Má parlamentní demokracie v České republice budoucnost?
Václav Klaus

IVK
(několik úvodních tezí)
 
 

1. Otázka ohledně budoucnosti se mi zdá být poněkud předčasná. Zabývejme se spíše dneškem, ten je varovný. Velmi silně vnímám výrazné oslabení parlamentní demokracie v České republice už v současnosti. Neměli bychom si namlouvat, že dnes máme v naší zemi silnou, autentickou, funkční parlamentní demokracii.

2. Nominálně u nás sice parlamentní demokracie existuje, všechny formální instituce jsou k dispozici, ale slabost našich politických stran na straně jedné, nadvláda zcela nedemokratické, nám diktující Evropské unie a řadu let trvající „outsourcing“ moci z vlády a parlamentu do mimoparlamentních struktur vede k tomu, že se reálně o parlamentní demokracii u nás (a v Evropě) mluvit nedá, nebo se dá mluvit jen s velkou nadsázkou. Mnoho lidí si to bohužel vůbec neuvědomuje.

3. EU je primárně exekutivní institucí, v níž existuje pouze hra na demokracii. Evropský parlament se skutečnou parlamentní demokracií má jen velmi málo společného. Ne-demokratický (někdy se říká post-demokratický) charakter vládnutí v Evropské unii smysl parlamentní demokracie a prostor pro parlamentní demokracii v České republice zužuje, ne-li zcela vymazává.

4. Politické strany se začínají stále více vytrácet. Je to způsobeno nejen kvalitou v nich se nacházejících politiků. Je to daleko více způsobeno tím, že v minulosti známé velké zájmové a politicky zformované (protože zformovatelné) skupiny obyvatelstva (dělníci, vlastníci půdy, atd.) v podstatě zmizely. Tato změna sociální struktury celé západní společnosti vedla k tomu, že tradiční zprostředkující struktury (intermediating structures) – politické strany – ztrácejí svůj vliv a zakotvení ve společnosti. Zmizela i velká, existenciální či subsistenční témata. Chudoba v klasickém slova smyslu je už minulostí. Zůstaly proto jen dílčí, parciální zájmy a na jejich základě se profilující zájmové, nátlakové skupiny. Tradiční politické strany jsou však něco jiného.

Proto jsme svědky soudcokracie, obrovského vlivu stále se rozšiřujícího neziskového sektoru (tzv. NGOs), zvětšující se počet tzv. nezávislých regulátorů, parcelizace státního rozpočtu do desítek fondů, atd.

5. Dnešní typ politického systému, který ještě ze zvyku nazýváme parlamentní demokracií, je ve skutečnosti něčím zcela jiným (všeobecně přijatý název pro něj ještě nemáme). Podstatné je, že znemožňuje vládnutí či jakékoli řízení společnosti.

Před téměř dvěma desetiletími jsem napsal krátkou knížku „V zemi, kde se již dva roky nevládne“, teď by se mělo říci, že se nevládne už daleko dále. Podíváme-li se na průběh téměř čtyřletého „vládnutí“ současné koaliční vlády, zůstane nám na mysli jedině to, že se hlavní politické spory vedly o EET a o inkluzi ve školství. To jsou sice netriviální témata, určitě nejsou nevýznamná, ale na nich se ideově založené politické strany nemohou profilovat.

Ekonom ve mně stále vybízí k tomu, abychom se ptali, co z dnešního vývoje je způsobeno vývojem na nabídkové a co na poptávkové straně. V obecném povědomí, i když lidé o tom uvažují v jiné terminologii, převažuje názor, že je chyba na nabídkové straně – že politici nic nenabízejí, že jsou politici prázdní a nevýkonní, že jim jde jen o krátkodobou maximalizaci jejich příjmů a dalších benefitů, atd. Myslím, že je to chybný názor. Daleko větší problém vidím na poptávkové straně – dnes není poptávka po politickém názoru (a už vůbec ne po svobodě, demokracii, volném trhu, minimálním státu, atd.). Nepleťme si to s tím, že si lidé chtějí „zanadávat“ – to je něco úplně jiného než strukturovaný politický požadavek a strukturovaný politický názor.

Často se hovoří o tom, že mizí souboj pravice a levice. Ani to není přesné. Levice dominuje, protože se pravice ztrácí. Ale ta se ztrácí hlavně proto, že není poptávka po pravicových postojích a politikách. Pořád slyším, že má někdo „vztyčit prapor pravice“ na základě předpokladu, že někde na ulici „leží pravicové hlasy“, jen je zdvihnout. Neleží! Možná, že v 90. letech něco takového bylo, ale teď už tomu tak určitě není.

6. Dalším mimořádně významným – zejména u nás – faktorem paralyzujícím demokracii je protikorupční atmosféra v zemi, která u nás vznikala už rétorikou ČSSD v 90. letech, ale mimořádné síly dosáhla v éře velké protikorupční revoluce v roce 2013. To vede k totálnímu alibismu, nerozhodování a vlastně nevládnutí. Snad ještě více na lokální než celostátní úrovni. Politici v protikorupční atmosféře radši o ničem nerozhodují. V zemi se proto nevládne.

7. Řada těchto procesů probíhá paralelně v celém západním světě, i když my si k tomu přidáváme řadu českých specifik. Začalo to hned po listopadu 1989 havlismem a jeho soubojem s politickými stranami (ve prospěch tzv. občanské společnosti neboli NGOs), vedlo to přes Zemanovo „jití vládě po krku“ v druhé polovině 90. let, vyvrcholilo to Babišovou „protikorupční revolucí“. Přesto je iluzí očekávat, že se Česká republika může vymanit z obecnějších evropských tendencí a zejména z jejich nesmírného bujení v konstruktu Evropské unie, který je založen zcela mimo či dokonce proti standardnímu modelu parlamentní demokracie.

Václav Klaus, diskusní setkání Klubu finančních ředitelů, Richterova vila, Praha, 21. června 2017.

Ahmad A. byl uprchlíkem s

Ahmad A. byl uprchlíkem s kontakty na islámské radikály, jehož se v minulosti nepodařilo deportovat. Neměl totiž u sebe žádné doklady."

Šikovný návod.

Zabiják v Hamburku byl

Zabiják v Hamburku byl psychicky labilní. Věděli o jeho radikalizaci a kontaktech s islámskými fundamentalisty. Útok od něj ale neočekávali. Nejspíš se nasral, že má Německo opustit až mu vyřídí papíry.
Hamburský radní zodpovědný za vnitřní bezpečnost by měl rezignovat.

ROZHOVOR VÁCLAVA KLAUSE pro

ROZHOVOR VÁCLAVA KLAUSE pro Literární noviny: Jedovaté zárodky věcí příštích

https://www.klaus.cz/clanky/4144

Proč sem mimo jiné postuji tento rozhovor? Všichni, kteří různě dehonestují VK se mohou "nepřímo" seznámit s jeho šíří zájmů a znalostí. Schválně, kde je v rozhovoru patrná chyba?

No ale jak si zeo vysvětlit,

No ale jak si zeo vysvětlit, že Klaus dosud nezaznamenal, že Putin ruskými vojsky přes noc obsadil Krym, přes zcela kontrolované ruskoukrajinské hranice v prpostoru Donbasu proudí nejtěžší vojenská technika- tanky, raketomety, těžká děla, vojáci, finance, že si nevšiml, že protiústavní referendum zosnoval až pár dní po ánšlusu, že s agresí si přivlastnil i ukrajínský státní majetek na Krymu, vč. vojenských základen, které má pronajaty za nájem do r. 2042. To příliš nevypovídá o jeho šíři zájmů a znalostí !

GARDNESI, díky Vám jsem si

GARDNESI, díky Vám jsem si připomenul skvělou, jak jinak, argumentaci Václava Klause k situaci na Ukrajině, tedy i jeho postoj k navrácení Krymu do "rodiny". U VK je obdivuhodné, že ke každé zásadní věci lze nalézt jeho názory a to v písemné formě. http://www.lidovky.cz/klaus-znovu-obvinil-zapad-z-ozivovani-studene-valk...

Doufám, že tentokrát si tento odkaz skutečně přečtete a pokusíte se podívat na problémy i z jiného úhlu. Zřejmě jste moji na moji "výzvu" o nalezení chyby v článku nereagoval, protože jste ho asi nedočetl do konce, pokud vůbec jste se obtěžoval s obsahem rozhovoru seznámit:

Ladislava Chateau, publikováno v Literárních novinách, srpen 2018.

V.Klaus . největší současná

V.Klaus . největší současná ostuda ČR, dezorientovaný, s naprostou ztrátou smyslu pro realitu a právo.
Jak kdyby citoval Hitlera s jeho ánšlusem. Když se to hodí, tak spácháme zločinnou agresi...., ukradneme území, majetky Ukrajiny a jeho občanů. Když se to nehodí, budeme hloupě blábolit, či ignorovat zlý skutek. Opravdu liberální konservativec, thatcherista a reaganovec Klaus. K pláči.
Jde o bezprecedentní porušení mezinárodního práva, sjednaných dohod, porušení suverenity státu a opětné vzkříšení studeně války.
Proto Republiku Krym a Sevastopol jako součást Ruské federace uznaly jen země: Afghánistán,[74] Kuba,[75] Nikaragua,[76] Rusko,[77] Sýrie[74] a Venezuela.[74 . Nějak to neštimuje s tím Klausovým blábolem ruské redakci.

HAVLOVA TAJNÁ PŘÍTELKYNĚ:

HAVLOVA TAJNÁ PŘÍTELKYNĚ: Jestli je někdo trapný, tak to jsou muži. Největší Čech ji zradil. Už toho má po krk

https://www.krajskelisty.cz/praha/17286-havlova-tajna-pritelkyne-jestli-...

Gardnesi, ještě jednu pohádku o Havlovi, aby to bylo fifti-fifty.

Václav Klaus je jedinou naší

Václav Klaus je jedinou naší společenskovědní světovou třídou.

Jakýsi ustrašený anonym gardnes jen přízemní hovínko... Dzp.

Všichni víme, že (smluvní)

Všichni víme, že (smluvní) protokoly jsou jedna věc a politická rozhodnutí v tom či jiném okamžiku jsou věc jiná,“ odpověděl Klaus na výhradu moderátora, že záborem Krymu Moskva porušila mezinárodní dohody, k nimž se původně Rusko hlásilo. „Když je to zapotřebí, hovoří se o normách mezinárodního práva, když se to nehodí, všichni na to zapomenou,“ řekl Klaus s odkazem na osud Srbska a Kosova v 90. letech.

PS ....pan profesor píše : všichni víme ... zapomněl ale, že někteří idioti neví .....n-tsssss

Mám podezření, že pan

Mám podezření, že pan profesor slouží už přímo nepokrytě.

Mimochodem, i já jsem však toho názoru, že rozpad SSSR po 70 letech není žádná sranda... Dzp.

Pan Profesor se vlastnoručně

Pan Profesor se vlastnoručně důkladně a nevratně vyřadil z politického života, takže si dnes může dovolit hlásat nejrůznější stanoviska (i ta správná) bez sebemenší obavy, že ho někdo bude brát za slovo, proč se podle těch svých stanovisek nechová on sám v politické praxi. ////

V této souvislosti se mi jeví blbé a podezřelé, když pro pana Profesora "pracují" lidé, kteří se tváří, jako že sdílejí Profesorovy názory, a pak jdou a kandidují za partaj, která hlásá pravý opak. ////

Asi je P. Kellner dobře

Asi je P. Kellner dobře platí, prof. Klase to nic nestojí a také platí, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A navíc zeo má problém : pan profesor versus mentor realistů. Jak to do budoucna rozsekne?

tihleti volební manageři

tihleti volební manageři ??
Farský (STAN) : ....Babiš nemá vítězství ještě jisté. Udělám vše pro to, aby 10% pro nás bylo povinností .......(sic)
PS ....v pohádce Mrazík by řekli : koho jste potkali, co vám to nalhali ? .....n-tsssss

Tak proto si STAňáci -

Tak proto si STAňáci - pohádkové bytosti- tolik vymýšlejí, když argumentují masovým členstvím starostů ve spolku, prý 1500, zatím co ve skutečnosti kromě Gazdíka ze Staré Lozi a dalších pár desítek, kolem 1 % je realitou. Asi jakoby ve hnutí Klempíři ČR bylo 10 klempířů z několika tisíc.

SKANDÁL, svět se vám

SKANDÁL, svět se vám hroutí!

... Pokud někdo varuje, že Číňané nerozdávají peníze zadarmo, tak je už snad rovnou na diagnózu. Používat takový argument v době, kdy zadarmo nedělá nic žádný stát, je výrazem zoufalství, totální absence racionálního myšlení a současně „sázky“ na to, že „příjemci“ takových „zásadních a varovných“ informací jsou naprostí idioti. A pokud je v Číně diktatura, což je „samozřejmě fuj“, tak proč se přátelíme se středověkými šílenci ze Saúdské Arábie a okolních feudálních „půlnočních království“?

... Zastavíme čas, zamáváme tibetskými vlajkami, vyhlásíme, že s Číňany se nemluví, protože my jsme lepší, protože „přece jsme“ (ale pitvat se v tom radši nebudeme), a ještě k mlčení před prvním Číňanem, kterého potká, přemluvíme nějakou tu bábu? Na rovinu, každý, kdo v dnešním komplikovaném světě, který se NEZADRŽITELNĚ PŘESOUVÁ OD UNIPOLÁRNÍ AMERICKÉ HEGEMONIE K MULTIPOLÁRNÍMU ROZLOŽENÍ SIL, odmítá „mluvit s někým“ jen proto, že to tak kdysi kdosi postuloval, je nebezpečný, protože před dialogem, který může spoustu problémů vyřešit, dává přednost mlčení, nedorozumění, a tím ve finále i možné konfrontaci. Čili případně válce, v níž by bojovaly a umíraly naše děti. To se vám jednou vymstí, říkali ve skvělé Menzelově komedii.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Skandal-svet-se-vam-hrouti-...

On někdo kamarádí se

On někdo kamarádí se středověkými šílenci? Spíše s jejich ropou, bez níž byste neemigroval do Ámeriky za účelem vydělat si na auto, ale na nízkonákladové šlapací kolo.

KOMENTÁŘ: Návrat do země

KOMENTÁŘ: Návrat do země nižší kvality - Jiří Pehe

Vrátíte-li se do České republiky v polovině července 2017 z cest, na nichž projedete kus západní Evropy, zjistíte, že vaší zemí hýbe mezi jiným rozhořčení bývalého prezidenta Klause a jeho kamarily nad novým románem Jáchyma Topola „Citlivý člověk“. A že pokračuje neúprosný boj českých politiků proti dvojí kvalitě potravin v Evropské unii.
https://www.novinky.cz/komentare/444112-komentar-navrat-do-zeme-nizsi-kv...

Jsem skutečně zvědavý, jestli na tuto glosu Václav Klaus s jeho "kamarilou" vůbec odpoví. Mohlo by to být zajímavé čtení - tolik nahrávek na smeč...

VÁCLAV KLAUS PROMLUVÍ v pátek

VÁCLAV KLAUS PROMLUVÍ v pátek 21. července 2017 v 19:00 hodin ve Frankfurtu na akci organizované německou politickou stranou Alternative für Deutschland.

Kikina už toho nakecal,

Kikina už toho nakecal, obávám se následných Zápisků s popisem Frankfurtské polévky....

PREZIDENT REPUBLIKY Miloš

PREZIDENT REPUBLIKY Miloš Zeman se zúčastní v úterý dne 18. července 2017 v 19.00 hodin na Pražském hradě zahájení slavnostního galavečera pořádaného při příležitosti konání „China Investment Forum 2017“.

Ze by chtel prezident mluvit

Ze by chtel prezident mluvit o smrti cinskych politickych veznu ? Nebo snad o masovem a organizovanem odebirani organu zivym lidem ?

No, jak znam Zemana, bude spis zas s krteckem v ruce opevovat nejaky megalomansky projekt a cinsky zpusob soudruzske stabilizace spolecnosti.

Naznačte k čemu vám jsou

Naznačte k čemu vám jsou čínští političtí vězni. Nebo jestli znáte někoho, komu k něčemu jsou. Chápu-li vás, Konzervo, správně, jde vám jen o kalení vody v Česku. ////

A co s tím odebíráním orgánů? Zkuste napsat do Číny, že byste byl raději, kdyby ty lidi (a netušíte o koho jde?) nejdřív usmrtili. Třeba vám vyhoví. ////

Zaplať Pán Búh, nebude žádný

Zaplať Pán Búh, nebude žádný orgán odebrán Konzervovi(Konzervě?).. Tím je omezeno přežití genetického materiálu tohoto individua v dalším pokolení lidstva....

Někteří zdejší trpí neznámou

Někteří zdejší trpí neznámou chorobou, jejíž symptomem je sežloutnutí pokožky, aniž by trpěli nemocí špinavých rukou . Vše ukazuje, že jde o zašpinění mozku.

To je ovšem jiná káva....a

To je ovšem jiná káva....a hen ten Robejček?

Obávám se, že je to jedno...

Obávám se, že je to jedno... Dzp.

http://echo24.cz/a/w6T4j/cite

http://echo24.cz/a/w6T4j/citecky-inzenyra-klause?utm_source=www.seznam.c...

Nýmandi ze zbytečného institutu, vr, ňaf, ňaf...

Ten pitomec, stejný jako vy,

Ten pitomec, stejný jako vy, nakonec název toho článku změnil... Dzp.

Ano, vzácná slova o Havlovi,

Ano, vzácná slova o Havlovi, jak byl inteligentní a byla s ním sranda.

(navíc - byl schopen s Topolem chlastat taky první ligu, o užitečných intelektuálkách na šoupačku*** nemluvě)
_____________
*** chtěl jsem napsat na loupačku, ale rozmluvili mi to

http://josefhavranek.blog.idn

Ten Čilič je ve formě, Roger

Ten Čilič je ve formě, Roger taky, bude to kvalitní finále ...

čísla z průzkumu preferencí

čísla z průzkumu preferencí jsou zavádějící, ozval se Gazdík ze STANu .....(sic)

MIKE WHITNEY: Problémem je

MIKE WHITNEY: Problémem je Washington – a ne Severní Korea

http://www.nwoo.org/2017/07/06/mike-whitney-problemem-je-washington-a-ne...

No jisteeeee, pri zaberech ze

No jisteeeee, pri zaberech ze sverokorejske televize je jasne, ze KLDR zadne problemy nema, vsichni jsou tam stastni a hromadne nadseni.
A ten jejich vudce je uz od pohledu sympatak a rozumnej chlap, zadnej psychopat, to da prece zeolitinuv rozum...

Toto je už vrchol těch

Toto je už vrchol těch hámotin a nesmyslů, které se tu čas od času objevují.

opsáno z Macka :

opsáno z Macka : ....komunisté mají v programu dobudování socialismu (sic).
Neuvěřitelné - kdyby se pořádně rozhlédli, zjistili by, že je již téměř vše vybudováno ??!!

VÁCLAV KLAUS v Santa

VÁCLAV KLAUS v Santa Colomba:

Václav Klaus se zúčastní každoroční konference o měnové politice pořádané nositelem Nobelovy ceny za ekonomii Robertem Mundellem v jeho zámku v Santa Colomba u Sieny. Shrnutí jeho vystoupení, které přednese v sobotu 8. července 2017, má název "Useful Strategies? Whose Strategies?"

Samozřejmě, že ČT a ČRo, jako média veřejné služby, budou veřejnost informovat. Jak jinak, ŽE.

Vypadá to, že rozchod Rosola

Vypadá to, že rozchod Rosola s Ochotskou mu moc nepomoh! Vypad ve druhém kole ve W!

JAN ZIEGLER: V Rusku řádí

JAN ZIEGLER: V Rusku řádí bída, chudých strmě přibývá, aneb když manipulátoři manipulují

http://www.skrytapravda.cz/domaci/902-jan-ziegler-v-rusku-radi-bida-chud...

POLSKO MÁ "MORÁLNÍ PRÁVO"

POLSKO MÁ "MORÁLNÍ PRÁVO" požadovat odškodnění za druhou světovou válku a za vstup do EU
http://almanach.cz/2017/07/polsko-ma-moralni-pravo-pozadovat-odskodneni-...

Pokud někdo z návštěvníků Virtually o těchto věcech něco konrétního ví, sem s tím. Jednoduché to asi není...

Odškodnění za vstup do EU?

Odškodnění za vstup do EU? Někomu pěkně jebe...

A POŽADOVAT ODŠKODNĚNÍ za

A POŽADOVAT ODŠKODNĚNÍ za druhou světovou válku?

TĚM NEJEBE! Podle dosud

TĚM NEJEBE! Podle dosud platné smlouvy dluží Německo ČR/po odečtení zkonfiskovaného majetku atp./ něco přes 2 bilióny Kč válečných reparací. To že to tato vláda nepožaduje, je věc jiná, nevím kolik dluží Polsku a zda je vůbec Polsko považováno za vítězný stát, ale to si při vašem entuziazmu určitě dohledáte..

problém je v tom, že u nás

problém je v tom, že u nás žádná válka nebyla ......doučit !!!

u příležitosti včerejšího

u příležitosti včerejšího výročí, historicky naprosto bezvýznamné bitvy u Zborova, kterou bychom snad opravdu ani neměli připomínat, neboť tam bojovali Češi proti Čechům,
mě napadla jediná myšlenka : .....když nám tedy dnes někteří tvrdí, že bychom měli být hrdí na naše legionáře ...(sic) .....proč dnešní legionáře trestně stíháme a soudíme ???
Proč je dnes trestné jít válčit do Sýrie, či na Ukrajinu ????
PS .....soused tvrdí, že záleží, na jakou stranu se dotyčný legionář přidá ......n-tsssss

Vůbec nelituji ztráty času 1

Vůbec nelituji ztráty času 1 hod. na přehrávce duelu Zaorálka s Kalouskem v dnešní 1.části OVM.
Jednak ověřením platnosti moudra J. Wericha : " Nejhorší je srážka s blbcem."
Také jsem porozuměl názoru známého, kdysi studenta L. Zaorálka na ostravské FF, že většího obecného --tomce ve svém životě dosud nepotkal.
Projev vystoupení i jeho obsah je skutečně úplný děs, či podle nátury nezřízená legrace, kde vážnou tvář jen s obtížemi zachovával M. Kalousek a Moravec na tím vším, co zaznívalo od jeho soupeře prakticky ve všem, s vrcholem o řešení ufinancování kritické situace zdravotní péče, která byla tak senzačně vyřešena prý za totalitního bolševického systému ( práva všech na "bezplatné" zdravotnictví) a bezproblémového zajištění průběžné úhrady důchodů do r. 2090 bez potřeby důchodové reformy a nutnosti na stáří si šetřit u lidí v dnešním produktivním věku i za situace vyššího věku dožití.Atd.
Ty podivné ojedinělé existence, co tvrdí, že L. Zaorálek patří mezi naše nejlepší politiky pouze podezřívám, že někde při slézání skal se zřítili dolů přímo na hlavičku. Těm nahrávku zvlášť vřele doporučuji a očekávám, že opravdu Luboš jako nový lídr dosáhne svojí zásluhou slibovaný volební zisk ve výši 25 % pro ČSSD.

Lubínek je opravdu výstavný

Lubínek je opravdu výstavný kousek ......něco, jak vy !!! Ostatně v názoru na referendum o EU si notujete .....pche.
Za svoji pravdu by (prý) i krvácel ....(sic). Takže navrhuji 6. července slavit Honzu Husovic a Lubínka společně .......n-tsssss

Vy si zase notujete s

Vy si zase notujete s Hitlerem a Stalinem v propagaci totality, za což byste měl být i ve slušné společnosti pověšen za něco do průvanu. Ledaže byste měl papíry na vadnou hlavu, protože jde těžko o normální postoj.

ano, to jste vy - tzv.

ano, to jste vy - tzv. demokraté .......jiný názor je pro vás nepřijatelný !!!
Zajímavé na tom je, že nejzuřivější demokraté jsou ti převlékači kabátů ...tedy Gardnesové .........n-tssssss

USA jsou přirozeným světovým

USA jsou přirozeným světovým četníkem a obráncem civilizace a civilizovaných a nic jiného jim ani nezbývá. To samo. Kdyby tuhle sílu ztratily je po nich a po nás... Dzp.

Uložit

Uložit