Malé zamyšlení nad dramatickými událostmi v Budějovicích
Josef Bílek

Díval jsem se dnes na zprávy a zhrozil jsem se. Co se to děje v Českých Budějovicích? Nelíbilo se mi to ani ve Šluknovském výběžku, natož pak v Jižních Čechách, kde jsem doma!

Nejsem z těch, kteří se za každou cenu snaží omlouvat chování některých Romů či jiných nepřizpůsobivých občanů. Ano, jsou chudí, jsou bez práce, nemají dostatečné vzdělání atd. Něco z toho určitě vlastní vinou, ale chápu, že hlavní roli v tom hraje jejich bezvýchodná situace. Na druhou stranu, chudí lidé vždy v historii existovali a byly doby, kdy i oni se chovali slušně, protože by jim jejich hrdost nedovolila jinak. Ovšem vina je také na straně tzv. většinové společnosti, která o těchto problémech neustále žvaní, ale pro jejich řešení toho mnoho nedělá.

V každé civilizované zemi platí, že chce-li většinová společnost integrovat své sociálně slabší menšiny, sama se o to musí aktivně snažit. Ne všude se to daří, ovšem tam se jedná o problémy s relatině nedávnými přistěhovalci, kdežto my mluvíme o Romech, kteří jsou tradičními obyvateli této části světa. V žádném případě nepovažují za přijatelné řešení vystěhování Romů, jak nedávno populisticky navrhnul senátor Okamura. Romové přišli do střední Evropy někdy na přelomu 14. a 15. století – kam bychom je teď měli vystěhovat? Tato myšlenka mi připadá stejně absurdní, jako kdyby Keltové (pár jejich potomků by se mezi námi snad také našlo) chtěli vystěhovat Slovany do jejich dávné domoviny. Nezapomeňme, že jsme sem také kdysi přivandrovali!

Musím se přiznat, že zatím nemám po ruce návrh, jak současnou situaci změnit. Jen jsem přesvědčen, že bude-li to takto pokračovat, vyvine se to v situaci nebezpečnou nejen pro Romy, ale pro nás pro všechny. Když slyším ty vypité hlasy řvát: „Čechy Čechům“, běhá mi mráz po zádech. Není to tak dávno, co v Německu heslo: „Juden raus“ začala v mnichovských pivnicích hlásat bezvýznamná extremistická skupinka. Ovšem zanedlouho se jí podařilo získat na svoji stranu i značnou část slušných lidí, a všichni víme, jak to dopadlo. Myslíte si, že u nás by se něco takového stát nemohlo? Možná v trochu jiné podobě, ale i tak by to určitě bylo velmi ošklivé.

Pokusím se nad tím hlouběji zamyslet a přijít s něčím smysluplným.

Realisticky popisuje situaci,

Realisticky popisuje situaci, dejme tomu, ale nenabízí řešení. Představa, že policie bude cikány stíhat a soudy trestat, je utopická. Policie je tlačena (a už si zvykla) jít cestou nejmenšího odporu. Napaří pokutu bělochovi za zanedbatelné překročení rychlosti, ale NIC neřeknou cikánovi jezdícímu bez papírů. Šílenství "sběračů" kovů se místo povolení majitelům bránit svůj majetek (střílet nebo pustit rotvajlera) řeší nesmyslně krkolomně zónováním sběren, atd. ////

Bez baseballových pálek se s tím nedá pohnout. ////

Pane Kocourku, Vy znáte jen

Pane Kocourku, Vy znáte jen cikánské sběrače kovů a jen Cikány, kteří jezdí bez papírů?

Není Váš pohled na věc poněkud zbytečně černobílý?

Nevím, jak pan Kocourek, ale

Nevím, jak pan Kocourek, ale pro mě jsou cikáni právě ti, kteří dělají bordel. Znám pár slušných cikánů (někteří z nich mají vysokou školu), a na ty nikdy jako na cikány nemyslím.

Nevím, jak netová identita

Nevím, jak netová identita juras, ale pro někoho jsou Češi právě ti, co kradou a dělají bordel. Alespoň cedule v rakouských obchodech po "revoluci" "Češi nekrást tady!" tomu tak naznačovaly. Podobným způsobem jako netový nick juras, pokud se tedy jedná o Čechy, na zdejším webu vystupuje i identita "Pete".

Slušné Čechy jistě znají i Rakušané a Pete. Dovedu si také představit, že na ně nikdy jako na zloděje nemyslí.

Od porevoluční doby se

Od porevoluční doby se ledacos změnilo a dnes Němci platí drahou reklamu, aby přilákali české zákazníky k nákupům v Německu. Až budou čeští majitelé činžáků zadávat inzeráty lákající k nastěhování cikánské kočovné kmeny, ozvěte se znovu s vašimi "argumenty". Zatím plácáte nesmysly. ////

To je možné. Ostatně mnoho

To je možné. Ostatně mnoho lidí to přesně takhle má s Rusákama. Schvélně - že Vy taky?

S ruským imperialismem, tedy

S ruským imperialismem, tedy dlouhodobou zahraniční politikou této velmoci zejména, pokud směřuje do oblasti střední Evropy, mám skutečně problém.

S Rusy jako takovými problémy nemám, stejně jako je nemám s Cikány.

To nechápu, když k vám

To nechápu, když k vám nalezou cikáňata do šaliny houpat se na držadlech, nezačnete si automaticky kontrolovat, jestli je peněženka na svém místě? Asi su nemocné, ale snažím se v takové situaci dostat zády ke stěně šaliny.

Tady je i návod - nechodit

Tady je i návod - nechodit ven, ať se mlátí PČR mezi sebou

http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013070901

Je mi srdečně lhostejné, zda

Je mi srdečně lhostejné, zda nějaký cikán může nebo nemůže za to, kde a komu se narodil, bla bla bla. Pokud za to nemůže dotyčný cikán, TÍM SPÍŠ za to nemůžu já a ani kdokoli jiný z většinové společnosti, a neexistuje tedy žádný rozumný důvod, proč bych měl tomu cikánovi tolerovat jeho přestupky a zločiny, případně proč bych mu měl platit jeho kratochvíle. ////

Docela by mě zajímalo slepičí vysvětlení, co že to je ono "lepší sociální soužití" a co se pro ně dá udělat pozitivního. Tedy, samozřejmě, pouze pokud by to představovalo legitimizaci pozdějšího hulákání a házení kamenů na policejní těžkooděnce. Pokud ne, pak jde o standardní slepičí plácnutí do vody. ////

Máte poněkud podivné

Máte poněkud podivné zkušenosti. Kdo zná, jaká byla situace po obsazení ČSR nacisty, jak zprvu byli Židé izolováni už tím, že nosili označení žlutou hvězdou Jude, jak mizeli postupně celé rodiny, spolužáci, znichž velký počet se už nikdy nevrátil domů. Od těch dob jsem s nimi soucítil, přestože nebyla sebemenší bezpečná možnost, jak jim dát veřejnou podporu. Židovské vtipy s Khonem, Roubíčkem, Sárou byly dávno před nástupem Hitlera, vesměs byla terčem jejich obchodní a podnikatelská zdatnost, jejich vzájemná sounáležitost, částo z důvodu závisti nad jejich bohatstvím atd. Jste vedle jak ta jedle. Ty vtípky po válce jaksi ztpkly.

opak je pravdou pane

opak je pravdou pane brekouši, naopak my starší si pamatujeme, že za našich mladších let, byli cigoši vcelku v pohodě....chodili s námi do škol ( někteří pak do zvláštních) a jinak se chovali povětšinou a v rámci svých možností slušně....
To, co se však děje dnes, je podle mě opravdu " na rezervaci"!!!!

PS. ...jsem zvědavý, jak dlouho si média a odpovědné kruhy, budou namlouvat, že za vše mohou pravicoví extrémisté....????

Cikány jsem v mládí znal jen

Cikány jsem v mládí znal jen jako kočovníky. Nebylo jich mnoho a když se objevili na vyhrazeném místě za městem, každý zbystřil ostražitost v ochraně majetku, protože jejich obživa se děla jen drobnými krádežemi. Trvale bydlícího cikána v bytě, či aby někde pracoval, jsem neznal ani jednoho. Problém s cikány jako komunitou nastal až za komunistů tím, že došlo k jejich přestěhování ze Slovenska, které sice bylo řízené, ale neuříditelné, protože s jednou legálně přemístěnou rodinou nastal nelegální přesun mnoha dalších rozvětvených celých rodin a dále se zrušením kočovnictví. Řešení cikánské otázky patří k nejobtížnějším vůbec, protože jde o záležitost mnoha generací, související se vzděláním a převýchově na civilizační zvyky. Tragédií bylo jejich soustředění na jedno místo, jako byl Chánov, kde se vůbec neposílila snaha o školní docházku, návyk pořádnosti atd. Daleko složitější, než problém Indiánů či potomlů černých otroků, jejichž zvyky nebyly tak enormně odlišné.

Cikánskou problematiku u nás

Cikánskou problematiku u nás vytvořili národní socialisté a komunisté tím, že jim postupně zakázali jejich tradiční způsob života a obživy, nahnali je do pracovních táborů a koncentráků, snažili se z nich vytvořit komunistického člověka nového typu a naučili je, že se o ně stát postará.

Cikánská problematika je

Cikánská problematika je mnohem starší. Dokladuje to Ladův Mikeš. Kapitola "Mikeš ukraden". Mikeš vznikl před druhou světovou a dokladuje, že tehdy byli cikáni vnímáni jako jednoznačné zlo.

Moje zubařka se přistěhovala

Moje zubařka se přistěhovala za Znojma a říkala, že tam jsou nějak zmutovaní a mají zrzavé vlasy. No ze Znojma je i hudební skupina Lucrezia Borgia. Nevím, kde ten text vzali, nic jsem o tom dekretu nenašel, ale zpívají toto: http://www.borgia.cz/cd/pojd_dal_a_dik/cd/LB-016-DVA%20ZLATE%20ZA%20CIKA...

Je to jenom ukázka - začátek písničky, ale dá se objednat CD.

To, čemu říkáte "politická

To, čemu říkáte "politická korektnost", je především zneužívání cikánské otázky k jiným účelům. Uhlovi, Kocábovi a jiným "citlivým" "empatickým" lidem nejde o blaho cikánů, ale o nějaký zisk pro sebe.

Nicméně kus pravdy mají - jediná cesta, jak živit naději na zlepšení, je pomáhat jim. Pomáhat jim ve smyslu naučit chytat ryby - nerozdávat ryby, jak je současný Trend.

Proč je segregace pro vás

Proč je segregace pro vás nepřijatelná, pane brekeke? Chcete-li, aby bydleli u vás, jistě vám v tom nikdo nebude bránit. Vy ale vypadáte, že chcete, aby bydleli u mně. ////

Ve svobodné společnosti

Ve svobodné společnosti občanů, pane Kocourku, podle mne nemůžete postupovat kolektivisticky a vyloučit z ní nějaké etnikum, rasu, národ a podobně, ale měl byste vše posuzovat striktně individuálně.

I o tom by asi, řekl bych, měla být Vámi propagovaná občanská smlouva o jistém omezení občanských svobod mezi svobodnými občany. Nebo se mýlím?

Dovedně odbíháte od tématu,

Dovedně odbíháte od tématu, pane M.M. Společenská smlouva se týká vztahu mezi občanem a státem. Zatímco segregace cikánů může být zavedena na úrovni obce, za předpokladu že obec (reprezentovaná skupinou vybraných občanů) má právo rozhodnout, kdo se do ní smí přistěhovat a kdo ne. Jste ochoten přiznat obci takové právo? ////

Pokud obec má právo nedovolit imigraci, může to samozřejmě řešit i individuálně. Poté, co obec individuálně vypráská tisícího cikána, pravděpodobně to těm ostatním zájemcům dojde. ////

Třebaže v ledasčem stran ex

Třebaže v ledasčem stran ex vlády souhlasím i s vámi, toho malého Dolfíka v sobě prostě nezamaskujete...

Co potřebujete, p.neumatiko,

Co potřebujete, p.neumatiko, že dolejzáte? ////

Inu, přece oslovit pražského

Inu, přece oslovit pražského rentiéra vašeho střihu a pronajmout byt po nájemnících, které stíhá Exekutorský úřad Praha-východ...

Neodbíhám, pane Kocourku,

Neodbíhám, pane Kocourku, zajímají mne hlubší podrobnosti Vaší vize.

Mohl byste mi popsat, jak si technicky představujete, aby vznikla společenská smlouva mezi občany a třeba malým státem s deseti milióny obyvateli?

Zajímalo by mne též, jestli tento Váš ideál stavíte na nějaké etnické, rasové, či třídní diskriminaci, nebo jestli by se společenské smlouvy mohli účastnit všichni občané žijící na daném území?

No a co se týče obcí, ty pak budou nezávislé na státu? V tom případě žádný stát nepotřebujeme a Váš přístup se, zdá se, hodně blíží k ultrapravicovému anarchokapitalismu, či minarchismu, nebo k ultralevicovým anarchistům. Ti napravo jsou však striktně individualističtí, ti nalevo lehce kolektivističtí. Anarchista ale nejste, neboť i anarchisté přes jejich kolektivismus malé komunity posuzují individuum nikoliv na etnickém, či rasovém základu, asi jen ten třídní kolektivismus se od nich neodlepil.

Že byste v té vzdálené cizině

Že byste v té vzdálené cizině přestal chápat smysl českých slov? Pro všechny případy si zjistěte, pane M.M., co znamená OFF TOPIC. ////

Obce měly svobodu za

Obce měly svobodu za feudalismu. Když už jsme u té ciziny, Strasbourg měl statut svobodného města na Svaté říši římské, mohl tedy praktikovat diskriminační způsob politiky, o které píšete. Nevím však o tom, že by k něčemu podobnému došlo. Vyznáváte snad Evolovo pojetí tradiční monarchie? Mně osobně je docela blízké, přestože dávám přednost demarchii. Pokud jste extrémní monarchista Evolova typu, čímž bych pochopil jisté Vaše zalíbení ve vůdcovském principu postaveném na Božím řádu a dejme tomu daných společenských kastách (bojovníci, kněží, lid), není mi jasná ta společenská smlouva svobodných občanů, kterou neustále propagujete.

Vaši vizi opravdu nechápu, mám pocit, že si v mnohém velmi protiřečíte.

Já si to myslím taky. Protože

Já si to myslím taky. Protože segregace by problémy výrazně zhoršila.

Podívejte, občas je chválený Čunek, že se s nimi nemazal. Ale co on udělal? On ten problém jenom přehodil na jinou (slabší) obec. Vůbec se mi nelíbilo, jak vyřešil svůj romský problém. Kdyby je nastěhoval k nám, tak bych vymýšlel pomstu.

Není to lehký problém, nikdo nezná dobré řešení. Jediná šance je doufat, že s pomocí se jejich poměr elit zvýší a cikánská spodina bude s bílou spodinou na jedné lodi.

Včera jsem sem dal odkaz

Včera jsem sem dal odkaz http://vetvicka.blog.idnes.cz/c/351007/Zpet-v-lednu-1989-Tajni-bijou-lid...

Večer na odkazu byla dvě videa - dnes už jsou nedostupná. Jak patrno, strana a vláda šéfa Útvaru organizovaného zločinu Šplechty a prokurátora Šilhána má velmi schopné hackery.

09:08 už to funguje.

inu asi takhle, ........... v

inu asi takhle, ........... v kontextu s tématem článku a nedávným rozhodnutím ÚS o zdravotnických poplatcích, jsem si položil, čistě hypotetickou, avšak osvícenskou otázku : - což takhle navrhnout zrušení veškeré sociální podpory a všech těch "vymožeností" demokratického socialismu.....????
PS. ....co by na to řekla ta justiční zrůda Rychetský.....????

Ani toto nepřijde shora, jak

Ani toto nepřijde shora, jak jste zde před chvílí trefně konstatoval, pane petrof. Tedy, samotný návrh může přijít z libovolného směru a socialistický ÚS to zatrhne. Nejspíš ve shodě se socialistickým Parlamentem, socialistickou vládou a VŠEMI socialistickými, totiž pardon, demokratickými partajemi. ////

Takže při prosazování přijdou ke slovu ty baseballové pálky, a bude-li vrchnost neústupná ... ////

Pane Bílku, obávám se, že

Pane Bílku, obávám se, že nevíte o čem mluvíte.

Cikánská populace, která žije v ČR, se do ČR v naprosté většině přistěhovala z ekonomických důvodů s cílem zneužít zde panující "humanismus".

Není problém s jinými komunitami, jen s jednou, která se dokonce ke svému původu při sčítání nechce příliš hlásit.

Dost bylo hlazení, podporování a "pozitivní diskriminace". Teď musí nastoupit tvrdá ruka zákona, rovná pro všechny a nazývající věci pravými jmény.

Kriminály jsou prázdné a manuelní práce je dostatek, i kdyby to bylo čištění chodníků a silnic.
A podporu by neměl brát nikdo, kdo v životě do fondu podpor nepřispěl ani korunou. Ani bílý, ani žlutý, ani černý, ani cikán.

Stát davá každému příležitost získat základní vzdělání a osvojit si základy civilizovaného chování. Nikdo by ale neměl být nucen, maximálně lze podat pomocnou ruku těm, kteří se skutečně snaží. Ale ani chloupek víc.

Nerůznějších plácání bylo již vic než dost. Teď jsou třeba činy!

Pane Hrbku, jsem přesvědčen,

Pane Hrbku, jsem přesvědčen, že vietnamská komunita zneužívá sociální systém daleko víc než všichni zdejší cikáni dohromady. Jen není hlučná a snaží se nedostat se do konfliktu s většinovou společností.

s tím ostatním z vašeho příspěvku nelze než souhlasit.

A jak ten "sociální systém"

A jak ten "sociální systém" zneužívají?

autor se hluboce mýlí......50

autor se hluboce mýlí......50 let neustálých pokusů o integraci již stačilo!!!! Teď už jde o čistou segregaci, pod heslem : ...ať si Cikáni žijí jak chtějí, ale za své, ale někde odděleně, v rezervacích, ghettech......!!! Prostoru a takových míst, je u nás dost a dost.

Výborně a naprostý souhlas!

Výborně a naprostý souhlas! Avšak, pane petrof, máte pro váš postoj oporu v nějaké (pravicové ?) partaji? ////

to nepřijde ze shora pane

to nepřijde ze shora pane Kocourku, to přijde "samovolně", tak nějak revolučně-evolučně........( max. pod heslem : Čunek na hrad...)
Ostatně Nový Bor, Duchcov, Železný Brod, Budějky atd. .....jsou toho dokladem!!!

sorry - dtto ( double click )

sorry - dtto ( double click )

Konečně tady U Nás bude

Konečně tady U Nás bude pořádek! Pecina, Pecina, Šilhán, Šilhán!

http://vetvicka.blog.idnes.cz/c/351007/Zpet-v-lednu-1989-Tajni-bijou-lid...

(nějak nám ustoupil do pozadí statečný vedoucí Útvaru organizovaného zločinu plukovník Šplechta)

Ano - socialismus vyrábí

Ano - socialismus vyrábí problémy, i když je toliko v palicích lidí.

Natožpak, kdy socialismus ist da - dříve var. "komunismus", dnes Z brusele, mezi námi 25 hodin denně.

Ti jednodušší křičí -

Ti jednodušší křičí - chy-chům a ti složitější, té nepopulární většině platí nájmy, soc. dávky, etc, tak něco opravdu rychle vymyslete pane Bílek...

Kam bychom měli cikány

Kam bychom měli cikány vystěhovat, táže se autor. Nechápu, proč tolik podceňuje inteligenci a rozhodnost cikánů, Když se stěhovali do Česka, nemusel jim nikdo radit, a oni také nikoho o radu nežádali. Stačí, když jim majoritní civilizovaná společnost poskytne k vystěhování dostatečně silnou motivaci, a cikáni už si nějaký JINÝ cíl svého stěhování najdou. Ani tentokrát jim nikdo nebude muset radit. ////

Co je to zase za hámotiny ?

Co je to zase za hámotiny ? Copak, tzv. většinová společnost je jednotně myslící a jednající subjekt ? Není...... tudíž tenhle blábol postrádá jakoukoli racionalitu, jde jen o nějaké fantazírování o povinnosti "bohatých" starat se o "chudé"........

___________________________________________________________________________________