Mezinárodní volný obchod – jak kdy a jak s kým
Jan Kubalčík

K textu Petra Fialy „Trumpovo kyvadlo“ (Týdeník Echo, číslo 48, 2. prosince 2016) mám tři poznámky: globalisace není doba ledová, zahraniční vlastník je také vlastník a nevylévejme s vaničkou i dítě.

Jde mi zejména o tuto pasáž, která se nachází téměř v samém závěru zmíněného textu: „Nemělo by ani zapadnout, že Trump vyhlásil program omezení globálního obchodu, přihlásil se k ochranářským opatřením a chce chránit americký trh a americká pracovní místa. Redefinice kdysi pravicové mantry volného obchodu na všech úrovních, toku kapitálu bez ohledu na hranice, nerozlišování domácích a zahraničních investorů a toho, že zahraniční kapitál je vždy dobrý, jak to známe z 90. let i z našich diskusí, je velkou výzvou pro pravicovou politiku 21. století. Jde o to, že je potřeba chránit především vlastní podnikatele a zaměstnavatele, že je nutno chránit pracovní místa pro domácí zaměstnance, že je nutno bránit nekontrolovatelnému odlivu kapitálu, který oslabuje národní ekonomiku, kupní sílu obyvatel i prosperitu, že je potřeba chránit některá odvětví před konkurencí jiných ekonomických mocností a nadnárodních společností. To jsou věci, které jsou nesmírně aktuální a jimž mnozí ‚retropravičáci‘ nerozumí, protože žijí s ideologickými klapkami ekonomických teorií na očích a nevidí, co se ve společnosti a ve světě děje. Globalizace končí, v zahraničí se o tom mluví již řadu měsíců, trhy se začínají chránit, není možné, aby na to USA a Evropa nereagovaly.“ (Zvýraznění J.K.)

Takže, jak již bylo řečeno, globalisace není něco jako doba ledová. Mezinárodní volný obchod je buď spíše přínosem, nebo spíše přítěží. Domnívám se, že zkušenost prokazuje to první. Jestliže se nyní od mezinárodního volného obchodu začínají země Západu odklánět, neměli bychom to jen konstatovat a trpně přihlížet – nejde o přírodní katastrofu, ale o výslednici konkrétních svobodných rozhodnutí konkrétních lidí, jde o politické kroky, které mohou být, ale také nemusí být učiněny. A učiněny by být prostě v daném směru neměly. Petr Fiala však v tomto ohledu ukázal podobnou míru determinismu, či chcete-li fatalismu, jako v této otázce předvádí Milan Zelený – i on v řadě svých textů, jinak bezesporu s mnoha pronikavými postřehy, představuje často předpokládaný konec globalisace, resp. relokalisaci, jako přírodní úkaz, který prostě buď s užitkem přijmeme, nebo nás semele. Inu, s kolem dějin se nešpásuje a duch doby nezná slitování.

Konzervativní pravice trvá na právu vlastnit poctivě nabytý soukromý majetek. V tomto postulátu, všimněte si prosím, není ani slovo o tom, že by snad z takového práva měli být někteří poctiví vlastníci vyňati. Kteří například? Třeba ti s nesprávnou národností nebo s nesprávným náboženským vyznáním. Konkrétní příklady si jistě laskavý čtenář doplní sám. Když na vlnu protekcionismu naskakuje Bohuslav Sobotka, nesouhlasím, ale nedivím se. Současný předseda ODS je mi však dlouhodobě velmi sympatický... O to větším zklamáním pak pro mě je, že právě v jeho článku čtu zastřené štvaní proti poctivým zahraničním vlastníkům. Nadnárodní společnosti nejsou nepřítelem a je chybné bránit volnému pohybu kapitálu s bezproblémovým původem. Vše potřebné k tomu napsal Karel Ledvinka v textu „Zahraniční investoři odsávají z Česka stovky miliard“ (KONZERVATIVNÍ LISTY, březen 2016).

Dále, samozřejmě nelze volně obchodovat za všech podmínek. Když Petr Fiala poukazuje na „pravicovou mantru volného obchodu“, bylo by férovější psát o mantře liberální, popř. libertariánské. Nicméně, je jistě nadále třeba prosazovat mezinárodní volný obchod uvnitř Západu a se zeměmi, které jsou se Západem kompatibilní (typicky Japonsko, Jižní Korea, Čínská republika /Tchaj-wan/) – zkrátka mezi rovnocennými partnery v zásadě dodržujícími dohody, standardy západní civilizace, a pravidla slušného chování a vzájemného respektu. Dále by bylo správné otevřít se obchodně chudým zemím, které nemají diktátorské režimy – takový postup je rozhodně efektivnější, než rozvojová pomoc.

Na druhé straně je však nutné opoustit mnohdy naivní myšlenku některých libertariánů, že jednostranné uvolnění všech obchodních bariér (a nejen obchodních, i hranic zamezujících nekontrolovatelnému přílivu lidí) je nejlepší cestou k tomu, jak dosáhnout zlepšení situace v problematických státech a vztazích s nimi. Západ je aktuálně natolik vnitřně oslabený, že si takovou velkorysost nemůže dovolit – hrozilo by sebezničení. Není na místě obchodovat se zeměmi, kde je běžná otrocká práce – primárně proto, že je to odporné, sekundárně proto, že je to nekalá konkurence. Diktátorské režimy mají být zkrátka v karanténě a styky s těmito státy se mají omezit pokud možno zejména na podporu tamního disentu. Jakýkoli jiný kontakt přispívá k nežádoucí legitimisaci otrokáře a chtě nechtě posiluje jeho posici. A i kdyby z různých jiných důvodů nebylo možné postupovat podle nastíněného ideálu, pak je každopádně na místě uplatnit vůči takovým zemím cla a jiná opatření chránící domácí trhy – žádné doložky nejvyšších výhod ani přiznávání statutu tržní ekonomiky... V tomto kontextu zcela souhlasím se záměrem „chránit především vlastní podnikatele a zaměstnavatele, ... chránit pracovní místa pro domácí zaměstnance“ – coby důsledek ekonomické ostrakisace darebáckých států. A čím darebáčtější, tím samozřejmě více té ostrakisace.

Každý asi tedy pochopí, za jak velkou chybu považuji pojetí ekonomické diplomacie provozované současným českým Zamini a Hradem... V „čisté“, neředěné podobě lze obhajobu tohoto přístupu čerpat např. ze článku Karla Dyby „Proč si přát úspěšné uzavření dohody TTIP“ (Pravý břeh, 7. prosince 2016). V mnohém souhlasím – až do okamžiku: „Případné uzavření dohody by znamenalo vznik velmi silného obchodního prostoru s pozitivními efekty pro spotřebitele i firmy v USA i v EU. Nicméně nebylo by dobré, kdyby TTIP měla mít charakter uzavřeného bloku, něco jako ‚pevnost USA-EU‘, která ze své podstaty odmítá případné další zájemce o vstup. Naopak by měla být otevřena jiným státům, aby se k ní mohly připojit, pokud to uznají za vhodné a splní podmínky smlouvy. To by umožnilo navázat dodatečné obchodní a ekonomické vztahy s pozitivními efekty na růst a blahobyt opět ve všech zúčastněných zemích. Například přistoupení Číny či Ruska, případně i dalších států, jako je Brazílie nebo Indie, by kromě významných nových ekonomických efektů mělo i pozitivní politický a lidský přesah.“ Jde mi primárně o tu Čínu (byť jistě nikoli pouze o ni...). „Splnění podmínky smlouvy“ jsou slova, za kterými se, naneštěstí, může ukrývat ledasjaký obsah a vliv zejména ruského a čínského režimu na rozhodovací mechanismy v zemích Západu je nezanedbatelný (kdyby tomu tak nebylo, nemohlo by nikoho ani napadnout udělit ČLR status tržní ekonomiky...).

Na jedné straně tedy stojí cla, regulace, obchodní bariéry... na straně druhé volný obchod vždy a s každým. Oboje je chybné a zatímco první hrozí v krajním případě až válečným střetem mezi přirozenými spojenci, to druhé nám může za jistých podmínek přivodit porážku, aniž se stihneme vzchopit k obraně.

jak Theresa Mayová přečůrala

jak Theresa Mayová přečůrala Junckera a všechny bruselské unionisty : ....oznámila totální a okamžitý odchod z jednotného trhu a celní unie .......(sic) ....Ooooouuuuu.
Také jsem nechápal ty kecy, že rozhovory o vystoupení budou trvat více, jak 2 roky ......proč ??? Neměli Euro a vyřešit případné finanční závazky jsou otázkou 14 denního auditu. Jenže to by musel někdo v Bruselu něco dělat a né jenom kecat !!!
PS .....držím té dámě všechny čtyři palce ........n-tsssss

Nic jíníého jí aní nezbývalo,

Nic jíníého jí aní nezbývalo, che-li, aby VB zůstala svobodnýmm státem bez poroučení Německem... Dzp.

petrof s janyškou jsou štonc

petrof s janyškou jsou štonc to vyřešit, jak říkáme u nás kotlině, ancvaj!

myslím, že paní premierka je

myslím, že paní premierka je schopná si poradit s těmi bruselskými idioty, co se tak rádi fotí a plácají po ramenou, úplně sama .......n-tsssss
PS ...že ale bude letos v té Evropě frmol a úprk .....po Britech Holanďané, pak Frantíci .....až mám obavy, kdy se dostane na nás ???

Ne že bych chtěl nějak

Ne že bych chtěl nějak utlumit váš jásot nad brexitem,pane kolego, jen snad že cca polovina hlasovatelů je opačného názoru...

u nás rozhodlo tenkrát také

u nás rozhodlo tenkrát také "jen" 42% ze všech voličů (při 55% účasti a 77% pomýlených) ...
PS ....a my tě teď Ivánku oloupíme ......nu což, olupte .......n-tssss

Kočka Langšádlová na

Kočka Langšádlová na Parlamentních listech. To je panečku mamina. ČUTI je podle ní správná věc. Topka již kope vlastní hrob. Kam příště nalezou?

teď si uvědomuji, že o tom,

teď si uvědomuji, že o tom, že Kongres USA potvrdil v pátek Donalda Trumpa prezidentem, nepadlo v našich médiích přes víkend ani slovo ??!!
Že by to bylo tou záplavou zpráv o ruských hackerech, nebo si ČT nechává zprávu ověřit u nového útvaru MV ??? .......každopádně je to divné.

aféra VW s dieselovými motory

aféra VW s dieselovými motory v číslech :
- za rok 2016 vzrostly tržby VW z prodaných vozů o 2,6 %
- za rok 2016 se v Čechách nedostavil do servisu na seřízení ani jeden majitel VW

PS. ..tak teď nevím ...měly tu aféru na svědomí hloupí Američané, nebo zase Putin ??

Na Virtually zdechl pes. Jak

Na Virtually zdechl pes. Jak to ? Dzp.

Kajane, uhánějte na Psa, již

Kajane, uhánějte na Psa, již je tam po vás sháňka!

Re: Pane Janyško: Autor: J.

Re: Pane Janyško:
Autor: J. Jelínek Datum: 10.1.2017 10:44

Šlak, to je pokud vím mozková příhoda. Pane Hlosto - MOZKOVÁ !!! No a toho se pan J. nemusí obávat.

Svazarmovský certifikát je oceňován na NP in memoriam...

Obscaný ? Vidíte, a po vás

Obscaný ? Vidíte, a po vás ani pes něštěkne. Bodejť,smrdíte močí... Dzp.

To je jasný kadle, di si zase

To je jasný kadle, di si zase dřímnout...

Jo, jedna

Jo, jedna komunisticko-svazarmovská zdechlina právě dorazila. Vykopnutá odevšad, hledá místo pro svoje sračky...

Nebuďte tak sebekratický,

Nebuďte tak sebekratický, obcsaný občasníku... Dzp.

Sigmar Gabriel (šéf německé

Sigmar Gabriel (šéf německé SPD) v sobotním Spiegelu:
ˇ
"Už není nemyslitelné, že se EU rozpadne. Pokud se tak stane, naše děti a vnoučata nás proklejí. protože Německo je největší příjemce (poživatel) z celé evropské unie.a to ekonomicky i politicky".

"Kdysi jsem se zeptal Angely Merkel, co bude dražší (nákladnější) pro Německo - jestli dovolíme Francii o 1/2 procenta překročit deficit nebo stane-li se Marine Le Pen prezidentkou. Dodnes mi dluží odpověď".

zachytil jsem tu šílenost i v

zachytil jsem tu šílenost i v českém tisku .....bohužel takových idiotů, kteří tvrdí že neexistuje jiná alternativa než EU, je i u nás dost a dost. Říkám jim ztracená generace....

A to jsem včera raději nesledoval Zaorálka, protože bych se zcela jistě dozvěděl to, co slyšíme již čtvrtým rokem ......že je třeba zajistit ochranu Schengenské hranice......

Jo, v tom spolku si každá

Jo, v tom spolku si každá liška hlídá jen svůj ocas.
Co k tomu všemu mají ti, co hlásali, že budou hrát v EU 1. ligu - je neznámo.

EU být může a měla by. Jenže

EU být může a měla by. Jenže jen a pouze na negativní smlouvě, která jediná respektuje nezměnitelný fakt, že lidský svět je nezorganizovatelným a nezpříkaznitelným spontánním řádem, jehož největšími prvky jsou náriodní státy a nejmenšími jednotliví lidé. Nic jiného a nikdo jiný jim neumožní se efektivně adaptovat na situaci, prostředí a budoucí neznámé, než jmenovaná struktura...Dzp.

zajímavá veterinární pravidla

zajímavá veterinární pravidla má ta Česká republika ??? ....na řece plave 10 labutí a jedna z nich je mrtvá. Hle, to bude určitě ta ptačí chřipka ???
Když to laborka potvrdí, vybije se drůbež v okruhu 3 km .....ale těch 9 labutí se nechá.
Labutě jsou to totiž chráněné ..........Ooooouuuu, řekl by Rain Man.

Trpí na ptačí chřipku i

Trpí na ptačí chřipku i sýkorky? Koupil jsem pro ně na krmítko 5 kg slunečnice a zatím nic. Nelítají, zřejmě dostali echo.

biathlonista Schlesinger

biathlonista Schlesinger ....aby dokázal, jaký je doping nešvar, dojel pro jistotu v dnešním hromadném závodě poslední.
PS .....správně,...... tak se na ty Rusy musí ........n-tsssss

Střelbu pokazil. Kaisa mu

Střelbu pokazil. Kaisa mu ukázala jak se bojuje. Střelba taky bídná, ale v běhu je nedostižná. Boušek to může příští týden vylepšit.

Petrof by to raatatata a

Petrof by to raatatata a možná ještě rychlejš...

Tenhle Kubalčík chce teda

Tenhle Kubalčík chce teda omezovat obchod s "darebáckými" státy. A kdo rozhodne, které státy jsou ty darebácké? Kubalčík? Fiala? Sobotka? Zaorálek? Brusel? ////

Já teda na nějaké darebácké státy kašlu. Mexiko určitě darebácký stát není, a stejně má Trump dobré důvody obchod s Mexikem brzdit. IMO by bylo rozumné, kdyby tuto pravomoc měl každý suveréní stát. A pak by tedy bylo dobré, kdyby se Česko stalo suveréním státem a poslalo Brusel do brusele. ////

pan autor by si měl ujasnit

pan autor by si měl ujasnit pár pojmů :
Volný obchod je souhrnný termín označující veškeré směny probíhající v lidské společnosti. Každá směna představuje dobrovolný souhlas mezi dvěma lidmi či mezi skupinami lidí reprezentovanými svými zástupci.
Každá strana vstupuje do směny z toho důvodu, že očekává vlastní přínos.
A je tak úplně vedlejší, zda je zboží zatíženo clem, přirážkou, či náklady za dopravu atd.

PS ....samozřejmě, že všechny směny ovšem nejsou čistě dobrovolné. Pokud Vám dá zloděj na výběr mezi „penězi nebo životem“ .......??!! ......n-tsssss

Tržní řád není ničím jiným,

Tržní řád není ničím jiným, než obřím Člověče nezlob se... Dzp.

nevím, co tím chtěl básník

nevím, co tím chtěl básník sdělit ???? ......my tady řešíme volný obchod.
Tržní řád je příkazová vyhláška obce, města atd., která stanovuje co, kde, kdy a jak se má prodávat.......takže socialismus v ryzí podobě.
PS ....takže Kajane, zkuste to ještě jednou ......n-tsssss

Tak jo, spontánní řád trhu...

Tak jo, spontánní řád trhu... Dzp.

Bohužel, Fialovi chybí

Bohužel, Fialovi chybí vzdělanostní fundament a může mít třeba deset titulů před a za jménem, pokud chodí pro rozumy do Bible. To je neodstranitelný defekt. O civilizaci divochů obchodem a takto civilizovanými nekoordinovanou aktivitou vyvolaném neustále se rozšiřujícím od nich k civilizovaným málo spontánním řádu lidské interakce a lidského světa ani slovo. Takže všechno to, co říká, odvozuje jen z viditelného a to je k ničemu. Ostatně, jako drtivá většina lidí blížící se všem, samozřejmě, že včetně politiků... Dzp.

___________________________________________________________________________________