Národní galerie a případ Fajt: Odpovědi ministra Daniela Hermana
Jana Dědečková

Prostřednictvím tiskové mluvčí ministerstva kultury jsem včera obdržela odpovědi ministra Daniela Hermana na otázky, které jsem mu položila (ZDE). Publikuji je bez komentáře, ale k tématu se v nejbližších dnech vrátím.


1) Vážený pane ministře, víte, že pan doc. Jiří Fajt byl v letech 1995-1998 statutárním zástupcem generálního ředitele Národní galerie v Praze? Víte, že tato epizoda, na níž se pan Jiří Fajt z titulu své tehdejší funkce významným způsobem podílel, skončila v roce 1999 tím, že ministerstvo financí vyměřilo  Národní galerii v Praze povinnost odvést zpět do státního rozpočtu neoprávněně užité prostředky ve výši 43,7 mil. Kč, tj. okolo 20 % jejího průměrného ročního rozpočtu, a vyměřené penále činilo dalších 24,6 mil. Kč?

Ad 1)  Ano, tato skutečnost je mi známa. Nicméně je nutné podotknout, že ekonomické záležitosti organizace nejsou v plné míře záležitostí jednotlivce. Doc. Fajt byl v té době zástupcem generálního ředitele NG, nikoliv statutárním zástupcem organizace. Doc. Fajt je především odborníkem na středověk.

2) Vážený pane ministře, víte, že pan Jiří Fajt byl hlavním kurátorem velkolepé výstava Karel IV. - císař z Boží milosti, Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků, která se konala od 16. února do 21. května 2006 se v Obrazárně Pražského hradu? Víte, že celkové náklady, které Správa Pražského hradu na tuto výstavu vynaložila, dosáhly cca 71 milionů Kč a že po výstavě zbyl Správě Pražského hradu deficit ve výši cca 61 milionů Kč? Víte, že sám Jiří Fajt fakturoval během přípravy výstavy Správě Pražského hradu celkem 1.982.496,- Kč, což činilo za období, na které byla jeho smlouva uzavřena, zhruba dvojnásobek tehdy obvyklé odměny vysoce kvalifikovaného kurátora?

Ad 2)  O této skutečnosti rovněž vím, neboť byla dostatečně v daném období medializována. Doc Fajt je skvělým invenčním tvůrcem mimořádných výstavních projektů z období středověku a nepopiratelným odborníkem na umění té doby. Současně se jednoznačně prokazuje, že toto vynikající renomé odborníka je zároveň provázeno i dalším  finančním zatížením. Velkolepé a výpravné výstavy nelze bez dostatečných a leckdy i dodatečných finančních prostředků realizovat.

3) Vážený pane ministře, víte, že pan Jiří Fajt byl hlavním kurátorem výstavy Europa Jagellonica, která se uskutečnila od 20. června do 30. září 2012 v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře pod patronací hejtmana Davida Ratha? Víte, že původně schválený rozpočet této výstavy činil 5 mil. Kč, přičemž se počítalo s jeho zvýšením na 8 mil. Kč, a že výstava stála ve finále přes 30 mil. Kč? Víte, že nekryté závazky po této výstavě ve výši 10,3 mil. Kč uhradil stát v polovině října 2012, tj. dva týdny po skončení výstavy, prostřednictvím ministerstva kultury, tedy nyní Vašeho ministerstva, z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, tj. z prostředků, které obvykle slouží na pokrytí nenadálých výdajů spojených s živelními pohromami nebo státem prohranými soudními spory?

Ad 3)  Ano, vím. Vzhledem k tomu, že se opět jednalo o  mimořádný výstavní projekt mezinárodního charakteru, je logické, že se na něm finančně podílelo i MK. Středočeská galerie (GASK) podala žádost do grantového řízení Oddělení umění (požadavek 15 mil. Kč). MK nemohlo žádosti vyhovět v plném rozsahu pro nedostatek finančních prostředků alokovaných v kapitole. Na základě rozhodnutí porady vedení byla z prostředků MK poskytnuta na výstavu nejprve částka ve výši  300 tis. Kč. Zástupce GASK žádost o zvýšení podpory dále předjednal s ministrem financí s kladným výsledkem. Ministr financí navýšil rozpočet MK o částku 10 mil. Kč, která byla následně jako dotace udělena.

4) Vážený pane ministře, víte, že dosud, tj. do dubna 2014, nevyšel vědecký katalog výstavy Europa Jagellonica, slibovaný na tiskových konferencích už na jaře 2011? Tento katalog měl vyjít, i když přihlédneme k možným technickým komplikacím při výrobě, nejpozději v červenci 2012.   Uvědomujete si, vážený pane ministře, že u podobného projektu je vědecký katalog základním výstupem, nezbytným standardem, který z výstavy činí odbornou záležitost? Jestliže ještě rok a půl po ukončení podobné výstavy není k dispozici její vědecký katalog, je to dokladem profesního selhání kurátora.

Ad 4)  K tomuto je mi pouze známo, že tuzemská výstava Europa Jagellonica, kterou uspořádal v Kutné Hoře GASK, byla doprovázena kvalitním tištěným průvodcem výstavou v české, německé a anglické verzi s množstvím barevných fotografií vystavovaných předmětů.

 
5) Vážený pane ministře, víte, že podle údajů Práva z 2. srpna 2013 je Jiří Fajt „od roku 2008 hlavním editorem devítisvazkového knižního projektu Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, který pod záštitou spolkového ministerstva vydává prestižní nakladatelství Deutscher Kunstverlag“? První tři svazky této edice měly vyjít v roce 2012, další v roce 2013. Dosud nevyšel ani jediný. Uvědomujete si, vážený pane ministře, že doc. Jiří Fajt má přinejmenším dvouletý skluz v plnění svých závazků vůči vydavateli této příručky a že je tato skutečnost hodnocena nejen v českých, ale i v mezinárodních odborných kruzích jako závažné selhání editora?

Ad 5)  V tomto případě se jedná o odbornou činnost jmenovaného, která s jeho působením v ČR nesouvisí. Do jaké míry jsou tyto informace relevantní nelze dovodit, rovněž jako i okolnosti, které by uváděné prodlení mohly způsobit.

 

 


Z rozhovoru na

Z rozhovoru na aktualne.cz:

,,Nevzpomínám si, že bych Reynka viděla v oddělení umělců XX. století v Národní galerii"

„Ne, tam Reynek nevisí, protože Milan Knížák ho neměl rád. Za jeho ředitelování nesměly být dědečkovy obrázky uskladněny ani v depozitáři a Knížákův duch se v Národní galerii drží pořád."

http://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/veronika-reynkova-petrkov-bohus...

Zaplať Pán Bůh za Fajta.

Veronice Reynkové patrně

Veronice Reynkové patrně uniklo, že současná výstava díla jejího dědečka, o níž ten rozhovor dává, se shodou okolností koná ve spolupráci s Národní galerií a ve výstavních prostorách Národní galerie.
Tož asi tak.
Přeji všem krásné počasí a sváteční pohodu.

přidám také něco ze světa

přidám také něco ze světa umění :
v Praze probíhá v těchto dnech vernisáž známého výtvarníka. Na ústředním místě veliké plátno, znázorňující rozměrnou postel s duchnami s pruhovaným povlečením, odtud čouhají různé končetiny a na polštáři bujná zlatá hříva. Dílo nese název "Havel v Portugalsku"
.Mistře, to je nejspíš paní Dagmar, ptá se ředitel Národní galerie.
- Hmm.
- A tady ta noha?
- To je Žantovský.
- Aha... odvážné... prezidentova je tady ta ruka?
-Ne, to je doktor Rýc.
- A kde je teda pan prezident?
- Přece v Portugalsku.

V 5O.letech se také dumalo o

V 5O.letech se také dumalo o názvu obrazu, na kterém byla neoděná tlustá panička a holinky a který se jmenoval Lenin v Polsku. Návštěvníci se později dozvěděli, že ta žena je Naděžda Krupská, ty holinky jsou jejího milence a Lenin? No ten je právě v Polsku.

"toto vynikající renomé

"toto vynikající renomé odborníka je zároveň provázeno i dalším finančním zatížením"

Stát sobě.

Už vidím, a barevně,

Už vidím, a barevně, manažera v privátní firmě, jak jde s hlavou vztyčenou s tímto hodnocením za majitelem firmy..... normálně si z nás státní byrokraté dělají prdel... sorry, ale jinak to nejde. A slavný detektiv Babiška se svým pátracím týmem po úsporách v nedohlednu. Tím ovšem nechci vůbec tvrdit, že by to chtěl nějak zvrátit.... a navíc ve prospěch občana....nic takového se konat nebude.

Pan ministr Herman je, řečeno

Pan ministr Herman je, řečeno s otcem z filmu Obecná škola, lidovec.

Jaká koalice, takový ministr.

Ministr Herman mě svou

Ministr Herman mě svou odpovědí překvapil. Jmenoval do funkce odborníka na středověk. Avšak podle finančních ztrát při pořádání výstav s jeho manažerskými schopnostmi to není až tak slavné. Napsal jsem komentář, který nebyl vůči Danielu Hermanovi fér. Ten jsem smazal.

Zapomněl jsem na jeho rozhodné vystupování v obhajobě zákona o vyrovnání státu s církvemi v době sestavování nynější vládní koalice. Politik se musí hodnotit vcelku.

No vidíte paní Dědečková, jak

No vidíte paní Dědečková, jak se dá také "odpovědět"........ a místo vědeckého katalogu tištěný průvodce je jen tou pověstnou třešničkou na dortu..... peníze v prachu.... inu, to se stává. Je to stav k uzoufání....

Hlavu má dostatečně holou,

Hlavu má dostatečně holou, aby ho to nebolelo.

(o zadnici netuším)

___________________________________________________________________________________