nikdo jiný po 15 hodině, kdy teprve otvírají, nepřichází a vesměs jde o kuřáky a ten ojedinělý nekuřák je rád, že si poklábosí . Kdyby jich byla většina a vadilo by jim to , určitě hospodský Evžen by konal. Jiné služby, než to pivo se neposkytují a lze je nahradit lehce lahváčem doma v průzračném vzduchu.. Ale bez té atmosféry, ke které patří i ten zakouřený lokál, a bez které to není ono. V létě pak mají zahrádky.
Omluvou pro Vás je socialistický pohled na svět s omezenými svobodami se státními příkazy a zákazy nad nutný rozsah.
Moc mě zaujal nápis v jedné vodácké hospůdce : " Kouřiti, prděti a líbati dovoleno" Hned bylo jasno, kdo je tady pánem. Majitel a nikoliv stát.

Potomci toho Bobliga bohužel

Potomci toho Bobliga bohužel žijí a jak vidno, dnes se přeškolili z čarodějnictví na různé obory od marxismu až po hayekismus. Je to jedno, oni vše vztahují pouze k té jediné aktuálně svaté pravdě, jen shodou okolností právě té jejich. Jejich svět je vždy přehledný a jednoduchý. Jedno mají společné, velkou většinou jsou to blbci nebo svině, nejčastěji obojí.
Boblig tam musí mít potomků v těch opičích horách, kupříkladu Kajan je tam odtud. Ta náhoda.

Pan Boblig byl navýsost

Pan Boblig byl navýsost pragmatický pán. Ten šel po především majetku - utrpení jeho obětí asi jeho sadismu dělalo taky dobře, ale bylo druhořadé. Především ho zajímaly konfiskace. Posedlý vymýcením čarodějnictví nebyl - to čarodějnictví vehementně vyráběl aby měl koho zavírat a vyšetřovat.

Boblig - na to, co píšete, se

Boblig - na to, co píšete, se dá možná usoudit z bohaté dobové dokumentace.

V každém případě tak Heinricha či Jindřicha Bobliga pojali autoři scénáře k filmu Kladivo na čarodějnice, Vávra a Krumbachová a dokonale jej ztvárnil Vladimír Šmeral, jako cynické, bezskrupulózní a chamtivé hovado.

Říkalo se mu Šílený Boblig,

Říkalo se mu Šílený Boblig, radost mu dělala krvelačnost i nabyté jmění.Udává se, že bylo umučenu vč.upálení přes 100 osob, kteří se stejně jako u bolševických procesů všichni "přiznali", ač byli neviní.

Stát by "nemusel" vymejšlet

Stát by "nemusel" vymejšlet žádné další zákony, stačilo by, kdyby všichni ti politikáři, co tvrdili, že chtějí minimální stát, nebyli banda lhářů. ////

Co pak se týče přirozené slušnosti, fungovalo by to přesně stejně, kdyby se slušně chovali fanatičtí odpůrci kouření a nelezli do kuřáckých podniků. Případně by tam mohli lézt, ale SLUŠNĚ respektovat okolnost, že jde o kuřácký podnik. ////

A opakovaně pro totální zabedněnce. Ta volba není zákazníků, ale MAJITELOVA. Tu cedulku - buď kuřáci nebo nekuřáci - tam vyvěšuje majitel. Jakkoli nepřátelům svobody by se líbilo, kdyby o tom rozhodovali oni. ////

Pokud se někde "rozvaluje" kuřák, je to proto, že jej tam pozval majitel podniku. NA ROZDÍL od fanatických odpůrců kouření a nepřátel svobody, které do KUŘÁCKÉHO podniku na steak nikdo nezve. ////

Nechoďte tam, simply.

Nechoďte tam, simply.

Soudružko, založte si na

Soudružko, založte si na Vašem malém městě nekuřácké restaurační družstvo a restaurujte se tam bez kouře. Můžete tam i nadávat na ty svině kuřáky, ba dokonce i kouřit. Někteří to ocení.
(tam dole)

Jakl má pravdu. Zrovna tak

Jakl má pravdu. Zrovna tak ovšem platí:
Existence podniků, kde se nekouří, nijak, ani v nejmenším neomezuje kuřáky nebo ty, kteří si chtějí posedět v kuřáckém prostředí. Není povinné navštěvovat nekuřácké restaurace. Každý se může rozhodnout, zda do restaurace půjde nebo ne.

Tak co Staníku, už si něco vymyslel? :-)

Prave, to je svoboda majetku.

Prave, to je svoboda majetku.

___________________________________________________________________________________