Není to poprvé, co EURO široce referuje o Nečasovi a dává prostor k jeho tvrzení o tom, že za jeho pádem stojí policejní zvůle. I kdybych připustil, že v případě zásahu ÚOOZ proti současné Nečasově manželce mohlo jít o určitý druh politické objednávky, nelze se vyhnout některým pro Petra Nečase nepříjemným skutečnostem.

Informace z vyšetřování manželky Nečase, které jsou „pouštěny“, a nepochybuji o tom, že zcela záměrně, do médií, jsou poměrně jasné. Líčí nynější manželku Nečase jako „velmi náročnou“, obklopující se přepychem z různých dárků, „pozorností“ či jak to jinak nazvat.  Taková to cílená informační kampaň samozřejmě nemůže zůstat bez povšimnutí. Veřejnost je jednoznačně na straně policie, o čemž svědčí de facto všechny komentáře, slušné i vulgární, u článků s touto tématikou.

Čím víc se Nečas zaplétá do „spikleneckých teorií“, čím víc se snaží vylíčit sám sebe jako obětního beránka, po kterém „šla policie“ proto, aby „zakryla“ svá selhání v jiných, podle Nečase závažných kauzách, tím více škodí nejen sobě, ale zejména ODS. Petr Nečas přitom nedávno sliboval, že nebude jako ostatní bývalí předsedové ODS, kteří po ztrátě své pozice ODS kritizovali a přispívali tak k jejímu postupnému rozkladu.  Nové vedení ODS na čele s Petrem Fialou se snaží spory s bývalými předsedy ODS ukončit a má v tomto směru první pozitivní výsledky.

Nečasův případ bude i bez pomoci médií dál trápit ODS podobně, jako případ Davida Ratha trápí ČSSD. Petr Nečas by měl podle mne ctít starou zásadu „mlčeti zlato“. Nijak si svými rozhovory pro média, v nichž bude rozvíjet konspirační teorie, u české veřejnosti nepomůže, a to bez ohledu na to, zda má či nemá pravdu. Fakta mluví jasnou řečí. Červnový zásah ÚOOZ  z roku 2013 donutil Nečase k podání demise a další vývoj úplně změnil politickou mapu Česka. A přitom stačilo tak „málo“ – nezaplést se do vztahu se svou nynější druhou manželkou. Pro Petra Nečase a jeho vládu je to o to horší, že se koncem roku 2013 a počátkem roku 2014 začala česká ekonomika zotavovat z nejdelší recese a Nečasův kabinet tak  mohl alespoň částečně sklízet ovoce své rozpočtové politiky.