Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo práci na věcném záměru "velké novely horního zákona"!
Marie Dubanová

Současná právní úprava pochází z roku 1988 (s drobnými novelami) a nebyla zásadně reformována před privatizací těžebního sektoru.(stará se pan ministr Kuba) V řadě oblastí proto není vyvážená.

Navrhovanou právní úpravou vznikne nově institut strategických vyhrazených nerostů \\\(uran, černé uhlí, hnědé uhlí, zlato a wolfram)///, pro které budou \\\stanoveny zvláštní podmínky jejich ochrany související s \\\posílením vlivu státu při jejich průzkumu,/// těžbě a nakládání s nimi.

"Stát nesmí rezignovat na přístup k nerostným surovinám a musí být \\\schopen využít nástroj vyvlastnění///. Avšak musí to být vyvlastnění ve prospěch státu a ne soukromé společnosti. ///Stát musí rozhodovat o tom, kam bude směřovat jeho strategické nerostné bohatství///," uvedl k připravované novele ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

 

Z přečteného je zcela evidentní jaké záměry má s ČR pan ministr KUBA, A SICE ŽE ZLATO ROZHODNĚ MÍNÍ TĚŽIT, A PROTOŽE TO MALÉ MNOŽSTVÍ zlata JINAK NEŽLI KYANIDEM vytěžit NEJDE, - NO TAK SE BUDE TĚŽIT KYANIDEM . A pokud budou lidi bránit SVÉ POZEMKY, NO TAK SE HOTOVÍ PAN MINISTR Kuba jednoduše SOUKROMÉ POZEMKY VYVLASTŇOVAT! 

a pokud TENTO NELIDSKÝ záměr ministru Kubovi skutečně projde a podaří se mu "takto upravit"  novelu horního zákona, nebudou nám všechny protesty nic platné - neboť CO SE NEPODAŘÍ KOUPIT, TO SE VYVLASTNÍ A TĚŽIT SE BUDE KYANIDEM (říká návrh novely horního zákona)..

A pokud bude schválen - HORNÍ ZÁKON, KDE SE HOVOŘÍ O TĚŽBĚ ZLATA  A O VYVLASTŇOVÁNÍ - tak co čeká ČR kde je těžbou zlata, pomocí kyanidového loužení ohroženo nejen Přbramsko, ale kromě severních Čech je ohrožena celá ČR - zdroj :nerostné suroviny  a ložiska zlata v ČR  :

 Jílové u Prahy, Libčice, Čelina, Líšnice, Bytíz, Klínec - Všenory, - Kasejovice, Hartmanicem Voltýřov, Písek, Dobrá voda(část Č.Budějovic), Roudný, Humpolec, Zlaténka, Předín, Zlatý Chlum, Zlaté Hory - západ, Suchá Rudná, Stupná a Svoboda nad Úpou... Pokud novela horního zákona umožní louhování kyanidem, pak co by zůstalo z naší země..a těžaři se sejdou K ROKOVÁNÍ O TĚŽBĚ ZLATA - 27 - 29 března 2013 v Mikulově!!

Dnes začalo důležité " JARNÍ

Dnes začalo důležité " JARNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ" v Mikulově a v žádných novinách o tom není ani zmínka,
jako by to bylo něco naprosto nedůležitého, při tom se stačí podívat kdo se této schůzky zúčastňuje, opět jsou tam vysocí ministerští úředníci a poslanci Parlamentu ČR, ale nikoho to evidentně nezajímá - až bude novela horního zákona schválena, bude pozdě na nějaké protesty a petice, proti zákonu protestovat nelze - zákon je zákon byť i špatný... ..

Jarní Setkání těžařů v Mikulově

Vážení "příznivci" těžebního průmyslu,

dovolujeme si vás srdečně pozvat na Jarní Setkání těžařů do Mikulova (hotel Galant), které se uskuteční ve dnech 27. - 29. března 2013.

Těžbě zlata říká rozhodné ne

Těžbě zlata říká rozhodné ne i profesor Bedřich Moldan

Těžba zlata z předpokládaných ložisek v České republice by se v žádném případě neměla uskutečnit z důvodu přednosti veřejného zájmu na ochranu přírody a životního prostředí, ať už jde o zachovalou přírodu Šumavy nebo bezprostřední ohrožení vody, před soukromým zájmem na výnosech z těžby. Případné finančním přínosy pro republiku, ostatně nevelké, v žádném případě nemohou vyvážit nepříznivé dopady a škody, které by těžba nepochybně způsobila. Je třeba pečlivě hlídat navrhované změny zákonů nebo jiných právních předpisů, aby neotevřely cestu eventuálnímu povolení těžby.
Bedřich Moldan

Z předloženého vůbec nic o

Z předloženého vůbec nic o kyanidovém loužení nevyplývá.

A ať si Parlament DEU jedná o čem chce.

Také já sleduji akce

Také já sleduji akce zlatokopů s velkými obavami. Dnešní situace je zcela jiná po mnoha stránkách než dříve, a v mnoha ohledech horší. Pokud jde o těžbu a úpravu zlata, není mi známo, že by bylo k disposici něco jiného než kyanidové loužení.",

píše prof.RNDr.Bedřich Moldan

Parlament EU jedná o zákazu

Parlament EU jedná o zákazu těžebních technologií používajících kyanid v EU!

Zatím co EU Parlament jedná o zákazu těžebních technologií používajících kyanid v EU, Parlament ČR se snaží naopak zákonem povolit těžbu zlata kyanidem.
Vezmeme-li v úvahu, že těžba zlata v Evropě představuje jen 1% jeho celosvětové produkce a provozují ji především nadnárodní společnosti, přičemž těžba zlata obecně neposkytuje mnoho pracovních příležitostí a pouze s sebou nese riziko ohromných i přeshraničních škod na životním prostředí, měl by být zvážen úplný zákaz těžby používající kyanid na úrovni Evropské unie!

Nikdo nemá co by k tomu

Nikdo nemá co by k tomu připravovanému maléru dodal, čili ryze čecháčkovský přístup, teprve až budete mít KYANID V KUCHYNI začnete protestovat, pokud se tak neděje, tak to nikoho nezajímá..Laskavě si všimněte, prosím, že pokud tato novela horního zákona panu ministrovi Kubovi projde, tak je ohroženo, kromě severních Čech, 3/4 ČR...

Čecháčkovský by byl přístup

Čecháčkovský by byl přístup vážená paní, kdyby se vyjadřovali občané bez dostatečných vědomostí a znalostí. Ne každý je má v té šíři, jako níže uvedený odborník mils.

Pane Gardnesi, není nutné

Pane Gardnesi, není nutné urážet diskutéry jen proto že mají jiný názor nežli Vy. Ostatně na to, aby občan poznal že se mu ministr průmyslu a obchodu pan Kuba, hotoví škodit a nikoliv prospět, není zapotřebí příliš vědomostí. I žáček ze základní školy má minimálně tušení, že kyanid není nic zdravého, co by si dal k odpolední svačince - na to není zapotřebí příliš vědomostí.

On pan mils má nějaký jiný

On pan mils má nějaký jiný názor k věci než já? Já na tuto problematiku žádný názor nemám a on má jen ten svůj, několik nadávek v máloslovní větě. Vím jen to, že na loužení zlata se nepoužívá cyankáli, ale kyanid sodný, jehož škodlivost musí posoudit odborníci. Atomové záření je také škodlivé a přesto na světě pracují tisíce reaktorů.

Atomové záření je snad ještě

Atomové záření je snad ještě lepší, než kaše z jáhnů, případně nemístné marže obchodních řetězců. Prosím, snažte se reagovat spontánně i nadále...

Atomové záření pane Gardnesi

Atomové záření pane Gardnesi není škodlívé vůbec a s reaktory nemá společného vůbec nic.

To máte stasi pravdu, měl

To máte stasi pravdu, měl jsem na mysli jaderné.

Na to, abych zjistil, že jste

Na to, abych zjistil, že jste totálně vypatlaný mlamoj, mi stačí číst Vaše rádobyfundované výblitky. Jen pište, pište ....

Kuba, stejně jako řada

Kuba, stejně jako řada dalších ministrů ODS co kdy byli ve vládách, je podle mého názoru zločinec a darebák.

___________________________________________________________________________________