Napravujeme škody napáchané sociální demokracií
Tomáš Chalupa

Reakce ministra životního prostředí Tomáše Chalupy na článek hejtmana Jiřího Zimoly, který vyšel v ParlamentníchListech.cz 18. července.

 

Pan hejtman tvrdí, že vláda vydala publikaci, ve které se sama chválí, protože nikdo jiný to za ni neudělá. Chápu, že například předseda Zimolovy domovské strany Bohuslav Sobotka k prováděným reformám, finančním škrtům a strukturálním změnám, na které jsme čekali i dvacet let, nemůže nic říct. Jeho působení na Ministerstvu financí, kdy v době růstu bezstarostně kupil jeden stomilionový dluh za druhým, rozhodně není pevná startovní půda pro kritiku těch, kteří musí šetřit v mnohem ekonomicky složitější době, než mohl pan Sobotka, leč tak nečinil.

 

V programu Zelená úsporám jsme, hlavně kvůli některým mým předchůdcům, pomalu ani nevěděli, kolik máme žádostí a kolik peněz budeme muset proplatit. Teď naopak můžeme peníze, které do programu dostaneme dodatečně, poskytnout obcím na energetické úspory veřejných budov. Týká se to např. budov školek, škol, nebo sociálních a zdravotních zařízení.

 

Program, který bude navazovat na Zelenou úsporám a jehož konkrétní podobu připravujeme tak, aby v polovině příštího roku mohli zájemci podávat žádosti o dotace, bude financován z prodeje emisních povolenek. Výnos z tohoto prodeje bude příjmem státního rozpočtu. Polovina peněz bude určena na oblast životního prostředí a půjde do rozpočtů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Kompromisní návrh mezi rezorty životního prostředí a průmyslu a obchodu stanovuje poměr, v jakém budou finance směřovat do zlepšení stavu životního prostředí. V prvním roce, tj. 2013, získá program pro konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti z poloviny celkových peněz z prodeje povolenek, která je přímo určená na oblast životního prostředí, celých 100 %. V následujících letech to pak bude 64 % na konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti, 36 % částky připadne na projekty úspor energie zaměřené na rozvodné systémy tepla i na vlastní úspory v průmyslu.

Materiál obsahuje také pojistku pro případ, že by cena jedné povolenky byla nižší a celkový výnos pro nástupnický program tak nedosáhl požadované výše. I při velmi konzervativním odhadu ceny povolenky by ale nástupnický program měl disponovat větším objemem peněz, než současná Zelená úsporám.

 

Pokud pan hejtman mluví o zalepování děr ve státním rozpočtu, jistě má na mysli důsledky kauzy svého kolegy Ratha, pro stát nevýhodný prodej IPB, akci Internet do škol z doby vlády ČSSD, stamiliardové schodky v době růstu apod.

 

Zákon o Šumavě byl připravován u kulatých stolů, které trvaly několik měsíců a pan Zimola, stejně jako zástupci obcí, Plzeňského kraje a nevládních organizací se k němu mohl vyjádřit. Práce na tomto zákoně je tedy i jeho vizitkou. Na zákon o Šumavě jsme čekali 20 let. Bude mustrem pro další zákony o národních parcích. Překotné jednání při jeho putování legislativním procesem by bylo spíše ke škodě, než k užitku.

Počítám, že ministr Chalupa

Počítám, že ministr Chalupa tyhle komentáře nečte a nebude číst, ale ono je to jedno - politici si za každých okolností melou svoje, ať to má hlavu a patu čili nic.
Jeho komentář je divný. Za prvé nechápu, proč vůbec nějaké výroky hejtmana Zimoly komentuje. Má pravdu v tom, že nic než kritika se od něj čekat nedá, už z definice. Za druhé mluvíme-li o známce pro vládu, mohl se jakožto ministr životního prostředí zmínit o tristní situaci v nakládání s odpady, kdy je vytrvale vytvářen dojem o systematičnosti v tomto oboru, ve skutečnosti však jde pouze o vesnice, které by nám sám Potěmkin záviděl. Jediný, kdo z něj profituje, je zločinecká organizace Ekokom, která shromažďuje recyklační poplatky, aniž by je dál poskytla někomu, kdo odpad skutečně recykluje. Mám dojem, že většinu jich prostě ukradne a zbytek skončí u provozovatelů skládek a spaloven - čili z hlediska recyklace nejvíce vzdálených subjektů. Dále pak se natáčí idiotské klipy o třídění odpadu, za účinné kooperace různých význačných celebrit, které o věci nemají vůbec ahnung, což jim ovšem nebrání v pronášení zasvěcených komentářů.
Dále by ministr zdravotnictví měl věnovat pozornost způsobu, jakým se jeho ministerstvo staví k procesům EIA kontrovrezních projektů, jejichž jediným cílem je zisk investora, vždy na úkor životního prostředí. Enviroment je v ČR již tak dost poškozen, takže by obecně měly být povolovány pouze takové projekty, které jej prokazatelně zlepší - nebo alespoň nezhorší. Ale to je patrně utopie.
V úsilí o úspory veřejných financí se nabízí takovéto ministerstvo zrušit. Pak by práci vlády bylo možno hodnotit lepší známkou.
Dzep.

Zákon o Šumavě ... zajímalo

Zákon o Šumavě ... zajímalo by mě, za jakých okolností pan Stráský ukončil svoje působení. Hustá mrdiální masáž v posledních dnech - o "bezzásahových zónách" apod. je podezřelá, zní mi jako tlumený ryk vítězství žabičkářů rurálních v pozadí hvozdu bezjehličnatého.

___________________________________________________________________________________