Maraton hlasování o evropských fondech
Oldřich Vlasák

Zatímco Českou republikou otřásají v souvislosti s evropskými fondy korupční skandály, v Bruselu pokračuje vyjednávání o jejich budoucí podobě. Počátkem prázdnin totiž výbory Evropského parlamentu hlasovali o legislativním balíčku, který bude upravovat čerpání evropských fondů po roce 2013.

Do procesu se tak vedle Evropské komise a Rady EU formálně zapojil také Evropský parlament. Moji kolegové přitom byli nadmíru aktivní; k jednotlivým nařízením podali téměř 4 tisíce pozměňovacích návrhů. To potvrzuje fakt, že problematika evropských fondů je opravdu komplikovaná a pro poslance i členské státy zásadní. 

 

Já sám jsem v pozici koordinátora své politické skupiny a stínového zpravodaje ke všem nařízením po konzultacích s ministerstvem pro místní rozvoj, regiony a obcemi podal 134 pozměňovacích návrhů a také jsem se připojil k některým pozměňovacím návrhům jiných zpravodajů. Mezi mé priority patřilo snížení administrativní zátěže, zajištění vyšší flexibility pro členské státy a konečné příjemce, zaměření investic na klíčové priority (zejména pak zdůraznění podpory infrastruktury) a posílení role místních a regionálních samospráv. Samotné hlasování o pozměňovacích návrzích, které trvalo několik dnů, bylo velmi složité, protože jednotlivé návrhy se vzájemně vylučovaly, poslanci některé návrhy stahovali nebo se je ještě snažili ústně pozměnit. Hlasovací archy, které jsme dostali až pozdě v noci den před hlasováním, čítaly stovky stran a měli jsme tak nelehkou práci se v nich zorientovat a zaujmout pozice. Co se vlastně odhlasovalo tak bylo ještě dlouho po hlasování tak trochu záhadou. 

Dnes je však jasné, že podmínky pro využívání evropských fondů budou přísnější. Evropský parlament navíc nařízení neschválil jako takové, jak to běžně dělá, ale schválil pouze předběžný mandát pro vyjednávací týmy. Současně jmenoval poslance, včetně mě, do těchto týmů. Tak budeme moci začít debaty s členskými státy a Evropskou komísí v rámci tzv. trialogu, aby se celý proces přijímání legislativy příliš nezpozdil. Vyjednávání nicméně nebudou jednoduchá a pro všechny zúčastněné půjde o vůbec první zkušenost, protože spolurozhodování Evropský parlament získal až Lisabonskou smlouvou. 

 

Vzhledem k tomu, že vedle předsedkyně se jako jediný poslanec budu mít možnost účastnit práce všech vyjednávacích týmů, budu mít na jedné straně plné ruce práce vše zvládnout, na stranu druhou však máme jedinečnou příležitost prosazovat zájmy České republiky a jejich samospráv.

Neboli chiméra, že se

Neboli chiméra, že se přerozdělovacím systémem - pomazanými hlavami několika ouřadů v krátké době srovnají jednotlivé národní státy v životní úrovni svých obyvatel je prapříčinou dnešní krize Evropy.

___________________________________________________________________________________