Ministr kultury Herman by měl abdikovat
Milan Knížák

Jeho naprosto nekvalifikované rozhodnutí o uvedení Jiřího Fajta do funkce ředitele Národní galerie proti vůli podstatné části odborné veřejnosti a bez respektu k názorům lidí, kterých se to týká, tzn. vedoucích pracovníků Národní galerie, kteří si ještě pamatují jak působil Jiří Fajt v této instituci, bez diskuze s představiteli Pražského hradu, kde zanechal obrovský dluh za výstavu Karel IV.  a bez verifikace Fajtova uváděného životopisu, bez ohledu na mnohamiliónové finanční propady, které za sebou zanechal, by mělo vést k tomu, aby ministr kultury Herman abdikoval.

Svým činem ukázal, že podléhá lobistickým a politickým tlakům a to je něco, čemu ministr kultury v žádném případě podlehnout nesmí. Nehledě k tomu, že bývalá ministryně kultury Alena Hanáková jmenovala Fajta v době, kdy byla v demisi a odvolána a v podstatě už neměla na úřadě co dělat. Navíc tato ministryně nechala zaplatit dluh ve výši 10 miliónů, který zbyl po Fajtovi ve Středočeské galerii v Kutné Hoře za výstavu Jagellonců z ministerského fondu určeného na úhradu škod po katastrofách a nenadálých nutných výdajích.
Fajtovy projekty byly vždy předražené. Za poslední výstavy navíc dodnes dluží katalogy, které měly být jejich součástí.

Tlaky sponzorů, kteří vlastní cenná umělecká díla a chtěli by zrušit jejich památkovou ochranu, což je v gesci Národní galerie a Ministerstva kultury, jsou velkým nebezpečím pro náš kulturní poklad a pokud není Ministerstvo kultury,  potažmo jeho ministr schopen takovým tlakům čelit, nemá na ministerstvu co dělat.

Myslel jsem si, že je pan Herman slušný člověk, ale přesvědčil jsem se, že je to asi jinak. Na mé dopisy neodpovídá. Chápu, že nemůže odpovídat na všechny dopisy, ale když mu napíše o Národní galerii člověk, který stál v jejím čele bezkonkurenčně nejdelší dobu z naší polistopadové historie, měl by alespoň sdělit, že takový dopis obdržel.
Vážený pane Hermane, odejděte z Ministerstva kultury.

Pamatuji doby, kdy ministr za

Pamatuji doby, kdy ministr za ČSSD Dostál jmenoval ředitelem NG pana Knížáka, ačkoliv byl ze zcela jiné politické strany. A pan Knížák provedl NG tím nejhorším obdobím s hvězdičkou. Jenže to byly doby, kdy měla ještě váhu skutečná odbornost včetně ekonomických a manažerských schopností.

Říkám rovnou, že s politickými a uměleckými názory pana Knižáka většinou nesouhlasím, ale vysoce si cením toho, co pro NG vykonal.

Probléme, ovšem je kupčení s

Probléme, ovšem je kupčení s národními památkami a uměleckými předměty. Tak například panu Stanjurovi by nevadilo rozprodávání Pražského hradu.

Pomoooc, Hrbkovi chcou

Pomoooc, Hrbkovi chcou rozprodat kostel, kam ted bude chodit ?

Diskutující patrně přehlédli

Diskutující patrně přehlédli výrok pana Stanjury v televizi, podle kterého lze národní kulturní památky na pražském hradu prodávat, pokud na to bude řádná kupní smlouva.

Jinak chrám sv. Jiří včetně kláštera byl od josefinských dob bezpečně v majetku státu a využíván jako kasárna.

Žalobu na určení vlastnictví Svatovítské katedrály, domů ve Vikářské uličce a dalších církevních památek v areálu Pražského hradu (kapli sv. Anny a baziliku sv. Jiří s pozemky) podala už v prosinci 1992 Náboženská matice spolu s dalšími církevními subjekty.

§ 18 zákona č. 428/2012 Sb., odstavec 10 ovšem výslovně říká:

„Tento zákon se nevztahuje na Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha nacházející se na pozemku parc. č. 4 o výměře 5005 m2 a pozemku parc. č. 5 o výměře 502 m2 v obci Praha, katastrálním území Hradčany, včetně těchto pozemků. Tento zákon se rovněž nevztahuje na budovu č.p. 37 nacházející se na pozemku parc. č. 85 o výměře 776 m2 a na budovu č.p. 48 nacházející se na pozemku parc. č. 6 o výměře 982 m2 v obci Praha, katastrálním území Hradčany, včetně těchto pozemků.“

Jinak i

http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/ustavko/zeman.pdf

No mne to nepovidejte....

No mne to nepovidejte....

-

-

-

-

-

-

Asi přejal něčí názor, těžko

Asi přejal něčí názor, těžko se může za pár dní přesně orientovat. Jako předseda ÚSTRu postupoval podle mého mínění proti bolševikům zásadově. Že je předsedou Senátu býv. komunista, milicionář, který není schopen ukočírovat pár radikálů volící komunisty do této instituce a hlasující pro volbu kozlů do zahrádky pan Herman nemohl. Jde o ostudu ČSSD.

___________________________________________________________________________________