Návrat socialistických pořádků prostřednictvím „pravicové vlády“
Jaroslav Cabal

Významný český konzervativní filosof Jiří Fuchs na jedné ze svých úchvatných přednášek zhodnotil stav evropského myšlení a politiky jako setrvalý ústup autentické pravice bohužel většinovým liberálním, levicovým či extrémním proudům. Nedaří se proto na patřičné úrovni chránit základní atributy trvale udržitelného života lidských společenstev a zažehnat tak nebezpečí vzniku podmínek pro velké konflikty. Nedaří se uchránit obyvatelstvo před citelným úbytkem svobod a nárůstem byrokratického i ekonomického dirigismu.

Politickou cestu konzervativní pravice v současném rozjitřeném a nepřejícím prostředí vidí v boji o záchranu posledních nejhlavnějších bašt, které ještě s vypětím všech sil odolávají levicovým experimentům. Jedná se o stabilní podmínky pro život rodin a o ochranu soukromého vlastnictví. Průměrný pozorovatel politického a hospodářského dění již dávno zjistil, že vládní representace evidentně vedou již dlouho společnosti jednotlivých států EU k duchovnímu úpadku, který následně vede k znehodnocování hlavních pilířů společenské soudržnosti, což se následně projeví v podobě velkých ekonomických krizí. Každá krize pak bývá předpokojem konfliktů a válek.

Velký útok Parlamentu České republiky na jednu ze dvou zbylých opor představuje návrh novely občanského zákoníku, která upravuje vyvlastňování nemovitostí ve veřejném zájmu. Navrhované změny lze rozdělit do dvou hlavních témat. Tím prvním je oddělení procesu změny vlastnického práva k nemovitosti vyvlastněním od stanovení výše náhrady. Úmyslem úředníků, stavitelů staveb ve veřejném zájmu a poslanců PS PČR, je vytvořit zákonné podmínky pro jejich výhodnější postavení ve sporech o výši náhrad s vlastníky. Úředníci tak budou moci do sytosti využívat své neomezené moci, proti které bude právně málo fundovaný vlastník jen stěží hledat nějakou účinnou ochranu. Jak budou v podobných situacích státní zaměstnanci postupovat (často arogantně, bez empatie pro problémy vyvlastňovaného), je patrné z toho, jak probíhal spor s paní Ing. Havránkovou v kauze dálnice na Hradec Králové.

Druhým problémem je stanovení odpovídající náhrady za vyvlastněné nemovitosti. Troufám si říci, že hloupí a ustrašení zaměstnanci státu (a jeho prostřednictvím jde i o zaměstnance paní Havránkové) nebyli v nedávné minulosti schopni pochopit její nezáviděníhodnou situaci, která spočívala v tom, že její zemědělské hospodářství bude dálnicí rozděleno vedví, a tím i de facto zničeno. Pod vozovkou dálnice sice měl být vystavěn tunýlek pro její traktory, avšak moderní stroje by na druhou stranu tou dírou nedostala. Nebyli schopni její motivy pochopit, protože se jich těžko vyčíslitelná ztráta na hospodářství a dřina jejích předků, kteří jej vybudovali, netýkala. Je nanejvýš zřejmé, že pokud dojde k vyvlastnění a možnosti takto získané pozemky zastavět, nebude často arogantní český úředník s poctivě stanovenou výší náhrady vůbec spěchat.

Úplnou nehorázností je ustanovení, které umožňuje uhradit vlastníku pozemku náhradu ve výši ceny pozemku před změnou územního plánu, navýšenou jen o 100%. Navrhovaná praxe je po roce 1989 vrcholem příklonu ke komunistickému pojetí majetkoprávních vztahů překonávajícím všechny předchozí lapsy. Neumožňuje spravedlivé stanovení výše náhrady a cenu státem zastavěného pozemku stlačuje po vzoru svrženého despotického režimu na minimum, a již vůbec neumožňuje zhodnocení ostatních okolností a ztrát utrpěných vlastníkem.

Na obranu této zlodějské novely vystupuje dokonce právnicky vzdělaný poslanec prý konzervativní TOP 09 pan Polčák. Znal jsem z dřívějších dob předsedu jednoho komunistického družstva na kroměřížsku, který měl stejné příjmení – že by měl k němu blízko a jablko tak nepadlo daleko od stromu? Poslanci tedy, bez rozdílu politické příslušnosti, přijetím navrhovaných změn posvětí „socialistické“ pojetí vztahu k soukromému majetku. Jestli se nenajde skupinka poslanců, která tuto normu jistě úspěšně napadne u Ústavního soudu, tak se na nás hrne další velká nespravedlnost a ubude nám notně i svobody.

Bu,bu,bu! Opravdu nevím, jak

Bu,bu,bu! Opravdu nevím, jak článek kritizující ústupky v majetkových právech potvrzuje vládnutí mafií v ČR. Autor této objevné pozoruhodnosti nic dál nerozvádí, takže nelze posuzovat jeho argumenty a myšlenkové pochody, že nevládne Nečas, Kalousek, vláda poslanci etc., ale mafiáni tedy organizováni zločinci členění do rodin. Ovšem možná autor vzešlý z vodní říše se ještě tolik neorientuje v těch lidských souvislostech a realitě. Asi to chce čas.
Nedotknutelnost majetku je základním článkem osobní svobody, což nechápe jen jedinec zaostalý a majetek nevlastnící. Proti tomu existuje blíže nespecifikovaný veřejný zájem a určit hranice, kdy nabývá vrchu možnost vyvlastnění je to, oč v zákoně běží. Obsah návrhu neznám, podle mého by mělo jít o zcela výjimečnou záležitost v případech pozemků, které nelze obejít při trasování významných dopravních cest a stavbě přehrad s významným efektem za podmínky vyšších náhrad, než uvažuje nový návrh(+ 100%), ale současně nepodporující nezřízenou hamižnost. Autor bohužel tuto hranici nespecifikuje, jelikož o to hlavně jde.

Gardnesi, nezlobte se ale

Gardnesi, nezlobte se ale často se vyjadřujete jako nesvéprávný, přál bych si přečíst si vasi reakci, kdyby se jednalo o váš pozemek. Specifikujte prosím, co je podle vás nezřízená hamižnost. Vy jenom čeříte vodu a nic víc.

Kdy už konečně přestaneme

Kdy už konečně přestaneme TOP09 nazývat konzervativní stranou?

Uložit

Uložit