Merkelová - jak vládnout beze stop
Petr Robejšek

Éra vlády Angely Merkelové je u konce. A jedním z příznaků je i rostoucí počet článků, které dosud nedotknutelnou kancléřku kritizují. Mezi nimi se objevil jeden, který má vyjímečný význam.

Hlavně nezneklidňovat lidi pravdou

Německé noviny „Welt am Sonntag“ patří ke Springerovu koncernu a ten Merkelové tradičně drží palce. Ale před dvěma týdny vyšel právě v těchto novinách článek pod názvem „Vládnout beze stop“. Najdeme v něm pozoruhodné informace o tom, jak dělá Angela Merkelová politiku.

Jsem si sice jistý, že česká média budou vůči německé kancléřce stejně nezaujatá jako vůči Donaldu Trumpovi a zpřístupní českému publiku informace o tom jak skutečně vládne ta, která chce vládnout i nám. Ale zároveň, bych o tom rád informoval jako první. A to protože dlouhodobě upozorňuji na to, že Merkelová dělá nejenom chybná rozhodnutí, ale navíc není ani vzorem demokratického vládnutí.

Ve „Welt am Sonntag“ se kupříkladu dočteme, že drtivou většinu svých nejspornějších rozhodnutí kancléřka učinila, aniž by o tom s někým diskutovala. To se týká třeba záchrany eura anebo vypnutí atomových elektráren.

„Welt am Sonntag“ se snažil zjistit, jak jsou její rozhodnutí zdokumentována. Pozoruhodné přitom je, že již dvanáct let platí zákon o svobodě informací (IFG). Tento zákon se týká archivování podrobností o vládních rozhodnutích. Podle něj má každý občan právo nahlédnout do dokumentů, grafik nebo videí, které se týkají činnosti kabinetu. Vedle právních dobrozdání k tomu patří sms a e-maily, stejně jako písemné posudky, kalendáře a údaje o služebních cestách.

A proto musí být všechno, co je pro rozhodování vlády významné shromažďováno a archivováno. Avšak podle „Welt am Sonntag“ dělá Merkelová a její ministři všechno proto, aby se těmto povinnostem vyhnuli. A proto spolu komunikují a zadávají politické nebo právnické analýzy v takové formě, aby to nepodléhalo zákonu o povinném archivování.

Do toho pěkně zapadá informace, že Merkelová používá po celou dobu svého kancléřství mobilní telefon, který patří její straně CDU. Proč? Zákonné předpisy o archivování se týkají pouze vlády a dalších úřadů, ale nikoliv politických stran. Z toho plyne, že kancléřka díky stranickému mobilu nemusela dokumentovat žádný rozhovor a ani jednu svou sms. Novinář z „Welt am Sonntag“ se pro jistotu informoval ve Spolkovém archivu a tam mu sdělili, že za celou dobu vlády Angely Merkelové neviděli ani jednu její sms.
http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-robejsek.php?itemid=30847

 

Zdá se tedy, že vláda Angely Merkelové systematicky (a v rozporu se zákonem) utajuje okolnosti svých rozhodnutí. Takže můj článek by se měl spíše jmenovat: „Jak vládnout bez důkazů“. Když se totiž nelze dopátrat okolností a podrobností vládních rozhodnutí tak za ně nikdo nemůže být činěn odpovědným.

Proč jsou Realisté pro přímou demokracii

Že se totéž děje i jinde? Ale samozřejmě. Merkelová je jenom zvláště křiklavý příklad toho, co moje strana Realistů kritizuje - totiž současného stylu politiky.

Politici dělají všechno proto, aby se lidé o tom co a jak za ně rozhodují dozvěděli co nejméně. Chtějí co nejpohodlněji vládnout bez obtěžování zdola. To že jejich rozhodnutí zatíží celou zemi na generace dopředu je pro ně podružné nebo přesnějí řečeno další důvod proč utajují co se dá.

Pojem reprezentativní demokracie ale znamená, že národy vládnou skrze své volené zástupce. To je ideál a zároveň také iluze. Merkelové tohoto světa si to zařídili tak že ti, kteří mají jejich vládnutí inspirovat a kontrolovat jsou pouze ovládáni. Je tedy opravdu nejvyšší čas, aby se občané kteří nesou důsledky rozhodnutí vlády podstatně výrazněji podíleli na moci. Poznatky o tom, jak doopravdy vládne německá kancléřka potrzují Realisty v jejich úsilí prosadit více prvků přímé demokracie.

Možná, že budu trochu

Možná, že budu trochu off-topic, ale kdykoliv čtu o prohraných/vyhraných válkách, tak se mi v pamětii vždy vybaví jedna epizoda z knihy Dr.Falla věnované válce Francouzů v Indočíně v letech 1946-1954. Název knihy je “Street without Joy”. (Dr. Falla – Francouze – zabila v roce 1967 ve Vietnamu nášlápná mina).

(Přeložit to nemohu, tak to výrazně zkrátím a převyprávím vlastními slovy, I když se tím ztratí ten půvab Fallova jazyka).

Příběh se odehrává v roce 1953 v Kambodži, kde je autor s jednotkou kambodžské armády, v jednotce působí jako poradci francouzští důstojníci a dr. Fall potřebuje se večer dostat s konvojem do hlavního města. V oblasti žádné nepřátelské jednotky nejsou a tak poradci zde tráví docela příjemný čas.

Z transportního oddělení ho kambodžský voják s omluvou posílá na tenisové kurty, kde francouzský důstojník, který musí podepsat jeho cestovní povolení hraje s kolegou tenis. U stolku vedle kurtu sedí jejich manželky, oblečené dle poslední pařížské módy a obsluhované v uctivé vzdálenosti stojícími 3 kambodžskými sluhy.

V té chvíli na kurt přichází kambodžský seržant (v originále master-seržant, to nevím, co to je za hodnost) ve francouzské uniformě, s 3 řadami vyznamení za Italskou kampaň v roce 1943 a účast v bojích na Rýnu v roce 1945. V levé ruce drží cestovní příkazy pro konvoj, které musí francouzský důstojník podepsat.

Když důstojníci přerušili hru a osvěžovali se u stolku jejich manželek, kambodžský seržant zasalutoval, přistoupil ke stolku manželek a předal důstojníkovi příslušné cestovní příkazy.

Rozlobený důstojník: “Seržante, vždyť vidíte, že jsem zaneprázdněný”. “Počkejte, až budu mít čas, nemějte obavu, konvoj odjíždí až večer.” Důstojnící pak pokračovali ve hře.

Dr. Fall: Trvalo to moment, v němž jsem si uvědomil, proč tu válku prohrajeme. .

zdá se, že Italové už toho

zdá se, že Italové už toho mají také dost ......pryč z EU !!!

https://uloz.to/live/!fyGpsmlv40ud/italsky-europoslanec-vycinil-neschopnost-prakticky-ve-vsem-vedeni-ep-mkv-avi-mp4

PS ....demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou .......

EU není špatná primárně svým

EU není špatná primárně svým vedením, na něm vůbec nezáleží. Ani Bůh by ji nedázal tzv. vést, je mylná svým založením. Jako SSSR... Dzp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socialismus v Evropě..

Lidský svět na evropském kontinentu vznikl tak, jak vznikl a uspořádal se tak, jak se uspořádal. Tedy jako kontinent národních států. Kdyby to mohlo být jinak, bylo by to jinak. Ale ono to je tak a nedá se s tím hnout.

Spontánní síly, které v čase a v prostoru neosobně tvarovaly lidský svět v Evropě se nikoho na nic neptaly, čím také, když neumějí mluvit, a jen a jen upospořádávaly a uspořádávají. To ony, ne člověk !!!

Tohle když slyší moralisté všeho druhu a konstruktivističtí racionalisté, kterých je ovšem na světě drtivá většina, jsou k němu bohužel vedeni v ujetých neomarxistických školách, se cítí uraženi. Nechtějí připustit, že podléhají plně obřím neosobním mechanismům, jejichž pravidla tvoří jejich mysli a člověk je jimi zcela řízen.

Civilizace je dělením a osamostatňováním a konkurencí, ne spojováním, ne kolektivizací a ne spoluprací. To každý, kdo má alespoň elementární přehled jasně vidí. Starobylé říše, R-U, SSSR a jeho tzv. světová socialistická oustava, pokusy Německa za Hitlera, Jugoslávie, ČSSR a tak dále jsou toho důkazem. Jsou důkazem toho, že civilizovaní lidé nechtějí a nepotřebují nad sebou žádný dohled a preferují svoje národní státy. Katalánsko, Skotsko, Bavorsko, Belgie, Texas a tak dále jsou dalšími ohlasy téhož.

A do toho Evropská unie se zcela obrácenými záměry.

Cožpak to nevidíte ? Cožpak jste všichni slepí ? EU na LS je silou anticivilizační, tedy brutálně socialistickou !!!

Pokud EU má být, musí stát na stejném principu, jako lidský svět, tedy na negativní smlouvě, umožňující respektování základního principu svobodného lidského světa, principu já pán-ty pán.

3 velká negativa jsou: mír, svoboda a spravedlnost. Stojí a rostou výhradně na negativních, tedy zákazových, pravidlech chování. Musíme tento postulát respektovat !!! Jinak si budeme škodit, zabíjet se a obližovat si donekonečna. Dzp.

mladí Češi nechtějí zůstávat

mladí Češi nechtějí zůstávat v EU, tvrdí renomovaná agentura Globsec .....(sic)

PS ....proč jenom mladí .....já např., také ne !!

Proč je EU socialistickým

Proč je EU socialistickým zločinem, zejména rudočerných socialistů ?

Jak známo, vývoj lidského světa je tažen civilizací jednotlivců obchodem, tedy jejich vyšším a vyšším osamostatňováním. Takoví lidé jsou pak už dlouhá tisíciletí tahouny dalšího jeho vybavování technickými prostředky, neboť svojí nekoordinovanou aktivitou vygenerovali neosobně a nezáměrně spontánní řád lidské interakce a lidského světa, který je svými evolučně vyvinutými pravidly řídí a nutí k efektivním a produktivním druhům jednání.

A přinutil je založit evoluční cestou a bez lidského záměru vlastní správní jednotky, národní státy.

Pomiňme tu eskapádu historických událostí, které vedly k dnešku a podívejme se na to, co je. Co vniklo a co dál vzniká. Jen za poslední 3 dekády vznikly desítky nových národních států a nikdo se jich, tedy každý toho svého, nechce vzdát. Jak to ? Vždyť EU je přece prý jakousi novou lepší formu lidského světa. Tak proč ne ?

Jednoduše proto, že to není mírovými cestami možné. Historickými vazbami a vzájemnou všemožnou sounáležitostí osazené skupiny lidí, kteří si říkají národ, dokonce až paradoxně na tom trvají i v USA, kde je national skoro všechno, totiž se této vlastnosti ani vzdát nemohu. Je vrostena v jejich historii a v jejich myslích, tedy v systému tzv. pravidel jejich
správného chování. Proto není znám případ, kdy by se někdo dobrovolně vzdal své národní identity.

Národy a jejich národní státy, není zatím dáno, že co národní stát to jeden národ, se staly jedinými možnými správci zemského povrchu, a každý vidí, že skoro o každý metr svého území jsou ochotny bojovat. Ale co je nejpodstatnější pro existenci lidského světa, že se staly největšími prvky jeho spontánního řádu, který je samotnou podstatou jakékoliv možnosti, aby lidský svět vůbec existoval. Přičemž vzájemné vazby prvků spontánního řádu jsou výsostně omezující, tedy negativní, tedy zákazové. On jediný umožňuje lidem a jejich organizacím, včetně národních států, sledovat nekonečné množství účelů a cílů svých jednání tak, aby při tom nenarážely do ostatních a zejména jejich záměrů, tedy lidí se stejným neosobním sebezáchovným úkolem přežití.

Tato neobkročitelná podstata musí každého, kdo se o zorganizování lidského světa snaží příkazy, varovat. Nejde to, není to možné, musel by nejprve umět zrušit vesmír a naučit se ho sestavovat, tedy nekonečně složité řády, příkazem (tedy lidským rozumem, který je ovšem produktem vývoje, takže to není možné už z tohoto důvodu), ne omezeními. To je každému, aspoň trochu málo zorientovanému člověku jasné.

EU je tedy silou anticivilizační a může existovat jen na základě 3 předpokladů.

1.Všichni lidští obyvatelé a všechny národy Evropy se prohlásí dobrovolně, podtruhuji dobrovolně, za Němce a vznikne německý superstát, který budě řízen klasickými metodami. Bude mít i svoji velkou armádu a policii.

2.Momentální vývoj bude pokračovat navzdory názorům Evropanů na EU a bude postavena silná eunijní policie a armáda k potlačování odporu a nesouhlasu. Takový stav známe ze Sovětského svazu a každý ví, jak to s ním dopadlo.

3. Evropská unie bude stát na stejném principu, na kterém stojí spontánní řád lidského světa v Evropě, tedy na negaivní velkosmlouvě mezi účastníky pro dosažení konsensu a grntování principu, já pán - ty pán.

3a. Žádná Evropská unie prostě nebude.

Vráťme se teď k názvu eseje a zdůvodněme ho. Kdo má všech pět pohromadě, všechno našel unitř. Kdo ne tomu nemá žádný smysl cokoliv dalšího povídat.

Snad až na termín rudočerní. Od roku 1931 je církev svatá přesvědčena o správnosti socialismu, neboť přijala do své doktríny tzv. sociální spravedlnost, takto socialismu právě středobod. Od té doby se sice všemožné druhy socialistů perou navzájem, ale táhnou ve skutečnosti za jeden organizační provaz. Nutí je k tomu uznání řídící autority, coby jediné
možné varianty uspořádání lidského světa a jedné možnosti, která lidstvo může přivést ke štěstí.

Hluboce, ale opravdu hluboce, se mýlí. V případě náboženských fanatiků je to dokonce pohrdání dílem božím. Kdyby to tak Bůh chtěl, udělal by to tak a možnost zorganizovat lidský svět by lidem poskytl. On to však neudělal... Dzp.

nihil novi sub sole, jak říká

nihil novi sub sole, jak říká můj soused latiník ....aneb nic nového pod sluncem.

Jo ? To je pěkné, že jsem vás

Jo ? To je pěkné, že jsem vás to už konečně naučil. Jen mi je líto, že pořád píšete věci právě opačné... Dzp.

Miliardy lidí jsou

Miliardy lidí jsou nezorientovaných až to bučí... Dzp.

---------------------------------------------------------------------------------

Lidé si myslí o světě něco jiného, než by si měli myslet.

Tento neuvěřitelně provokativní výrok není můj, i když by se ke mně jistě hodil. Je výrokem snad největšího myslitele v dějinách lidstva, nositele Nobelovy ceny za ekonomii Augusta Friedricha von Hayeka, člověka skrze dědečka, s moravskými kořeny. Co mu na první pohled tak drzé vyjádření umožnilo ?

Je to samozřejmě jeho dílo, které nemá obdoby. Nikdo, opakuji nikdo, se nedostal ve svém vědeckém bádání tak daleko, hluboko a zároveň vysoko, jak jinak to vyjádřit, než on. Vždyť přináší jen a jen na vědecké bázi a úrovni vysvětlení vzniku a funkce lidské mysli, která je v jeho podání zároveň, jak zdrojem vědeckého bádání, tak sama o sobě i jeho předmětem.

Velmi košatý a složitý vědecký výklad procesů a zejména principů, na kterých lidský svět vyrostl a stojí, a který je popsán v Haykeových knihách a v jeho díle, je samozřejmě základem a studnicí vysvětlení této nejsložitější vesmírné entity. Lidská mysl je supersložitým spontánním řádem s vývojem souběžným, který nám umožňuje stále vyšší a vyšší kvalitu našich životů ne proto, že by ho organizovala nebo dokonce organizovala lidský svět, ale proto, že nám umoňuje se na něho stále lépe a efektivněji adaptovat.

Jak je to možné ? Tak, že lidská mysl je vnitřním informačním adaptačním uzlem spontánního řádu lidské interkace a lidského světa, souběžně s ním vznikajícím a spontánními silami vývoje evolučně cizelovaným. Je hlavní možností jejího nositele, tedy lidského jedince, přežít a zejména rozvíjet se v interakci s ostatními jednotlivci.

Lidská mysl sídlí v mozku, tomuto neuvěřitelmému zařízení, které takovou možnost dává a co víc, je schopno se přizpůsobovat během lidského života podle toho v jakém prostředí a opakujících se situacích se člověk nachází a umožňuje mysli svým vnitřním uspořádáním produkovat rozum, tedy myslet. Rozum však není ničím jiným, než naší vědomou kázní v závislosti na naší momentální pozici ve spontánním řádu lidského světa, tedy adaptačních potřebách, naší kázní v přístupu k abstrakci, jako nástroji lidské mysli k uchopení nekonečného množství konkrétního. Co je rozum jsem však popsal jinde.

Vraťme se tedy na závěr k nadpisu eseje. Proč tvrzení v něm obsažené je pravdivé ? Jednoduše proto, že o takovém uspořádání našich vnitřích procesů a dějů v mozku lidé nemají ani tušení. Vůbec nevědí, že jejich mysl se skládá z evolučních pravidel chování spontánního řádu, tedy z tzv. pravidel správného chování, potom z pravidel organizačních, generovaných rozumem pro konstrukční práce a postupy a z instinktů geneticky předávaných a že této směsici plně podléhají. Rozum nám umožňujě zejména udržovat naši pozici v mezích, které vyhovují našim adaptačním potřebám.

V žádném případě nám neumožňuje organizovat tento rej spontánních sil a už vůbec ne spontánní řád lidského světa, tedy lidský svět sám. Meze a hranice rozumu jsou takto stanoveny a lidský rozum je při jejich obří složitosti nemůže zachytit a nemůže je vysvětlit. Jen bez výjimky přijmout, natož, aby jim diktoval.

Tohle nikdo neví a tak pravda v nadpisu eseje je zřejmá. Lidi chtějí organizovat lidský svět a ono to nejde ! Proto tolik mrtvých mezi nimi a zmaru z jejich nekonečných svárů a válek... Dzp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se pozná pravičák ? Takto.

Ten, kdo nezná kompozitivní teorii, tedy vědecký výklad lidského světa, tedy principů, na kterých lidský svět v čase a v prostoru vyrostl a stojí, neni schopen skutečné a relevantní kritiky jakéhokoliv politického postoje, či ideologie. Prostě proto, neboť jen respekt k tomuto výkladu a jeho skutečná znalost, a zejména jeho pochopení, mu dává platnou munici pro takové počínání.

Jedinou osou, na které lze s určitostí zaběhlé pojmy pravice-levice vyjádřit a představit si, je kolektivismus kontra individualismus. Prostě proto, že takto se lidský svět vyvíjel a vyvíjí. Právě to nám kompozitivní, tedy skladná, metoda společenských věd, ze které vědecké informace pro kompozitivní teorii pocházejí, přikazuje.

Dávní, geneticky však již nám velmi podobní lidé, žili v malých tlupách, čítajících kolem 50 lidí. Tedy kolektivu, kde náš prapředek byl ve všem závislý na ostatních a altruismem doslova ke skupině přibit. Objevem obchodu však se situace razantně změnila a kulturní evoluce začala nabývat na síle. Obchodem více a více individualizovaní a subjektivizovaní obchodníci začali být svojí aktivitou, ne záměry, na to nikdy neměli a mít nebudou, motorem vzniku úplně nového lidského světa, světa svobodných a dále investujících a poté samozřejmě i v minulých dobách ovládajících, ostatní lidí.

Civilizovanější lidé, než ostatní, byli zdrojem a motorem vzniku samovolné řídící struktury, která vládne vesmíru na každém jeho šutru, tedy spontánního řádu, v lidském světě samozřejmě spontánního řádu lidské interakce a lidského světa. A ten se od té doby dále rozšiřuje a upřesňuje. Nutí ho k tomu jeho 3 základní vlastnosti, sebepořadatelnost,seberegulovatelnost a sebezáchovnost.

O této věci nelze uvádět detaily, příspěvky by byly nekonečné, proto už jen na závěr. Celý popsaný proces je nekonečný, neosobní a nedá se s ním nic dělat. Lidským rozumem už vůbec ne, vždyť je jeho produktem, ne autorem. Hranice rozumu jsou dány onou obří interakcí velmi složitých spontánních neosobních sil a my můžeme jen vědět, že něco takového existuje. Nic jiného nám z popsaných důvodů pochopit nedovolí.

A teď zpět ke kritice jakékoliv politické činnosti. Je směšná, bez znalosti tohoto velmi zebrubně a krátce popsaného. Je směšná v porovnání se složitostí a rozsáhlost díla mistrů, většinou nositelů Nobelových cen, kteří nám vzkazují. Nesnažte se lidský svět zorganizovat, tedy zpětně zkolektivizovat. Nejde to !!! Nedovolí vám to spontánní podstata lidského světa, která bude vaše cíle a důsledky z jejich plnění zařazovat do spontánního řádu lidského světa proti vám a vaši vůli. Nepáchejte věčné pokusy o sebevraždu a skloňte se před tímto přirozeným mechanismem. Nastudujte kompozitivní teorii, která je nejvyšším možným věděním lidstva a navždy bude. Je totiž neustále a samovolně doplňována a prokazována nejotevřenějšími mozky lidstva, ale i pozorovatelnou skutečností.

Tak se pozná pravičák. Respektem k přiroznosti a kompozitivní teorii. To ostatní jsou jen lidské nepoučené levicové tlachy... Dzp.

Kajane, Kajane, kdybyste to,

Kajane, Kajane, kdybyste to, co opisujete z Hayeka po sobě alespoň četl, tak byste zjistil, že píšete kokotiny.
Hayek, ač sám socialista, snil o liberalismu. A přitom s příchodem liberalismu začal být svět řízen. Vznikem bohatých a bohatství, nastala nutnost přerozdělování tohoto bohatství a celá teorie o spontanaitě šla do kopru.
Takže přemýšlejte o tom, a vězte, že nejhorší jsou trpaslíci, Ti vám vlezou všude .....

Neopisuji z Hayeka vůbec nic,

Neopisuji z Hayeka vůbec nic, vy odvaho anonymní. Mám to v hlavě a trvá mi to tak 20 minut až půl hoďky, než takovou esej napíši. To byste musel ty pasáže najít a dát je sem.

Jo, a liberalismus je vy, rozumpre, výsledkem civilizačního procesu, ne metodou vývoje. V posledku spočívá v právní doméně jednotlivce, která ho chrání a zároveň mu znemožňuje se nepovoleně chovat k ostatním. Proto jsou tzv. libertariáni na úrovni socialistů.

Ach jo... Dzp.

v tom případě je divné, že

v tom případě je divné, že jsou vaše eseje ( jak to nazýváte) pořád stejné ?? Asi máte fotografickou paměť ???
1. souhlasím ale s vámi, že setrvávat v EU je cesta k řízené sebevraždě.
2. trvám však na tom, že Svět je dnes řízen, nikoliv tažen spontanaitou.

I Hayekovo dílo se zdá být

I Hayekovo dílo se zdá být pořád na jedno brdo. Bodejť. Když vysvětjuje důsledky jednoho a téhož, z čeho všechno roste. Ze spontánního řádu lidské interakce, vzniknuvšího z nekoordinované aktivity lidí, ne z jejich záměrů. Stále se tedy ve výkladu vrací k témuž, aby lidi byli zorientováni v tom, o co právě v tom bodě jde. Někdy je to nezáživné, ale nutné.

Jsou to věci supersložité a potřebují onu stálou kotvu, ze které všechno vyvěrá, mít ve výkladu stále po ruce... Dzp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidský svět řídí nás, jednotlivce, ne my jeho.

To je naděleni, co ? To je šok pro všechny naivní konstruktivistické racionalisty světa, tedy prakticky pro každého a celé lidstvo, tedy pro socialisty všemožného druhu, zejména rudočerné. Je to však relevantní vědou prokázaná skutečnost.

Jak to tedy je ?

Svět lidí, a oddělme ho od světa jednotlivých druhů zvířat, neboť o člověku můžeme skutečně mluvit až od jisté doby, kdy k onomu oddělení došlo, a v kulturní oblasti zejména až po objevení obchodu, jehož účinky měly za důsledek vyšší a vyšší individualizaci a subjektivizaci původních divochů, tedy tehdejších a potom i následujících jednotlivců, se vyvíjel neosobně a spontánně sám od sebe tažený ekonomickou aktivitou lidí, ne jejich záměry. Ten, kdo by si myslel, že tehdejší lidé měli dostatek informací a rozumu k tomu, aby mohli lidský svět dopředu záměrně modelovat, je zřejmě na jejich úrovni.

Souběžně s takovým vývojem se vyvíjela kulturní evolucí i lidská mysl a genetickou evolucí "přivyvíjel" i lidský mozek, který je, jak známo, jejím sídlem. Kdo by o tom pochyboval, musel by předložit důkazy o jiné možnosti, tady víra nestačí. Mimochodem, skutečná věda náboženské předsudky eliminuje jen na informace o lidské nevzdělanosti, nebere je jako fakta. Zkoumá jen důsledky z jejich využívání mocnými světa.

Lidská mysl je, jak známo z nejvýše možného vědeckého výkladu, tedy výkladu bez pověr a mýtů, uzlem spontánního řádu lidské interakce a neustále se rozšiřujícího spontánního řádu lidského světa od civilizovaných více k civilizovaným méně. Je to kulturní evolucí vyvinuté, intelektuální a rozumové, tedy adaptační zařízení, vnitřní uzel spontánního řádu lidské interakce, umožňující jednotlivcům se přizpůsobovat čím dále tím složitějšímu prostředí, ve kterém se nacházejí, situaci, ve kterých se ocitnou a budoucímu neznámému, které do značné, i když krátké, doby lze předvídat.

Z čeho je složena a co je jejím obsahem ? V první řadě se v ní nacházejí troje pravidla chování. Instinkty, předávané geneticky a zasahující, i když nepřímo, do lidského myšlení, pravidla organizační, tedy taková, která nám umožňují postupy v činnosti a potom nejdůležitější z nich, tzv. pravidla správného chování, tedy ta, která nám umožňují spolunažívat s ostatnímu v míru, svobodě a spravedlnosti. Posledně jmenovaná mají výhradně zákazový charakter.

Jsou to tedy všechno vodítka našeho chování a nic jiného a nikdo jiný je nemůže nahradit. Jsou to kompletní informace o lidském světě, obklopující jednotlivce, které nám umožňují být a adaptovat se na stále složitější. Do lidského světa se narodíme a v něm také zemřeme. Kompletně mu podléháme ve svém chování a pokud někdo ne, je brzy mrtvý nebo ve vězení, či izolován na psychiatrii.

Co z takového poznání plyne ?

Prostě to, že možnost organizovat vnější lidský svět, když ten starý je kompletně přítomen v myslích lidí a je odrazem možného, ne vymyšleného, je nulová. Vyměnit to, co člověka udělalo člověkem a co mu umožňuje jako jediné přežít, za nesmysly, vymyšlené v tomto smyslu naivními nevzdělanými, i když mnohdy dobrem nemocnými, lidmi je technicky nerealizovatelné. Vždyť by to, co dělá civilizovaného člověka civilizovaným člověkem musel dobrovolně zavrhnout. Ale jak, když to nejde. Kdykoliv by s tím začal, i kdyby ho někdo poučil, tak by narazil na ostatní jednotlivce a meze svého přežití. Vždyť jsou řízeni úplně všichni žijící pravidly spontánního řádu lidského světa jsoucího.

Úkolem lidstva je pochopit tento nezměnitelný postulát, dobrovolně se mu podřídit a naopak využívat jeho sebepořádacího, sebezáchovného a seberegulačního dobrodiní. Tak složité věci jako interakce spontánních sil, které jsou ve hře tam, kde je lidský život a lidský svět, nebude umět nikdo nikdy rozmotat a vysvětlit. Prostě proto, že lidský rozum je tohoto superreje navždy jen produktem, ne autorem... Dzp.

Má pravdu přeceda... 1-2 věta

Má pravdu přeceda... 1-2 věta přednášky o hovnu. Na tom pražskym mostě, konvalinka roste, žádnej ji tam nezalejvá, ona přece roste...

Kuuuurwa, s tebou složitější

Kuuuurwa, s tebou složitější texty cvičí jak s posraným papítrem vítr v lese.

Tak už se netrap a nečti to. Nechci tě mít na svědomí... Dzp.

Nesrozumitelný sračky tebou

Nesrozumitelný sračky tebou vole ještě rozesraný, že by August čuměl jako péro z gauče, ale pokračuj, aspoň je prdel..

Ano, máš pravdu, troubo, je

Ano, máš pravdu, troubo, je to nesrozumitelné bez předpřípravy. A jsou vás miliardy. Nejsi se svou tupostí sám... Dzp.

zabučel místní pitomio..a

zabučel místní pitomio..a vrhnul...

Strachy podělaný anonymní

Strachy podělaný anonymní potkane, ty máš ale odvahu, když vystrčíš nos z kanálu... Dzp.

Rusko chce tvrdě potrestat

Rusko chce tvrdě potrestat sobotní sestřelení jejich bitevníku Suchoj Su-25.....(sic).
Kdo jsou vlastně ti protiasadovští bojovníci ???
PS ....není to tak složité určit ....USA, Saudové, Izrael, EU tedy NATO, povídá soused.....

Pozor, Rudá troubo!

Pozor, Rudá troubo! Nezapomínat na českou pravici!!!

Tomu věřím, vy máte jistě za

Tomu věřím, vy máte jistě za sousedy samé komouše, kterým jste i vy sám... Dzp.

Však také jako komunistický

Však také jako komunistický synek nedávno zde nostalgicky vzpomínal, jak díky Straně vystudoval, dům postavil, rodinu založil....

Moc se tady v té diskuzi

Moc se tady v té diskuzi nevyznám, ale pokud je to ke mně, pak oznamuji, že můj otec vlastnil velkou pilu, byl za první republiky lidovec a v 50. letech byl dvakrát vámi, komunisty, vězněn a v roce 1955 okraden o úplně všechno a skončil v dolech. Měl docela velkou zemědělskou firmu, 4 páry koní, 25 ks krav a 10 ks žíru a 50 prasat a nedali jste mu za to ani korunu. V životě samozřejmě nebyl v KSČ a moje maminka, absolventka prvorepublikové obchodní akademie a opravdu velká a vzdělaná vlastenka, samozřejmě také ne.

Špíno prolhaná, pravdaláskovní anonymní... Dzp.

Teď ale koukám, že jsem to

Teď ale koukám, že jsem to zvencnul. Omlouvám se... Dzp.

Lidí co vystudovali,

Lidí co vystudovali, postavili dům atd. bylo hodně. Možná k nim také patříte. Za to se člověk nemusí stydět.

Gardnes k nim možná taky

Gardnes k nim možná taky patří - díky svému švagrovi, partajníkovi, za kterého se celá rodina schovala se všemi svými lumpárnami a zlodějnami. Sám to přiznal.

(je docela možné, že švagra po "sametu" sami postavili na pranýř, Hajzla jednoho komunistickýho!)

Jenže málokdo za to oceňuje a

Jenže málokdo za to oceňuje a velebí totalitní Stranu se svými popravenými, vězněnými, životy od jeslí po důchody dirigujícími s majetkovým ožebračováním, tedy celý ten orwellovský systém z farmy zvířat, jak zde nedávno předvedla veselá kopa petrov(f).

ale kdepak, vy Hájkovic

ale kdepak, vy Hájkovic popleto,.... jsme jen prostí vesničané.
Prostě nemáme rádi nabubřelé amíky, Židy a evropské zaprděné socialisty !!

Nenávidím socialistickou EU,

Nenávidím socialistickou EU, stojí na smlouvě pozitivistické příkaznické a je doslova znásilňováním civilizovaných.

Vím, že NATO je bezpodminečně nutné. Stojí na smlouvě negativní a je obranou civilizovaných. Jiná neexistuje... Dzp.

USA, Kanada, Austrálie,

USA, Kanada, Austrálie, Brazílie, EU, NATO atd ------ Vše socialistické - Logika bláznů.

Nevzdělanče, princip EU je

Nevzdělanče, princip EU je socialitický, příkaznický, pozitivistický na právě takové LS a EU je tedy socialistická. NATO je na smlouvě právě opačné, negativní, ale o tom vy nemáte páru... Dzúp.

zase jsme o krok dále

zase jsme o krok dále ......Evropská komise navrhuje v rámci tzv. klimatické spravedlnosti, rozdělit kvóty na emise CO2 na osobu .....(sic).
Takže za CO2 budeme platit, jako za odvoz odpadu.
Bruselští si od toho slibují, že státy se pak nebudou bránit přijímat migranty, aby kvóta CO2 byla co nejvyšší .....(sic).

PS ....zdá se vám to neuvěřitelné ?? Tak vězte, že některé státy se zdráhaly přijmout takové opatření a tak komise prohlásila, že .....jej přijme sama za všechny státy !!!

Takže zase tu máme to mušketýrské : jeden za všechny a všichni ......čumí.

http://www.zvedavec.org/komentare/2018/02/7495-.htm

Ambrose Evans-Pritchard: EU

Ambrose Evans-Pritchard: EU odmítá "měkký" Brexit ("Norský model" resp. zůstat členem EEA (European Economic Area)/ EFTA, takže musíme okamžitě akceptovat WTO (World Trade Organization).

Mr. AEP ještě v březnu/dubnu 2016 nebyl rozhodnut jak bude v referendu volit, pak byl po dlouhou dobu stoupencem "měkkého" Brexitu; nyní charakterizuje průběh jednání s EU a zdůvodňuje zásadní změnu svého stanoviska

http://www.telegraph.co.uk/business/2018/02/01/eu-refuses-soft-brexit-mu...

Lidé jsou v těchto věcech až

Lidé jsou v těchto věcech až neuvěřitelně nevzdělaní, včetně vás... Dzp.

Heil AfD! Heil Arthur "Ahmad"

Heil AfD! Heil Arthur "Ahmad" Wagner!

https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/politik-afd-konvertoval-k-...

"Jakmile se islámu dotkneš, nemůžeš prostě říci ne" prohlásil Wagner.

Dobrej kádr, ten to daleko dotáhne.

Stačí aby prezident Trump

Stačí aby prezident Trump řekl "America First" a anti-Trumpovci vyskočí tak, že příslušnému Olympijskému výboru vzniká nominační povinnost.

Ambrose Evans Pritchard ve článku publikovaném v Daily Telegraph popisuje, jak Němci provádí "masáž" statistik svého běžného účtu platební bilance, aby zakryli více než 8% přebytek, který mají už několik let a který je porušením zásad stanovených světovými finančními institucemi tak i EU včetně nevyslyšených žádostí jednotlivých členských států EU, aby s tím Němci něco udělali.

EU nikdy - kromě platonické výzvy - nereagovala.

podle prof. Flassbecka, dříve státního sekretáře financí a nyní prof. hamburské univerzity je skutečný přebytek cca o 80 miliard Eur vyšší než vykazují oficiální statistiky.

Odhalení přichází v krajně nevhodnou chvíli,Trumpovi a jeho administrativě došla trpělivost s takovými merkantilistickými manýrami.
Trump: "Mám mnoho problémů s EU a ty se mohou změnit v něco hodně velkého z hlediska obchodu".

Tak např. celní tarif USA na auta je 2.5 %, celní tarif EU je 10 %.Na to EU odpovídá: "budeme rychle a odpovídajícím způsobem reagovat v případě, že naše exporty jsou ovlivněny restriiktivními opatřeními USA".
Jaká restriktivní opatření, pokud ty sazby Trump srovná?

Přebytek obchodní bilance Německa je nejvyšší ve světě - dosáhl v roce 2017 287 miliard Eur, je mnohem vyšší než než přebytek Číny.
Zpráva US ministerstva financí: Tento ekonomický cyklus v Německu není tažený domací poptávkou, ale expanzí německého merkantilismu a porušením principů svobodného obchodu"..

Prof. Flassbeck: Německo nedělá nic, aby zmírnilo svůj "okraď souseda" přístup nebo aby zmírnilo intra EU nerovnováhy.

http://www.telegraph.co.uk/business/2018/01/30/germany-cooking-books-mas...

Na případný štěk p. Gardnese odpovídat nebudu - viz níže.

Když sem napíšu, co všechno

Když sem napíšu, co všechno EU žádá po Británii v tzv. přechodném období (což je stejně výmysl stoupenců "IN" a má trvat dle EU nejdéle do 30.12. 2020, dle britských stoupenců "IN" cca 2 roky), budete si všichni myslet, že jsem opsal části koloniální smlouvy s domorodými kmeny po úspěšném dobytí jejich území.

https://www.politico.eu/article/michel-barnier-uk-cant-make-trade-deals-...

Kde je baronka Thatcherová

Kde je baronka Thatcherová když ji Británie potřebuje?! ////

Pane Stan, jak to vidíte vy? Neměla by se v této situaci Královna chovat aktivněji? A jak je to s osobnostmi v Británii? Za WWII to vypadalo, že ty nejšpičkovější (Vian) šli k Royal Navy. Dneska to vypadá, že do britské politiky šel ten nejhorší póvl. ////

No, Kocourku, když si

No, Kocourku, když si myslíte, že 91 letá paní by se namísto jiných "měla chovat aktivněji" (!!!???), tak jste východoněmecký sprinter. To snad není možný.

Na paní baronku vzpomíná

Na paní baronku vzpomíná právě dnes v Telegraphu Nigel Farage.
http://www.telegraph.co.uk/politics/0/thatcher-would-have-appalled-mays-...

"Pí baronka MT by byla zděšena ze způsobu, jak Theresa May zvládá Brexit".
"Proč by měl někdo nyní volit konzervativce?".

Ale v Konzervativní straně jsou i zdravé síly, v současnosti je vede Jacob Rees-Mogg. V jeho skupině je cca 60 konzervativních poslanců, 40 jich už odeslalo šéfovi příslušné komise (Committee 1922) žádost o novou volbu vůdce Konzervativní strany, údajně 3 to hodlají učinit tento týden. Šéf komise je povinen vyhlásit nové volby, pokud dostane na stůl 48 těchto žádostí.

Ten vývoj výrazně urychlil quislingovský projev ministra financí Hammonda v Davosu.
Blábolil tam cosi o jen minimálních změnách ve vztahu EU-UK po Brexitu, to bylo na okamžitý exit z vlády, TM mu jen tak trochu vytknula, že opuštění jednotného trhu a celní unie není malá změna.

Rebélie proti Therese May se

Rebélie proti Therese May se zatím konat nebude. Dnes - v neděli 04.02.2018 - se její nejbližší spolupracovníci v Downing Street 10 zcela jednoznačně vyjádřili, že UK nezůstane v EU Celní Unii. (to dosud Theresa May odmítala potvrdit, jde o významnou změnu jejího postoje k Brexitu).

Roger Bootle ve 12 bodech vyvrací obvyklou argumentaci stoupenců "IN" (zůstat v EU).

http://www.telegraph.co.uk/business/2018/02/04/project-fear-resurfaces-a...

S většinou těchto argumentů se asi potkáme taky

no, proč by zůstávali v Celní

no, proč by zůstávali v Celní unii ?? Kdo z Angličanů by chtěl zboží, jehož celní přirážku vymyslí někdo v Bruseli, pak se zboží vyloží v Hamburku ....a teprve pak milostivě do GB.
Nasrat, se zeměmi třetího světa si uděláme cla sami ....a zboží alou do Doveru !!

PS .....se zbožím z Evropy to bude stejné ...... být ministrem průmyslu už bych letěl do GB, domlouvat celní sazebník mezi GB a ČR !!! Až to praskne, budeme připraveni.

Petrofe, těch je, co by Celní

Petrofe, těch je, co by Celní unii chtěli. Dokonce jsou v UK vládě, nejjhlasitější jsou mocní ministři financí (Hammond) a ministryně vnitra Rudd. 15 z 22 členů vlády volilo "IN" - chyba číslo 1, proto ta kakofonie, jež z britské vlády občas "padá".
Kromě těch externích tarifů - je tu ještě jeden a to podstatně větší problém s Celní unií - Britové by neměli volnou ruku v uzavírání obchodních smluv s NE-EU zeměmi.

Proč je tereza už

Proč je tereza už nevyměnila?
Stačí se přece optat, co chtějí.

Ona je jedna z nich, také

Ona je jedna z nich, také volila zůstat v EU. Ale zároveň miluje šéfovat vládě ("I am no quitter") a minulý týden ji hořela půda pod nohama. Chyběly cca 3 - 4 dopisy šéfovi 1922 Committee a ten by musel vyhlásit nové volby. Takže konečně jednoznačná slova k té Celní unii. Dnes ji vyjádřili podporu hlavní sponsoři konzervativců.
Tak v té kakofonii pojedeme asi ještě chvilku dále. Tento týden by se měly konat 2 schůze vlády a Brexit teamu ke sjednocení stanovisek.

jistě, o tom ale píši ve

jistě, o tom ale píši ve třetí větě. Každopádně volnost, samostatnost a vlastní rozhodování je požadavkem a cílem každého ....exitu !!! Kéž se k tomu odhodláme i my ??!!

Váš cestovní tip pro ministra

Váš cestovní tip pro ministra obchodu ČR je skvělý, jen by to muselo být v naprostém utajení nebo budeme zase muset dojíždět k EU soudu. Na druhou stranu o jeden důvod více, zas tak nic zásadního nemění.

Něch hnije všetko shnilé.

Něch hnije všetko shnilé.

Zdravé síly, to zní moc

Zdravé síly, to zní moc hezky, aneb "blast from the past".

https://i2-prod.mirror.co.uk/incoming/article11276929.ece/ALTERNATES/s61...

(Ach ty nešťastné úhly a poťouchlí fotografové).

Dovolil bych si zavěštit, že s tímhle, s tímhle to Konzervativci nevyhrají (ale do britského parlamentu byl, na rozdíl od Farage, zvolenej).
Zlatá Mayovka.

Uložit

Uložit