MUS a amnestie
Martin Stín

V souvislosti s rozeštváváním veřejnosti kvůli dopadům amnestie na poškozené se zakořenil obecný názor, že kdo byl obviněn, je zcela jistě vinen, musí být odsouzen a poškození se pak podělí o jeho majetek, i když už třeba ani žádný nemá. Z toho se odvozuje, že abolice zmařila nepochybně zasloužené dopravení obviněných za mříže a poškozeným ztížila až znemožnila přístup k náhradě škody. Presumpce viny Stalinova zločinného prokurátora Andreje Vyšinského se díky odpůrcům amnestie dočkala v českém Absurdistánu nového rozkvětu.

Bylo by nesprávné pod stejným zorným úhlem předjímat osud obžalovaných v kauze Mostecké uhelné společnosti, ať jde o její švýcarskou větev, jež již vstoupila do fáze soudního projednání, nebo o českou, která se po letech podřimování v zapomnění teprve belhá k obžalobě. Bez ohledu na nepředvídatelnost výsledku není sporu o tom, že jde o velkou trestní kauzu, protože kvalifikovanými orgány bylo vysloveno podezření na trestnou činnost s velkou škodou, které musí být zváženo nezávislým soudem. Pokud věci došly tak daleko, rozsudky budou pro veřejnost hodnotnými zprávami, ať již dopadnou jakkoli.

Švýcarská větev kauzy Mostecké uhelné společnosti nastavuje křivé zrcadlo úrovni českého trestního řízení. Sama skutečnost, že bez popudu ze Švýcarska by česká část řízení po předchozích opakovaných odloženích zřejmě neožila, je zahanbující. Vyvolává ale otázku politické nezávislosti státního zastupitelství. Za působení „jediné spravedlivé“ Marie Benešové v čele státního zastupitelství, v době, kdy vláda Miloše Zemana „tunelování“ Mostecké uhelné tiše přihlížela navzdory varování Jaroslava Bašty, byla kauza odložena do zapomnění. A Miloš Zeman je s bohorovností sobě vlastní s tehdejším selháním své vlády zcela spokojen. S pokusem o oživení vyšetřování neuspěla v r. 2009 ani Renata Vesecká. Není proto jasné, zda současné vykročení k podání obžaloby je jen výsledkem příchodu Pavla Zemana do čela státního zastupitelství či spíše vyhověním společenské objednávce, tedy důsledkem politické neúnosnosti další nečinnosti v situaci, kdy se švýcarská „konkurence“ k obžalobě propracovala.

Ostudou je také ztráta příležitosti České republiky připojit se k švýcarskému procesu v adhesním řízení s nárokem na náhradu škody. To se stalo, nedá se to odestát a jaksi za to nikdo nemůže, bere se to jako samozřejmost. Dokud byla otázka živá, odpovědnost si mezi sebou přehazovali tehdejší ministr nespravedlnosti Jiří Pospíšil a ministr financí Miroslav Machiavelli Kalousek. Dnes ovšem už po této otázce „ani pes neštěkne“.

Jiřímu Pospíšilovi příslušela dle mezistátní smlouvy odpovědnost za obstarávání styku se Švýcarskem ve věcech justice. Jeho ministerstvo přitom nechalo proletět švýcarskou výzvu k připojení někam do ztracena (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012012401). Jeho politická odpovědnost byla jednoznačná.

Jiří Pospíšil vinil z maléru pražské vrchní státní zastupitelství a podal v této souvislosti na čtyři státní zástupce kárnou žalobu. Tehdejší vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula mu ovšem nezůstal nic dlužen a věrohodně prokazoval, že zaspalo ministerstvo. Kárné žaloby byly nakonec staženy.

Jiří Pospíšil také ukazoval prstem na ministra financí, jemuž přísluší zastupování státu v zahraničí ve finančních záležitostech, ale ten se vymlouval, že se nemohl připojit k trestnímu řízení, když nevěděl nic o tom, že došlo k trestnému činu. Byla to ukázka „obezličky“, bourající iluze o odpovědném přístupu představitelů vládní koalice k veřejnému zájmu a potvrzující pravdivost axiomu, podle něhož je stát špatný hospodář. Soukromí dravci přemýšleli a jednali rychleji: na část švýcarských peněz si činí nárok Josef Štáva, který nechal přiměřenou částku u švýcarských bank zablokovat, a soudního řízení se s nárokem na náhradu škody účastní Czech Coal Group, spojovaná s Pavlem Tykačem. Mám obavy, že váhavému státu velký podíl na kořisti nepřenechají.

Poučné je srovnání švýcarského procesu s průběhem některých velkých domácích kauz hospodářské kriminality, zastavených abolicí. Kdyby si české orgány vedly stejně jako švýcarské v této věci, Václav Klaus by vůbec nemusel psát aboliční článek amnestie. Švýcarští prokurátoři rozpletli předivo finančních transakcí obviněných během šesti let, aniž by je vyšetřováním příliš obtěžovali, aniž by kohokoli vzali do vazby, aniž by obstavovali osobní majetky. Začali s několikaletou časovou ztrátou, a přesto dospěli v rozumné době k podání obžaloby. Nyní přišel ke slovu Federální trestní soud v Bellinzoně, jenž se údajně hodlá propracovat k rozsudku do 12. července letošního roku (http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Czech_money-laundering_case_opens_.html?cid=35805042).

Oproti českým orgánům tak Švýcaři jednají s obviněnými jako v bavlnce. Názorné je srovnání se zastaveným trestním stíháním Františka Chvalovského & spol., které trvalo téměř třináct dlouhých let. Během nich se obvinění museli podrobovat úkonům trestního řízení a vyrovnat se s obstavením majetku. Žili ve stresující nejistotě, kterou s nimi sdílely jejich nevinné rodiny. Průtahy z velké části zavinili státní zástupci, jimž soudce Emil Kydalka třikrát vrátil obžalobu, (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013021901) a když na podkladě její čtvrté verze konečně vynesl rozsudek, odvolací soud mu jej vrátil k novému projednání. Ze srovnání vyvozuji, že nekonečnost procesů není objektivním odrazem složitosti kauz, ale hlavně důsledkem selhávání orgánů, které působí déle než dvacet let v měkkém prostředí zajištěné beztrestnosti za nedbalost, svévoli, neumětelství, a odvádějí jen tolik práce a v takové kvalitě, jaké samy uznají za vhodné. Zvláště to platí o státním zastupitelství: je to zřejmé ze skutečnosti, že téměř polovinu kauz, zastavených abolicí, tvoří věci, jež se po osmi a více letech stále nacházely ve fázi přípravného řízení. Klausova aboliční facka české justici tak byla dobře mířená. Je jen škoda, že nepřišla o mnoho let dříve.

Bylo by dobře, kdyby si naše orgány činné v trestním řízení vzaly odstrašující příklad z ostudy v kauze Mostecké uhelné a rozhlédly se, zda za kouřovou clonou štvaní proti amnestii, šarvátky mezi Lenkou Bradáčovou a Tomášem Martincem, vtipkování o viróze Miloše Zemana či mediálního humbuku kolem dlouhého vazebního stíhání Davida Ratha nevznikají nepozorovaně nové „Mostecké“. V úvahu přichází např. "kauza Sazka" nebo ještě více t.zv. církevní restituce, proti nimž je "kauza MUS" trpaslík.

na Psu má naprosto stejný

na Psu má naprosto stejný článek pan Jemelík, tady se přisuzuje autorství Stínovi....???
Každopádně oba se shodují v tom, že..... : ta facka české justici od pana exprezidenta, v podobě abolice, byla dobře mířená.....(sic).

PS....... Kelišová ze Slunce, seno, by řekla : ....ta sedla panečku.......

Abolice ulpěla na klausíkovi

Abolice ulpěla na klausíkovi jako lepra a víte to všichni, pokusy ospravedlnit ten superkorupční tah nejhoršího prezidenta všech dob, inicijuje vypuzení přebytečného metanu a sirovodíku ze zažívací soustavy dle petrofa - ntsss, ntsss,ntsss.....

Máte snad pocit, že se nějaký

Máte snad pocit, že se nějaký soudce, kterému VK svojí amnestii poměrně slušně ulevil od práce, studem začervenal? Chi, chi, cho, cho, cha, chááá....:-)))

Ale jděte, ti jsou rádi, že můžou díky abolici tyhle spisy jednou a provždy hodit do stoupy a svoje nohy na stůl. To je tedy facan, to Vám povím....:-)

Ahoj Stasi, Václav Klaus mě o

Ahoj Stasi, Václav Klaus mě o občasnou roli advokáta neprosil, ale co bych neudělal pro svého guru a kotvu, že. Na obhajobu transformace, jsem vyrukoval s náklady
30 bil. korun v NDR a to jenom do roku 2009, když vyšel článek Luboše Palaty, z něhož jsem čerpal.

Po druhé jsem rukoval opět na pomoc v době jeho lynčování a málem oběšení za velezradu právě kvůli amnestii. Náhodou jsem kdysi četl knihu o životě amerického velepodvodníka Bernarda Madoffa. Na Googlu jsem si našel, že Madoff byl zatčený v prosinci 2008 a v srpnu v roce 2009 byl odsouzený na 150 let. Okradl tisíce lidí, dokonce i své příbuzné. Částka byla astronomická 65 miliard dolarů. /Jak by se asi naše orgány jeho kauzou zabývaly?/

Údaje říkám z hlavy, můžu se v těch měsících mýlit, ale podstata je jasná. Naše justice by se měla skutečně červenat a jít do sebe. Zároveň je vina na mnoha jiných, mimo jiné i na poslancích, protože legislativa v těchto věcech by potřebovala asi provětrat. Bohužel, veřejnost se spokojuje pouze s tím, co jí naservíruje mediální hlavní proud.

Vůbec netuším o čem píšeš a

Vůbec netuším o čem píšeš a proč o tom píšeš. Souvislost s mým příspěvkem a tvým příspěvkem nevidím žádnou. To víš, Vykasaná kalhota. klausofob, eurohujer, pravdoláskař, havlista, klausobijec......ani nevím, jak nám ještě říkáte.

Klaus to s abolicí prostě posral a advokáta mu dělat nemusíš, nejsme tu u soudu. Co se stalo, stalo se, na tom už nikdo nic nezmění.

VK je svině a vy také.

VK je svině a vy také.

Přesně tak, díky ní se již

Přesně tak, díky ní se již dokonale a definitivně odepsal (jo, zapomněl jsem na potůčky a mohutnou řeku), nic lepšího ho nemohlo napadnout.

Plechová bezcharakterní nulo,

Plechová bezcharakterní nulo, to bylo vidět na volebním výsledku těch jeho spojených potůčků.

:-)

Jistě, volí ho ani ne jedno

Jistě, volí ho ani ne jedno procento. To už i ten Mach je větší buldozer.

:-)

Profesore blbé, zmatené,

Profesore blbé, zmatené, nevzdělané/nářečí/ - tři chyby ve čtyřech řádcích, to umí jen Dežo z Chánova a vy présor Čj...doučit, hovňósku plechové.../nářečí/

Pozoruhodné je, že švýcarská

Pozoruhodné je, že švýcarská justice se neřídí právní teorií pana Kocourka, který každého podezřelého i na základě spekulací, uvrhává i na léta, až do vynesení rozsudku, za mříže. A pak se mi také nelíbí, že autor uráží Machiavelliho, když jej přirovnává ke Kalouskovi. Machiavellimu vždy šlo o o dobro věci a spravedlnost, byť někdy s méně vytříbenými prostředky.

naše ČT se nám již skoro

naše ČT se nám již skoro týden snaží vnutit dojem, že je soud v Bellinzoně "ostře" mediálně sledován.......a zřejmě omylem nám skutečně ukázala na svých záběrech asi 2, nebo 3 novináře, kteří tam postávali s mikrofonem před soudní budovou a snažili se, v naprosto poklidném městečku, získat nějakou senzaci....!!!! chá-chá.

http://www.institutvk.cz/pole

V poseldnim odstavci autor

V poseldnim odstavci autor splacal pate pres devate, vtipkovani o viroze neni zadnou kourovou clonou a nijak nesouvisi ani nebrani vysetrovani cehokoliv.

A v posledni vete dela prave to, proti cemu cely svuj clanek (spravne) broji: na zaklade zakoreneho lidoveho nazvu autoritativne tvrdi, ze proti tzv. cirkevnim restitucim JE kauza MUS trpaslik.

Velmi výživné, ostatně jako

Velmi výživné, ostatně jako vždy.

"... téměř polovinu kauz, zastavených abolicí, tvoří věci, jež se po osmi a více letech stále nacházely ve fázi přípravného řízení."

(ostatně - kde je pan Suchánek s dalšími články?!)

V případu tzv "církevních

V případu tzv "církevních restitucí" stejně jako deregulace nájemného by zasloužil facku sám veliký Václav Klaus. Obojí mělo být vyřešeno již na začátku devadesátých let.

A na průser v MUS upozorňoval Roman Češka, Jaroslav Bašta je proslulý prodáváním víz Ukrajincům (také jeden příklad křišťálově čistého charakteru).

Jasně, KLAUZ je vším

Jasně, KLAUZ je vším vinen.

Co kladu panu Profesorovi za vinu, je to, že nedocenil dopad nenápadného textíku v úvodu § 5 zákona o "církevních restitucích":

"Skutečnostmi, v jejichž důsledku došlo v rozhodném období k majetkovým křivdám, jsou
a) odnětí věci bez náhrady postupem podle zákona č. 142/1947 Sb., o revisi první
pozemkové reformy" ...

Hop, a jsme v roce 1927.

Církevní restituce měly být

Církevní restituce měly být vyřízeny již v devadesátých letech. A mohl je pan profesor vyřídit po svém a lépěji.

Teď ať šteká na svůj vlastní strom.

Coz je taky spravne,

Coz je taky spravne, povalecne pomery se uz klidne muzou smele priradit k nasledujicim bolsevickym rokum, tady uz Benes a spol bolsanum pekne umetali cesticku a uz tehdy dochazelo k peknym zvertstvum, a to vubec ne jen proti "Nemcum, Madarum a dalsim nepratelum statu", ale i proti vlastnim lidem.

Poválečné poměry, pěkná

Poválečné poměry, pěkná zvěrstva, no jistě. Akorát že rok 1927 je poválečný ve vztahu k První světové. Inu, dobře si to černoprdelníci uměli zařídit, od samého počátku bylo jasné, že jde o zvrácení reforem Josefa II. A už se to rozjíždí ... ////

Proti způsobu, jakým se český

Proti způsobu, jakým se český zlodějský stát chystá "vyrovnat" s důchodci, je ten církevní dárek HODNĚ výhodný. ////

Souhlasim, ze to neni nic co

Souhlasim, ze to neni nic co by bylo nejake terno pro cirkve (i kdyz to tak levicacka propaganda stavi), ale nevim, kde jste prisla na to, ze verici jsou vetsinou chudsi lide.

č. 142/1947

č. 142/1947

___________________________________________________________________________________