Musíme si chránit své hranice a svoji kulturu!
Petr Mach

Migrační vlna, která se valí na Evropu, vyvolává řadu problémů a otázek. Přibývá násilí a lidé se bojí o budoucnost svoji a svých dětí. Jak máme my v České republice na tyto problémy rozumně reagovat?

Svoboda a ochrana hranic

Suverénní stát má své hranice a jeho hlavním úkolem je zajistit bezpečnost a spravedlnost pro své občany.

Nikdo nemá rád, pokud mu někdo jiný něco bere, vnucuje nebo jinak omezuje jeho práva. Lidé by měli být svobodní ve svém rozhodování, co budou dělat, s kým budou spolupracovat, a v co budou věřit - pokud tím neporušují práva druhých. Chceme zkrátka svobodnou zemi pro své občany, ale není v našich silách zachraňovat celý svět.

Tak jako vlastník domu nebo bytu zamyká dveře a sám rozhoduje, koho na svůj pozemek vpustí, má i stát své hranice a rozhoduje, koho na své území vpustí. Máme právo udělit cizinci v nouzi azyl, ale nikoliv povinnost. Nikdo nemá a priori právo usadit se v České republice.

Ten, koho k nám pozveme, musí dodržovat naše zákony a naše zvyklosti. Každý cizinec musí dodržovat stejné zákony jako místní obyvatel. Pro Čechy zde také platí, že neznalost zákona neomlouvá. A rozhodně nelze připustit, aby se někdo dovolával práva šaría na našem území. Pro občany i cizince musí platit, že jim stát nemá mluvit do obchodních vztahů, ale v životě musí pro všechny platit stejná pravidla.

Multikulturalismus selhal

Je věcí každého, v co věří. Ať si lidé v Saúdské Arábii vyznávají islám. Pokud ale přicestuje na návštěvu muslim k nám, nemůže se zde oženit se dvěma manželkami současně. Nevěra manželky může u nás být důvodem k rozvodu, ale rozhodně ne k násilí. My vyznáváme rovnost lidí před zákonem a každého člověka bereme jako samostatného jedince. Když je žena zahalená od hlavy k patě a jde v podřízeném postavení dva kroky za svým mužem, do naší kultury to nepatří.

Multikulturalismus - myšlenka, že vedle sebe můžou bezproblémově žít různé kultury, aniž by se přizpůsobily místním zákonům - selhal. V mnoha francouzských a belgických městech jsou muslimské čtvrti, kde jen bují nezaměstnanost, kriminalita, frustrace a kde vzniká živná půda pro džihádismus. Nedokázali jsme dosud vyřešit problémy s romskou menšinou, tak nevytvářejme v České republice menšiny nové. Bylo by to od nás hloupé a neodpovědné.

Soucit a pravá solidarita

Ostražitost nevylučuje pomoc lidem v nouzi. Jeden nadační fond organizuje pomoc pro skupinu 153 křesťanských uprchlíků z oblasti iráckého Mosulu, ohrožených na životě Islámským státem. Sbírají prostředky od dobrovolníků na jejich převoz do České republiky. To, že se jedná o křesťany, zajišťuje, že jejich soužití zde bude jednodušší. Klademe si otázku, proč bohaté arabské státy podobně nepomáhají muslimským uprchlíkům, jako Saúdská Arábie, která má k dispozici statisíce volných stanů pro náboženské poutníky.

Češi nejsou zlí, tisíce lidí pomáhají při každé humanitární katastrofě všude po světě, dobrovolně a bez donucení. Rozhodně se ale stavíme proti vynucené solidaritě - proti bláznivé myšlence na přerozdělování migrantů na základě povinných kvót. Nechceme si nechat žádné migranty vnutit a ani nechceme u nás držet někoho, kdo u nás být nechce!

Schengen selhal

Bylo praktické mít se sousedy dohodu o odstranění vnitřních hraničních kontrol (Schengen). Schengen se ale v podstatě rozpadl. Francie po teroristických útocích islamistů začala kontrolovat hraniční přechody s Německem i Belgií. Dánsko v reakci na postup migrantů kontroluje hranice s Německem. Své hranice se Slovinskem začalo kontrolovat Rakousko. Pokud by nekontrolovaně začali cestovat migranti z Německa k nám, i my budeme muset kontroly na hranici s Německem obnovit.

Vinou zemí, které nedokázaly ohlídat vnější hranice Schengenu a vinou Německa, které migranty pozvalo, skončilo krátké období, kdy jsme mohli Evropou projíždět pohodlně bez hraničních kontrol.

Závěr

Držme se zdravého rozumu. Nepodléhejme představě, že máme jakousi povinnost vpustit kohokoliv do naší země. Elementární soucit s uprchlíky je přirozenou lidskou vlastností, máme ale právo vybrat si, komu pomůžeme. A máme právo, z bezpečnostních důvodů, když to bude potřeba, obnovit kontroly na hranicích. Islám je nám cizí, ale neveďme s tímto náboženstvím válku, on jistě přetrvá v arabských zemích, a zdaleka ne každý muslim je džihádista a násilník. Máme ale také právo nechtít islám v České republice. A máme odpovědnost zachovat svobodnou a bezpečnou Českou republiku.

čeká se na další summit EU

čeká se na další summit EU ....a někdo se nám snaží namluvit, že bude přelomový ??!!
PS ....my euroskeptici tvrdíme, že přelomový bude až ten poslední ...n-tssss

To bude moci paní Dědečková

To bude moci paní Dědečková virtually zrušit, Gardnes a spol. emigrují a konečně zavládne v české kotlině pohoda a klid.....

včera se ten Wollner a jejich

včera se ten Wollner a jejich ČT zase vyznamenali .....Ufffff.
Začali řešit protesty v Praze a co tam jako dělal ten civilní estébák .....a skončili u majitelů internetových domén v Karibiku a u Ivana Davida .....Oooooouuuuu.
PS ....jsme tým, který se nebojí ....n-tssss

kurva, zavřete už ty hranice

kurva, zavřete už ty hranice !!! ......to je pořád kuňkání ...pokud by, jestliže, kdyby se .....
PS ...to i ti Husákovi kámoši mluvili jasnější řečí ......n-tsssss

Voni už moc nejsou, ale kdyby

Voni už moc nejsou, ale kdyby byli, třeba Vala nebo Menšík o Lukavském nemluvě, jak třeba chytili mazaného krále Šumavy Palečka, to by byla pro převaděče a uprchlíky těžká písemka....

jasně Kalapetr ...dej sem ty

jasně Kalapetr ...dej sem ty housle....
Nemohu odpovědět jinak, než slovy majora Zemana : tenkrát to bylo jednoduché ...tady jsme byli my a tam zase oni ......(sic) . Dnes aby se v tom čert vyznal ...n-tssss

náš premier Koloťuk Sobotka

náš premier Koloťuk Sobotka se naučil pár uvítacích frází a ......vítal premiery V4 !!!!
Ježíš, jak ten krásně vítal ......ale pak už potřeboval tlumočníka ....n-tsssss

Kajane, v těchto chvílích jde

Kajane, v těchto chvílích jde spontánnost stranou ....a nastupuje rozum !!!
Ale ne ten abstraktní, o kterém psal váš Mistr, ale ten konkrétní, skutečný a věcný.
PS ...berte to tak, že i Mistr Hayek se občas utne ......n-tsssss

vypadá to, že Višegrád začíná

vypadá to, že Višegrád začíná být pro Brusel příliš toxický .....??!!
Anděla chce vědět o všem, o čem se v Praze bude jednat ........(sic) ....n-tssss

proBoha ........proč byl

proBoha ........proč byl nešťastník Hamáček ( za naše peníze) na Mnichovské bezpečnostní konferenci ??
PS. .....nedostudovaný psycholog a bez znalosti cizího jazyka ??? ....n-tsssss

K tomu není co dodat. Jen

K tomu není co dodat. Jen podepsat.

Vážený pane Machu, Bezpečnost

Vážený pane Machu,

Bezpečnost si musí každý občan zajistit především sám a vynaložit na to potřebné prostředky. A bude ji mít takovou, jakou si ji zajistí. Jinou s bezpečnostními dveřmi, jinou s dveřmi z papundeklu. Jinou v panceřované limusině, jinou ve Fabii, atd.
A pokud si ji nemůže zajistit sám, musí s nějakou institucí, například státem, smlouvu a zajištění bezpečnosti. A tvrdě za to zaplatit.
Zcela jasně řečeno - každý má takovou bezpečnost, jakou si zaplatí.
Je paradoxem, že řada lidí neustále vykřikuje hesla a slabém státu, a jakmile jim začne téct voda do bod, chtějí od státu všechno. Slabý stát může zajistit jen slabou bezpečnost. Silnou bezpečnost - silnou armádu, silná policii, silné soudnictví, silné vězeňství, atd může zajisti jen velmi silný stát.

Pokud jde o to, že každý stát rozhoduje o tom, koho na své území pustí, nebo ne, a že nikdo nemá a priori právo usadit se v České republice, máte obecně zcela pravdu. Ale pokud si pamatuji, tak jsme podepsali nějaké úmluvy o tom, kdo na naše území může přicestovat a kdo se zde může usadit. Takže podle Vás je třeba zrušit Schengen a pro kohokoliv opět zavést vízovou povinnost. Tedy i v rámci EU zrušit základní svobody - svobodu pohybu, svobody pobytu, svobody zaměstnání, svobody podnikání. Nic proti tomu. Podobné zásady měli i komunisté a dokázali je dlouhá léta i realizovat, Třeba i pomocí ostnatých drátů a drátů s vysokým napětím.
Co si ale ani komunisté nedovolili, je požadavek, aby každý kdo k nám chce, musel být pozván. Je pravda, že v některých státech se tento požadavek objevoval. Ale tam snad být nechceme.
Nesrozumitelný je pro mne Váš požadavek, že pro občany i cizince musí platit, že jim stát nemá mluvit do obchodních vztahů, ale v životě musí pro všechny platit stejná pravidla. Pokud jste tím "životem" myslel občanský život, pak je podle Vás nutné zrušit obchodní zákoník, polovinu trestního zákoníku a nechat jen občanský zákoník. Aj tak sa može, ale prečo? Znamená to, že v ekonomické oblasti má být naprostá, ničím neomezená svoboda? Že je v ní možné úplně, ale skutečně úplně všechno? Podnikal jste vůbec někdy za své peníze? Můžete mi uvést alespoň jednu zemi na světě, kde něco takového existuje abych se tam jel podívat?
Nevím proč za islámskou zemi uvádíte právě našeho spojence Saúdskou Arábii. Patrně, abyste na ní ilustroval právo šária, o kterém toho mnoho nevíte. Mohla by o něm být dlouhá diskuse, ale je to právo, které si určitá společnost, dokonce v souladu s tézemi Hayeka, sama zvolila. Má řadu ustanovení, které s vlastním islámem nemají vůbec nic společného a jsou dány místními zvyklostmi. Chápu, že některá ustanovení se nám nemusí líbit (určitě se v televizi diskutujícímu majiteli kasina nemusí líbit zákaz hazardních her a konsumace alkoholu), ale například tvrdé tresty za krádež jsou zdůrazněním posvátnosti soukromého vlastnictví a nad některými povinnostmi ( modlitba, půst, pouť ke svatým místům, pečovat o chudé) bychom se měli znovu zamyslet. Otázka manželství je velmi složitá a vyžádal by si hodně dlouhou diskusi. A jak se stavíte k "křesťanskému" mnohoženství u mormonů? To Vám nevadí?
To, že na území České republiky pobývající musí dodržovat české zákony je samozřejmostí, o které nemusí být diskutováno. A právo šária zde nikdo nevymáhá, na rozdíl třeba od práva církevního.
A teď to podstatné. Na území ČR žije zhruba 20.000 občanů muslimského vyznání. Do teď nikomu nevadili a občanské spolužití, na rozdíl od některých vyznavačů křesťanského náboženství, nenarušovali.
Teprve po rozvratu situace na Blízkém Východě, na kterém se horlivě podílela i Česká republika vznikl problém migrantů a to různého vyznání, tedy i křesťanských. Díky současně vládní politice, která počítá v dohledné době s maximálním počtem cca 3.000 migrantů (z nichž ne všichni požádají o asyl) jde o řešitelný problém.
Ale, jak již to bývá, chopili se příležitosti objevit se na veřejnosti nejen nejrůznější neuznaná individua, ale i nejrůznější bezvýznamná hnutí a straničky a v touze po moci vytvořily naprosto dusné prostředí s prvky připomínajícími rok 1938. Ke klidnému řešení problému to rozhodně nepřispívá

Zmrdi a kamarádi mohamedánů

Zmrdi a kamarádi mohamedánů použijí každou lež. Naposledy pan Hrbek. Že prý "Na území ČR žije zhruba 20.000 občanů muslimského vyznání. Do teď nikomu nevadili". To si pište že vadili - když nic jiného, tak to měření dvojím metrem. Mohamedáni nepřiznávají rovnoprávnost ani svým vlastním krávám, a jejich cílem je podrobit si (nebo rovnou pozabíjet) všechny ne-mohamedány. ////

Když nejde o o mohamedány, Česko nedovolí ŽÁDNOU církev nebo společenskou organizaci nebo partaj, která nepřísahá na rovnoprávnost. ////

Předpokládám, že na jejich obranu teď budete tvrdit, že pro české mohamedány Korán (a tamty další mohamedánské písemnosti) neplatí. ////

Jenom neználek operuje v souvislosti s účinnou ostrahou státní hranice, tak jak ji implementovali komunisté, vysokým napětím. To tam bylo jenom krátce. Pak to bylo řešeno jinak. ////

Poradce pana prezidenta pan

Poradce pana prezidenta pan Kmoníček to formuloval pregnantně:
Imigranti musejí respektovat náš právní řád, rovnoprávnost žen a oddělení církví od státu.

Vážený příteli, pokud si

Vážený příteli,

pokud si pamatuji, tak církev u nás zatím od státu oddělena není. Naopak jedna církev se do státu neustále vtírá.

S pozdravem

Pan Kmoníček měl na mysli

Pan Kmoníček měl na mysli ISLÁMSKOU státoprávní teorii a praxi, že náboženství a státní režim jedno jsou.

(srdečně zdravím; technologickou změnu "v Janečkově" pochvaluji. Bude se dál jezdit?)

Vážený příteli, bohužel se

Vážený příteli,

bohužel se nerozlišuje mezi třemi statuty islámského náboženství:
10 islámských států (například IS, Saudská Arábie, Iran)
12 států s islámským státním náboženstvím (například Tunisko, Maroko, Egypt)
18 sekulárních států kde je islám jedním z náboženství (například Kazachstán, Albánie, Turecko, Indonésie)

Paradoxem je naše spolupráce s islámskými státy - Saúdskou Arábií, Afghánistánem, Pákistánem a nyní se hrneme do Iranu. Tam nám islámské právo nějak nevadí.
Jak je to ve skutečnosti se státy s islámským státním náboženstvím, se mělo možnost přesvědčit milióny našich turistů.

Nakonec mezi námi, zatím dosud celkem nepozorovaně žilo cca 20.000 našich i zahraničních muslimů.

Jezdit se letos ještě bude na okruzích DMV se Zondou a mimo okruhy se dvěma Teslami.
Já letos přesedlávám na Octavii RS 300 automat.

S pozdravem

Nemohu za to, že Vám asi

Nemohu za to, že Vám asi "mohamedáni nepřiznali rovnoprávnost".
Pokud vím, tak jsem napsal, že vysoké vysoké napětí na hranicích zavedli komunisté. Patrně neumíte ani číst. Podobně je to s Vašim termínem "krátce". Vysoké napětí 3 až 6 kV (s potřebnou ampéráží) bylo zavedeno v roce 1953 a odstraněno až v roce 1965.
Jako "neználek" o hranicích od roku 1948 něco málo vím.

Můžete mi laskavě sdělit, který muslim Vám například vadil víc než cikán? Vadí Vám např. třeba muslimská manželka poradce pana Zemana pana Kmoníčka? Zkuste se v Třebíči zeptat na pana profesora Šilhavého.

BTW: Muslimové se, jako jedno z mála vyznání, nezkompromitovali spoluprací s komunisty.

Záleží na úhlu pohledu. Třeba

Záleží na úhlu pohledu. Třeba se jich komunisti štítili. ////

Ona si mohamedánka může vzit ne-mohamedána a zůstat mohamedánkou? Nebo je mohamedánem i Kmoníček? ////

prostě ten první Schengen se

prostě ten první Schengen se nepovedl .....ten druhý bude menší, takový beneluxový !!!
Takže žádáme všechny účastníky zájezdu, aby si ve vlastním zájmu zkontrolovali své celní doklady .....budete je brzo potřebovat !!!
PS ....dobrý den, celní a pasová kontrola ......už aby to zase bylo ....n-tsssss

Musíme jim pomoci!

Uložit

Uložit