Mateřská škola jako nárok?
Ivo Strejček

Kdo má mít ve výchově dětí hlavní slovo? Rodina nebo stát? Má být dítě od svých útlých let svěřeno do péče státu, či má rodina úzkostlivě ochraňovat své výlučné právo na výchovu?

  
A je dnes rodina tím, co si pod slovem rodina představujeme? Neklademe si tak pouze naivní otázky v prostředí, ve kterém už o rodinu ani nejde, ve kterém je obsah slova rodina lidem víceméně vzdálený, ve kterém už stát se všemi svými pravomocemi i „výhodami“ rodinu rozvrátil – a tedy porazil? 
 
Z posledních dnů tu máme jistý – testovací – problém. Uskupení, která hodlají sestavit vládu, se u svých vyjednávacích stolů tohoto vážného tématu dílčím způsobem dotkla. Asi se ani nijak nepřely. Jejich postoj byl nepřekvapivě podobný: od výchovy je tu stát! 
 
Zkusme si tak my sami odpovědět na následující – politiky nastolenou - otázku: mají děti v předškolním věku navštěvovat povinně mateřskou školu? Ano či ne? A pokud ano, co je silnější než rodina? Ne? Proč?
 
Zákonný nárok
 
Lidovci to hned od začátku vyhrotili po svém. Prohlásili, že každé dítě od tří let věku by mělo mít zákonem garantovaný nárok na své místo v mateřské škole. 
 
To je, zejména u lidovců, poněkud překvapující rozhodnost. Jeden by snad čekal, že právě oni nejprve promluví silně o právu dítěte na klidnou rodinu, na výchovu v harmonickém kruhu muže a ženy. Že z lidoveckých úst nejprve uslyšíme promyšlené návrhy podporující co nejintenzivnější výchovu uvnitř rodiny současně s voláním po posílení role matky a odpovědnosti otce.
 
A oni rovnou volají po vzniku zákona. Zákona, který bude dětem garantovat státní výchovu v prostředí mimo rodinu. 
 
Předškolní rok – povinný pro všechny
 
Zatímco výše popsaný „nárok“ považuji za sporný, řekl bych snad i nepřijatelný a obtížně pro jeho obranu hledám podpůrné argumenty, nutno přiznat, že požadavek na zavedení povinné předškolní docházky v posledním roce před nástupem do základní školy, je myšlenkou podstatně složitější a jemnější. Problémem s pochopitelnými přednostmi i viditelnými nedostatky.
 
Tváří se jako možná odpověď na to, že ne všechny děti přicházejí ze svých rodin do první třídy vybaveny náležitými dovednostmi a pro výchovu nezbytnými návyky. 
 
Dítě nemusí, snad dokonce ani nemá, do školy přicházet a rovnou umět číst. Touto znalostí jej škola pro budoucí život vybaví. Od toho je škola školou. Ale mělo by přijít s automatickými hygienickými návyky, se schopností respektovat autoritu učitele, s vědomím povinnosti k disciplíně (což jistě neznamená, že na tom všem není třeba po celá další školní léta trpělivě a po krůčcích pracovat).
 
Nejsem zastáncem povinné docházky dítěte do mateřské školy v posledním předškolním roce, ale chápu: vycházet z ideální představy, že každá rodina je schopna vybavit své dítě nezbytnými návyky a dovednostmi, je asi nereálné. Nejméně proto, že ono už těch normálních, ucelených, fungujících rodin až zase tak moc není.
 
Přesto. Škola zmůže leccos. Ale zmůže to, co má vykonat rodina? A pokud rodina ve výchově selhala či byla nedůsledná, bude vůbec ochotna se školou spolupracovat? 
 
Dítě si nevybírá prostředí, do kterého se rodí. Vzdělání má a musí dítěti nabídnout příležitost „prostoupit“ výš. Opustit sociální vrstvu, do které se narodilo, a prostřednictvím vlastní píle a znalostí dobýt postavení lepšího. Společnost se nevyvíjí cílenou ochranou kastovního uspořádání, sílí pouze tím, že pečuje o prostor svobody, ve kterém má každý svou šanci. Ve kterém svírá vlastní osud ve vlastních rukou.
 
Pokud tedy otázka, zda stát nebo rodina, pak jsem vždy na straně rodiny. I s vědomím, že stát se svými pečovatelskými chapadly natolik zbobtnal, že pojem rodina už zní jaksi nemístně a staromódně.

Vážená plechovko! 1. Nejde o

Vážená plechovko!

1. Nejde o nic nového, celá zálžitost se již před delším časem probírala v tisku
2. Mincemi EURo, ted i těmi, které se vydávají na Slovensku se běžně platí v mnoha státech. Něco jiného jsou raritní mince a něco jiného oběžné mince a dokoce oběžné mince mezistátní povahy.Na těch by jejich vzhled neměl vzbuzovat odpor nebo emoce u uživatelů. Z tohoto důvodu se volí obecně přijatelné motivy nenacionalistické povahy.
3. Nevím, jak by se třeba tvářili Němci, kdybychom na oběžnou minici EURa dali portrét Beneše nebo Masaryka jakožto národní symbol.
4. I Vatikán vydává euromince a v některých státech je problém s mincemi znázorňujícími papeže jako hlavu státu.
5. Protože emisní plány jednotlivých států se předem projednávají, je zajímavé, že námitka, že Cyril a Metoděj jako katoličtí svatí mohou vadit, přišla až dodatečně.

Vrátím se do dávné minulosti. Když jsem poprvé viděl budapeštský pomník mi miléniu, tak jsem si s hrůzou uvědomil, že to co my oslavujeme jako národní vítězství, je v jiných zemí považováno za za národní porážku a naopak.

Co by říkali třeba Češi na rakouskou minci, na které by byla oslava výročí bitvy na Bílé hoře (pomalu se blíží!!)

S pozdravem

myslím, že ty předkoaliční

myslím, že ty předkoaliční sliby, daleko předhání sliby předvolební....??!!!
To lítají milardy úspor sem a tam, slibuje se i nemožné......a divák se baví a zírá.
Vrcholem bylo zatím asi včerejší prohlášení Martina Stropnického, který ve večerních Událostech naprosto vážně doporučoval proti daňovým únikům, jakýsi chorvatský model, kdy se ......prostě účetnictví všech podnikatelů propojí softwérově s daňovým úřadem a vše se vyřeší stisknutím Enter...(sic).

PS. ....ten, kdo o tom alespoň něco ví, třeba Pat a Mat, by řekli : ..a je to.

Má asi kamaráda vlastnícího

Má asi kamaráda vlastnícího softwarovou firmu. Takových už bylo... A neřekl taky, proč by podnikatelé, kteří do papíru lhali, by měli začít do softwaru zadávat pravdu? :-)

ano, vše je zřejmě taženo

ano, vše je zřejmě taženo heslem : zaveďme pokladny....a nastane ráj na zemi!!!

PS. ...myslím, že A. Rašín kdysi řekl : kde hrozí bída, hrozí socialismus....a kde hrozí socialismus, hrozí i bída....(sic)

Takze kdyz vam doktor rekne,

Takze kdyz vam doktor rekne, ze vysledek je pozitivni, znamena to ze vysledek je prikaznicky :-)

Uz jste nekdy neco slysel o otrockych prekladech ?

Problematika, kde není možné

Problematika, kde není možné jednoznačné stanovisko. Objevuje se dlouhodobě i se zcela scestnými názory, jaké zastával bolševický normalizační ministr školství Rázlovy vlády(též rektor PU Olomouc) neurolog Jaromír Hrbek, který tvrdě, pěkně po bolševicku prosazoval povinnou školní docházku od 4 let věku, což obhajoval optimální schopností mozku přijímat a uchovávat nová poznání.

Nultý ročník je pěkná

Nultý ročník je pěkná kravina. Bylo by jen otázkou času, kdy začnou volat po uzákonění mínus prvního ročníku, protože jim do nultého přicházejí děti, co ještě neumí chodit na nočník.
Státní vzdělání je nutno brát jako životní minimum a kdo chce, aby jeho děti měli něco navíc, stará se sám. Nářky, že tím budou diskriminované děti nezodpovědných (t.j. chudých) rodičů jsou mimo hru. Proč by ti zodpovědnější měli přispívat na výuku cizích dětí na úkor svých vlastních?

Nulté ročníky vždy něco

Nulté ročníky vždy něco zakrývaly, zejména za totáče, jako třeba nedostatek mužského obslužného personálu ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, které nahrazovali studenti uměle čekající na přijetí v nultémi ročníku LF. Dvě odpoledne v týdnu zbytečná teorie a jinak po celý týden normální zařezávačka zdravotního bratra prakticky za stravu a ubytování s taháním třeba 150 kg nadávajících gynekologických pacientek po narkóze v zastaralých prostorách.

On ten soused původně

On ten soused původně nezaměstnaný nebyl, měl jen hypotéku a tak uvítal znehodnocení koruny, přestože mu nikdo plat nezvýšil.

Odpoved je uz v textu:

Odpoved je uz v textu: RODINNA politika x obrana STATU.

Neexistuje jednoduchý recept

Neexistuje jednoduchý recept na všechno. Ale s těmi asistenty v prvních třídách, to teda nevím. Nebylo by lepší mít třeba menší první třídy?

Ale ti asistenti jsou nyní

Ale ti asistenti jsou nyní adresně na konkrétní problematické dítě. Tak jak jste to podala původně, na mě působilo, jakoby první třídy měly být vlastně pomocné. Tedy máme zrušené pomocné školy, slabší děti by se měly naopak integrovat, takže nakonec budou pomocné všechny základní školy i pro děti, které to nepotřebují.

Neustále se prohlubující

Neustále se prohlubující krize rodiny je výsledek snažení všech multikultigendergay uskupení, kterým politici ustupují v zájmu svého znovuzvolení. Posílení a podpora klasické rodiny a její nezadatelná úloha je východiskem. Stát tu není od toho, aby centrálně řídil rodiny všech obyvatel.... a a vytvářel systém práva na právo...

Pan poslanec zřejmě nezná

Pan poslanec zřejmě nezná důvody, pro které je v řadě zemí povinná návštěva dítěte v předškolním zařízení v rozsahu 4 hodin denně, v roce před započetím povinné školní docházky. V parlamentu rozhodují hlupáci podle svých osobních dojmů a pocitů, aniž by se namáhali nastudovat danou problematiku, proto nákladně objevujeme stále nové a nové Ameriky.

a ty důvody?

a ty důvody?

Ty důvody jsou přece

Ty důvody jsou přece všeobecně známé, je to proto aby dítě bylo vůbec schopno pracovat v kolektivu po nástupu do povinné školní docházky, děti které přijdou do kolektivu poprvé až po nástupu do školy, mají zpravidla velké problémy. To jsou poznatky získané ve světě na základě mnohaletých zkušeností, postmodernisté v tom ale mylně vidí buzeraci státu.

Pokud tento problem tak jak

Pokud tento problem tak jak ho licite existuje, pak ho ovsem vasim opatrenim jen posouvate o rok, navic smerem k jeste mensim detem, ktere ty pripadne problemy umi vyresit jeste hur.

Jestli tu šikanu prvňáčků

Jestli tu šikanu prvňáčků nezpůsobuje nedostatek citu dětí, chodících od dvou let do jeslí, pak hned do školky, trávících s rodiči( většinou jen s jedním rodičem) cca 2-3 večerní hodiny mezi sledováním televize a večeře. Celý venkov nechodil kdysi do jeslí a školek a žádná šikana ani frustrovaní ustrašenci neexistovali. Že je dnes víc grázlíků, zaměřených na dyslektiky, disgrafiky,atd. je jasné, ale problém nevyřeší nesmysl v povinné docházce do školky.

šikana, frustrovaní a

šikana, frustrovaní a ustrašení jedinci - to existovalo vždycky.

Já ty důvody neznám,

Já ty důvody neznám, prozradíte mi je ?

Opečovávané hýčkané dítě

Opečovávané hýčkané dítě neumí řešit konflikty. A pokud dítě neumějící řešit konflikt je navíc rozmazlené, je zaděláno na nešťastného šikanovaného tvora. To je hlavní důvod. Čím později se začně dítě učit jednat se sebou rovnocennými partnery, v tím větší je nevýhodě.

Nedokáže. Kde by se to mohlo

Nedokáže. Kde by se to mohlo naučit, pokud se doposud pohybovalo jen v prostoru vymezeném rodinou? Se situací "dej mi tu hračku nebo ti dám do huby" se v milující rodině těžko setkalo.

cit: "Navíc to jsou nějaké

cit: "Navíc to jsou nějaké vytržené příklady, děti mají většinou sourozence, mají kamarády v sousedství, mají jiné kontakty. Nechodit do školky neznamená vyhýbání se kolektivu, zavírání do klícky."

To znamená, že neustále mluvíme každý o něčem jiném. Tak znovu na začátek. Někdo chtěl řešit situaci dětí, které přichází do prvních tříd ZŠ sociálně nepřipravené (nebo jak to nazvat). Takové děti existují, doufám, že je jich málo. Ale nějaké znám. Ten někdo to chtěl řešit po socialisticku tak, že nařídí všem bez rozdílu povinnou školku. Většinou s tím nesouhlasíme. Ani Verča s tím nesouhlasí, takže si troufám tvrdit, že nikdo na virtually s povinnou školkou nesouhlasí.

Doufám, že si už rozumíme.

Vymývárna mozgu - to je

Vymývárna mozgu - to je přehánění do opačného extrému. Je to prostě zařízení, kde lze odložit dítě pod odborný dohled, pokud člověk má potřebu takhle dítě odkládat. Tragédie by byla, až kdyby se to nařídilo povinně. A za peníze těch ostatních.

Ale milujici rodina ho na to

Ale milujici rodina ho na to muze pripravit a dat mu nejake zaklady.

Samozrejme ovsem taky muze alibisticky na detskou otazku zda je spravne nekomu brat hracku s vyhruzkami ze jinak dostane po hube, odpovedet ze nevi, ze nekteri lide si mysli ze to spravne a je a jini si mysli, ze to spravne neni, a ze si to bude muset rozhodnout sam. (abych parafrazoval jinou vasi dnesni odpoved diteti, na prvni pohled se tvarici desne spravnacky a liberalne, ale ve skutecnosti davajici vlastnimu diteti pocit, ze ani rodic nema zadny kompas a pevne hodnoty...

Teoretická příprava na reálné

Teoretická příprava na reálné situace pomoci může. A čím dřív, tím lépe. Jenom praxí se to lze ale naučit.

Ta parafráze se Vám moc nepovedla, to asi musíte cítit sám :-)

Cim driv tim lepe je proste

Cim driv tim lepe je proste konina, Uz jsem vam to dnes jednou psal a vy jste kupodivu (vzhledem k tomu co jste psal pred tim) souhlasil. Kdyby to bylo cim driv tim lepe, bylo by nejlepsi hned po narozeni kojence poslat do kojenaku. Zadne primitivni cim drive tim lepe ale neplati...

Zvazte sam, jak takova vyhybava odpoved na deti asi pusobi.

Je to individuální, přitom

Je to individuální, přitom vychovávat k samostatnosti je dobré co nejdříve. Kde vidíte rozpor? Vychovávat k samostatnosti je dobré kdykoliv, když je k tomu příležitost.

Na otázku "je bůh?" prostě existuje jediná možná odpověď. "Nevím". Co je na tom vyhýbavého?

Řeč je o dětech, které

Řeč je o dětech, které nezvládnou ani situace, které by zvládnout měly. A měly by se naučit zvládat i situace se soppratky - vhodný rodič vždycky po ruce v životě není.

Ano, juras to stavi jako

Ano, juras to stavi jako kdyby jediny kolektiv a jedine prostredi kde dite prijde do styku s vrstevniky byla skolka.

Aha, takže "stát" naučí řešit

Aha, takže "stát" naučí řešit dítě konflikty....... a určí rovnocennost...... vždyť je to celé nesmysl..... jak my jsme mohli mládí přežít.....

Trochu cimrmanovska debata,

Trochu cimrmanovska debata, zatimco podle Cimrmana je potrebne s tim zacit v 6 a pul letech, podle profesora Fiedlera to ma byt v 5 a pul letech, nebot v 6 a pul uz by bylo zasadne pozde. :-)

To si zase vymýšlíte blbost.

To si zase vymýšlíte blbost. Děcko by mělo být k samostatnosti vedeno odmalička. Přehnaná péče o ně nevede k dobrým výsledkům. Psal to už Rousseau. Pokud někdo vychovává nesamostatného tvora, je v zájmu toho děcka, aby byl zhoubný vliv opičí lásky odstraněn co nejdříve.

A já zase znám člověka,

A já zase znám člověka, kterému rodiče neustále ušlapávali cestičku, takže v životě nemusel překonávat žádnou překážku. A když měl před maturitou, hystericky se složil a chtěl spáchat sebevraždu.

Obecně se dá říct, že přehnanou péčí myslím situaci, kdy má dítě problém a rodič zakročí, místo toho, aby problém s dítětem probral a naučil je vyřešit situaci samo. Když se dítě například doma svěří, že se mu spolužáci posmívají a ono je z toho nešťastné, vzplanou někteří rodiče spravedlivým hněvem a valí to do školy řešit, nejlépe přes ředitele. "Mému synkovi nikdo ubližovat nebude, žádám, aby byli potrestáni viníci." Dosáhne možná potrestání grázlíků, kteří se mazánkovi posmívali, ale jestli dělá dobře nebo špatně pro své dítě, v tom mám jednoznačně jasno.

Zaváděním tématu na zanedbané děti, to míříte úplně jinam :-)

Můžete mi věřit, bylo to

Můžete mi věřit, bylo to proto, že mu rodiče nedokázali zajistit jistotu u zkoušky. Byla to jeho první překážka v životě. Přijímačky mu zaplatili a i jinak za něj řešili věci, které měl řešit sám. Nedokázal si s novou situací poradit.

Péče, zájem o děti a poskytování jistoty - o tom přece vůbec není řeč. Jaktože jsme navzájem tak mimo?

Nechtěl k maturitě jít - asi

Nechtěl k maturitě jít - asi se bál, že to nezvládne, no. Nevěřil si, protože neuměl být samostatný.

První téma bylo, že někdo chce, aby děti chodily do školky a že pro to jsou dobré důvody. Rozebíráme od začátku jeden důvod - aby dítě umělo přežívat i v jiné situaci, než na jakou je zvyklé, tedy že se o ně neustále někdo stará.

a většina rodičů tak nečiní,

a většina rodičů tak nečiní, že... Lidi jsou prostě neschopní a je to potřeba vyřešit za ně.. mě překvapuje, že se lidstvo vůbec dožilo 21. století... To bude nějakým omylem..

Rozjíždí se debata v různých

Rozjíždí se debata v různých větvích. Nejsem schopen reagovat na něco, o čem jsem psal v jiné větvi a Vy mi zde vmetete pravý opak. Tak naposled - žádná většina, ale několik málo jednotek procent. Nechci, aby kvůli problematickému zlomku lidí měli povinnost všichni, stačí?

tak proč tolik arguments?

tak proč tolik arguments?

Začal jsem reagovat na

Začal jsem reagovat na absurdní tvrzení, že je jedno, kdy se dítě naučí pracovat v kolektivu a že neexistují žádné poznatky, které by to vyvracely. Jedno to není, tou problematikou se zabývali už středověcí filozofové a pedagogové. Jak se diskuse rozjela do více stran, původní témata se utápí v nánosu jiných.

Ideální doba bude, až se

Ideální doba bude, až se filozofové porvou o lopaty.

Arbeit macht frei. Ještě že

Arbeit macht frei.

Ještě že jsou tady myslitelé formátu eTonyho.

Kdyby nebylo bývalo filozofů,

Kdyby nebylo bývalo filozofů, nebyly by snad ani ty lopaty.

filozof vymyslel lopatu?? Tu

filozof vymyslel lopatu?? Tu vymyslel nějakej chytrej lenoch..tak maximálně.

chytrej lenoch = filozof.

chytrej lenoch = filozof. Myslím, že dochází k částečnému matení pojmů. Dnešní filozofie je specifická vědní disciplína, dříve termín zahrnoval kohokoliv, kdo se věnoval poznání. A prapředchůdci těchto byli právě vynálezci jednoduchých nástrojů.

Zajisté máte na mysli ty

Zajisté máte na mysli ty užitečné filozofy, co nám vymysleli Svět.

Komentoval jsem celou tu

Komentoval jsem celou tu debatu o povinnem poslednim predskolnim roce, ne jakousi prehannou peci.

Rousseau, no tak to jo... :-)

Tak jste asi reagoval na

Tak jste asi reagoval na špatný příspěvek. Já nejsem zastáncem povinného roku školní docházky.

Opakuji, reagoval jsem na

Opakuji, reagoval jsem na celou debatu a taky jsem to napsal. Ze zrovna vy nejste na strane prof. Fiedelra je vedlejsi :-), nebudte tak vztahovacny.

___________________________________________________________________________________